Фартушок Ігор Іванович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Народився 29 серпня 1964 року, в місті Апостолово Дніпропетровської області. У 1982 році закінчив МПТУ м. Калуш. З 1983 по 1985 проходив службу в Радянській армії. Вищу освіту за спеціальністю правознавство здобув  у Львівському державному університеті ім. І.Франка. Трудову діяльність розпочав у 1982 році електромонтажником в Будівельному управлінні. З 1990 по 1991 працював юристом в «Облсільскомунгоспі», з 1991 по 1992 – в юридично-комерційній фірмі «Вікторія», з 1992 по 1993 – в юридично-виробничо-торговій фірмі «Срібна земля», з 1994 по 1996 в спільному підприємстві «Альбіон» та з 1996 по 1999 в акціонерному товаристві «Торговий дім Україна». З 1999 по 2001 рік працював керівним партнером товариства з обмеженою відповідальністю «Лігалекс». Протягом 2011-2014 років як приватний підприємець займався адвокатською діяльністю. З 2011 по 2014 рік працював директором товариства з обмеженою відповідальністю «Лігалекс і Ко» У 2014 році працював на посаді помічника Міністра юстиції України З 2014 по 2015 рік працював начальником Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. У 2016 році працював головним державним інспектором Управління держпраці у Чернігівській області. З 2016 по 2017 рік працював начальником управління юридичного забезпечення Державної служби з питань праці. З березня 2017 року працював начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання і протидії корупції. 18 травня 2017 року затверджений на посаду заступника міського голови Ужгородської міської ради. 

Функціональні повноваження

 Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі економіки та підприємництва, житлово-комунального господарства, управління майном, містобудування та архітектури, транспорту, публічних закупівель, дотримання законодавства про працю, правової політики, інвестицій та туризму, землекористування, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, місця проживання.

Забезпечує підготовку, реалізацію планів соціально-економічного розвитку з питань життєдіяльності та стратегічних планів розвитку міста,  впровадження прийнятих міською радою програм та ефективне проведення економічних реформ, реалізацію програм у сфері міського господарства, організацію роботи зі  збереження та раціонального використання комунального майна, ефективного функціонування житлово-комунальних підприємств, підготовку стратегічних планів розвитку міського господарства, розвиток підприємництва, реалізацію державних гарантій у сфері праці, торгівлі, оптимальне використання виробничо-технічного і наукового потенціалу міста, природних, трудових і фінансових ресурсів, стабільність розвитку економіки, впровадження енергоефективних технологій, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, організацію діяльності  підприємств транспорту міста з метою найбільш ефективного  використання їх потенціалу,  формування сприятливого інвестиційного іміджу міста та ефективне залучення інвестицій в економіку міста, реалізацію програм з питань регулювання земельних відносин, подальшого коригування генерального плану міста. Забезпечує контроль за роботою реєстраційних служб, організацією публічних закупівель та правової роботи, спрямованої на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства.  Підписує ордери на житлові приміщення та свідоцтва про право власності на житло.

 

Координує роботу:

департаменту міського господарства;

управління економічного розвитку міста;

управління містобудування та архітектури;

управління правового забезпечення;

відділу землекористування;

відділу транспорту;

відділу публічних закупівель;

відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

відділу реєстрації місця проживання;

відділу контролю за додержанням законодавства про працю.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

усіма комунальними та підприємствами житлового-комунального господарства інших форм власності на території міста;

судами;

виконавчою службою;

органами юстиції;

профспілками;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності).

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови   з визначених напрямів діяльності.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.

Е-декларації на порталі НАЗК