№ 13 від 22.12.2020 Про зміни до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

Завантажити

Опубліковано: Грудень 28, 2020

герб          УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА      герб

 І   сесія    VIІI  скликання

(2-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я


28 грудня 2020 року                   Ужгород                                       № 13


Про зміни до Програми відшкодування частини   

кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження

заходів з енергозбереження, капітального ремонту

та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

 

На виконання Законів України «Про енергозбереження», «Про Фонд енергоефективності», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»,  з метою надання фінансової підтримки об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам шляхом відшкодовування частини кредитів, отриманих на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках,  відповідно до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання,  затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 30.05.2017  № 655, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»), затверджену рішенням XVII сесії міської ради VII     скликання 09.11.2017 р. № 803 (зі змінами XLI  сесії міської ради VII скликання  14.11.2019 р. № 1747) у новій редакції згідно з додатком.
 2. Департаменту фінансів та бюджетної політики здійснювати фінансування Програми у межах коштів, затверджених у бюджеті міста на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВДодаток 1 до Програми

Порядок  реалізації  Програми на І етапі (2018-2020 роки)

 

 1. Порядок реалізації Програми полягає у тому, що з міського бюджету відшкодовується позичальникам(фізичним особами) частина кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків.
 2. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету м. Ужгород, передбачених на фінансування заходів цієї Програми та кредитно-фінансовою установою (додаток 1.1.).
 3. Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними кредитними коштами ОСББ, ЖБК здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

– утеплення стін фасаду;

– утеплення і капітальний ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень;

– утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей у приміщеннях загального користування);

– встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку;

– інші енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.

 1. ОСББ, ЖБК на загальних зборах, проведених відповідно до статуту, визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їх кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їх суму та оптимальний термін кредиту.
 2. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір із кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.
 3. Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр нових позичальників, які отримали кредит для вищезазначених заходів.
 4. Після отримання від позичальника повного пакету документів, перелік яких наведений у додатку4до Генерального договору, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи подають головному розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається сума відшкодування частини кредиту.
 5. Відшкодування частини кредиту надається не пізніше місячного терміну від дати отримання зведеного реєстру кредитно-фінансової установи, але не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит, через перерахунок головним розпорядником коштів міського бюджету на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту міського господарства  надаються відповідні виписки чи інші підтверджуючі документи.
 6. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету надається ОСББ, ЖБК у розмірі 40% від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 250 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження багатоквартирних будинків згідно з Програмою.
 7. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетних асигнувань на виконання Програми.
 8. Розпорядник коштів міського бюджету має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього за 10 робочих днів письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи.
 9. За результатами звіту Ужгородська міська рада приймає рішення щодо продовження дії цієї Програми.

 

 

 

Додаток 1.1.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____

про співробітництво

м. Ужгород                                                   «___»_________20___ року

 

            Департамент міського господарства Ужгородської  міської ради(далі – Департамент), в особі директора _________________________, який діє на підставі Положення,  з однієї сторони та _________________________(далі – Кредитно-фінансова установа), в особі директора _______________________________, який діє на підставі довіреності, посвідченої ________________________________________________________, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання головним розпорядником коштів Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у рамках реалізації  Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту і  реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгороді  на 2018-2022 роки («Теплий дім») - департаментом міського господарства Ужгородської міської ради часткової компенсації тіла кредиту за кредитами об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

 • утеплення і капітальний ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень;
 • капітальний ремонт, модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у будинку;
 • утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей);
 • модернізація систем освітлення під’їздів;
 • модернізація систем вентиляції;
 • встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку;
 • інші енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.

1.2.КредитуванняПозичальниківздійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент міського господарства надає компенсацію частини кредиту у розмірі 40 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 250 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з  енергозбереження багатоквартирних будинків згідно з цією Програмою.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 5 (п’яти) років на підставі цього Договору та поданих зведених  Реєстрів.

 

 1. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення частини кредиту за залученим кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

 1. Обов'язки і права Департаменту:

3.1. Департамент зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на заходи, передбачені в пункті 1.1 цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації тіла кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

 3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткової компенсації тіла кредиту, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок щодо суми коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення тіла кредиту за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Департаменту, у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

 3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

                       

3.2. Департамент має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

 1. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1.НадаватикредитиПозичальникамназаходи, передбачені в пункті 1.1 цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації тіла кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Департаментові сформований за цей час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 2 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації кредиту  на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Департамент про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування тіла кредиту за кредитом, повертати на рахунок Департаментові.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації процентів Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на заходи, передбачені в пункті 1.1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.11. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «За Програмою відшкодування частини тіла кредиту за кредитами, отриманими об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативам у фінансових установах на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках на 2016-2020 рр.» з подальшим переліком товарів і послуг, на які надається кредит.

 

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

            - невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

            - прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

 1. Відповідальність Сторін

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 2 до цього Договору.

5.3. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації тіла кредиту Позичальників з міського бюджету.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Департаменту здійснювати часткове погашення частини  кредитів, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

 1. 6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

 

 1. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.

 1. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію процентів.

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________201_р.

 

 

ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ,
які забезпечують енергоощадність та підпадають
під відшкодування відсотків з кредитів для населення

№ з/п

Цілі

1

Капітальний ремонт  та утеплення стін фасаду.

2

Утеплення і капітальний ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень.

3

Утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей, в приміщеннях загального користування).

4

Модернізація систем освітлення під’їздів.

5

Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку.

6

Інші енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.Кредитно-фінансова установа                                 Розпорядник коштів

м.п.                                                                              м.п.

 

  

 

 

Додаток 2
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________201_р.

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова                                                            Головний розпорядник
установа                                                                               коштів
__________________________                               ______________________ 

Реєстр № ________

позичальників, які отримали кредит у ____________________________________________________________________
за Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгороді  на 2016-2017 роки «Теплий дім» за _________ 201__ рік.
(місяць)
Реквізити кредитно-фінансової установи:___________________________________________

№ з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Ціль кредиту

№ і дата кредитного
договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір компен-сації,
грн.

Місце реєстрації позичальника
(район, місто)

                 
                 

Всього

     

Кредитно-фінансова установа:
______________________________________________________________________________
“____“ _____________________ 201__р. ________________________ ______________ 
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

М.П. 


Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

 

  

Додаток 3
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________201___

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                     ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова                                                            Головний розпорядник

 установа                                                                               коштів           
__________________________                              ____________________ 

Зведений реєстр № ______

позичальників, які отримали кредит у ____________________________________________________________________
за Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгороді       на 2016-2017 роки «Теплий дім»

 за _________ 201__ рік.
(місяць)
Реквізити кредитно-фінансової установи:
____________________________________________________________________

№ з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Ціль кредиту

№ і дата кредитного
договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації, грн.

               
               
               

Всього

   

Кредитно-фінансова установа:
______________________________________________________________________________
“____“ _____________________ 201__р. ________________________ ______________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)
М.П. 

  

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

 

 Додаток 4
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________201___


 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які необхідні для відшкодування частини кредиту
(зберігаються у кредитно-фінансовій установі)


 1. Статут ОСББ, ЖБК.
 2. Свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб-підприємців.
        3. Довідка з ЄДРПОУ, видана органами статистики (у разі державної реєстрації юридичної особи до 17.12.2012).
        4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади.
        5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку, засновників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.
        6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, ЖБК спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.
        7. Кредитний договір.
        8. Документи, які підтверджують цільове  використання кредитних коштів:
        8.1. Рахунки – фактури.
        8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).
        8.3. Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
        8.4. Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

 


Додаток 2 до Програми

Порядок  реалізації  Програми на ІІ етапі (2021-2022 роки)

 

 1. Фінансування заходів, передбачених Програмою

1.1. Фінансування витрат на виконання Заходів, передбачених Програмою здійснюється із таких джерел, якими є:

- банківські кредити, отримані ОСББ на впровадження заходів з енергомодернізації;

- власні кошти ОСББ;

- кошти державної установи «Фонд енергоефективності»;

- кошти міського бюджету.

1.2. Департамент міського господарства передбачає кошти міського бюджету в бюджетному запиті для фінансування витрат, що передбачені заходами Програми:

1.2.1. Відшкодування з міського бюджету частини тіла кредиту, отриманого ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» Фонду енергоефективності. Відшкодування відбувається після отримання ОСББ третього траншу з Фонду та верифікації виконаних заходів, але не пізніше ніж до 25.12.2022 року.

1.2.2. Відшкодування частини кредиту ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» та фінансуватимуться  Фондом, частка внеску ОСББ на впровадження заходів та частина кредиту, яку планується відшкодовувати з міського бюджету                         м. Ужгорода наведено в таблиці:Назва прийнятних витрати

Внесок Фонду енергоефективності + обов’язковий внесок ОСББ

Кошти міського бюджету

ПАКЕТИ ЗАХОДІВ

«А»

«Б»

«А»

«Б»

1. Для перших 500[1]заявок  на участь у Програмі , які були схвалені Фондом :

1.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів[2]

70 % + 30%

70 % + 20%

-

10%

1.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи[3]

60 % + 40%

70 % + 20%

2.Починаючи з 501  заявки на участь у Програмі, схваленої Фондом

2.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів

до 70 % (але не більше 15% від прийнятних витрат на будівельні робіти)  +  40%

до 50 % (але не більше 5% від прийнятних витрат на будівельні роботи) + 20%

20%

20%

2.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи

40% + 40%

50% + 20%

 

 1. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника коштів міського бюджету -департаменту міського господарства

        2.1. Алгоритм дій ОСББ  та Головного розпорядника для здійснення фінансування з міського бюджету частини кредиту, отриманого в банківській установі на впровадження заходів Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»:

2.2.1. На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у Програмі Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ», визначає перелік енергоефективних заходів (пакет «А» чи «Б») та максимальну вартість проєкту.

2.2.2. Для планування коштів на відшкодування частини витрат на впровадження заходів при формуванні бюджету міста на відповідний рік, ОСББ подає Головному розпоряднику коштів – департаменту міського господарства попередню заяву про резервування коштів та витяг  з протоколу зборів співвласників про намір провести заходи Програми (за довільною формою).

2.2.3. ОСББ обирає Банк-партнер, відкриває поточний рахунок (якщо в ОСББ немає поточного рахунку в Банку-партнері) та подає заявку до Фонду енергоефективності на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності  та супровідні документи на участь в Програмі через Банк-партнер.

2.2.4. Після розгляду заявки на участь Фондом та отримання письмового та електронного повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності Фондом, за умови їх відповідної реалізації, для резервування бюджетних коштів, керівник або уповноважена особа ОСББ звертається до Головного розпорядника з Заявою про резервування коштів, складеною за формою, наведеною у Додатку 2.1. цього Порядку, до якої додає:

- копію останньої (чинної) версії опису проєкту;

- копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію документів, які підтверджують повноваження уповноваженої особи;

-  копію паспорта голови правління або уповноваженої особи ОСББ (1, 2 сторінка та сторінка прописки), завіреного цією особою;

- копію документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голові правління або уповноваженій особі ОСББ, завірену цією особою;

- копію повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Представник Головного розпорядника зобов’язаний прийняти та зареєструвати Заяву  від голови правління або уповноваженого представника ОСББ про резервування коштів.

У випадку наявності залишку незарезервованих коштів, передбачених на виконання Програми, представник головного розпорядника заносить відповідні дані до реєстру заявників, який ведеться департаментом та розміщується на сайті ради. Про резервування коштів представник Головного розпорядника інформує ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви про резервування коштів, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання, із зазначенням граничного терміну резервування коштів, який становить не більше трьох місяців.

2.2.5. Головний розпорядник включає ОСББ в реєстр заяв про резервування коштів за формою, наведеною у Додатку 2.2. до цього Порядку.

2.2.6. У випадку відсутності залишку бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, представник Головного розпорядника зобов’язаний повідомити про це ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви про резервування коштів, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання.

2.2.7. З урахуванням погоджених для фінансування ОСББ заяв про резервування коштів, Головний розпорядник протягом одного місяця укладає Генеральний договір про співробітництво щодо  відшкодування частини кредитів з тим Банком/Банками, з яким/якими планують укласти кредитні угоди заявники - ОСББ  (якщо такі договори з цими банками не було укладено раніше). Ці реєстри повинні містити інформацію про орієнтовний розмір кредиту та про орієнтовний розмір відсотків за кредитами, отриманими на проведення будівельних робіт виключно на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

2.2.8. Форма Генерального договору про  співробітництво щодо відшкодування частини кредиту на впровадження заходів Програми наведена в додатку 2.3. до цього Порядку.

2.2.9. Після отримання інформації від Головного розпорядника, що договір з Банком  укладено, ОСББ укладає кредитний договір з Банком.

Керівник або інша уповноважена особа ОСББ зобов’язаний особисто подати на адресу Головного розпорядника заяву про укладання ОСББ кредитного договору з банком за формою згідно з додаток 4 до цього  Порядку, до якої додає завірену банком копію кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту.

2.2.10. У разі, якщо з вини ОСББ  не буде укладено кредитний договір з Банком протягом трьох місяців з дати подання Заяви, дія такої заяви анулюється, про що у Реєстрі робиться відповідна відмітка з одночасним вилученням лише даних про суму, що підлягає відшкодуванню. Анулювання заяви про резервування коштів не позбавляє права повторного звернення за резервуванням коштів.

У разі, якщо Договір з банком не буде укладено протягом трьох місяців з дати подання Заяви не з вини ОСББ, дія такої заяви продовжується.

 

3.1. Механізм відшкодування частини кредиту ОСББ на впровадження заходів Програми

3.1.1. Відшкодування з міського бюджету частини тіла кредиту, отриманого ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою відбувається після надання ОСББ документів, що підтверджують верифікацію Фондом енергоефективності виконаних заходів.

3.1.2. Відшкодування з міського бюджету наданого кредитно-фінансовою установою кредиту становить:

3.1.3. Для заявок, які включені до перших 500 (трьохсот)  заявок на участь у Програмі, які обрали пакет заходів «Б» та були схвалені Фондом 10% (десять відсотків) сукупної вартості впровадження заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

3.2.4. Починаючи з 501 заявки на участь у Програмі («ЕНЕРГОДІМ»), які обрали пакети заходів «А» або «Б» та були схвалені Фондом - 20% (двадцять відсотків) сукупної вартості впровадження заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

3.2.3. Відшкодування здійснюється після отримання ОСББ третього траншу з Фонду енергоефективності та надання документів ОСББ,  що підтверджують верифікацію виконаних заходів.

3.2.4. Відшкодування частини кредиту здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво, що наведено в додатку 2.3, між Головним розпорядником та кредитно-фінансовою установою, а саме: з Банками-партнерами, які формують реєстр заявників згідно додатку 2.5.

 У разі, коли сума заборгованості за кредитом ОСББ на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, Банк–партнер перераховує різницю таких коштів на поточний рахунок ОСББ відкритий в кредитно- фінансово установі.

Після отримання, від банку реєстру позичальників, Головний розпорядник коштів протягом десяти робочих днів подає реєстр у фінансове управління для отримання фінансування у сумі, розрахованій  згідно з пунктом 4.3.2. даного Порядку, на один передбачений  договором транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

3.2.5. Головний розпорядник проводить відшкодування у порядку надходження від банків реєстрів позичальників та у межах бюджетного фінансування на виконання Програми.

3.2.6. Останній день подання Банком документів у поточному році є 01 грудня року.

 

 

 

Додаток 2.1. до Порядку 

_____________________________________

                                                 (Назва Головного розпорядника коштів)

                                               ____________________________________________

                                   (посада керівника Головного розпорядника коштів)

                                              від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

            _________________________________________

                                                                                          (ПІБ)

________________________________________

                                        ________________________________________

Адреса будинку, де має бути проведено заходи

Програми, телефон контактної особи

Заява про резервування коштів

ОСББ «___________________________________» має намір, за підтримки                    ДУ «Фонд енергоефективності» 

здійснити у будинку за адресою _________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі «ЕНЕРГОДІМ».

Прошу, у відповідності до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у                                   м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»), зарезервувати кошти на часткове відшкодування частини кредиту на впровадження заходів. Орієнтовні умови кредитування:

1

Гранична вартість проєкту, грн.

 

2

Планова сума кредитного ліміту, грн.

 

3

В якій установі банку планується взяти кредит 

 

4

Очікувана дата укладання кредитної угоди

 

5

Очікувана % ставка

 

6

Очікуваний розмір відшкодування з Фонду, %

 

7

Прогнозована сума відшкодування відсотків:      до 31 грудня 202___ р.

                      до 31 грудня 202___ р.

 

8

Прогнозована сума відшкодування частини тіла кредиту з міського бюджету, грн.

 

 

Додатки:

 

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ         

(потрібне підкреслити)

___________________________________              _________________________                                      (ПІБ)                                              (підпис)

 

 

 

 


 

Додаток 2.2. до Порядку

 

РЕЄСТР

заяв про резервування коштів на відшкодування коштів за кредитами, що отримані ОСББ для участі в Програмі

 

Дата документу

Тип документу (заява або договір)

№ документу

Назва ОСББ

Сума кредиту

Сума відшкодування частини кредиту та частини відсотків за залученими кредитами, згідно з договором, які підлягають сплаті у:

Примітки*

2021 році

2022 році

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг виділених коштів міського бюджету на відповідний рік

 

 

 

Залишок коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дані по заяві ОСББ про резервування суми відшкодування відсотків та частини кредиту в стовбцях 6-7 видаляються при неукладенні договору з Банком-партнером, про зазначається одна з підстав "Укладено договір" або "Договір не укладено".

                           

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.3. до Порядку

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ____

про співробітництво

м. Ужгород                                                         «___»_________202_ року

 

Департамент міського господарства Ужгородської  міської ради (далі – департамент), в особі директора________________________________________, який діє на підставі Положення з однієї сторони та ________________________________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі ___________________________________, який діє на підставі ________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі часткового відшкодування частини кредитів за кредитами об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі та в межах коштів, передбачених Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»), яка затверджена рішенням ________сесії міської ради   « _____» 20__ року № ____ (далі – Програма) на впровадження заходів у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Департамент  надає часткове відшкодування частини тіла кредиту за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Порядком.

 

 1. Основні завдання Сторін

2.1. Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

-  спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування  відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

 

 1. Обов'язки і права департаменту міського господарства:

3.1. Департамент зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження заходів підтримки енергомодернізації багатоквартирного будинку.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації  тіла кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1. цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.4 цього Договору.

3.1.4. При наявності бюджетних призначень не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткового відшкодування тіла кредиту, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №________________________ відкритий у Кредитно-фінансовій установі

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на погашення частини тіла кредитів  за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору не пізніше ніж за 3 дні з дня виникнення таких умов.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі департаменту у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, при умові попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

 1. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на впровадження заходів Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»), у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, необхідний пакет документів.

4.1.4. Формувати та подавати департаменту міського господарства, не пізніше десятого числа поточного місяця, Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 1 до цього Договору.

4.1.5. Перераховувати скеровані департаментом на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткового відшкодування тіла кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.6. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації тіла кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ».

4.1.7. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.8. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати «Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім») в частині  впровадження заходів підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків на 2021-2022 роки.

4.1.9. У разі отримання ОСББ відшкодування частини тіла кредиту для фінансування заходів, що реалізуються в рамках Програми  з інших джерел Банк-партнер зобов’язані повідомити Головного розпорядника про отримання такого відшкодування на будь-якому з етапів впровадження заходів.

        4.1.10. Не допускати повторного подання на відшкодування Прийнятні витрати, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який виплачений Бенефіціару (ОСББ) Фондом відповідно до умов Програми.

4.2 Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

 1. Відповідальність Сторін

5.1. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

5.2. Департамент не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів часткового відшкодування тіла кредиту Позичальникам з міського бюджету у разі відсутності бюджетних призначень.

5.3. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів на часткове відшкодування тіла кредиту  та відсотків Позичальникові за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами з міського бюджету у разі відсутності бюджетних призначень.

 1. Форс-мажорні обставини

 6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

 

 1. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань, але не пізніше ніж до 31.12.2022 року.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

 

 1. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент  підтверджує, що Позичальники, внесені до Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію тіла кредиту.

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа
________________ 
________________
_________________
_________________
_________________ 

М. п.

Департамент міського господарства

________________ 
________________
_________________
_________________
_________________ 

М. п.

 

 

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»__________202_ року

 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________                                                       на  впровадження заходів енергомодернізації багатоквартирних будинків  за підтримки   ДУ «Фонд енергоефективності» 

за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

за _______________  20__ р.

 (місяць)

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

№ з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові фізичної особи/наймену-вання юридичної особи

Ідентифі-каційний номер

Ціль кредиту

№ і дата Кредитного договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту,

грн

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

 

Розмір

Компенсації тіла кредиту, %

Розмір компенсації,

грн

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:
______________________________________________________________________________
“____“ _____________________ 202__р. ________________________ ______________
                                                                       (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

М.П. 

Департамент міського господарства

“____“ _____________________ 202__р. ________________________ ______________
                                                            (посада, прізвище та ініціали) (підпис)

 

 

Додаток 2

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»__________202_ року

 

 

 

 

Календарний графік фінансування

 

Найменування

2021 рік,

грн.

2022 рік, грн.

 

ВСЬОГО, грн.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми

 

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа
________________ 
________________
_________________
_________________
_________________ 


М. П.

Департамент міського господарства

________________ 
________________
_________________
_________________
_________________ 

М. П.

 


 

 

Додаток 2.4. до Порядку 

 

__________________________________________________

                                                                         (Назва Головного розпорядника коштів)

__________________________________________________

                                                          (посада керівника Головного розпорядника коштів)

                                      від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

                                                    (потрібне підкреслити)

                    гр.   ___________________________________________

                                                                                                             (ПІБ)

       Адреса _________________________________________

                                                    Тел. ____________________________________

                                           Адреса будинку, де має бути проведено заходи

                                         Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»

 

 

Заява

про укладання ОСББ кредитного договору з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків («ЕНЕРГОДІМ»), ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2023 роки»

 

ОСББ «_______________» має намір, за підтримки державної установи «Фонд енергоефективності» здійснити в будинку за адресою _________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків («ЕНЕРГОДІМ») ДУ «Фонд енергоефективності».

Повідомляю що, у відповідності до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків  ОСББ у м. Ужгороді на 2021-2023 роки укладено кредитний договір з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків («ЕНЕРГОДІМ») ДУ «Фонд енергоефективності».

Додаток: завірена банком копія кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту. 

 

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

                  (потрібне підкреслити)

_______________________________________________                                                    (ПІБ) (підпис)

 

 

 

Додаток 2.5. до Порядку

 

ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа

__________________________

 

ПОГОДЖЕНО

Головний розпорядник коштів
_________________________ 

 

Зведений реєстр № ______

позичальників, які отримали кредит у ___________________________________________________________________

за Програмою  за _________ 202__ рік.
           (місяць)
Реквізити кредитно-фінансової установи:
__________________________________________________________________

№ з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Ціль кредиту

№ і дата кредитного договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір прий-нятних витрат

Прогнозова-ний розмір відшкодування з Фонду ефективності

Розмір відшко-дування, Головним розпоряд-ником грн.

             

 

 

 
             

 

 

 
             

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:
___________________________________________________________________
“____“ _____________________ 202__р. ________________________ _____
                                                                   (посада, прізвище та ініціали) (підпис)
М.П. [1] На сьогодні усі Заявки на участь, що надійшли до Фонду в день надходження 500 (п’ятсотої) Заявки на участь, у разі подальшого схвалення Заявки на участь Фондом відповідно до умов Програми, поширюється такий самий розмір Гранту, як і на перші 500 (п‘ятсот) Заявок на участь. Днем надходження до Фонду 500 (п’ятсотої) Заявки на участь вважається дата отримання такої Заявки на участь будь-яким з Банків-партнерів. При внесенні змін до Програми Фонду, а саме збільшення кількості перших заявок такі умови приймаються і для Програми підтримки ОСББ на 2021-2022 роки.

[2]Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проектів - витрати на проведення попереднього енергетичного аудиту, розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту.

[3]Прийнятні витрати на будівельні роботи - вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, на впровадження заходів з енергоефективності, що визначені в Додатку 2 Програми «ЕНЕРГОДІМ».

 Додаток 3 до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

Ресурсне забезпечення

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

І

ІІ

2018

2019

2020

2021

2022

обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

5000,0

 

10000,0

 

5000,0

 

28000,0

 

35000,0

 

83000,0

міський бюджет:

І етап - 40%;

ІІ етап – 1 рік-10%; 2 рік-20%

2000,0

4000,0

2000,0

2800,0

7000,0

17800,0

державний бюджет (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  України) (40%)

2000,0

4000,0

2000,0

0

0

8000,0

Державна установа «Фонд енерго-ефективності» (1 рік-70%; 2 рік-50%)

0

0

0

19600,0

17500,0

37100,0

Фінансування ОСББ, ЖБК (І етап - 20%; ІІ етап: 1 рік-20%; 2 рік - 30%)

1000,0

2000,0

1000,0

5600,0

10500,0

20100,0

*фінансування буде здійснюватися відповідно до затверджених обласних та загальнодержавних програм, участі міської ради у міжнародних проектах


Додаток 4

до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

Перелік завдань

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             тис.грн

Мета, завдання, КПКВК

Джерела фінансування

Етапи виконання програми

Відпові-дальний виконавець – розпо-рядник бюджетних коштів

І етап

ІІ етап

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Обсяг видатків

У т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

 

У т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

У т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

У т.ч. кошти міського бюджету

Обсяг видатків

У т.ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього на виконання програми

Міський  бюджет, інші джерела

5 000

2 000

 

10 000

4000

 

5 000

2 000

 

 

28000

2800

 

35000

7000

 

ДМГ

Мета програми, 1217640:

Відшкодування з бюджету міста частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції, теплосанації багатоквартирних будинків, забезпечення комфортних умов проживання мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків

Завдання:

Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів

                                         

                                                         Додаток 5

до Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

Результативні показники виконання завдань

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)                                                                                                                                                                                                                                                             тис.грн

Відповідальні виконавці КПКВК,  завдання програми, результативні показники

Коди програмної класифікації видатків та кредитування

Етапи виконання програми

І етап

ІІ етап

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

1217640

 

5 000

2 000

 

10000

4000

 

5 000

2 000

 

 

28000

2800

 

35 000

7000

 

Мета Програми

Відшкодування з бюджету міста частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції, теплосанації багатоквартирних будинків, забезпечення комфортних умов проживання мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків

Відповідальний виконавець

Департамент міського господарства

Завдання

Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів

Показники виконання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг видатків, тис.грн

 

5 000

2 000

 

10000

4000

 

5 000

2 000

 

 

28000 000

2800

 

35000

7000

 

Показники  продукту*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовна кількість ОСББ, ЖБК, які впроваджують енергоефективні заходи,  одиниць

 

23

23

 

50

50

 

18

18

 

4

4

 

5

5

 

Показники продуктивності (ефективності)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовна середня вартість

відшкодування на одне ОСББ, тис. грн/од.

 

217,39

86,95

 

200,0

80,0

 

277,7

111,1

 

7000,0

700,0

 

7000,0

1400,0

 

Показник результативності (якості, %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, %

 

100

100

 

100

100

 

100

100

 

100

100

 

100

100

 

                                   

 

* Показники будуть залежати від видів робіт, схвалених ОСББ, ЖБК по впровадженню енергоефективних заходів 

                      **Показники будуть залежати  від рівня інфляції, цінової політики на матеріали та енергоресурси, зростання заробітної плати


Додаток до рішення І сесії міської ради VIIІ скликання 22.12.2020 р. № 13

ПРОГРАМА

відшкодування частини кредитів,отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходівз енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім»)

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент міського господарства

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

Дорученняміськогоголови 21.09.2017 року

3.

Розробник програми

Департамент міського господарства

 

4.

Співрозробники Програми

 

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Департамент міського господарства

7.

Учасники Програми

ОСББ, ЖБК, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  України, державна установа «Фонд енергоефективності»,банківські установи

8.

Термін реалізації Програми

2018-2022 роки

8.1.

Етапи виконання Програми

I етап – 2018 − 2020 роки,

II етап – 2021 – 2022 роки

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  програми згідно з додатком 1 до Програми

х

 

 

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

Програму розроблено на виконання Законів України «Про енергозбереження», «Про Фонд енергоефективності», Державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», постанов Кабінету Міністрів України 08.04.2015  року№ 231,20.12.2017 № 1099  та інших нормативних актів щодо реалізації державної політики впровадження енергоефективних заходів.

У 2011 році Ужгородською міською радою булазатверджена нова енерго- та екологоефективна схема теплопостачання м. Ужгород. Схема передбачала, що централізоване теплопостачання припинено, а теплозабезпечення населення буде здійснюватися шляхом встановлення поквартирного газового та електричного опалення. Нова стратегія стала пілотною в Україні  та  дозволила щороку скорочувати споживання енергоресурсів. Однак, фізична та моральна зношеність, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій багатоквартирних житлових будинків, вікон, внутрішньо будинкових інженерних систем, все ж призводять до значних втрат тепла та великихобсягів споживання енергоресурсів.

Стрімкий ріст цін  на енергоносії  змушує населення вирішувати питання енергозбереження та енергоефективності житлових будинків. На сьогодні понад 40% від загального обсягу споживання природного газу в місті споживається населенням. З метою економного  споживання енергоресурсів у житлових будинках актуальним стало вжиття енергозберігаючих заходів: утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів; заміна та встановлення сучасних енергозберігаючих вікон, вхідних дверей у місцях загального користування. Враховуючи невисокий рівень доходів та низьку платоспроможність населення,  впровадження заходів неможливо без  підтримки держави та  органів місцевого самоврядування.

Здійснення енергоефективних заходів у  житловому фонді в м. Ужгород вимагає створення на рівні міської ради власних джерел та широкого залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень за рахунок коштів ОСББ, ЖБК, банківських установ, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження  України, державної установи «Фонд енергоефективності»  до впровадження енергоефективних заходів.

По Програмі відшкодування частини кредитів,отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходівз енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2016-2017 роки («Теплий дім») з бюджету міста   відшкодовано 55% тіла кредиту 13 ОСББ на суму 1,2 млн.грн. У 2018-2019 роки  відшкодовано 40% тіла кредитів 59 ОСББ на суму 4,2 млн.грн,  за 11 місяців 2020 року - 19 ОСББ на суму  1,4 млн.грн.По даній Програмі 40% тіла кредиту відшкодовується ОСББ з Держбюджету України через Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  України.Загалом у містіУжгородіПрограмою «Теплихкредитів» скористалисяпонад 90 ОСББ.

  Станом на 01.12.2020 р. у місті створено 420 ОСББ у 440 багатоквартирних будинках.  Питома вага площі будинків, в яких діють ОСББ до загальної площі житлового фонду, становить понад 50%.

  Основною перешкодою, яка уповільнює темпи створення ОСББ є хибна думка мешканців, що в будинку, який обслуговує управитель,  питання поліпшення стану житлового будинку, в тому числі проведення капітального ремонту чи реконструкції будинкових мереж  вирішує міська влада, хоча на сьогодні згідно законодавства всі питання володіння, збереження, користування, утримання, проведення поточних і капітальних ремонтів  вирішують співвласники самостійно на  загальних зборів.

  Програма передбачає  підтримку співвласників, які створили ОСББ та беруть на себе відповідальність за утримання власного майна, готові впроваджувати заходи з енергоефективності, результатом яких має стати раціональне та заощадливе використання енергоресурсів в місті Ужгороді.

Враховуючи те, що Кабінет Міністрів України не прийняв рішення щодо продовження у 2021 році програми «теплих» кредитів» для ОСББ, ЖБК, яка реалізовувалась через Державне агентство енергоефективності та енергозбереження  України,  а на виконання постанови Кабінету Міністрів України 20.12.2017 № 1099 було утворено державну установу «Фонд енергоефективності», метою діяльності якого є підтримка заходів ОСББ з підвищення рівня енергоефективності у житлових будинках по Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі - Програма «ЕНЕРГОДІМ»), тому на ІІ етапі реалізації Програми відшкодування частини кредитів,отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходівз енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород  на 2018-2022 роки («Теплий дім») передбачено надання з міського бюджету допомоги ОСББ, які отримають підтримку  Фонду енергоефективності.

Програма визначає умови надання допомоги ОСББ з бюджету міста учасникам Програми, порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам(безповоротної фінансової допомоги ОСББ) для часткового відшкодування Прийнятних витрат (тобто витрат, які були перевірені та підтвердженні Фондом), пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

 

 

 

 

 1. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є відшкодування з бюджету міста частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції, теплосанації багатоквартирних будинків, забезпечення комфортних умов проживання мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Етапи виконання Програми:

І-й етап – 2018-2020 роки;

ІІ-й етап – 2021-2022 роки.

 

На І етапі (2018-2020 роки) Програмою передбачено здійснення  стимулювання ОСББ, ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів. Фінансування Програми здійснюється у рамках затверджених щорічних бюджетних призначень в бюджеті міста на відповідні цілі та за рахунок залучених кредитних коштів  державних банківських установ: АТ "Ощадбанк"; АБ «УКРГАЗ-БАНК»;  АТ  «Укрексімбанк»; ПАТ КБ «ПриватБанк», коштів ОСББ, ЖБК та з Державного бюджету шляхом відшкодування частини кредиту через Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження  України.

Порядок реалізації  Програми на І етапі наведено в додатку 1 до Програми.

 

На ІІ етапі (2021-2022 роки) Програмою передбачено здійснення підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків ОСББ, отримувачів Грантів державної установи «Фонд енергоефективності» по Програмі "ЕНЕРГОДІМ".

Порядок реалізації  Програми на ІІ етапі, засади грантової політики, порядок визначення розміру та порядок сплати Гранту  наведено у додатку 2 до Програми.

 

 1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

 

На І етапі виконання Програми основним завданням є запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів.

Урядовою Програмою підтримки ОСББ передбачено відшкодування частини суми кредиту на впровадження загально будинкових енергоефективних заходів  (придбання енергоефективного обладнання, матеріалів) – у розмірі 40%.

Кредити за державною програмою ОСББ, ЖБК у м. Ужгород надають банки: АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", філія «Закарпатське регіональне управління» ПАТ КБ «ПриватБанк».  Умови кредитування ОСББ, ЖБК встановлюються банківськими установами.

Програмою підтримуються такі  заходи:

 • утеплення фасаду, покрівлі, дахового перекриття та підлоги;
 • заміна вікон та дверей у місцях загального користування;
 • інші енергозберігаючі заходи.

Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/ або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (зі змінами).

На ІІ етапі виконання Програми основним завданням є запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ коштами по Програмі Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ». Діючою Програмою Фонду запроваджено механізм часткової компенсації вартості впроваджених ОСББ заходів з енергозбереження та інших заходів, необхідних для реалізації Проекту термомодернізації будинку ОСББ. Розмір компенсації залежить від обраного пакету заходів з енергоефективності та моменту схвалення участі ОСББ у даній Програмі та становить від 40% до 70% вартості цих заходів. При цьому Фонд відшкодовує кошти на здійснені витрати ОСББ на виконання Програми «ЕНЕРГОДІМ» трьома траншами:

Перший транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на проведення попереднього енергетичного аудиту.

Другий транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі).

Третій транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту; прийнятних витрат на будівельні роботи.

Строк реалізації проєкту

- для проєктів з пакетом заходів «А» – через 12 місяців з дати приєднання;

- для проєктів з пакетом заходів «Б» – через 24  місяці з дати приєднання.

Бенефіціар (ОСББ) має право подати Заявку на продовження строку, в порядку та на умовах, передбачених порядком дій Програми «ЕНЕРГОДІМ», але не більше ніж на 12 місяців. Офіс Фонду здійснює фінансову оцінку заявки/проєкту – перевірку фінансової складової заявки разом з доданими до неї документами належності понесених заявником/бенефіціаром (ОСББ) витрат до прийнятних витрат, відповідно до умов Програми «ЕНЕРГОДІМ».

Верифікація виконаних заходів з енергоефективності (далі – Верифікація) – остаточна перевірка якості та результатів реалізації проєктів з енергоефективності та енергозбереження, встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та Програмі «ЕНЕРГОДІМ», Фондом або особами, обраними у схваленому Наглядовою радою Фонду порядку, та/або Донорами чи партнерами Фонду (у разі співфінансування ними гранту). Залучення  кредитних коштів може відбуватися ОСББ за власним бажанням  та в разі потреби в будь-яких банківських установах.

Перелік будівельних робіт та робіт і послуг, спрямованих на підготовку та реалізацію проєктів по Програмі «ЕНЕРГОДІМ», визначається програмами державної установи «Фонд енергоефективності».

 

 1. Виконавці Програми

 

Виконавцями Програми є департамент міського господарства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК, кредитно-фінансові установи (далі – Банки), Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Державна установа «Фонд енергоефективності».

 

 1. Заходи Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься відповідно до визначеного Порядку (додатки  1-2 до Програми) та на підставі  Генеральних договорів про співробітництво, укладених головним розпорядником бюджетних коштів Програми – департаментом міського господарства із банківськими установами, учасниками Програми.

 1. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету згідно з чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського бюджету на відповідний рік.

Фінансування з міського бюджету для ОСББ надається на впровадження  заходів Програми. Ресурсне забезпечення Програми передбачено  в додатку 3  до Програми.

 1. Очікувані результати від впровадження Програми.

У результаті реалізації заходів Програми очікується покращення стану житлового фонду, якість надання житлово-комунальних послуг для громадян міста, створення сприятливого середовища для розвитку ОСББ в м. Ужгород.

Результатами Програми буде:

- реалізація принципів сталого розвитку;

- залучення громадян до вирішення  проблем міста;

- забезпечення комфортних умов проживання мешканців багатоквартирних будинків;

- поширення механізму співфінансуванняпроєктів;

- підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків;

- економія енергоресурсів;

- кількість створених ОСББ;

Показниками ефективності реалізації програми є:

- кількість ОСББ, які реалізують проєкти із провадження енергозберігаючих заходів у будинках;

- вартість робіт з відшкодування.

Завдання та результативні показники Програми наведено у додатках 4-5 до Програми.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головний розпорядник коштів Програми – департамент міського господарства що півроку готує та подає на засідання виконавчого комітету та за підсумками року на розгляд сесії міської ради звіт про стан її виконання з наростаючим підсумкомвідповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради УІІ скликання від 30.05.2017  № 655  Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.

Департамент міського господарства щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми визначаються причини її неефективного чи недостатньо ефективного її виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації виконання.

Головний розпорядник  опубліковує звіт про результати Програми   на офіційному сайті міської ради.

 

 

Секретар ради                                                            Андрій РИБА


ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.