Перелік бюджетних програм

Код Показник Посилання
1 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
2 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління  
3 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
4 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління  
5 0216084 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла  
6 0217130 Здійснення заходів із землеустрою  
7 0217630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності  
8 0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  
9 0217693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю  
10 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
11 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
12 0219800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  
13 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
14 0611010 Надання дошкільної освіти  
15 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
16 0611110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти  
17 0611150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
18 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
19 0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти  
20 0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
21 0617321 Будівництво освітніх установ та закладів  
22 0710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
23 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
24 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим  
25 0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
26 0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
27 0712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом  
28 0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  
29 0712145 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  
30 0712146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
31 0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я  
32 0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
33 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
34 0810180 Інша діяльність у сфері державного управління  
35 0813011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
36 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  
37 0813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
38 0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  
39 0813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  
40 0813041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами  
41 0813042 Надання допомоги при усиновленні дитини  
42 0813043 Надання допомоги при народженні дитини  
43 0813044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  
44 0813045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям  
45 0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям  
46 0813047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям  
47 0813049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»  
48 0813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю  
49 0813082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд  
50 0813083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу  
51 0813084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату  
52 0813085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
53 0813086 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукрови  
54 0813087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях  
55 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
56 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  
57 0813140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
58 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
59 0813171 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування  
60 0813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг  
61 0813192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
62 0813210 Організація та проведення громадських робіт  
63 0813230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у  
64 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
65 0813223 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для о  
66 1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
67 1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
68 1013131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`  
69 1013140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
70 1014030 Забезпечення діяльності бібліотек  
71 1014060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів  
72 1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  
73 1015011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
74 1015012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  
75 1015031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
76 1015062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
77 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
78 1210180 Інша діяльність у сфері державного управління  
79 1215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
80 1216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  
81 1216017 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства  
82 1216030 Організація благоустрою населених пунктів  
83 1217442 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури  
84 1217640 Заходи з енергозбереження  
85 1218320 Збереження природно-заповідного фонду  
86 1217361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
87 1217363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
88 1217462 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету  
89 1217463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів  
90 1217650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї  
91 1217660 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів  
92 1217670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання  
93 1217691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце  
94 1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
95 1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
96 1510180 Інша діяльність у сфері державного управління  
97 1511010 Надання дошкільної освіти  
98 1511020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
99 1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
100 1512080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги  
101 1512111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
102 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
103 1515041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
104 1516090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
105 1517310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства  
106 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів  
107 1517330 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності  
108 1517340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури  
109 1517361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
110 1517368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів  
111 1610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
112 1617350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
113 2210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
114 2510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
115 2517630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності  
116 2710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
117 2710180 Інша діяльність у сфері державного управління  
118 2717622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів  
119 2717640 Заходи з енергозбереження  
120 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах  
121 3718600 Обслуговування місцевого боргу  
122 3718700 Резервний фонд  
123 3719110 Реверсна дотація