Порядок призначення житлової субсидії

Порядок призначення житлової субсидії

Кому може бути призначена субсидія

 

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства  субсидія може  призначатися  особі,  яка  не зареєстрована,   але  фактично  проживає у  житловому  приміщенні (будинку)  на  підставі  договору  найму  (оренди) житла , якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. Субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем  її  фактичного  проживання.

 

Перелік документів необхідних для призначення субсидії

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується  паспортом  або іншим документом, подає структурному підрозділу  з  питань  соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):             заяву  про призначення житлової субсидії та декларацію про  доходи і  витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;             довідки  про доходи – у разі зазначення в декларації інших отриманих  доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді  України,  фондах  соціального  страхування, і відповідно до законодавства  не  може  бути  отримана  за  запитом  структурного підрозділу  з  питань  соціального  захисту  населення . У разі зазначення в декларації інших отриманих доходів,  інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України,  фондах соціального  страхування, та неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення з зазначенням  їх розміру;            договір найму (оренди) житла (за наявності).

 

Коли субсидія не призначається

 

Якщо, будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата  за  житлово-комунальні  послуги, протягом 12 місяців перед зверненням  за  призначенням  субсидії  (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля,  транспортного   засобу   (механізму),  будівельних матеріалів, інших товарів  довгострокового  вжитку  або  оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля,  транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної  норми  житла  та  соціальних  нормативів  користування житлово-комунальними  послугами  та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням  життєдіяльності,  на  суму,  яка  на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

 

На який період призначається субсидія

Субсидія для відшкодування витрат на  оплату житлово-комунальних  послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати  закінчення опалювального  сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:      на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;      на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.             При  цьому розмір субсидії на опалювальний  сезон  для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для  індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня  включно.             Для орендарів житлового приміщення (будинку) субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається  за  наявності договору найму (оренди) з місяця звернення до  дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж  на  12 місяців та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору  найму  (оренди). На наступний  строк субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.             Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного  побутового  палива  призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

 

Період розгляду заяви-декларації для призначення субсидії

 

Рішення  про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом  десяти днів після подання заяви та отримання відповіді на запит управління праці та соціального захисту населення про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпечення громадян житловою площею та комунальними послугами та інформації про доходи всіх працездатних членів сім’ї

 

За який період беруться доходи для призначення субсидії

Субсидія  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг   призначається   виходячи  із середньомісячного  сукупного  доходу  осіб, за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого  призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого  газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – виходячи  з розміру доходу за попередній календарний рік.             Під час призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються  доходи  за  третій – четвертий квартали попереднього року.              Розрахунок  субсидії на  опалювальний сезон у жовтні здійснюється  на підставі доходів  за  перший – другий квартали поточного  року.

 

Надання раніше призначено субсидії припиняється:

 

за поданням житлово-експлуатаційних  організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги,  якщо  громадянин, якому призначено субсидію, не  сплачує вартість  фактично  спожитої  послуги  з урахуванням  розміру  призначеної субсидії, за винятком випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується  відповідним  документами, – з місяця, в якому надійшло таке подання;              якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані, у тому  числі  про  доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, або не  повідомив про купівлю товарів або оплату послуг      у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють  надання  субсидії  (зокрема смерть  одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни; за заявою   уповноваженого   власника  (співвласника)  житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді,  члена житлово-будівельного кооперативу, власника  (співвласника) житлового  приміщення – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо  інше не обумовлено  заявою.              якщо  під  час вибірковогоо обстеження матеріально-побутових умов  домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які вплинули  (могли  вплинути)  на  право призначення субсидії або визначення її розміру;

 

Що потрібно памятати отримувачу субсидії

 

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця  поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту  населення  про  зміну  складу  зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку) осіб (орендар – про осіб, які фактично проживають), їх  соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, підприємств – виробників/виконавців житлово-комунальних   послуг, закінчення строку реєстрації місця перебування, купівлю товарів або оплату послуг, шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

            Сум субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого  подання громадянином документів з  недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, повертається за вимогою органу, що призначив  субсидію,  або  безпосередньо  отримувачем,  або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах  – виробниках/виконавцях житлово-комунальних послуг.