№ 2 від 13.01.2021 Про Програму покращення матеріально- технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік

Завантажити

Опубліковано: Січень 18, 2021

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2021                                       Ужгород                                                № 2


Про Програму покращення матеріально-
технічного забезпечення ГУНП
в Закарпатській області, у тому
числі поліпшення житлових умов
працівників поліції на території
міста Ужгород на 2021 рік

 

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, статтею 105 Закону України «Про національну поліцію», розглянувши  звернення начальника ГУНП в Закарпатській області 30.12.2020 №1190/106/01/3-2020, 12.01.2021 №30/106/01/3-2021, з метою покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, виконком міської ради ВИРІШИВ:

 

  1. Погодити Програму покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.

 

Міський голова                                                                    Богдан АНДРІЇВ


ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
13.01.2021 № 2

Програма
Покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській
області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на
території міста Ужгород на 2021 рік

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

ГУНП в Закарпатській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Бюджетний кодекс України , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національну поліцію», лист начальника ГУНП в Закарпатській області Шляховського О.А. від 30.12.2020,                   № 1190/106/01/3-2020

3.

Розробник Програми

ГУНП в Закарпатській області

4.

Співрозробники Програми

ГУНП в Закарпатській області, виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

5.

Відповідальний виконавець Програми та  розпорядник коштів

ГУНП в Закарпатській області

6.

Головний розпорядник бюджетних коштів

виконавчий комітет Ужгородської міської ради

 

7.

Учасники Програми

виконавчий комітет Ужгородської міської ради, ГУНП в Закарпатській області

8.

Термін реалізації Програми

2021 рік

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Міський бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

Згідно з додатком до Програми

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма розроблена на основі кардинальної трансформації критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; враховується необхідність вирішення актуальних завдань забезпечення публічної безпеки і порядку. Розв’язання проблеми передбачається шляхом реалізації комплексу заходів, узгоджених із ресурсним забезпеченням та спрямованих на об’єднання зусиль поліції, органу місцевого самоврядування. Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводяться додаткові заходи, спрямовані на забезпечення публічного порядку та безпеки на території міста Ужгород, у тому числі  поліпшення житлових умов працівників поліції, потреба у придбанні обладнання, що потребує монтажу і встановлення у відомчому житловому будинку: «Будівництво 2-х секційного 54 кв. житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» (позиція 103, позиція 103а) в м. Ужгороді.» Коригування. (Перепланування 54 кв. житлового будинку на 2-х секційний 60 квартирний житловий будинок). Програма розроблена у відповідність до Конституції України, Закону України "Про Національну поліцію", інших законів України та підзаконних актів для вирішення питань із впровадження реформ, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Визначення мети Програми 

Основною метою Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Закарпатській області на території міста Ужгород, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік, які значною мірою впливають на оперативність реагування на злочини та правопорушення; забезпечення виконання обов’язків щодо протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Досягненню мети Програми сприятимуть заходи щодо покращення взаємодії між органами виконавчої ради, місцевого самоврядування, правоохоронними органами. Організація виконання Програми покладається на виконком Ужгородської міської ради. Основним виконавцем заходів програми є Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься протягом 2021 року у межах видатків, затверджених відповідним міським бюджетом, а також із інших джерел, не заборонених законодавством, згідно з додатком до Програми. 

Перелік завдань Програми та результативні показники 

Програма передбачає:

  • комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної поліції в Закарпатській області;
  • забезпечення публічного порядку та безпеки;
  • розв’язання соціально-побутових проблем працівників поліції;
  • задоволення культурних і духовних потреб працівників поліції; 

Напрямки діяльності та заходи Програми 

Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених з органами місцевого самоврядування превентивних і профілактичних заходів поліції, покращення в тому числі житлових умов працівників поліції, придбанні обладнання, що потребує монтажу і встановлення у відомчому житловому будинку: «Будівництво 2-х секційного 54 кв. житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» (позиція 103, позиція 103а) в м. Ужгороді.» Коригування. (Перепланування 54 кв. житлового будинку на 2-х секційний 60 квартирний житловий будинок).

Перелік заходів Програми, строки виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування формуються згідно з додатками до Програми. 

Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію діяльності та контроль за ходом виконанням заходів та завдань Програми здійснює Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, за цільовим та ефективним використанням коштів-  виконавчий комітет Ужгородської міської ради.

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, що забезпечує реалізацію заходів, аналізує виконання основних її завдань та щопівроку звітує про хід її виконання на засіданні виконкому, а за підсумками 2021 року – на сесії міської ради.

 

________________________________


Додаток 1

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми покращення матеріально-технічного
забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення
житлових умов працівників поліції на території
міста Ужгорода на 2021 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 2 935,0

2 935,0

Державний бюджет

-

-

Обласний бюджет

-

-

Міський бюджет

2 935,0

2 935,0

Кошти не бюджетних джерел

-

-


Додаток 2

Додаток 2
до Програми 

Перелік завдань Програми покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік 

                                                                                                                                                                                                                                    тис.грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Джерело фінансування

Етапи виконання програми

Відповідальні виконавці

 

 

2021 рік

 

 

Обсяг видатків

у т.ч. кошти міського бюджету

 

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього на виконання програми

Міський бюджет

2 935,0

-

2 935,0

ГУНП в Закарпатській області

Мета: покращення матеріально-технічного забезпечення

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області на території міста Ужгорода, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік

Завдання. Придбання обладнання, що потребує монтажу і встановлення у відомчому житловому будинку «Будівництво 2-х секційного 54 кв. житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» (позиція 103, позиція 103а) в м. Ужгороді.» Коригування. (Перепланування 54 кв. житлового будинку на 2-х секційний 60 квартирний житловий будинок)

 


Додаток 3

Додаток 3
до Програми

 

Результативні показники виконання завдань Програми покращення матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території
міста Ужгород на 2021 рік

тис.грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВК, завдання програми, результативні показники

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування

Етапи виконання програми

2021 рік

Разом

У т.ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

 

2 935,0

-

2 935,0

Мета: покращення матеріально-технічного забезпечення

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області на території міста Ужгорода,

у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2021 рік

Всього на виконання програми

 

2 935,0

-

2 935,0

ТПКВК МБ

 

 

 

 

Відповідальний виконавець: ГУНП в Закарпатській області

Показники виконання:

 

 

 

 

Показники витрат:

  1. Загальний обсяг видатків

 

2 935,0

-

2 935,0

 

 

 

 

Показник продукту:

 

 

 

 

  1. Кількість придбаного обладнання та основних засобів

 

3

-

3

Показник продукції (ефективності):

 

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання

 

978,333

-

978,333

Показник результативності (якості):

 

 

 

 

Відсоток вчасного виконання угод

 

100

-

100


Додаток 4

Додаток 4
до Програми

Розрахунок потреби коштів на реалізацію Програми покращення  матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення житлових умов працівників поліції на території
міста Ужгорода на 2021 рік

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

2 935,0

 

2 935,0

Придбання обладнання, що потребує монтажу і встановлення у відомчому житловому будинку «Будівництво 2-х секційного 54 кв. житлового будинку в мікрорайоні «Боздош» (позиція 103, позиція 103а) в м. Ужгороді.» Коригування. (Перепланування 54 кв. житлового будинку на 2-х секційний 60 квартирний житловий будинок).

2 935,0

2 935,0

ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.