Очищення влади


Основні засади

Дата: 11.12.2014 р.

1. Очищення влади (люстрація) – це встановлена Законом України “Про очищення влади” або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі – посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:
– верховенства права та законності;
– відкритості, прозорості та публічності;
– презумпції невинуватості;
– індивідуальної відповідальності;
– гapaнтування права на захист.

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності Законом України “Про очищення влади” посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, а також особи, які не подали у строк, визначений Законом України “Про очищення влади”, заяви, передбачені частиною першою статті 4 Закону України “Про очищення влади”.

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.

6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені Законом України “Про очищення влади”.

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій – четвертій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.

8. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні Закону України “Про очищення влади” оскаржуються в судовому порядку.


Адреси органів влади

Дата: 11.12.2014 р.

Список установ, до яких надсилаються документи для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”

 

№ з/п Установа, до якоїнадсилаються документи Перелік документів, якінадсилаються
1. Головне управління юстиції

в  Закарпатській області

 

88088

м.Ужгород пл.Народна,4

Повідомлення про початокпроходження перевірки (додаток 4

до постанови КМУ від 16.10.2014 № 563)

Запит про надання інформації  зЄдиного державного реєструосіб ( додаток 3 до Положення про Єдиний державний реєстрвідповідно до  наказу Міністерства  юстиції  України від 16.10.2014  № 1704/5)
Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія декларації за попереднійрік в паперовому таелектронному ва-ріантах (без відомостей з обмеженим доступом) для осіб 1-3 категорій
Копія паспорта, завіренакадровою службою
2. Управління  Міністерства внутрішніх справ України у Закарпатській області

88088  м.Ужгород,

вул.Ракоці,13

Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія паспорта, завіренакадровою службою
3. Державна податковаінспеція

в м.Ужгороді,

 

88000 м.Ужгород

вул.Духновича,2

Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія паспорта, завіренакадровою службою
Копія декларації за попереднійрік, завірена кадровобюслужбою
Копія трудової книжки, завіренакадровою службою
4. Служба безпеки України

01601    м.Київ

вул. Володимирська, 35

 

(надсилається тільки на осіб, народжених до 1978 року)

Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія паспорта, завіренакадровою службою
5. Прокуратура Закарпатськоїобласті

 

88000   м.Ужгород

вул.Коцюбинського, 2-а

Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія паспорта, завіренакадровою службою
6. Територіальне управління

Державної судової

адміністрації вЗакарпатській області

 

88017  м.Ужгород

вул.Загорська,30

Запит  про  проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 )
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою  (дода-ток  1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563)
Копія паспорта, завіренакадровою службою

Документи

Закон України “Про очищення влади”

Наказ Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1704/5 «Про затвердження положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р “Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”

Наказ Міністерства фінансів України від 03.11.2014 № 1100 “Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», та форми висновку про результати такої перевірки” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за № 1385/26162.


Відомості про стан проходження перевірки

Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України “Про очищення влади” (діючий)

 

з/п

 Дата початку перевірки  П.І.Б. особи, щодо якої здійснюється перевірка  Посада на яку претендує / призначений  Копія заяви про перевірку Копія Декларації   Результати перевірки
1 24.07.15 Павличко Олена Іллівна Головний спеціаліст відділу архітектури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури заява  декларація  За результатами перевірки, проведеної на виконання вимог Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очи щення влади”, затвердженого постановою Кабінету Мініст рів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Ужгород- ською міською радою прове-дено перевірку достовірності відомостей щодо застосуван-ня заборон, передбачених частинами третьою і четвер-тою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,  встанов лено, що до Павлич ко    Олени Іллівни, яка  перебуває на посаді головного спеціаліста відділу архітек-  тури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури міської ради, не застосовуються заборони,

визначені частиною третьою

та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” 

2 24.07.15 Пайда Оксана Володимирівна Начальник  відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства заява  декларація   
3 24.07.15 Повханич Мар’яна Василівна Провідний спеціаліст-координатор відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява  декларація   
4 24.07.15 Феєр Яна Юріївна Головний спеціаліст відділу землекористування

заява 

декларація   
5 27.08.15 Зима Тетяна Олександрівна Спеціаліст 1 категорії загального відділу заява  декларація   
6 15.09.2015 Гуменюк Ірина Вікторівна Заступник начальника відділу доходів бюджету фінансового управління заява декларація  
7 15.09.2015 Балко Наталія Миколаївна Адміністратор відділу надання адміні-стративних послуг центру надання адміністративних послуг заява декларація  
8 28.09.2015 Шендригоренко Іван Іванович Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку заява декларація  
9 03.12.2015 Білак Олександр Павлович заступник міського голови заява декларація  
10 18.12.2015 Цап Іштван Юліусович перший заступник міського голови заява декларація  
11 18.12.2015 Кохан Алла Іванівна консультант міського голови заява декларація  
12 13.01.2016 Береш Арпад Андрійович провідний спеціаліст підрозділу прийому заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
13 13.01.2016 Гецко Діана Наумівна провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
14 13.01.2016 Шкаровецький Віталій Юрійович спеціаліст1 категорії відділу персоніфікова- ного обліку отримува- чів пільг, гарантій та компенсацій управлін- ня праці та соціального захисту населення заява декларація  
15 19.01.2016 Маркович Ганна Іванівна провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
16 27.01.2016 Шушка Олександр Іванович Заступник начальника відділу муніципальної поліції та правопорядку заява декларація  
17 05.02.2016 Іванцик Кристина Віталіївна Спеціаліст І категорії загального відділу заява декларація  
18  21.03.2016 Бабидорич Володимир

Іванович

заступник директора департаменту міського господарства, начальник управління житлово-комунального господарства  заява  декларація  
19 21.03.2016 Костромін Микола Олександрович головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики  Заява  декларація  
 20  03.06.2016  Шевчук Олеся Олександрівна  начальник відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація  
21 07.04.2016 Луків Назар Йосифович головний спеціаліст відділу фізичної культури  та спорту управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація  
22  03.06.2016  Лукша Наталія Олегівна  заступник начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація  
 23  03.06.2016  Кравчук Володимир Володимирович  начальник відділу реєстрації  місця проживання Заява декларація  
 24  03.06.2016  Травіна Ольга Валеріївна  заступник начальника управління економіки та підприємництва, начальник відділу зовнішньоекономічних  зв’язків, інвестицій та туризму Заява декларація  
 25  03.06.2016  Воловар Марія Василівна  начальник відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи Заява декларація  
 26  03.06.2016  Козак Наталія Дмитрівна  начальник протоколь-ного відділу Заява декларація  
 27  03.06.2016  Махобей Тетяна Анатоліївна  начальник відділу роботи  із зверненнями громадян Заява декларація  
 28  03.06.2016  Рудов Оксана Миколаївна  начальник загального відділу Заява декларація  
 29  03.06.2016  Пуглик Олександр Ігорович  начальник відділу  організаційної роботи та внутрішньої політики Заява декларація  
 30  03.06.2016  Горват
Мирослав Васильович
  начальник відділу соціальних  допомог управління праці та соціального захисту населення Заява декларація  
 31  03.06.2016  Зан Жанна Анатоліївна  головний спеціаліст відділу муніципальної Заява декларація  
 32  03.06.2016  Торма Катерина Оскарівна  адміністратор відділу надання адміністра-тивних послуг центру надання адміністратив-них послуг Заява декларація  
 33  03.06.2016  Шароші Степан Степанович  головний спеціаліст відділу муніципальної Заява декларація  
 34  17.06.2016  Пекар Віталій Іванович  заступник начальника управління правової роботи, начальник відділу позовної та претензійної роботи  Заява  декларація  
 35  17.06.2016 Мудра Олександр Іванович  начальник господар- сько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація  
 36  17.06.2016  Куценко Ігор Миколайович  заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація  
 37  17.06.2016  Турховська Ганна Іванівна  начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація  
 38  17.06.2016  Торма Надія Іванівна  заступник начальника відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація  
 39  17.06.2016  Мар’їна Тетяна Іванівна  начальник архівного відділу  Заява  декларація  
 40  17.06.2016  Арокгаті Марія Юріївна  начальник служби у справах дітей  Заява  декларація  
 41  17.06.2016  Зима Ірина Василівна  начальник відділу оборонної та мобілізаційної  роботи  Заява  декларація  
 42  17.06.2016  Дмитрієв Сергій Вікторович начальник відділу оборонної та мобілізаційної  роботи  Заява  декларація  
 43  17.06.2016  Жирков Григорій В’ячеславович  начальник відділу ведення Державного ре- єстру виборців  Заява  декларація  
 44  17.06.2016  Просяник  Сергій  Борисович  начальник відділу муніципальної поліції  Заява  декларація  
 45  17.06.2016  Тарахонич Вікторія Юріївна  начальник відділу міжнародних грантових програм та інновацій  Заява  декларація  
 46  17.06.2016  Павлув Жанна Вікторівна  начальник  центру надання адміністративних
послуг
 Заява  декларація  
 47  17.06.2016  Курило Андріан Сергійович  головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація  
 48  17.06.2016  Калабішка Катерина  Олександрівна  спеціаліст 1 категорії відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Заява  декларація  
 49  17.06.2016  Котигорошко Олеся Ігорівна  головний спеціаліст відділу закупівель та  регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 50  17.06.2016  Груба Світлана  Михайлівна  заступник начальника  відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Заява  декларація  
 51  17.06.2016  Ліврінц Лариса Михайлівна  адміністратор відділу надання адміністратив-
них послуг центру надання адміністративних послуг
 Заява декларація  
 52  17.06.2016  Касинець Іванна Василівна  головний спеціаліст відділу зовнішньо- економічних зв’язків, інвестицій та туризму управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 53  17.06.2016  Бондаренко Ганна Борисівна  заступник  начальника архівного відділу  Заява  декларація  
 54  17.06.2016  Віщанська Вікторія Іванівна  головний спеціаліст пресслужби  Заява  декларація  
 55  17.06.2016  Годованець Василь  Мтихайлович   заступник начальника служби  у справах дітей  Заява  декларація  
 56  07.07.2016  Дорош Тарас Іванович  головний спеціаліст  господарсько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація  
 57  07.07.2016  Крайниківська Леся Юріївна  заступника начальника центру надання адміністративних послуг, начальник від- ділу дозвільно-погоджувальних  процедур, адміністратор  Заява  декларація  
 58  07.07.2016  Голіцина Алла Володимирівна  спеціаліст 1 категорії  відділу реєстрації місця проживання  Заява  декларація  
 59  07.07.2016  Цапліна Ірина Богданівна  головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку  Заява  декларація  
 60  07.07.2016  Драшкоці Георгій Адальбертович  головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель
та зв’язку
 Заява  декларація  
 61  07.07.2016  Химич Вікторія Віталіївна  головний спеціаліст з тендерних питань відділу транспорту, державних закупівель
та зв’язку
 Заява  декларація  
 62  07.07.2016  Онопко Марина Василівна  державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Заява  декларація  
 63  07.07.2016  Просяник Тетяна Сергіївна  головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація  
 64 07.07.2016  Чепкий Олександр Олексійович  начальник відділу землекористування  Заява  декларація  
65  07.07.2016  Станчак Олена Степанівна  головний спеціаліст архівного відділу  Заява  декларація  
 66  07.07.2016  Сідун Лариса Миколаївна  головний спеціаліст відділу кадрової роботи,
нагород та спецроботи
 Заява  декларація  
 67  07.07.2016  Матковська Олександра Романівна  головний спеціаліст відділу бух-галтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація  
 68  07.07.2016  Павленко Варвара Володимирівна  головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постій- ними комісіями  Заява  декларація  
 69  07.07.2016  Лисюк Світлана Володимирівна  заступник начальника загального відділу  Заява  декларація  
 70  07.07.2016  Білецький Олександр
Степанович
 головний спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  Заява  декларація  
 71  07.07.2016  Василиндра Ольга Михайлівна  заступник начальника управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація  
 72  07.07.2016  Рогань Мар’яна Степанівна  головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян  Заява  декларація  
 73 07.07.2016 Фленько Іван Іванович  директор Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Заява  декларація  
 74  07.07.2016  Мінаєва Алла Ласлівна  головний спеціаліст протокольного відділу  Заява  декларація  
 75  07.07.2016  Федьо Тетяна Михайлівна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення  Заява  декларація  
 76  07.07.2016  Зеленяк Світлана Сергіївна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового  Заява  декларація  
 77  07.07.2016  Гомза Діана Володимирівна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового  Заява  декларація  
 78  07.07.2016  Зінич Алла Борисівна  начальник відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення  Заява  декларація  
 79  07.07.2016  Бандурин Олеся Миколаївна головний спеціаліст відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення  Заява  декларація  
 80  07.07.2016  Квіт Валентина Вікторівна  заступник начальника управління містобудування та архітектури Заява  декларація  
 81  07.07.2016  Юрко Адам Адамович  начальник управління капітального будівництва  Заява  декларація  
 82  07.07.2016  Біксей Андрій Борисович  начальник управління праці та соціального за- хисту населення  Заява  декларація  
 83  07.07.2016  Пуківська
Марина Іванівна
 заступник начальника управління освіти  Заява  декларація  
 84  07.07.2016  Гах
Леся Мирославівна
 начальник фінансового управління  Заява  декларація  
 85  07.07.2016  Граб Галина Ярославівна  заступник начальника  фінансового управління, начальник бюджетного відділу  Заява  декларація  
 86  07.07.2016  Кенс Оксана Юріївна  заступник начальника фінансового управління, начальник відділу доходів бюджету  Заява  декларація  
 87  09.11.2016  Альєнтьєв Олег Володимирович  головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання  Заява  декларація  
 88  09.11.2016  Блага Мар’яна Михайлівна  головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 89  09.11.2016  Боднар
Оксана Романівна
 заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 90  09.11.2016  Бонь Марина Михайлівна  адміністратор відділу надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація  
 91  09.11.2016  Боровіков
Максим Анатолійович
 головний спеціаліст відділу благоустрою управління житловокомунального господарства  департа-менту  міського господарства  Заява  декларація  
 92  09.11.2016  Боць
Любов Орестівна
 начальник відділу бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи, головний бухгалтер фінансового управління  Заява  декларація  
 93  09.11.2016  Власик
Дмитро Вікторович
 головний спеціаліст відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація  
 94  09.11.2016  Вахненко Наталія
Леонідівна
 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація  
 95  09.11.2016  Воловар
Роман Іванович
 заступник начальника відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява декларація  
 96  09.11.2016  Галайчук
Ганна Михайлівна
 спеціаліст 1 категорії відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища управління містобудування  та архітектури  Заява  декларація  
 97  09.11.2016 Геба Ірина Миколаївна  головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 98  09.11.2016  Геба
Тетяна Андріївна
 провідний спеціаліст -психолог відділу соціальної роботи Ужгородсько
го міського центрусоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 Заява  декларація  
 99  09.11.2016  Готра
Віталій Іванович
 головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація  
 100  09.11.2016  Граб
Іван Іванович
 головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація  
 101  09.11.2016  Гулько
Валентина Володимирівна
 головний спеціаліст  від ділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 102  09.11.2016  Заріцька
Віра  Степанівна
 головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища управління містобудування  та архітектури  Заява  декларація  
 103  09.11.2016  Зелінська
Марина Іванівна
 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва   Заява  декларація  
 104  09.11.2016  Кирлик
Іванна Карлівна
 головний спеціаліст відділу охорони здоров’я  Заява  декларація  
 105  09.11.2016  Куберка
Марина Юріївна
 начальник відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 106  09.11.2016  Лайкун Моніка
Іштванівна
 головний спеціаліст відділу землекористування   Заява  декларація  
 107  09.11.2016  Лазар Терезія
Василівна
 головний спеціаліст відділу торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 108  09.11.2016  Лозан
Олександр Васильович
 головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 109  09.11.2016  Лукач Петро
Михайлович
 заступник начальника відділу фінансування місцевого господарства фінансового управління  Заява  декларація  
 110  09.11.2016  Малетич Корнелія
Іванівня
 спеціаліст
1 категорії загального відділу
 Заява  декларація  
 111  09.11.2016  Машіка Еріка
Йосипівна
 заступник начальника  бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація  
 112  09.11.2016  Медвідь
Стефанія Миколаївня
 начальник відділу з питань тарифів управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 113  09.11.2016  Милян
Петро Михайлович
 головний спеціаліст відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах  куль тури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація  
 114  09.11.2016  Митровцій
Олена  Василівна
 заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи, заступник головного бухгалтера фінансового управління  Заява  декларація  
 115  09.11.2016  Несух
Олександра Григорівна
 головний спеціаліст (соціальний педагог) відділу соціальної роботи Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Заява  декларація  
 116  09.11.2016  Ньорба
Вікторія Володимирівна
 головний  спеціаліст відділу благоустрою упраління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 117  09.11.2016  Пайда Наталія
Василівна
 головний спеціаліста відділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 118  09.11.2016  Папай Марія
Бейлівна
 начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла управління  майном департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 119  09.11.2016  Погорєлова Олена
Леонідівна
 головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю  Заява  декларація  
 120  09.11.2016  Полтавцева Тетяна
Вікторівна
 начальник управління майном департаменту міського господарства    декларація  
 121  09.11.2016  Попкова
Тетяна Анатоліївна
 головний спеціаліст відділу обліку, розподілу та приватизації  житла управління  майном департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 122  09.11.2016  Прадід Віталія
Василівна
 головний економіст бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація  
 123  09.11.2016  П’ятак
Алла Петрівна
 головний економіст відділу фінансування місцевого господарства фінансового управління  Заява  декларація  
 124  09.11.2016  Сабадош Руслана
Йосипівна
 начальник відділу надання адміністративних послуг, адміністратор центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація  
 125  09.11.2016  Садовнікова Вероніка Олександрівна  начальник відділу управління комунальною власністю та земель ними ресурсами управління майном департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 126  09.11.2016  Симчина
Мар’яна Михайлівна
 головний спеціаліст відділу архітектури та регулювання забудови  управління містобудування та архітектури  Заява  декларація  
 127  09.11.2016  Станкович Вікторія
Іванівна
 начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва  Заява декларація  
 128  09.11.2016  Столярова Ірина Михайлівна  заступник  начальника відділу охорони здоров’я  Заява  декларація  
 129  09.11.2016  Цап Іштван
Іштванович
 головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю  Заява  декларація  
 130  09.11.2016  Чауш Василь Венедиктович  головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 131  09.11.2016  Шалаєва Катерина
Миронівна
 головний економіст бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація  
 132  09.11.2016  Шершун Ольга
Василівна
 головний економіст відділу фінансування місцевого господарства фінансового  управління  Заява  декларація  
 133  09.11.2016  Щербанич Сергій
Іванович
 начальник відділу економіки та промисловості управління економі кита підприємництва  Заява  декларація  
 134  09.11.2016  Яцків Олена
Іванівна
 начальник відділу закупівель та регулювання економічної  діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 135  16.11.2016  Адамовська Алла
Іванівна
 державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 136  16.11.2016  Адамова Неллі
Олексіївна
 державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 137  16.11.2016  Беспечна Світлана
Давидівна
 начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління праці та соціально- го захисту населення  Заява  декларація  
 138  16.11.2016  Вакула Анастасія
Михайлівна
 провідний спеціаліст відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 139  16.11.2016  Власик Вікторія
Петрівна
 провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян управління праці та соціального за хисту населення  Заява  декларація  
 140  16.11.2016  Гарник Світлана
Олександрівна
 головний спеціаліст, керівник підрозділу відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 141  16.11.2016  Гараз Євгенія
Яківна
 головний спеціаліст, керівник підрозділу відділу соціальних допомог управління праці та соціального за-хисту населення  Заява  декларація  
 142  16.11.2016  Герасімова Оксана
Вікторівна
 головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 143  16.11.2016  Готра Лариса
Олександрівна
 головний спеціаліст підрозділу прийому заяв та документів від ділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 144  16.11.2016  Гешур Світлана
Янівна
 головний Державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 145  16.11.2016  Келемец Алла
Михайлівна
 начальник відділу з питань за хисту  населення від наслідків аварії на  ЧАЕС управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 146  16.11.2016  Коваль Вікторія
Вікторівна
 головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація  
 147  16.11.2016  Куценко Леся
Євстахіївна
 начальник відділу праці та зайнятості населення управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 148  16.11.2016  Куприч Ольга
Петрівна
 провідний спеціаліст підрозділу оформлення  виплати і виготовлення  виплатних документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 149  16.11.2016  Ламбрух Іванна
Зореславівна
 адміністратор відділу надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація  
 150  16.11.2016  Левкулич Вікторія
Петрівна
 спеціаліст 2 категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 151  16.11.2016  Луньова Галина
Вікторівна
 спеціаліст І категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 152  16.11.2016  Мацко Зеновія
Іванівна
 провідний спеціаліста відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 153  16.11.2016  Мухомед’янова Катерина
Степанівна
 спеціаліст І кате горії відділу контролю за призначенням
та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення
 Заява  декларація  
 154  16.11.2016  Остап’юк Любов
Андріївна
 головний спеціаліст відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація  
 155  16.11.2016  Панулін-Гаджега Мар’яна Володимирівна  спеціаліст І категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 156  16.11.2016  Переста Валентина
Федорівна
 головний спеціаліст відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 157  16.11.2016  Петрова Мирослава
Василівна
 головний спеціаліста відділу праці та зайнятості населення управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація  
 158  16.11.2016  Пфайфер Вікторія
Валеріївна
 начальник відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 159  16.11.2016  Рожкова Галина
Михайлівна
 головний спеціаліст-бухгалтер відділу з питань захисту  населення від наслідків аварії на  ЧАЕС управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація  
 160  16.11.2016  Селеш Мар’яна
Йосипівна
 спеціаліст І категорії відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 161  16.11.2016  Сов’як Мар’яна
Михайлівна
 державний соціальний інспектор  управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 162  16.11.2016  Топорницька Іванна
Миколаївна
 головний спеціаліст-програміст відділу ви- конання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 163  16.11.2016  Турянчик Олександра Олександрівна  начальник управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 164  16.11.2016  Ходанич
Марта  Юріївна
 заступник начальника відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 165  16.11.2016  Фревлик Люба Миколаївна  начальник відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 166  16.11.2016  Федяєва
Олена Олексіївна
 провідний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 167  25.11.2016  Аділова
Світлана  Ярославівна
 головний спеціаліст підрозділу обробки заяв і документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 168  25.11.2016  Бойко
Мар’яна Юріївна
 головний спеціаліст відділу інновацій, розвитку та туризму управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 169  25.11.2016  Головей Ян Ярославович  спеціаліст 1 категорії відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  Заява  декларація  
 170  25.11.2016  Дякович
Ольга  Антонівна
 головний спеціаліст відділу землекористування  Заява  декларація  
 171  25.11.2016  Каліновська
Оксана  Євгеніївна
 начальник відділу архітектури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури  Заява  декларація  
 172  25.11.2016  Лучинець
Мар’яна  Василівна
 головний спеціаліст підрозділу обробки заяв і документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 173  25.11.2016  Малета Ірина Володимирівна  головного спеціаліста відділу землекористування  Заява  декларація  
 174  25.11.2016  Месевра
Мар’яна Юріївна
 головний спеціаліст відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація  
 175  25.11.2016  Міхалко
Іветта  Іванівна
 головний спеціаліст відділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація  
 176  25.11.2016  Біксей
Світлана Сергіївна
 головний спеціаліст відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального за-хисту населення  Заява  декларація  
 177  25.11.2016  Гайович Сергій Васильович  головний спеціаліст-юрисконсульт управління освіти  Заява  декларація  
 178  25.11.2016  Грісь Артем Васильович  державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Заява  декларація  
 179  25.11.2016  Кузнєцова
Катерина Михайлівна
 спеціаліст 1 категорії відділу  ви конання бюджету, бухгалтерського обліку  та  контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація  
 180  25.11.2016  Сідун
Іван Іванович
 головний спеціаліста відділу муніципальної поліції  Заява  декларація  
             

 

 

Опубліковано: Жовтень 15, 2020

Оновлено: Грудень 14, 2021

У Вас є питання?