Кабінет
ужгородця

Центр надання адміністративних послуг

1 Видача копій рішень (розпоряджень), витягів із них, ксерокопій документів, що стали підставою для їх прийняття dl
1 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина dl
2 Розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини dl
3 Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батьку, які повернулись з місць позбавлення волі dl
4 Надання висновку про можливість громадян бути усиновлювачами dl
5 Надання дозволу на отримання грошових вкладів або грошової компенсації від імені дитини dl
6 Надання висновку про доцільність позбавлення або поновлення батьківських прав dl
7 Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною dl
8 Надання рішення (висновку) щодо визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї dl
9 Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно dl
10 Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування dl
11 Надання дозволу на зняття з реєстрації  місця проживання та перереєстрацію дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування dl
12 Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини dl
13 Влаштування дітей до державних дитячих закладів за заявою батьків dl
1 Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї dl
2 Видача довідки про неотримання посвідчення багатодітної сім’ї dl
3 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» dl
4 Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування (діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у денний час dl
5 Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування (діяльність спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів) у нічний час dl
6
1

Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва

dl
2 Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки dl
3 Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності dl
4 Погодження, реєстрація, видача та припинення дії технічного паспорта вивіски dl
5 Надання довідки про присвоєння (зміну) поштової адреси dl
6

Надання містобудівних умов та обмежень  для проектування об’єктів реконструкції, реставрації

dl
7 Внесення змін у будівельний паспорт забудови земельної ділянки dl
8 Надання та припинення дії паспорта відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства dl
9 Продовження дії паспорта відкритого літнього майданчика для здійснення підприємницької діяльності на базі стаціонарних закладів ресторанного господарства dl
10

Внесення змін в  містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва

dl
11

Внесення змін в  містобудівні умови та обмеженнядля проектування об’єктів реконструкції, реставрації

dl
12 Продовження дії технічного паспорта вивіски dl
13

Висновок щодо погодження структурним підрозділом у сфері містобудування та архітектури проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

dl
14 Договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста dl
1 Рішення міської ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок dl
2 Рішення міської ради про надання дозволів на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) dl
3 Рішення міської ради про зміни та скасування рішень dl
4 Рішення міської ради про припинення договорів оренди земельних ділянок dl
5 Рішення міської ради про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок dl
6 Рішення міської ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок dl
7 Рішення міської ради про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу dl
8 Рішення міської ради про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) dl
9 Рішення міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок dl
 10  Рішення про продаж земельних  ділянок  державної та комунальної власності dl
 11  Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності dl
1 Надання дозволу на укладення договору житлового найму dl
2 Видача ордеру на житлове приміщення dl
3 Прийняття на квартирний та кооперативний облік
4 Приватизація державного житлового фонду dl
5 Погодження на проведення робіт із формувальної обрізки, зрізування зелених насаджень dl
6 Технічні умови на благоустрій прилеглої території dl
7 Технічні умови на відведення поверхневих стоків із прилеглої території dl
8 Надання в оренду нежитлових приміщень комунальної власності dl
9 Укладання на новий термін договорів оренди на об’єкти комунальної власності dl
10 Надання згоди на поліпшення орендованого нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності dl
11 Включення об’єкта комунального майна до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу dl
12 Укладання договорів сервітутного користування земельними ділянками, що знаходяться у власності територіальної громади м.Ужгорода dl
13 Надання погодження на передачу земельної ділянки в суборенду dl
14

Розміщення та переоформлення гаражів у м. Ужгороді

dl
15 Припинення договору оренди землі, вільної від забудови, на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради dl
16 Дозвіл на переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у нежитлові dl
17 Встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами dl
18  Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами dl
19  Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами dl
20  Анулювання дозволу  на розміщення зовнішньої реклами dl
21 Рішення про зняття з балансу та обслуговування будинків dl
22 Надання дозволу на підзахоронення на закритих кладовищах dl
23 Надання дозволу на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою dl
24 Надання аварійного дозволу на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою dl
25 Видача дозволу на створення органу самоорганізації населення dl
26 Продовження дії дозволу на проведення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою dl
1 Видача посвідчення реабілітованого dl
2 Реєстрація громадських формувань  з охорони громадського порядку та/або державного кордону dl
3 Внесення змін до статуту громадських формувань з охорони громадського порядку та/або державного кордону dl
4 Видача посвідчень членам громадських формувань з охорони громадського порядку та/або державного кордону dl
5 Припинення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку та/або державного кордону dl
1 Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у денний час dl
2 Встановлення режиму роботи закладам сфери обслуговування у нічний час dl
3
1 Реєстрація місця проживання-перебування особи dl
2 Зняття з реєстрації місця проживання-перебування особи dl
3 Реєстрація місця проживання/перебування особи одночасно зі зняттям з реєстрації місця проживання/перебування особи dl
4 Довідка про реєстрацію місця проживання особи у житловому приміщенні будинку dl
5 Довідка про кількість зареєстрованих у житловому приміщенні,будинку осіб dl
6 Довідка про відсутність зареєстрованих у житловому приміщенні осіб dl
1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно dl
2 Надання інформації з Державного реєстру прав dl
3 Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно dl
4 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно dl
5 Взяття на облік безхазяйного майна dl
6 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав dl
7 Внесення змін до записів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень dl
1 Державна реєстрація створення юридичної особи(у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) dl
2 Державна реєстрація створення юридичної особи державного органу/органу місцевого самоврядування dl
3 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі dl
4 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи dl
5 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту dl
6 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа dl
7 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи dl
8 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (реорганізація, ліквідація), прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи dl
9 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – відповідним органом dl
10 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора dl
11 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи dl
12 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації dl
13 Державна реєстрація рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб >dl
14 Державна реєстрація припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку dl
15 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи dl
16 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі dl
17 Державна реєстрація  припинення відокремленого підрозділу юридичної особи dl
18 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем dl
19 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі dl
20 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що міститься в Єдиному державному реєстрі dl
21 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи dl
22 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань dl
23 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця dl
1 Видача дубліката свідоцтва на право власності на об’єкт нерухомого майна dl
2 Виправлення відомостей, внесених до свідоцтв про право власності dl

1

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт ,про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

dl

2

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

dl

3

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

dl

4

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих,будівельних робіт

dl

5

Скасування повідомлення про початок виконання підготовчихбудівельних робіт

dl

6

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих будівельних робі

dl

7

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

dl

8

Реєстрації декларації про готовність  до експлуатації обєкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

dl

9

Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта

dl

10

Реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, що за класом наслідків(відповідальності)належить до обєктів з незначними наслідками  СС1

dl

11

Скасування декларації про готовність об’єкта до експлуатації

dl

12

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

dl

13

Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт

dl

14

Видача сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

dl

15

Скасування  дозволу на виконання будівельних робіт

dl

16

Скасування сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта(черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

dl

17

Скасування декларації про початок виконання будівельних робіт

dl
1 Видача архівних витягів та копій з рішень / розпоряджень / та матеріалів до них dl
2 Видача архівних довідок, що підтверджують обрання особи депутатом міської ради dl
3 Видача архівних довідок про заробітну плату або стаж роботи громадян, документів ліквідованих підприємств, організацій та установ dl
 1  Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта dl
  2  Реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, що за класом наслідків(відповідальності)належить до об’єкта СС1 dl
  3  Реєстрація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду dl
  4  Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації dl
 1  Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечного вантажу dl
 2  Дозвіл на участь у дорожньому русі  транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні dl
 1  Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки dl
 2  Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки dl
 3  Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки dl
 4  Декларація відповідності матеріально -технічної бази роботодавця  вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки dl
 5  Реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування dl
 1  Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності ( сільськогосподарського призначення державної власності) dl
 2  Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій (первинній, вторинній, додатковій) державній експертизі dl
 3  Дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки dl
 4  Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою dl
 5  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями dl
 6  Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки dl
 7 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації dl
 8 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу dl
 9  Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку dl
 10  Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу dl
 11  Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу dl
 12  Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу dl
 13  Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру dl
 14  Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу dl
 15  Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації dl
 16  Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку dl
 17  Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць dl
 18  Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель dl
 19  Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) dl
 1  Подання і реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази   суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної  безпеки dl
 1  Подання і реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази   суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної  безпеки dl
 1  Видача висновку державної екологічної експертизи dl
 2  Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів ІІ-ІІІ груп dl
 3  Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами для об’єктів ІІ-ІІІ груп dl
 4  Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами для об’єктів ІІ-ІІІ груп dl
 5  Реєстрація декларації про відходи dl
 1  Рішення про передачу у власність,  надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності dl
 1 Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) dl
 2 Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) dl
 3 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) dl
 1  Дозвіл на переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення dl
 2  Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок dl
 3  Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками, чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління dl
 4  Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони dl
 1  Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення  інформації і технологічного оснащення , що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом документації dl
 1  Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів dl
 2  Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів dl
 3  Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів dl
 1  Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження dl
 2  Переоформлення експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження dl
 3  Анулювання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження dl
 4  Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах)  переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах)  з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів dl
 5  Переоформлення експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах)  переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об’єктах)  з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
dl
 6  Анулювання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах)  переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
на потужностях (об’єктах)  з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів
dl
 7  Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин dl
 8  Переоформлення дозволу на проведення заходів із залученням тварин dl
 9  Анулювання дозволу на проведення заходів із залученням тварин dl