№ 11 від 22.01.2020 Про Програму надання матеріально-технічної допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік

Завантажити

Опубліковано: Січень 28, 2020

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2020                                       Ужгород                                                № 11


Про Програму надання матеріально-технічної
допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону
Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік

Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, беручи до уваги звернення начальника 1 державному пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Закарпатській області 06.11.2019 № 01/657, з метою своєчасного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру місцевого та об’єктового  рівнів, гасіння пожеж, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити Програму надання матеріально-технічної допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

 

Міський голова                                                           Богдан АНДРІЇВ


ПОГОДЖЕНО

                                                                  Рішення виконкому

                                                                       22.01.2020 № 11

 

 

Паспорт Програми

надання матеріально-технічної допомоги 1 державному пожежно-рятувальному загону Управління ДСНС України

у Закарпатській області на 2020 рік

(далі Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

1 державний пожежно-рятувальний загін УДСНС України у Закарпатській області (далі – 1 ДПРЗ Управління)

2.

Підстава для розроблення Програми

Наказ МВС України від 07.10.2014 №1032 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах ОРС ЦЗ ДСНС України», Наказ МВС України від 26.04.2018 №340 «Статут дій у НС органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ під час гасіння пожеж», Положення про 1 ДПРЗ, стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункт  4 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України

3.

Розробник та розпорядник коштів Програми

1 ДПРЗ Управління

4.

Відповідальний виконавець Програми

1 ДПРЗ Управління, виконавчий комітет Ужгородської міської ради

5.

Головний розпорядник коштів

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

6.

Учасники Програми

1 ДПРЗ Управління, виконавчий комітет Ужгородської міської ради

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

згідно з додатками до  Програми

 

 

1. Загальні положення

1 державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (далі – 1 ДПРЗ Управління) код ЄДРПОУ 38267374 є державним пожежно-рятувальним загоном із статусом державної аварійно-рятувальної служби. Робота 1 ДПРЗ організовується за територіальним принципом.

1 ДПРЗ Управління перебуває у сфері управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) та функціонує з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, виконання робіт протипожежного призначення, пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності.

1 ДПРЗ Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами у сфері рятувальної справи, цивільного захисту та діяльності всіх аварійно-рятувальних служб, наказами ДСНС України.

Програма спрямована на надання матеріально-технічної допомоги 1 ДПРЗ Управління

2. Мета програми

Основною метою Програми є :

  • забезпечення матеріально - технічними засобами 1 ДПРЗ Управління;
  • проведення робіт та вжиття заходів запобігання НС, захист населення і територій від них;
  • невідкладне реагування на НС, гасіння пожеж, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • локалізація зон шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 

Програма передбачає підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у 1 ДПРЗ Управління у 2020 році.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому порядку за рахунок міського бюджету. Загальний обсяг фінансування заходів Програми складатиме 800,0 тисяч гривень згідно з додатком 1.

Виконавцем Програми та одержувачем коштів на її реалізацію є 1 ДПРЗ Управління. 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

- вирішення проблемних питань матеріально-технічного забезпечення        1 ДПРЗ Управління;

- запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру місцевого та об’єктового рівнів;

- невідкладне реагування на НС, гасіння пожеж, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

5. Очікувані результати, ефективність Програми 

- забезпечення матеріально-технічними засобами 1 ДПРЗ Управління;

- підвищення ефективності виконання працівниками 1 ДПРЗ Управління покладених на них обов’язків;

- запобігання та реагування на НС техногенного та природного характеру місцевого та об’єктового рівнів;

- проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

6. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координація та контроль  за виконанням програми покладається на 1 ДПРЗ Управління.

1 ДПРЗ Управління подає звіт про виконання Програми щопівріччя на засідання міськвиконкому, а за підсумками року – на сесію міськради.

 


Додаток 1

до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                        тис. грн.

 Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

2020 рік

Обсяг ресурсів,  усього,

у тому числі:

800,0

800,0

Державний бюджет

 

 

Обласний бюджет

 

 

Міський бюджет

800,0

800,0

 

 

 


Додаток 2

до програми

Перелік завдань Програми

                                                                                                                       тис. грн.

Мета,

завдання, ТПКВКМБ

Джерела фінансування

Виконання Програми

Відповідальні виконавці

2020 рік

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету

Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Всього на виконання

програми

 

800,0

 

-

1 ДПРЗ

Управління

Програма

Мета: покращення матеріально технічної бази

Всього на виконання

програми

 

800,0

800,0

 

 

Завдання 1: придбання паливно-мастильних матеріалів

 

200,0

 

200,0

 

-

 

Завдання 2: поточний ремонт покрівлі будівлі 1 ДПРЗ Управління

 

600,0

600,0

-

 

 


Додаток 3

до програми

Результативні показники виконання Програми

                                                                                                                                               тис. грн

Мета,

ТПКВК МБ

Код тимчасової класифікації видатків

виконання Програми

2020 рік

Обсяг видатків

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

 

800,0

800,0

 

Підпрограма

Мета: покращення матеріально технічної бази

Всього на виконання програми

 

800,0

800,0

 

ТПКВК МБ

 

 

 

 

Відповідальний виконавець:1 ДПРЗ Управління

Завдання 1

Придбання паливно-мастильних матеріалів

Показник виконання

 

 

 

 

Показник витрат

Загальний обсяг видатків

 

200,0

200,0

 

Показник продукту:

Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати

 

7800л.

 

 

Показник продуктивності (ефективності):

кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів

 

7700л.

 

 

Показник продуктивності (ефективності):

середня вартість однієї одиниці паливно-мастильних матеріалів

 

26

 

 

Показник результативності (якості):

відсоток вчасного виконання робіт

 

100%

 

 

Завдання 1

Поточний ремонт покрівлі

Показник виконання

 

 

 

 

Показник витрат

Загальний обсяг видатків

 

600,0

600,0

 

Показник продукту:

Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується придбати

 

850 кв.м.

 

 

Показник продуктивності (ефективності):

кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів

 

850 кв.м.

 

 

Показник продуктивності (ефективності):

середня вартість однієї одиниці паливно-мастильних матеріалів

 

705

 

 

Показник результативності (якості):

відсоток вчасного виконання робіт

 

100%

-

-

 

ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.