№ 1 від 13.01.2021 Про комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки

Завантажити

Опубліковано: Січень 18, 2021

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2021                                       Ужгород                                                № 1


Про комплексну Програму
профілактики та протидії
злочинності в місті Ужгород
на 2021-2023 роки

Відповідно до  частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію України», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 №1835-111, Указу Президента України від 19.07.2005 № 119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», розглянувши звернення Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 30.12.2020 №15622/106/25/1-2020, виконком міської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити комплексну Програму профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.

  

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ


ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
13.01.2021 № 1 

Комплексна Програма
профілактики та протидії злочинності
в місті Ужгород на 2021-2023 роки

 

Паспорт Програми

 1

Ініціатор розроблення Програми

Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну поліцію України»,  «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Указ Президента України від 19.07.2005 № 119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності»

3

Розробник Програми

Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець Програми та розпорядник коштів

Ужгородський ВП ГУНП

в Закарпатській області

6

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

7

Учасники Програми

Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради

8

Термін реалізації Програми

2021- 2023 роки

8.1

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

2021 рік – I етап

2022 рік – II етап

2023 рік – III етап

9

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Згідно з додатком Програми

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Профілактика злочинності має велике суспільне значення. Незважаючи на заходи, які вживаються Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області щодо профілактики та попередження злочинних проявів, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Найпоширенішими злочинами є різноманітні крадіжки, нанесення різного ступеню тілесних ушкоджень, більша частина яких скоюється в стані алкогольного сп’яніння.

Домінуючою проблемою залишається забезпечення публічного порядку на території м. Ужгорода, комплексне використання сил та засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне маневрування патрульними нарядами, забезпечення стовідсоткової щільності перекриття маршрутів за умов перевищення науково-обґрунтованих норм навантаження дільничних офіцерів поліції та патрульної поліції в обслуговуванні населення.

З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони публічного порядку. З року в рік зростає число поставлених на облік наркоманів та неповнолітніх, які з причин низького ступеня зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення.

Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із незаконним заволодінням транспортними засобами та скоєння ДТП.

Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації.

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про кримінальні правопорушення та інші події «застарілий автопарк», нестача спецтехніки, озброєння, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів.

Злочинність у місті залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень і становить реальну загрозу безпеці міста.

Поточний рівень забезпечення безпеки міста і його жителів від різного виду загроз життю, здоров'ю та майну не повною мірою відповідає загальновизнаним стандартам безпеки.

Нейтралізація зазначених загроз у рамках Програми забезпечується комплексом заходів організаційного, превентивного, фінансового, широким впровадженням технічних засобів як найважливішого елементу забезпечення безпеки міста і мешканців міста. Особливістю Програми є необхідність врахування спільних дій на території міста суб'єктів забезпечення безпеки.

Цей стан справ вимагає розробки і реалізації довгострокових заходів, спрямованих на вирішення завдань підвищення захищеності населення міста, яка на сучасному етапі є однією з найбільш пріоритетних завдань. При цьому проблеми безпеки населення міста повинні вирішуватися програмними методами.

Це завдання і повинна вирішити комплексна Програма профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021 - 2023 роки.

Зазначена Програма розроблена на виконання Закону України «Про Національну поліцію України», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» № 1835-111 від 22.06.2000, Указу Президента від 19.07.2005 № 119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності». 

 1. Мета Програми 

Метою Програми є:

- забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого удосконалення заходів з профілактики правопорушень, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці поліції, органу місцевого самоврядування та громадських формувань;

- створення належних умов для ефективної роботи Ужгородського ВП ГУНП, спрямованих на підвищення ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і правопорушень та збільшення відсотків відшкодованого майна і коштів від завданої шкоди за кримінальними провадженнями;

- вдосконалення на місцевому рівні механізму участі громадян в охороні публічного порядку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». 

 1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми

Враховуючи, що заходи попередньої Програми за період 2017 - 2020 років не були реалізованими в повному обсязі, є необхідність продовження та оновлення заходів Програми для досягнення максимального ефекту в забезпеченні необхідної безпеки мешканців міста.

Відповідно до комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021 - 2023 роки передбачається підвищення ефективності функціонування системи безпеки, здійснення заходів з профілактики правопорушень та подальше покращення забезпечення сучасною матеріально-технічною базою.

Шляхи, методи і засоби розв’язання проблем, строки, етапи виконання та ресурсне забезпечення Програми визначені згідно з додатками до Програми. 

 1. Перелік завдань Програми та результативні показники 

Програма спрямована на:

- посилення профілактичного впливу на осіб,  від яких можна очікувати скоєння злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких; підвищення якості та розгалуженості оперативно-розшукової роботи;

- забезпечення публічного порядку і безпеки дорожнього руху, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, попередження правопорушень неповнолітніми;

- виявлення злочинів в пріоритетних напрямах економіки, активізацію боротьби з організованою злочинністю та корупцією, забезпечення наповнення державного та місцевого бюджеті і супроводження цих процесів.

Виконання Програми дозволить поліпшити діяльність щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, спрямувати зусилля поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадський порядок, проявам організованої економічної злочинності та корупції протягом 2021-2023 років.

Перелік завдань Програми та її результативні показники викладено у додатках 2, 3 до Програми. 

 1. Напрями діяльності, заходи Програми. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання Програми

5.1. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

5.1.1. Систематично аналізувати стан правопорядку. За результатами аналізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопорядку, розробляти щоквартальні комплексні заходи щодо запобігання злочинності серед населення.

5.1.2. Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.  

5.2. Заходи щодо виконання Програми

5.2.1. Захист життя, здоров’я, честі, гідності особи, її майна від злочинних посягань.

- розглядати на засіданнях виконавчого комітету (не рідше одного разу на квартал) та при ускладненні оперативної обстановки питання щодо ефективності заходів, які вживаються щодо забезпечення правопорядку та визначати заходи для поліпшення криміногенної ситуації.

Протягом 2021-2023 років
Виконавчий комітет Ужгородської
міської ради 

- з метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп активізувати роботу із оперативного відпрацювання місць збору злочинного елементу, притонів, підоблікових осіб для підвищення ефективності попередження та розкриття злочинів.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП 

- з метою попередження пограбувань, хуліганств, крадіжок систематично проводити комплексні оперативно - профілактичні заходи на території міста Ужгород.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП 

- здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи. Визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм і наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного відчуження їх житла.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування 

- щороку проводити місячники перевірки дотримання паспортного режиму з виявленням громадян без постійного місця проживання та без паспортів з метою надання їм всебічної допомоги в паспортній реєстрації та в отриманні відповідних документів.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування 

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян міста (особливо з одинокими та з одиноко проживаючими) щодо недопущення випадків шахрайства, крадіжок особистого майна.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

 • Профілактика злочинів у сфері економіки

- проводити перевірки ринків, торговельних точок на предмет виявлення порушень правил торгівлі, фактів реалізації безакцизної алкогольної, тютюнової та фальсифікованої продукції.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

- систематично здійснювати перевірки закладів торгівлі, громадського харчування з питань виявлення порушень правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. Інформацію про виявлені порушення направляти у виконком міської ради для вжиття заходів та висвітлювати в засобах масової інформації.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

 • Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

- забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед неповнолітніх, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних злочинів, виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

- з метою недопущення загострення оперативної обстановки в підлітковому середовищі під час літніх шкільних канікул, забезпечення належного правопорядку й посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, взяти участь у забезпеченні дітей організованими формами дозвілля та відпочинку.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської
міської ради

- з метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді провести цільові рейди із виявлення та повернення до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальних захист, усунення факторів негативного впливу на неповнолітніх, притягнення згідно із вимогами чинного законодавства до адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків із виховання дітей.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП 

- з використанням нових наукових досягнень педагогіки, психології, собріології, соціології і фізіології проводити комплексні просвітницько-профілактичні заходи (практичні семінари, публічні лекції, круглі столи, конференції, профілактичні бесіди зі шкільною молоддю) за участю науковців та засобів масової інформації з питань пропаганди здорового способу життя.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

 • Профілактика незаконного обігу зброї і боєприпасів. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтву і бродяжництву

- вживати організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети і речовини, для своєчасного їх викриття.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

- здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення та викриття осіб, що займаються незаконним обігом наркотиків, каналів надходження наркотиків до споживачів і фактів їх збуту, в т.ч. втягнення у наркоманію.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

- систематично проводити рейди з метою виявлення осіб, які займаються самогоноварінням та розповсюдженням його серед населення. Документувати збут самогону громадянами з наступним притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Протягом 2020-2022 років
Ужгородський ВП ГУНП

 • Охорона публічного порядку, безпека дорожнього руху

- забезпечити своєчасність реагування на злочини та інші порушення правопорядку.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

- організувати періодичне проведення круглих столів, нарад, пов’язаних зі станом боротьби зі злочинністю та забезпеченням охорони публічного порядку.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
виконавчий комітет Ужгородської
міської ради,

громадські формування

- забезпечити належну профілактику, попередження та припинення домашнього насильства, злочинів на побутовому ґрунті, покращення мобільності груп, створених з членів громадських формувань, інспекторів поліції та УПП із забезпечення охорони прав, свобод та законних інтересів громадян, здійснення ними патрулювання на території міста

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

- у взаємодії із зацікавленими відомствами та організаціями здійснити комплекс організаційних, профілактичних і  оперативно-пошукових заходів щодо забезпечення комплексної охорони публічного порядку та безпеки громадян в період проведення громадсько-політичних, культурних, спортивних та інших заходів з масовим перебуванням людей.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП,
громадські формування

5.3. Матеріально-технічне забезпечення Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області

- для запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи покращення умов із обслуговування громадян службою у сфері дозвільної системи Ужгородського ВП ГУНП.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

- з метою охорони публічного порядку під час проведення масових заходів, забезпечення реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду працівників поліції на місце вчинення злочинів та правопорушень, передбачити видатки на придбання сучасних GPS навігаторів та відеореєстраторів для службового транспорту та паливно-мастильних матеріалів.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

- з метою покращення інформаційного забезпечення працівників Ужгородського ВП ГУНП та формування електронних баз даних передбачити видатки для придбання комп’ютерного обладнання.

Протягом 2021-2023 років
Ужгородський ВП ГУНП

- для підтримання безперебійної роботи Ужгородського ВП ГУНП придбання електрогенератора (як резервне джерело живлення), акумуляторів резервного живлення та світлової вежі з генератором 2,5 кв., які відповідають діючим вимогам.

Протягом 2021 року
Ужгородський ВП ГУНП

- вирішення питання облаштування кімнати прийому громадян, слідчої кімнати та кімнати для конфіденційного побачення адвоката із затриманим в адмінбудівлі Ужгородського ВП ГУНП у відповідності до законодавчо визначених норм.

Протягом 2021 року
Ужгородський ВП ГУНП

5.4 Фінансування заходів для виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування визначених заходів з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законом. Це дозволить протягом 3 років здійснити правоохоронними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплексу узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, створити в місті сприятливі умови для діяльності Національної поліції та підвищити їх авторитет серед населення.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, підлягають щорічному коригуванню відповідно до затверджених показників на кожний рік. Орган місцевого самоврядування самостійно визначає обсяг коштів, що можуть бути виділені з міського бюджету для реалізації заходів, визначених Програмою.

Перелік заходів Програми, строки виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування формуються згідно з додатками до Програми.

5.5 Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених із місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;

- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між органами виконавчої влади;

- стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання криміналізації населення. 

 1. Координація та контроль за ходом виконанням Програми 

Координацію діяльності та контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області, за цільовим та ефективним використанням коштів - виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Звіт про виконання Програми щопівроку та щороку  подає Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області виконавчому комітету Ужгородської міської ради. Щопівроку головний розпорядник коштів програми подає на розгляд   виконавчого комітету інформацію про хід виконання Програми, а за підсумками року - на розгляд сесії Ужгородської міської ради.

 

______________________________________


Додаток 1

Додаток 1
до Програми 

Ресурсне забезпечення комплексної Програми профілактики та протидії
злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :

4500,0

1950,0

1550,0

8000,0

Державний бюджет

---

---

---

---

Обласний бюджет

---

---

---

---

Міський бюджет

4500,0

1950,0

1550,0

8000,0

Кошти не бюджетних джерел

---

---

---

---


Додаток 2

Додаток  2
до Програми 

Перелік завдань комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки

тис.грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Джерела фінансування

Етапи виконання програми

Відповідальні виконавці

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього на виконання програми

Міський бюджет

4500

2760

1740

1950

750

1200

1550

950

600

Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області

Підпрограма

Мета: забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого удосконалення заходів з профілактики правопорушень, створення належних умов для ефективної роботи Ужгородського ВП ГУНП

Всього на виконання підпрограми

 

4500

2760

1740

1950

750

1200

1550

950

600

 

Завдання 1. Придбання оргтехніки

 

1450

310

1140

850

250

600

800

200

600

 

Завдання 2. Паливно – мастильні матеріали

 

150

150

0

150

150

0

150

150

0

 

Завдання 3. Проведення поточного ремонту будівлі

 

2300

2300

0

350

350

0

600

600

0

 

Завдання 4. Придбання службового транспорту

 

600

0

600

600

0

600

-

-

-

 


Додаток 3

Додаток 3
до Програми 

Результативні показники виконання завдань комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки

тис.грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування

Етапи виконання програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Разом

у т.ч. кошти міського бюджету

Разом

 

у т.ч. кошти міського бюджету

Разом

у т.ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

 

4500

2760

1740

1950

750

1200

1550

950

600

Підпрограма

Мета: забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого удосконалення заходів з профілактики правопорушень,

створення належних умов для ефективної роботи Ужгородського ВП ГУНП

Всього на виконання підпрограми

 

4500

2760

1740

1950

750

1200

1550

950

600

ТПКВК МБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний виконавець: Ужгородський ВП ГУНП в Закарпатській області

Показники виконання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Придбання оргтехніки

Показники витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків

 

1450

310

1140

850

250

600

800

200

600

Показник продукту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаної оргтехніки

 

133

62

71

100

50

50

90

40

50

Показник продуктивності (ефективності):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 одиниці придбаної оргтехніки

 

31,05

5

16,05

17,0

5

12,0

17,0

5

12,0

Показник результативності (якості):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вчасного виконаних угод

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Завдання 2. Паливно – мастильні матеріали

Показники витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків

 

150

150

-

150

150

-

150

150

-

Показник продукту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість придбаних (л) паливно-мастильних матеріалів

 

6000

6000

-

6000

6000

-

6000

6000

-

Показник продуктивності (ефективності):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість 1 (л) паливно-мастильних матеріалів

 

25

25

-

25

25

-

25

25

-

Показник результативності (якості):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вчасного виконаних угод

 

100

100

-

100

100

-

100

100

-

Завдання 3. Проведення поточного ремонту будівлі

Показники витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків

 

2300

2300

-

350

350

-

600

600

-

Показник продукту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мбудівлі, які планується відремонтувати

 

920

920

-

140

140

-

240

240

-

Показник продуктивності (ефективності):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня вартість ремонту 1м2

 

2,5

2,5

-

2,5

2,5

-

2,5

2,5

-

Показник результативності (якості):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток вчасного виконаних угод

 

100

100

-

100

100

-

100

100

-

Завдання 4. Службовий транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг видатків

 

600

-

600

600

-

600

-

-

-

Показник продукту:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Кількість договорів, які планується укласти на виконання завдання

 

1

-

1

1

-

1

-

-

-

Показник продуктивності (ефективності):

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Кількість виконаних договорів

 

1

-

1

1

-

1

-

-

-

Показник результативності (якості):

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Відсоток вчасного виконаних угод

 

100

-

100

100

-

100

-

-

-


Додаток 4

Додаток 4
до Програми 

Розрахунок потреби коштів на реалізацію комплексної Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2021-2023 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

2021

рік

2022

рік

2023

рік

Обсяг ресурсів, усього, міський бюджет , в тому числі :

4500,0

1950,0

1550,0

8000,0

Придбання оргтехніки

1450,0

850

800

3100,0

Паливно-мастильні матеріали

150

150

150

450

Проведення поточного ремонту будівлі

2300,0

350

600

3250,0

Службовий транспортний засіб

600

600

-

1200,0

ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.