Фартушок Ігор Іванович

Керуючий справами виконкому

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Громадянин України.

Народився 29 серпня 1964 року, в місті Апостолово Дніпропетровської області. У 1982 році закінчив МПТУ м. Калуш.

Вищу освіту за спеціальністю "правознавство" здобув  у Львівському державному університеті ім. І.Франка у 1990 році та за спеціальністю "державне управління" в Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України у 2020 році.

Трудову діяльність розпочав у 1982 році електромонтажником в Будівельному управлінні.

З 1983 по 1985 проходив службу в Радянській армії.

З 1990 по 1991 працював юристом в «Облсільскомунгоспі», з 1991 по 1992 – в юридично-комерційній фірмі «Вікторія», з 1992 по 1993 – в юридично-виробничо-торговій фірмі «Срібна земля», з 1994 по 1996 в спільному підприємстві «Альбіон» та з 1996 по 1999 в акціонерному товаристві «Торговий дім Україна».

З 1999 по 2001 рік працював керівним партнером товариства з обмеженою відповідальністю «Лігалекс».

Протягом 2011-2014 років як приватний підприємець займався адвокатською діяльністю.

З 2011 по 2014 рік працював директором товариства з обмеженою відповідальністю «Лігалекс і Ко».

У 2014 році працював на посаді помічника Міністра юстиції України.

З 2014 по 2015 рік працював начальником Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області.

У 2016 році працював головним державним інспектором Управління держпраці у Чернігівській області.

З 2016 по 2017 рік працював начальником управління юридичного забезпечення Державної служби з питань праці.

З березня 2017 року працював начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції. 18 травня 2017 року затверджений на посаду заступника міського голови Ужгородської міської ради. 

З грудня 2020 року - на посаді керуючого справами виконкому Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження
керуючого справами виконкому:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади з питань організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, місця проживання.

Забезпечує організацію роботи виконавчого комітету міської ради із розгляду звернень громадян, особистого прийому громадян керівниками, контроль за станом організаційної роботи та діловодства у виконавчих органах ради,  організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, функціонування електронного документообігу, дотримання вимог положень про департаменти,  управління, відділи та служби міської ради, планування роботи виконкому міської ради,  організацію підготовки виборів  та референдумів на території міста (в межах повноважень), планування роботи виконкому міської ради, відкритість і прозорість у роботі виконавчого комітету, комунікації з громадськістю,  відповідає за утримання адмінбудинку міської ради. Здійснює загальне керівництво та контроль за роботою режимно-секретного органу. Несе відповідальність за збереження державної таємниці та забезпечення режиму секретності. Підписує дублікати свідоцтв про право власності.

Координує роботу:

господарсько-експлуатаційного управління;

відділу документального та організаційного забезпечення;

загального відділу;

відділу роботи із зверненнями громадян;

архівного відділу;

відділу ведення Державного реєстру виборців;

відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

відділу реєстрації місця проживання.

Забезпечує взаємодію
виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

жіночою радою та іншими жіночими об’єднаннями;

добровільними об’єднаннями громадян (з відповідних напрямів діяльності);

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності);

міським товариством Червоного Хреста.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує усі рішення виконкому, розпорядження міського голови, підписує додатки до рішень виконкому та розпоряджень міського голови.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений в часі режим роботи.

Розпорядження міського голови № 351 від 14.07.2021 року "Про функціональні повноваження міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому"