№ 315 від 09.09.2020 Про Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік

Завантажити

Опубліковано: Вересень 15, 2020

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2020                                       Ужгород                                                № 315


Про Програму фінансування видатків
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд
автомобільним транспортом на міських
автобусних маршрутах загального користування
у м. Ужгород на 2021 рік

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання пільг окремим категоріям громадян, відшкодування витрат перевізникам за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування виконком міської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гомоная.

  

 

Міський голова                                                    Богдан АНДРІЇВ


ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому

09.09.2020 № 315

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік 

 1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент  праці та соціального захисту населення

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Департамент  праці та соціального захисту населення

4.

Співрозробник Програми

 

5.

Головний розпорядник коштів

Департамент  праці та соціального захисту населення

6.

Учасники Програми

Департамент праці та соціального захисту населення, відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку, перевізники, які надають послуги з перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у м. Ужгород

7.

Термін реалізації Програми

2021

8.

Етапи реалізації Програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

10.

Загальний обсяг ресурсів, необхідний для реалізації Програми згідно з додатком

Х


 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма розроблена відповідно до статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», статті 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354». 

 1. Визначення мети Програми                                

Метою Програми є відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування. 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород передбачається проводити згідно з додатком 4 до Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах фактичних коштів, передбачених в бюджеті міста для департаменту праці та соціального захисту населення (додаток 1 до Програми). 

 1. Перелік завдань Програми та результативні показники 

Завданням цієї Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування.

Перелік завдань Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми 

Проведення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування викладено у додатку 4 до Програми. 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюватиметься департаментом праці та соціального захисту населення відповідно до Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород (додаток 4 до Програми).

Щопівроку департамент здійснює моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  подає на розгляд виконкому та за підсумками року на розгляд сесії міської ради інформацію про виконання Програми з наростаючим підсумком відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.


Додаток 1 до Програми

 Ресурсне забезпечення міської цільової Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

І

2021

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

32000,00

32000,00

Державний бюджет

-

 

Обласний бюджет

-

 

Міський бюджет

32000,00

32000,00

Кошти не бюджетних джерел

   

Додаток 2 до Програми

 

Перелік завдань міської цільової Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік

 

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Джерела фінансування

Етапи виконання Програми

Відповідальні виконавці

І етап

2021 рік (проєкт)

Обсяг видатків

У т. ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього на виконання програми

Міський бюджет

32000,00

32000,00

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Мета: забезпечення відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування.

 

Всього на виконання підпрограми

 

32000,00

32000,00

 

 

Завдання: реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування.

Міський бюджет

32000,00

32000,00

 

Департамент праці та соціального захисту населення

 
Додаток 3 до Програми

 

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік

(грн.)

Відповідальні виконавці,

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування

2021 рік

2021 рік (проєкт)

 

Разом

у т.ч. кошти міського бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

0813033

32000000,00

32000000,00

   

Мета: Відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування

ТПКВК МБ

         

Відповідальний виконавець:

Департамент праці та соціального захисту населення

Завдання: Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Показники виконання:

         

Показники витрат (вхідних ресурсів):

Обсяг видатків на компенсацію підприємствам автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

32000000,00

32000000,00

   

Показник продукту:

Кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

 

6

     

Показник продуктивності (ефективності):

Середньомісячний розмір отриманої компенсації підприємствами

 

444444,44

     

Показник результативності (якості):

Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

 

100

     

 


Додаток 4 до Програми

 

ПОРЯДОК

компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород

 

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат департаментом праці та соціального захисту населення за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород окремих категорій громадян, які мають право пільгового проїзду відповідно до законодавчих актів України за рахунок коштів з міського бюджету підприємствам, що здійснюють автотранспортне перевезення громадян, далі – Перевізник, згідно з договором, укладеним між Виконавчим комітетом міської ради та Перевізником.
 2. Відповідно до вимог чинного законодавства компенсація пільгових перевезень здійснюється на підставі укладених Перевізником договорів:

- про перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування в м. Ужгороді з організатором цих перевезень - виконавчим комітетом Ужгородської міської ради (відповідно до проведеного конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування згідно з Законом України «Про автомобільний транспорт»);

- про відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян у міському автомобільному транспорті з головним розпорядником бюджетних коштів - департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради.

 1. Порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій населення у міському автомобільному транспорті (далі – Порядок) установлює єдину методику розрахунків на міських автотранспортних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок коштів з міського бюджету.
 2. Обсяги коштів з міського бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в автомобільному транспорті затверджуються рішенням міської ради.
 3. Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій відповідно до законів України:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (ст.12);

інваліди війни та прирівняні до них особи (ст.13);

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 року № 203/98-ВР (ст.6):

ветерани військової служби;

ветерани органів внутрішніх справ;

ветерани Національної поліції;

ветерани податкової міліції;

ветерани державної пожежної охорони;

ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту;

ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

члени їх сімей.

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року №796- XII:

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20);

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21).

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III:

діти з багатодітної сім’ї (ст.13).

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875- XII (ст.38-1) :

інваліди I та II групи;

діти-інваліди до 18 років;

особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого) .

Постанови Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 року № 354 (Поширена чинність Постанови на інвалідів – згідно з Постановою КМ № 555 від 16.08.94):

пенсіонери за віком;

інваліди.

 1. Загальна сума коштів, що переказується у межах кошторисних призначень перевізникам на підставі діючих нормативно-правових актів, не може бути вищою від суми коштів, передбачених у бюджеті міста.

Розрахунок

компенсаційних виплат перевізникам за безкоштовний пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування за рахунок коштів з міського бюджету 

Розмір компенсаційних виплат за пільгові перевезення громадян автомобільним транспортом у 2021 році буде вираховуватися на підставі даних моніторингу, що буде проводитися на підставі розпорядження міського голови.

За результатами моніторингу визначатиметься середня кількість пільговиків, які перевозяться за один рейс на відповідних маршрутах, що є основою визначення середньої кількості пільговиків, які перевозяться за день, при проведенні розрахунків.

Перевізник до 25 числа щомісячно повинен надавати до департаменту праці та соціального захисту населення довідку про обсяги наданих послуг з пільгового перевезення пасажирів та рахунок для проведення оплати, виходячи із кошторису на поточний рік (місяць) та тарифу, затвердженому рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів пропорційно до сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з розрахунками, поданими кожним перевізником у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Після нарахування коштів автомобільним перевізникам за безкоштовне перевезення громадян пільгових категорій міста, департамент праці та соціального захисту населення формує звіт про суми компенсаційних виплат із перевезення пільгової категорії громадян у межах кошторисних призначень на відповідний період.

Перевізник в акті виконаних робіт зазначає кількість перевезених пасажирів пільгових категорій та суму за пільгові перевезення, який підписують та скріплюють печаткою: перевізник, директор департаменту праці та соціального захисту населення і затверджує заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

До 25 числа поточного місяця Перевізник на підставі розрахунків підписує з департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради двосторонні акти звіряння розрахунків за фактично надані послуги з перевезення.

Виплата компенсації на відшкодування фактично понесених збитків за перевезення пільгової категорії громадян здійснюється у межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд здійснюються шляхом перерахування коштів із реєстраційного рахунку департаменту праці та соціального захисту населення на рахунки перевізника. 

Контроль за наданням послуг та розрахунком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

Департамент праці та соціального захисту населення щомісяця здійснює контроль за наданням послуг із перевезення пільгових категорій пасажирів у м. Ужгород, відповідно до щомісячних звітів про виконання рейсів із зазначенням найменування та кількості транспортних засобів, що перебували на маршруті та виконані рейси за встановлений проміжок часу, наданих департаменту праці та соціального захисту населення ТОВ «Дозор Україна» згідно з рішенням сесії № 213 31.05.2016 року про виконання функцій організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород. 

Прикінцеві положення 

Цей порядок діє до моменту врегулювання питання фінансування пільгового проїзду окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету України.


ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.