№ 320 від 09.09.2020 Про виконання цільових програм у сфері охорони здоров'я міста Ужгород за І півріччя 2020 року

Завантажити

Опубліковано: Вересень 15, 2020

Про виконання цільових програм у
сфері охорони здоров'я міста Ужгород
за І півріччя 2020 року 

 

Відповідно до статей 27, 42 та 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням XIII сесії міської ради VII скликання від 30 травня 2017 року №655, виконком міської ради ВИРІШИВ:

 1. Звіти про виконання цільових програм за І півріччя 2020 року у сфері охорони здоров'я, а саме:

міської Програми “Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки”;

Програми медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки;

міської цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки;

міської Програми “Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки”;

міської Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки;

Програми забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2020 роки;

Програми “Репродуктивне здоров'я населення м.Ужгород на період до 2020 року”;

Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки;

Програми забезпечення мешканців м.Ужгород імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки;

Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2019-2022 роки;

Програми “Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки”;

Програми забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки;

Програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки;

Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки

взяти до відома (додаються).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гомоная.

 

 

Міський голова                                                                  Богдан АНДРІЇВ


Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Міська Програма "Розв иток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2020 роки" (назва програми)

 1. 0700000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152                                                                         Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки" від 09.11.2017 № 795

 

КПКВК МБ                                                                   найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

 Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гриве

нь

Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан вико- нання завдань (резуль тативні показ-

ники вико- нання програ- ми)

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

держ. бюдже т

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти

з інших джере л

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", 2020 рік

 

1 000,0

0

0

0

0

 

1 000,0

0

0

0

 

510,0

0

0

 

0

 

0

510,0

 

0

0

0

510,0

0

0

0

 

0

 

510,0

 

0

 

0

0

 

490,0

0

 

0

0

 

0

490,0

 

0

 

0

0

По даній програмі реципієнти ниркових трансплантів забезпечуютьс я препаратами супроводу і життєво необхідними ліками (імуносупресив на терапія, терапія супроводу).

Забезпечено міфортіком, сандімун Неорал, натипред, адваграфом, вальцитом тощо

 


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Про Програму медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій  (назва програми)

 1.   0700000                Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152                                                             Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої вітчизняної війни та учасників бойових ьдій на 2018-2022 роки, від 09.11.2017 № 792

 

КПКВК МБ                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій

 

 

№ з/п

 Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін, тис.

Обсяги фінансування, тис. гриве

нь

Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан вико- нання завдань (резуль тативні показ- ники вико- нання програ-

ми)

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

держ. бюдже т

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти

з інших джере л

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 1

Забезпечення  життєво- необхідної і підтримуючої терапії хворим  ветеранам  та інвалідам ВВВ і прирівнених до них категорій

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", 2020 рік

 885,0

0

0

0

0

 885,0

0

0

0

 443,2

0

0

 0

 0

443,2

0

0

0

378,0

0

0

0

 0

 378,0

 0

0

 0

 507,0

0

0

0

 0

507,0

 0

 0

0

Ветеранів ВВВ та учасників бойових дій забезпечен о в повному обсязі медикамен тами та лікарським и засобами відповідно до пільгових рецептів

 


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки  (назва програми)

 1.   0700000                 Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712142                   Про міську цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки від 09.11.2017 № 793

 

КПКВК МБ                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування допомоги

 

 

 

№ з/п

 

 Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін, тис.

Обсяги фінансування, тис. гривень

 

Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (резульативні показники виконання програми)

 Усього

у тому числі:

 Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 держ. бюдже т

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

  обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 1

Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування допомоги

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня",

2020 рік

 863,5

0

0

0

0

 863,5

0

0

0

 535,8

0

0

 0

 0

535,8

 0

0

0

533,7

0

0

0

 0

 533,7

 0

 0

0

 329,8

0

 0

0

0

329,8

 0

 0

0

Відповідно до програми закупляютьсяо препарати супроводу для хворих  на туберкульоз, плівки, реагенти. Хворі І-ІІІ категорії забезпечені соціальними пакетами. Діти, які знаходяться в контакті з хворими на туберкульоз, 100%  пройшли хіміопрофілакт ику та вітамінотерапі ю.


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"  (назва програми)

 1.   0700000                                                                             Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000 Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712144 Про міську Програму "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"

 

КПКВК МБ                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення три

 

№ з/п

 Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін, тис.

Обсяги фінансування, тис. гриве

нь

Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

 Усього

у тому числі:

 Усього

у тому числі:

 Усього

у тому числі:

 Усього

у тому числі:

 держ. бюдже т

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

  обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 держ. бюджет

 обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 1

Раннє виявлення  хворих  на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості  ускладнень  внаслідок цієї хвороби, що призводять  до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих  на  цукровий  діабет

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", 2020 рік

 9350,5

2831,9

0

0

0

 6518,6

0

0

0

 4365,9

1756,6

0

 0

 0

2609,3

 0

0

0

4296,5

1739,1

0

0

 0

 2557,4

 0

 0

0

5 054,0

1092,8

 0

0

0

3961,2

 0

0

0

Хворі на цукровий діабет забезпечувалися препаратами інсуліну та цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетками), як з міського, так і з державного бюджету. На обліку знаходиться 2415 осіб - дорослих, з них 2207 осіб - хворі таблетовані, 686- інсулінозалежні. 42 дітей знаходиться на обліку в дитячій лікарні. Для цих діток закуповують витратні матеріали до індивідуальних глюкометрів та шприц-ручок - 344 упаковки (голки 16 упаковок) та набори для інфузій для дітей, у яких встановлені інсулінові помпи. На обліку в ендокринолога знаходиться 7 хворих з нецукровим діабетом, які повністю забезпечені препаратами десмопресину

 


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Міська Пр ограма бо ротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2020 роки  (назва програми)

 1.   0700000                                                                         Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000               Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712145                                                                         Про міську Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки від 09.11.2017 № 796

 

КПКВК МБ                                                                  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Підвищення ефективност і заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та покращення якості життя онкологічних хворих

 

№ з/п

 Завдання

Відповідальний виконавець та строк виконання завдання

Затверджено з урахуванням змін,

Обсяги фінансування, тис. гривень

Проведені видатки, тис. гривень

Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

 Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

 держ. бюджет

обл. бюджет

 міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Підвищення  ефективності заходів з профілактики,

раннього виявлення та лікування онкологічних  захворювань, зниження  смертності,

зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та покращення якості життя онкологічних хворих

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП

"Ужгородський міський центр первинної медико- санітарної допомоги", 2020 рік

3 000,0

0

0

0

0

3 000,0

0

0

0

1518,6

0

0

0

0

1518,6

0

0

0

1 452,0

0

0

0

0

1 452,0

0

0

0

1 548,0

0

0

0

0

1 548,0

0

0

0

За 6 місяців 255 осіб отримали  наркотичні препарати для обезболення (інєкційне та таблетоване). Хворими отримано ампульні препарати - 5394 амп., таблетки - 11720 шт., фентанілові пластирі - 66 штук.

 


Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають н а рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2020 роки  (назва програми)

 1.   0700000                                                                                Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152                                                                           Про Програму забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2020 роки від 14.04.2016 № 172

 

КПКВК МБ                                                                   найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

 

№ з/п

 Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гриве

нь

Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан вико- нання завдань (резуль тативні показ- ники вико- нання програ-

ми)

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

 

держ. бюдже т

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти

з інших джере л

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

 

держ. бюджет

 

 

обл. бюджет

 

 

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 1

Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико- санітарної допомоги", 2020 рік

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

196,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196,0

0,0

0,0

0,0

Для цих хворих із програми відшкодовуються дороговартісні медикаменти. За кошти програми створені умови для продовження і поліпшення якості життя даних хворих (медикаменти)

 


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Про г рама "Репро дуктивне здо ро в 'я населення м. Ужг о ро д на періо д до 2020 ро ку"  (назва програми)

 1. 0700000                                                                       Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                      найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000 Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                      найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712030 Про Програму "Репродуктивне здоров'я населення м.Ужгород на період до 2020 року" від 14.04.2016 № 171

 

КПКВК МБ                                                                       найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення надання належно ї лікарсько -акуш ерсько ї до по мо г и по ро діллям, ваг ітним та но во наро дженим

 

№ з/п

 Завдання

Відповідальний виконавець та строк виконання завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гривень

 

Проведені видатки, тис. гривень


Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", 2020 рік

290,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290,0

0,0

0,0

0,0

72,6

0,0

0,0

0,0

0,0

72,6

0,0

0,0

0,0

72,6

0,0

0,0

0,0

0,0

72,6

0,0

0,0

0,0

217,4

0,0

0,0

0,0

0,0

217,4

0,0

0,0

0,0

За рахунок програми закуповувся препарат для зупинки акушерських кровотеч ПАБАЛ, препарат Суфер, препарат заліза для лікування тяжких форм анемії у вагітних, антибактеріальні засоби мератін, меропонем, лефлоцин, одноразові вакуумекстрактори. А також обладнання для виходжування новонароджених з надзвичайно малою вагою та препарати для дихальних розладів новонароджених.

 


 

Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки  (назва програми)

 1. 0700000                                                                     Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152 Про програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки від 28.08.2018 № 1188

КПКВК МБ                                                                   найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення бактеріологічної лабораторії необхідними реактивами та поживними середовищами

 

№ з/п

Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гривень

Проведені видатки, тис. гривень

Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюдже т

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Завдання 1. Забезпечення лабораторії центральної міської клінічної лікарні необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним, тарою пластмасовою та іншими медичними предметами та продуктами медичного призначення для проведення бактеріологічних досліджень

Управління охорони здоров'я, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", 2020 рік

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

338,0

0,0

0,0

0,0

0,0

338,0

0,0

0,0

0,0

320,9

0,0

0,0

0,0

0,0

320,9

0,0

0,0

0,0

479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

479,1

0,0

0,0

0,0

За 6 місяців проведено 11 675 бактеріологічни х досліджень, обстежено 4892 осіб. Забезпечено баклабораторію розхідними матеріалами.

2

Завдання 2. Забезпечення проведення безкоштовних профілактичних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери м. Ужгород

Управління охорони здоров'я, КНП "Ужгородська міська поліклініка" 2020 рік

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 


Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2019-2020 роки  (назва програми)

 1. 0700000                                                                     Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000              Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152 Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2019-2020 роки, від 02.2019 №1436

КПКВК МБ                                                                   найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії

 населення та за категоріями захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів

 

 

№ з/п

Завдання

Відповідальний виконавець та строк виконання завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гриве

нь

Проведені видатки, тис. гривень


Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюдже т

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

 

 

 

1

 

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань шляхом відшкодування їх вартості за рецептами лікарів

Управління охорони здоров'я, 2020 рік

3 032,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3 032,3

0,0

0,0

0,0

1 518,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 518,0

0,0

0,0

0,0

1 518,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 518,0

0,0

0,0

0,0

1 514,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По даній програмі забезпечено окремих груп дитячого населення за певними категоріями захворювань та пільгової категорії дорослого населення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування

 


Інформація про виконання програми за   І півріччя 2020 року

 

 Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки"  (назва програми)

 1. 0700000                                                                       Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000        Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                               найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152 Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки

КПКВК МБ                                                                найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя

 

№ з/п

Завдання

Відпові- дальний виконав ець та строк виконан- ня завдання

Затверджено з урахуванням змін, тис.

Обсяги фінансування, тис. гривень


Проведені видатки, тис. гривень


Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

 

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюдже т

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Удосконалення та подальший розвиток системи

паліативної допомоги у м.Ужгород   задля забезпечення  максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя шляхом раннього  виявлення  та контролю   больового синдрому та інших проявів хвороби, усунення розладів фізіологічних   функцій організму,   соціальної, духовної, психологічної підтримкм хворого і його рідних

Управління охорони здоров'я, КНП

"Ужгородськи й міський центр первинної медико- санітарної допомоги" 2020 рік

461,1

0,0

0,0

0,0

0,0

461,1

0,0

0,0

0,0

414,1

0,0

0,0

0,0

0,0

414,1

0,0

0,0

0,0

413,4

0,0

0,0

0,0

0,0

413,4

0,0

0,0

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечено максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя

 


Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'є днаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки  (назва програми)

 1. 0700000         Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000         Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                  найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152 Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки, рішення сесії від 07.05.2020 №1928

КПКВК МБ                                                                   найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Медичне забезпечення приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову

 військовозобов 'язаних під час мобілізації, відбір кандидатів для проходження військової служб та забезпечення роботи комісії витратними матеріалами

  

№ з/п

Завдання

Відповідальний виконавець та строк виконання завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гривень


Проведені видатки, тис. гриве

нь

Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюдже т

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Завдання 1. Забезпечення функціонування роботи міської медичної комісії призову та приписки відповідно до вимог чинного законодавства

Управління охорони здоров'я, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико- санітарної допомоги" 2020 рік

1 795,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 795,4

0,0

0,0

0,0

523,5

0,0

0,0

0,0

0,0

523,5

0,0

0,0

0,0

341,4

0,0

0,0

0,0

0,0

341,4

0,0

0,0

0,0

1 454,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 454,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечено витратними матеріалами та заробітною платою медичну військову комісію

 


Інформація про виконання програми за  І півріччя 2020 року

 

 Програма фінансової підтримки закладів пер винног о, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки  (назва програми)

 1. 0700000 Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                                                                       найменування головного розпорядника коштів програми

 1. 0710000      Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

 

КПКВК МБ                                                                                                                       найменування відповідальних виконавців програми

 1. 0712152 Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки, рішення сесії від 14.11.2019 №1733

КПКВК МБ                                                                                                                         найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 1. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми: Забезпечення КНП оплати комунальних послуг та енергоносіїв, створення умов для ефективного функціонування КНП, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення.

 

№ з/п

Завдання

Відповідальний виконавець та строк виконання завдання

Затверджено з урахуванням змін,  тис.

Обсяги фінансування,  тис. гривень


Проведені видатки, тис. гривень


Відхилення, тис. гривень

Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

держ. бюдже т

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

держ. бюджет

обл. бюджет

міськ. бюджет

кошти з інших джерел

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

Загальн.фонд

Спеціальн.фонд

1

Завдання 1. Забезпечення видатками на утримання медичних комунальних некомерційних підприємств

 

 

 

 

 

Управління охорони здоров'я, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико- санітарної допомоги" 2020 рік

72 899,8

23 395,0

0,0

0,0

0,0

49 504,8

0,0

0,0

0,0

55 254,8

23 395,0

0,0

0,0

0,0

31 859,8

0,0

0,0

0,0

54 040,6

23 395,0

0,0

0,0

0,0

30 645,6

0,0

0,0

0,0

18 859,2

0,0

0,0

0,0

0,0

18 859,2

0,0

0,0

0,0

 

 

Забезпечено медичні комунальні некомерційні підприємства поточними видатками до закінчення реформування медицини та підписання угод з Національною службою Здоров'я України. А також в період карантину забезпечено заклади та їхпрацівників засобами індивідуальног о захисту

2

Завдання 2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Управління охорони здоров'я, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико- санітарної допомоги" 2020 рік

17 151,4

0,0

0,0

0,0

0,0

17 151,4

0,0

0,0

0,0

7 916,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7 916,6

0,0

0,0

0,0

7 624,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7 624,2

0,0

0,0

0,0

9 527,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9 527,2

0,0

0,0

0,0

Забезпечено повну оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії


 

3

1. Капітальні видатки

 

Управління охорони здоров'я, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка" 2020 рік

9 985,3

 

534,1

 

 

 

9 451,2

 

 

3 755,8

 

241,0

 

 

 

3 514,8

 

 

 

 

241,0

 

 

 

3 533,6

 

 

9 985,3

 

 

 

 

0,0

5 917,6

 

 

Частково покращується матеріально- технічний стан комунальних некомерційних підприємств

 

Всього

 

100 036,5

23 395,0

534,1

0,0

0,0

66 656,2

9 451,2

0,0

0,0

66 927,2

23 395,0

241,0

0,0

0,0

39 776,4

3 514,8

0,0

0,0

61 664,8

23 395,0

241,0

0,0

0,0

38 269,8

3 533,6

0,0

0,0

38 371,7

0,0

0,0

0,0

0,0

28 386,4

5 917,6

0,0

0,0

 

 


ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.