№ 316 від 09.09.2020 Про Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік

Завантажити

Опубліковано: Вересень 15, 2020

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2020                                       Ужгород                                                № 316


Про Програму фінансування видатків
на житлово-комунальні послуги
Почесним громадянам м. Ужгород
на 2021 рік

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород  виконком міської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гомоная. 

 

Міський голова                                                        Богдан АНДРІЇВ


ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконкому

 09.09.2020 № 316

     

ПРОГРАМА

фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік 

 1. Паспорт Програми 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент праці та соціального захисту населення

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

 

3.

Розробник Програми

Департамент праці та соціального захисту населення

4.

Співрозробник Програми

 

5.

Головний розпорядник коштів

Департамент праці та соціального захисту населення

6.

Учасники Програми

Департамент праці та соціального захисту населення, підприємства, організації, які надають житлово-комунальні послуги у м. Ужгород

7.

Термін реалізації Програми

2021

8.

Етапи реалізації Програми (для довгострокових програм)

 

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

10

Загальний обсяг ресурсів, необхідний для реалізації Програми згідно з додатком

Х

 

 1. Вирішення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

У місті Ужгород проживає 20 громадянин, який удостоєний звання «Почесний громадянин м. Ужгород».

Програма розроблена відповідно до статті 2 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про Почесного громадянина міста Ужгорода». Програма спрямована на покращення умов проживання осіб, які мають особливо вагомі заслуги перед містом у галузі господарської, наукової, культурно-освітньої, медичної діяльності, користуються повагою та авторитетом серед мешканців Ужгорода та сприяли піднесенню його міжнародного статусу. 

 1. Визначення мети Програми 

Метою Програми є вшанування громадян, які особисто внесли вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери міста. 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Проблему передбачається розв’язати шляхом надання Почесним громадянам  можливості безоплатного користування житлово-комунальними послугами у межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування .

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених у бюджеті міста для департаменту праці та соціального захисту населення (додаток 1 до Програми).

Строк виконання Програми – протягом 2021 року. 

 1. Перелік завдань Програми та результативних показників 

Завданням програми є оплата видатків на житлово-комунальні послуги в межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород.

Перелік завдань Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми. 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми 

Основним напрямом діяльності Програми є проведення оплати видатків на житлово-комунальні послуги (послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, поводження з побутовими відходами) у межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей (згідно з пунктом 5 статті 51 Бюджетного кодексу України), що проживають у місті.

Порядок надання пільг наведено у додатку 4 до Програми. 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми 

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюються департаментом праці та соціального захисту населення. Щопівроку департамент  здійснює моніторинг Програми, оцінку її результатів, готує та  подає на розгляд  виконкому та за підсумками року на розгляд сесії міської ради інформацію про виконання Програми з наростаючим підсумком відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії міської ради VІІ скликання від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.


Додаток 1 до Програми 

 

Ресурсне  забезпечення міської цільової Програми фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

2021

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

250,0

250,0

Державний бюджет

-

 

Обласний бюджет

-

 

Міський бюджет

250,0

250,0

Кошти не бюджетних джерел

   

 


 

Додаток 2 до Програми

 

Перелік завдань міської цільової Програми фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік

(тис.грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ

Джерела фінансування

Етапи виконання Програми

Відповідальні виконавці

І етап

2021 рік (проєкт)

Обсяг видатків

У т. ч. кошти міського бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього на виконання програми

Міський бюджет

250,0

250,0

 

Департамент праці та соціального захисту населення

Підпрограма (для комплексних програм)

Мета:

Всього на виконання підпрограми

 

250,0

250,0

 

 

Завдання: оплата видатків на житлово-комунальні послуги в межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування Почесним громадянам м. Ужгород та членам їх сімей, що проживають у місті Ужгород.

Міський бюджет

250,0

250,0

 

Департамент праці та соціального захисту населення

 
                                                                                                                                                             Додаток 3 до Програми

 

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік

                                                                                                                                                               (грн.)

Відповідальні виконавці,

ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування

2021 рік

2021 рік (проєкт)

 

Разом

у т. ч. кошти міського бюджету

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього на виконання програми

0813180

250000,00

250000,00

   

Мета: Вшанування громадян, які особисто внесли вагомий вклад у розвиток промисловості, економіки, соціально-культурної сфери міста.

ТПКВК МБ

         

Відповідальний виконавець:

Департамент праці та соціального захисту населення

Завдання: Забезпечення надання пільг населенню на оплату ЖКП

Показники виконання:

         

Показники витрат (вхідних ресурсів):

Обсяг видатків на забезпечення надання пільг населенню на оплату ЖКП

 

250000,00

250000,00

   

Показник продукту:

Кількість отримувачів пільгових послуг

 

20

20

   

Показник продуктивності (ефективності):

Середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату ЖКП на одного пільговика

 

1250,0

1250,0

   

Показник результативності (якості):

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

 

100

100

   

Додаток 4 до Програми

 

ПОРЯДОК

надання пільг Почесним громадянам міста Ужгород та відшкодування витрат підприємствам, організаціям - надавачам житлово-комунальних послуг, пов’язаних з наданням цих пільг

 

 1. Цей Порядок визначає умови надання пільг Почесним громадянам, які проживають у місті Ужгород.
 2. Відповідно до рішення міської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Ужгорода», Почесний громадянин має право :

2.1 .На безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті;

2.2. На оплату послуг з управління багатоквартирним будинком, витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, поводження з побутовими відходами);

 1. Пільги на житлово-комунальні послуги надаються в розмірі 100 відсоткової знижки плати у межах соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» та поширюються на членів їх сімей (згідно з пунктом 5 статті 51 Бюджетного кодексу України), що проживають у місті.
 2. Пільги, передбачені зазначеним Порядком, надаються підприємствами, організаціями за рахунок власних коштів з наступним відшкодуванням їх з міського бюджету.
 3. Підприємства, організації-надавачі житлово-комунальних послуг щомісячно, до 20 числа кожного місяця, надають Департаменту праці та соціального захисту населення на паперових та електронних носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих зазначеній пільговій категорії осіб у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2007 року № 535.
 4. Департамент праці та соціального захисту населення щомісяця звіряє інформацію, яка надходить від підприємств, організацій - надавачів послуг, з інформацією, що міститься в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, щодо загальної кількості пільговиків та розміру пільг, що надаються конкретному пільговику:
 5. Департамент праці та соціального захисту населення щомісяця, до 25 числа, готує інформацію про фактично нараховані суми та підписує акти звіряння розрахунків з підприємствами, організаціями - надавачами відповідних послуг щодо пільг Почесним громадянам міста Ужгород в частині оплати за житлово-комунальні послуги і надсилає їх до Департаменту фінансів Ужгородської міської ради.
 6. Департамент фінансів на підставі інформації про нараховані суми та актів звіряння перераховує на рахунки Департаменту праці та соціального захисту населення кошти для відшкодування підприємствам, організаціям – надавачам послуг, витрат, пов’язаних з наданням пільг Почесним громадянам міста Ужгорода.
 7. Департамент праці та соціального захисту населення в п’ятиденний строк з дня отримання відповідних коштів, здійснює розрахунки з підприємствами, організаціями за надані житлово-комунальні послуги.
 8. Департамент праці та соціального захисту населення веде облік пільг, наданих Почесним громадянам міста Ужгород.

 


ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.