Міська дитяча клінічна лікарня

Директор
"КНП Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради

Рошко Ігор Гаврилович

рошко

Народився в м. Ужгороді в 1962 році. Освіта вища. Закінчив Ужгородський Державний Університет у 1985 році за спеціальністю «Лікарська справа». Трудову діяльність розпочав у 1986 році на посаді реаніматолога дитячого Ужгородської міської дитячої  лікарні, з 2000року – завідувач відділення захворювань органів дихання, а з 2009 року – головний лікар МДКЛ. Крім того, з 2004р до 2009 року очолював відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради.

Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради - заклад вторинного рівня, який надає цілодобову стаціонарну спеціалізовану, в тому числі невідкладну, реанімаційну медичну допомогу дитячому населенню.

Стаціонар на 110 ліжок включає приймальне відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії з цілодобовими лікарськими постами, а також три соматичні відділення: відділення старшого дитинства (із спеціалізованими неврологічними, гастроентерологічними, нефрологічними та кардіологічними ліжками),   відділення молодшого дитинства та відділення захворювань органів дихання (з пульмонологічними та алергологічними ліжками).

Для забезпечення цілодобової невідкладної допомоги передбачені ургенції невролога, окуліста, отоларинголога, психіатра, лікаря УЗД діагностики та рентгенлаборанта.

В складі КНП «УМДКЛ» працює консультативна поліклініка, в якій здійснюється амбулаторна діагностика: лабораторні обстеження, рентгенологічні та ультразвукові обстеження, функціональна діагностика. Консультування надають кваліфіковані спеціалісти, які здійснюють і диспансерний нагляд за хворими дітьми, організовують та забезпечують реабілітаційне та протирецидивне лікування, профілактичні огляди декретованих груп дитячого населення. У закладі медична допомога надається за такими профілями: педіатрія, гастроентерологія, ревмокардіологія, пульмонологія, ендокринологія, гематологія, алергологія, нефрологія, неврологія, імунологія, хірургія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, отоларингологія, психіатрія, дитячі інфекції, гінекологія дитячого та підліткового віку, фтизіатрія, сурдологія, реабілітація. 

В складі лікарні функціонує відділення реабілітації з денним перебуванням на 20 ліжок, де надається реабілітаційна допомога дітям. Широко використовується камера штучного мікроклімату, інгаляторій, гідромасажні ванни, басейн для проведення занять з гідрокінезотерапії, зал для занять з лікувальної фізкультури, який обладнаний велотренажером, біговою доріжкою, профілактором Євмінова, шведською стінкою, степ платформами, фітболами різних розмірів, лікувальний масаж,  „перлинні” ванни із слабо мінералізованою гідрокарбонатно-натрієво-кремнієвою водою із мінерального джерела на території лікарні. Для лікування дітей ця вода використовується з 1984 року. Враховуючи наявність кремнієвої кислоти низької мінералізації, вода ефективна при лікуванні захворювань жовчо- та сечовивідних шляхів, при захворюваннях нервової системи.  КНП «УМДКЛ»  акредитована та підтримує статус «Лікарні, доброзичливої до дитини», пропагуючи грудне вигодовування  та надає допомогу підліткам та молоді згідно концепції «Клініки, дружньої до молоді». Також КНП «УМДКЛ» отримала сертифікати на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015(ISO 9001:2015,IDT) та ISO 9001:2015

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

1.     Стаціонарне відділення КНП «УМДКЛ – знаходяться за адресою: м. Ужгород, вул. Бращайків, 6. До складу стаціонару входять такі підрозділи:

- Приймальне відділення – завідувач відділення Онисько Інна Михайлівна, робочий тел – (0312) 61-32-24

- Відділення старшого дитинства – надає медичну допомогу дітям з 2 річного віку, завідувач відділення – Губіш Олена Василівна, робочий тел. – (0312) 61-65-18.

- Відділення молодшого дитинства – надає медичну допомогу новонародженим та дітям до 2 річного віку, завідувач відділення Янковська Андріяна Олексіївна, робочий тел.

- Відділення захворювань органів дихання – надає допомогу дітям з захворюваннями бронхо-легеневої системи, завідувач відділення Неймет Магдалина Михайлівна, робочий тел.

- Відділення анестезіології та інтенсивної терапії – завідувач відділення Небесник Юрій Іванович, робочий тел. - (0312) 61-64-08

2.     Консультативна поліклініка – знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. В. Гошовського, 2.

    На базі поліклініки консультативну допомогу надають лікарі-спеціалісти за такими профілями: кардіоревматологія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія, алергологія, нефрологія, імунологія, хірургія, ортопедія та травматологія, офтальмологія, отоларингологія, сурдологія, неврологія, психіатрія, дитяча інфекція, фтизіатрія, логопедія, педіатрія, фізіотерапія, функціональна діагностика. Також проводяться лабораторні, рентгенологічні та УЗД обстеження.

   Завідувач консультативної поліклініки – Маслюк Людмила Георгіївна, тел. робочий (0312) –61-44-53

Завідувач відділення профілактики – Бабідорич Наталія Віталіївна, тел. робочий (0312) -61-44-53

 

Графік прийому громадян:

Директор  – Понеділок – з 10.00-12.00 год

                                                                 13.00-16.00 год

заступник директора  з лікувальної роботи

                                                    Середа – з 14.00-16.00 год      

заступник директора з поліклінічної роботи

                                                      Понеділок – з 9.00-12.00 год

                                                      Четвер – з 10.00 – 12.00 год

Звіт Ужгородської міської дитячої клінічної лакарні за 2019 рік

Демографічні показники

Народилося  за 2019 рік всього – 1028 дітей ( це діти, які зареєстровані в

РАКСі)

Мертвонароджених   – 3

Померло всього – 9 дітей до 1 року

Народжуваність – 9,03 (2018р – 9,7)

Середня народжуваність – 1055,6

Смертність немовлят – абс. 9 – показник – 8,5 0/00 (2018р – 7,80/00 )

Дитяча смертність (1-18р.)  –  0 ( 2018р – абс. 4 – 0,17 0/00 )

Основні показники роботи

Консультативна поліклініка надає консультативно - діагностичну допомогу дитячому населенню міста, здійснює диспансерний облік хворих та забезпечує проведення профілактичних оглядів декретованих вікових груп та приписки юнаків у військкоматі.

Спеціалісти поліклініки обслуговують 23060дітей м. Ужгорода від 0 до 18 років. До 1-го року - 1127 дітей (на 53 дітей менше, ніж в 2018р.).

Рівень поширеності за класами у 2019році складає 1940,0, що вище ніж у 2018році –1671,6; по області – 1255,2 та вище  рівня поширеності по Україні – 1747,7.

Відмічається підвищення рівня поширеності за всіма класами.

Рівень захворюваності складає – 1213,9, 2018р. – 1180,4; по області – 860,4; Україна -  1291,7.

В структурі захворюваності на першому місці х-би органів дихання, х-би шкіри та хвороби вуха та сосковидного відростка.

Незначно зменшився показник диспансеризації, який складає 376,7 у 2019р в порівнянні з 2018р. – 389,4( область – 342,0).

Рівень диспансеризації покращився майже за всіма класами хвороб. На першому місці за кількістю диспансерних хворих хвороби ендокринної системи та хвороби органів дихання. Оглянуто диспансерних хворих 10535, взято – 1692, знято – 1903, залишилось – 8632.

Рівень інфекційної захворюваності у 2019р. складає – 370,9, що нижче за показник у 2018р. – 393,4. Зменшились випадки шлунково-кишкових захворювань, кору. Однак виросла в порівнянні з минулим роком кількість зареєстрованих випадків скарлатини (2019р-134, 2018р-55) та менінгококової інфекції 92019р-44 випадки, 2018р- 17).

В порівнянні з минулим роком зменшилась кількість ВГ А з 5 випадків у2018р до 0 у поточному році. Не зареєстровані жодного випадку ВГ В і С.

У 2019році відмічається незначний зростання рівня  захворюваності дітей 1-го року життя і складає 1467,0 (2018р. –1222,6), область – 1440,1, Україна – 1414,5.

На першому місці хвороби органів дихання – 694,9 (2018р – 418,8), на другому місці - нервової с-ми – 473,1 (2018р – 490,8), на третьому місці хвороби органів травлення – 95,3 (2018р – 13,2).

Загальне навантаження лікарів спеціалістів складає 114,1%. Багато фахівців  працювали з надлишковим навантаження.

На обліку дітей - інвалідів 500, (що майже на тому самому рівні що й у 2018р - 496). Показник складає 218,2 (2018р. – 219,7), область – 233,4; Україна -212,4  

Первинна інвалідність оформлена 49 дітям (2018р. - 50дітей). Показник первинної інвалідності складає – 21,3 (2018р. – 22,1), область - 25,17, Україна – 21,3)  

У структурі інвалідності на першому місці ВВР - 163 дітей. Показник інвалідності із вродженими аномаліями – 71,1 (область – 77,0).

За 2019р. оформлено 10 первинних інвалідностей з вродженими вадами, 6 дітей з нейросенсорною приглухуватістю IVст,1 дитина з хрон гнійним отитом, 8 дітей з розладами психіки та поведінки, 5 дітей з ендокринологічними захворюваннями (4 діабет і 1 муковісцидоз) , 4дітей із сколіозами IVст,1 дитина ЮРА, 3 неврологічні інвалідності, 2 первинні офтальмологічні інвалідності, 1 система кровообігу,3 інвалідності органів дихання, 2 сечостатев система, 1 травма та 2 злоякісні новоутворення.

В структурі ВВР: ВВС - 1, ВВР нервової системи – 1, вроджена катаракта – 1, ВВР органів травлення – 1, вроджена клишоногість – 1,вроджене незрощення губи, твердого та м’якого піднебіння – 2, нейрофіброматоз -1, с-м Дауна – 1, с-м Кліфстри, с-м Уеста -1.

На другому місці - хвороби нервової системи, що складає рівень інвалідності - 36,6 (область – 47,1).

Первинно оформлено неврологами - 3 інвалідностей. Рівень первинної інвалідності – 1,3 (область - 4,0).

Третє місце займає інвалідність дітей з розладами психіки, що відповідає рівню інвалідності – 25,3 (область – 20,2), Україна – 33,5. У 2019році первинно оформлено 8 дітей ( з них 5 дітей оформлена первинна інвалідність з дитячим аутизмом та аутистичною поведінкою,1дитина з синдромом де ля Туретта  та 2 дітей з розладами особистості та поведінки.

Допоміжні служби

І. Фізіотерапевтична.

 

2019р.

2018р.

область

Пролікувалось дітей в ФТК

2565
2500
-

Кількість процедур на 1 дитину

15
15
12

Кількість процедур на 100 амбулаторних хворих

17,6
19,6
18

 

 

ІІ. Рентгенологічна служба

 

 

Всього

ОГК

ОЧП

КМС

Інші

Всього

8121

4217

85

1772

2050

Rö-скопій

58

45

13

-

-

Rö-графій

8066

4172

72

1772

2050

Спец. дослідження

137

-

-

137

-

Ургентні виклики

-

-

-

-

-

Екскр. урографії, цистографії

3

-

-

-

-

ШКТ (шлунок, кишківник)

-

-

-

-

-

Функц. рентгенограми хребта

137

-

-

-

-

 

ІІІ. Кабінет функціональної діагностики.

 

Дослідження

2019р.

2018р

Всього

Кількість обстежених осіб

Всього

Кількість обстежених осіб

Всього зроблено ЕКГ

5599

4249

6029

4615

Всього зроблено спірограм

337

287

196

140

Всього зроблено ЕЕГ

1580

1273

1801

1337

 

    Зменшення кількості ЕКГ обстежень можна пояснити тим, що певний відсоток дітей ЕКГ проводить в амбулаторіях Центру ЗПСМ, де закупили електрокардіографи.

ІV. Кабінети УЗД

 

Ультразвукові дослідження

 

 

2019р.

2018р.

Всього обстежено дітей

5032

7050

з них дітей до 1-го року

1329

2334

Серцево-судинна система

918

518

Органи черевної порожнини

7737

10704

Жіночі статеві органи

170

63

Щитоподібні залози

423

526

Кістково-суглобна система

303

1040

НСГ

1102

2078

Дослідження нирок

1789

3544

Інші

2067

3095

 

 

V. Кабінет ЛФК та масажу

 

 

2019р.

2018р.

Закінчили лікування

257

410

Кількість процедур ЛФК

1802

4034

Масаж закінчили

730

890

Кількість процедур

5920

6375

 

VІ. Хірургічна служба

 

Проведено:

 

1) Фіброгастроскопій  у 2019р. - 30; 2018р. - 62.

2) Колоноскопій у 2019р. - 0; 2018р. - 2.

3) Ректороманоскопій у 2019р. - 2; 2018р. – 9.

5) Ендоскопічна поліпектомія 2019р. - 13; 2018р. - 21

6) В хірургічному кабінеті проведено хірургічних втручань - 290; (2018р. 230): Із них: абсцес та фурункул – 87, вкорочення уздечки язика – 25,

панарицій – 53, синехеї крайної плоті – 60, врослий ніготь – 55, атероми – 3, інше – 7.

   В ортопедично-травматологічному кабінеті проведено: закритих репозицій – 195, гіпсові пов'язки – 309, оперативні втручання – 63. Із них планові – 50.

ургентні – 13.

                               

VІІ. ЛОР - служба

  Лікарями ЛОР служби надано консультацій  6809. Оглянуто дітей вдома – 32. Кількість амбулаторних операцій – 1175:

 1. парацентезів і тимпанопункцій - 39
 2. репозицій кісток носа - 79
 3. видалення інородного тіла носа, вуха - 159
 4. розтин паратонзилярного абсцесу - 15
 5. пункцій гайморових пазух - 4
 6. вскриття осумкованого фолікула - 152.
 7. видалення сірчаних пробок – 180
 8. промивання лакун при хрон.тонзилітах – 115
 9. промивання носових ходів методом переміщення лікарських засобів – 432.

Аудіометричних обстежень проведено в 2019р - 140.

 

 

ІХ. Офтальмологічна служба

В офтальмологічному кабінеті проведено:

1) рефрактометрій - 1928

2) офтальмоскопій - 8960

3) КЕМ - стимуляцій - 120

4) біомікроскопій - 48

Активно працює кабінет охорони зору

 

дошкільного віку

шкільного віку

Загальна кількість пролікованих

22

148

Кількість проведених процедур

440

2960

З них: а) косоокість

180

640

           б) амбліопія

220

2080

           в) розлади акомодації

40

240

 

Х. Алергологічна служба

 

  122 дітям була проведена діагностика алергічних захворювань прік-тестом з різними видами алергенів, сумарно 1439 прік-тестів. Проведено в кабінеті дитячого алерголога алерген специфічну імунотерапію.

 

ХІ. Лабораторна служба

 

 

2019р.

2018р.

Поліклініка

Стаціонар

Всього

Поліклініка

Стаціонар

Всього

Кров

33549

37015

70564

37150

40875

78025

Сеча

39306

36017

75323

41256

35124

76380

Кал

20548

8522

29070

19483

8765

28248

Інші

2154

    4452

6606

2856

4739

7595

Біохімічні

7033

30102

37135

6650

28184

34837

Всього

102590

116108

218698

107395

117687

225085

 

  Із загальної кількості біохімічних аналізів: на ферменти – 3705, на водно-сольовий обмін – 1868, зсідаюча та протизсідаюча системи – 168, аналіз крові на цукор – 3165, аналіз сечі на цукор – 12553. Кількість аналізів дещо зменшилась, це можна пояснити тим, що певний відсоток хворих звертається для здачі аналізів в приватні лабораторії.

 

ХІІ. Логопедична служба

 

 Профілактичні огляди в ДДЗ – 96дітей. На прийомі – 140 первинних, із них 119 з порушенням мови.

ХІІІ. Санаторне оздоровлення

   В санаторіях МОЗ України  оздоровлено  35 дітей . Із них інваліди дитинства  – 15.  В санаторії  "Малятко" оздоровлено 16 дітей, із них інваліди дитинства – 1. В обласній  алергологічній лікарні с. Солотвино оздоровлено  6 дітей, із них інвалідів - 1.

 

 

ХІV. Спеціалістами КНП «УМДКЛ» проведено профілактичні огляди:

 

1. 09.04.2019р. – 28.05.2019р. огляд юнаків 2003-2004 р.н. Підлягало – 1503 оглянуто – 1420  (94,5 %).  Виявлено патології – 860, із них вперше – 336 (39,0 %).

     2. 13.11.2019р – 12.12.2019р. оглянуто підлітків ЗОШ та ПТУ - 2003 - 2004р.н. Підлягало – 998, оглянуто – 935 (93,7%), виявлено патології – 1036, із них вперше – 385 (37%).

        Спеціалісти КНП «УМДКЛ» співпрацюють в рамках проекту "Клініка, дружня до молоді"  та надають  допомогу  підліткам та молоді. У вересні 2018 року проведена переоцінка кабінету медичної допомоги підліткам та молоді на відповідність статусу "Клініка, дружня до молоді". За 2019 рік прийнято лікарями в рамках проекту: гінекологами – 215 дівчат, із них первинні – 103,  психіатрами – 37 підлітки, із них первинні – 24; дерматологами – 248 підлітків, із них первинні – 72. Проведено індивідуальних консультацій спеціалістами – 75.

 

Стаціонарна допомога

Протягом 2019 року в стаціонар КНП «УМДКЛ» поступило 3836 хворих (за 2018 рік – 4092 хворих). Виписано за цей період 3947 хворих. Число користованих хворих – 3891,5. Середнє перебування хворого на ліжку – 8,9 днів (у 2018 р. – 8,5). План ліжко-днів виконано на 93,6% (у 2018 році – 93,3%). Обіг ліжка – 35,5. Кількість днів роботи ліжка – 315,7.

 Із загальної кількості хворих 650 дітей  поступили у віці до 1 року (17%) та  3186– старші 1 року (83%).

  3489 пролікованих дітей є жителями міста Ужгород (91%) та 347 – жителі Ужгородського р-ну та м. Чоп (9%).

   Протягом року спалахів внутрішньо-лікарняної інфекції не було. Необґрунтованих госпіталізацій також не було. Летальність у стаціонарі протягом 2019року становить 0 (2018 рік – 0,09%)

Розходжень клінічного та паталогоанатомічного діагнозів не було.

         

У відділення анестезіології та інтенсивної терапії за 2019 року

поступило 485хворих (у 2018 році - 565), що становить 13% від загальної кількості поступивших. Середнє перебування хворого на ліжку у відділенні -  1,96 днів (у 2018 році -1,8). Летальність у відділенні – 0(у 2018 році – 0,7%).

     У відділенні старшого дитинства проліковано 1217 хворих. Середнє перебування хворого на ліжку 10,5 днів. План ліжко-днів виконано на 93,8%.

Ліжко працювало 318,9 дні (по плану – 340).

        

У відділенні молодшого дитинства проліковано 1110 хворих. Середнє перебування хворого на ліжку 6,3 днів . План ліжко-днів виконано на 70,7% .  Обіг ліжка – 37,4.

У відділенні захворювань органів дихання  проліковано 1467 хворих. Середнє перебування хворого на ліжку 9,9 днів. План ліжко-днів виконано на 103,1%. Обіг ліжка 35,5.

 

   2019 рік був дуже насиченим. Наш заклад згідно рішення сесії міської ради реорганізований в комунальне некомерційне підприємство, яке зареєстроване 04.06.2019 року. В закладі оновлені всі ліцензії: Ліцензія на медичну практику (наказ МОЗ від 14.08.2019р №1790), ліцензія державного ядерного регулювання України № ОВ 030113( срок дії до 17.12.2021р), ліцензія з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від 22.08.2019 срок дії до 22.08.2024).  КНП «УМДКЛ» отримала сертифікати з системи управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) та ISO 9001:2015 (обидва сертифікати дійсні до 19.12.2022р). В даний час проводиться активна робота по контактуванню з НСЗУ. 17.12.2019р ми успішно зареєструвалися в Електронній системі охорони здоров’я eHealth. Впроваджено ведення електронної медичної документації та електронного обліку матеріальних цінностей.  Наше підприємство планує прийняти участь у двох грантових проектах за участі словацьких та польських партнерів, в яких буде можливість отримати деяке медичне обладнання. 

 

88000
Закарпатська обл.
м. Ужгород
вул. Ференца Ракоці, 3
Номери телефонів: – (0312) 61-30-25 тел/факс
(0312)61-29-99 – приймальна директора
e-mail: mdkl@ukr.net,  код ЄДРПОУ 01992825

ПОЛОЖЕННЯ

про реабілітаційне відділення з денним перебуванням

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Реабілітаційне відділення з денним перебуванням є одним з підрозділів КНП «УМДКЛ», яке надає комплекс реабілітаційних заходів  дітям (з графіком роботи з 8.00- 17.00).

1.2. Реабілітаційне відділення очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади директором КНП «УМДКЛ» згідно з чинним законодавством.

1.3. Реабілітаційне відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, департаменту та управління охорони здоров’я, наказами директора підприємства  та іншими нормативно - правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4.  Реабілітаційне відділення підпорядковується директору КНП «УМДКЛ», заступникам директора з поліклінічної та лікувальної роботи.

 

2. Мета діяльності реабілітаційного відділення

2.1. Основною метою діяльності відділення  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження прогресування патологічних процесів, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я дітей з інвалідністю, здобуття ними основних соціальних та побутових навичок, розвиток здібностей і створення передумов для соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві.

 

3. Завдання реабілітаційного відділення

 

3.1. Надання кваліфікованої спеціалізованої допомоги шляхом проведення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

3.2. Забезпечення надання медичної допомоги в повному обсязі у відповідності з рекомендаціями ЛКК та вимогами ІПР (індивідуальний план реабілітації).

 

4. Функції реабілітаційного відділення з денним перебуванням

 

4.1. Проведення відповідно до потреб дитини та рекомендацій мультидисциплінарної реабілітаційної команди фахівців (лікаря-невролога дитячого, лікаря ортопеда-травматолога дитячого, лікаря ЛФК та спортивної медицини, лікаря-фізіотерапевта, лікаря-психотерапевта, логопеда, фізичного терапевта (ерготерапевта), сестри медичної з масажу та з лікувальної фізкультури) комплексу реабілітаційних заходів на підставі індивідуальних планів реабілітації.

4.2. Призначення та моніторинг клініко-лабораторних показників та результатів інструментальних методів дослідження.

4.3. Консультування пацієнта лікарями інших спеціальностей відповідно до нозології та стану пацієнта (окуліст, ендокринолог, сурдолог, психіатр).

4.4. Ведення затвердженої в установленому порядку облікової та звітної медичної документації, проведення постійного моніторингу якості надання медичної допомоги.

 4.5. Підвищення рівня знань персоналу відділення.

 

5. Організаційна структура реабілітаційного відділення з денним перебуванням

 

До складу відділення входять:

 • Палати для денного перебування на 20 ліжок;
 • їдальня;
 • Кабінет масажу;
 • Зал для проведення ЛФК;
 • Кімната штучного мікроклімату;
 •  Інгаляторій;
 • Кабінет для проведення фізіотерапевтичних процедур;
 • Басейн для проведення гідрокінезотерапії;
 • Відділення для підводного масажу та перлинних ванн.

Перелік маніпуляцій та процедур:

 • Фізіотерапевтичні процедури: електрофорез, магнітотерапія, ультразвукова терапія, фонофорез, УВЧ-терапія, УФО-терапія, синусоїдальні модульовані струми (СМС), діадинамічні струми (ДДС), інгаляційна терапія, гальванізація.
 • Лікувально-фізкультурний комплекс – проводиться для покращення обмінних процесів та кровообігу, підсилення ослаблених м’язів, відновлення рухової координації, запобігання викривлення хребта: лікувальна фізкультура групова та індивідуальна, заняття в тренажерному залі на механічному велотренажері, біговій доріжці, на профілакторі Євмінова, на шведській стінці, степ платформі, балансирах, з гумовими джгутами.
 • Гідрокінезотерапія – це засіб фізичної реабілітації, який полягає у виконанні фізичної терапії у водному середовищі. Особливістю гідрокінезотерапії є поєднання виконання фізичних вправ в умовах ефекту космосу (анти гравітаційного середовища), хімічного та температурного впливу води з лікувальною метою.
 • Водні процедури: перлинна ванна, ванна для кінцівок з турбулентним масажем, гідромасажна ванна для ніг.
 • Лікувальний масаж – сприяє розслабленню гіпертонусу м’язів, седативно діє на гіперкінези окремих груп м’язів, стимулює, тонізує функції паретичних м’язів, знижує вегетативні та трофічні розлади, покращує загальний стан дитини.
 • Асистивні технології для забезпечення мобільності (крісла колісні різного типу, палиці, милиці, ходунки);
 • Стандартизовані тести та не стандартизовані набори для оцінювання функціональних можливостей та/або рівня розвитку дитини;
 • Обладнання та набори ігрові для розвитку сенсорних та рухових навичок;
 • Ігрові та дидактичні матеріали для розвитку когнітивних та зорово-перцептивних умінь та навичок самообслуговування;
 • Корекція постави та рухових функцій (бандажі, ортези, слінги).

 

Опубліковано: Серпень 13, 2018

Оновлено: Листопад 19, 2021

У Вас є питання?