№ 14 від 22.01.2020 Про виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки за 2019 рік

Завантажити

Опубліковано: Січень 28, 2020

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

22.01.2020                                       Ужгород                                                № 14


Про виконання Програми розвитку
транскордонного співробітництва та
підтримки імплементації проектів міжнародної
технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки
за 2019 рік

 

Відповідно до статей 27, 32, 42 та 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням XIII сесії міської ради VII скликання 30.05.2017 № 655, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Звіт про виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки за 2019 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ


Інформація про виконання Програми за 2019 рік

Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в  м. Ужгород на 2018-2022 роки

 (назва програми)

 1.       25                                                    Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради

            КПКВК МБ                                                                                              найменування головного розпорядника коштів програми

 

 1.     251                                      Управління міжнародного співробітництва та інновацій  Ужгородської міської ради

            КПКВК МБ                                                                                              найменування відповідальних виконавців програми

 

3       2517630             _ Програма розвитку  транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в  м. Ужгород на 2018-2022 роки

 

     КПКВК МБ                                               рішення ХУІІ сесії УІІ скликання №789  від 09.11.2017 р._________________________________

                                                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Створення комплексної системи транскордонного співробітництва, підготовка та імплементація проектів міжнародної технічної допомоги . Формування позитивного міжнародного іміджу міста Ужгород. Реалізація стратегічного  пріоритету – розвитку міста Ужгород у напрямку активізації соціально-економічних, науково- технічного, екологічного, культурного розвитку субєктів транскордонного співробітництва, що відповідає міжнародним стандартам.

 

з/п

 

Завдання

 

Затверджено програмою  з урахуванням змін,

тис. гривень

Обсяги фінансування,

тис. гривень

Проведені видатки,

тис. гривень

Відхилення,

тис. гривень

Стан вико-нання завдань (резуль тативні показ-ники вико-нання програ-ми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших  джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Організація і проведення конференцій, форумів, семінарів, круглих столів та тренінгів з питань розвитку транскордонного співробітництва в місті

70,0

 

 

 

 

70,0

 

 

 

24,6

 

 

 

 

24,6

 

 

 

24,1

 

 

 

 

24,1

 

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

 

 

35%

 1.  

Придбання та виготовлення сувенірної, промоційно- інформаційної продукції з символікою міста

42,87

 

 

 

 

 

42,87

 

 

 

 

42,87

 

 

 

 

42,87

 

 

 

42.87

 

 

 

 

42.87

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

100%

 1.  

Виготовлення промоційних роликів та/або фільмів про місто

50,0

 

 

 

 

50,0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 1.  

Підготовка та подання заявок на конкурси проектів в галузі транскордонного співробітництва з фінансуванням за рахунок джерел міжнародної технічної допомоги.

100,00

 

 

 

 

100,00

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 1.  

Проведення міжнародних зустрічей міського голови та керівництва міста пов’язаних з прийомом іноземних делегацій різного рівня

200,00

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200.00

 

 

 

 

200.00

 

 

 

200.00

 

 

 

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 1.  

Організація, проведення та участь у днях добросусідства, міжнародних заходах у сфері зовнішньоекономічних та транскордонних відносин, відзначення Дня міста

210,00

 

 

 

 

210,00

 

 

 

210,00

 

 

 

 

210,00

 

 

 

210,00

 

 

 

 

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 1.  

Організація участі міжнародних офіційних делегацій різного рівня міст побратимів (партнерів) м. Ужгорода, закордонних гостей у міських фестивалях та інших спортивних і культурно- масових заходах

90,00

 

 

 

 

90,00

 

 

 

90.00

 

 

 

 

90.00

 

 

 

90.00

 

 

 

 

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 1.  

Співфінансування заходів в рамках проектів міжнародної технічної допомоги

100.6

 

 

 

 

100.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Забезпечення фінансової підтримки ініціативам та проектам громадянського суспільстваспрямованих  на розвиток м. Ужгород

199.4

 

 

 

 

199.4

 

 

 

199.4

 

 

 

 

199.4

 

 

 

194.4

 

 

 

 

194.4

 

 

 

-5.0

 

 

 

 

-5.0

 

 

 

97%

 1.  

РАЗОМ

1062,87

 

 

 

 

1062,87

 

 

 

766,87

 

 

 

 

766,87

 

 

 

761,3

 

 

 

 

761,3

 

 

 

-5.5

 

 

 

 

-55

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

Відповідальний виконавець                         ________                                              В.ТАРАХОНИЧ

                               М.П.                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

 

ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.