Макара Олена Михайлівна

Керуючий справами виконкому

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Народилася 16 травня 1963 року в місті Хуст Закарпатської області в сім’ї службовців. Громадянка України. Вищу освіту за спеціальністю “російська мова та література” здобула в Ужгородському державному університеті на філологічному факультеті, отримавши у 1986 році диплом з відзнакою.

З 1986 по 1989 роки працювала лаборантом на кафедрі російської мови філологічного факультету та викладачем цієї кафедри. У 1989—1993 роках викладала російську мову та літературу в Ужгородській середній школі № 11. З 1993 по 2001 роки працювала в редакції газети “Новини Закарпаття” на посадах коректора та літературного редактора. 2001—2011 роки — час роботи в редакції газети “Ужгород” на посадах коректора, літературного редактора, заступника головного редактора — відповідального секретаря.

Протягом 2011—2015 років очолювала загальний відділ Ужгородської міської ради. 26 листопада 2015 року обрана на посаду керуючого справами виконкому Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади з питань організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, надання адміністративних послуг, міжнародного співробітництва та інновацій, діяльності служби у справах дітей.

Забезпечує організацію роботи виконавчого комітету міської ради із розгляду звернень громадян, особистого прийому громадян керівниками, контроль за станом організаційної роботи та діловодства у виконавчих органах ради,  організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, запровадження електронних сервісів  та функціонування електронного документообігу, дотримання вимог положень про відділи і управління  міської ради, планування роботи виконкому міської ради,   відкритість і прозорість у роботі виконавчого комітету, комунікації з громадськістю,  відповідає за утримання адмінбудинку міської ради. Підписує дублікати свідоцтв про право власності.

 

Координує роботу:

управління міжнародного співробітництва та інновацій;

відділу  документального та організаційного забезпечення;

загального відділу;

відділу роботи із зверненнями громадян;

архівного відділу;

господарсько-експлуатаційного управління;

управління програмного та комп’ютерного забезпечення;

відділу ведення Державного реєстру виборців;

центру надання адміністративних послуг;

служби у справах дітей.


Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

жіночою радою та іншими жіночими об’єднаннями;

добровільними об’єднаннями громадян (з відповідних напрямів діяльності);

консульськими установами у місті;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності);

міським товариством Червоного Хреста.

 

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує усі рішення виконкому, розпорядження міського голови, підписує додатки до рішень виконкому та розпоряджень міського голови.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений в часі режим роботи.

Е-декларації на порталі НАЗК