№ 6 від 13.01.2021 Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста Ужгород на 2021 рік

Завантажити

Опубліковано: Січень 16, 2021

герб

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я

13.01.2021                                       Ужгород                                                № 6


Про затвердження плану
основних заходів цивільного
захисту міста Ужгород на 2021 рік
 

 

Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 5 постанови Кабінету міністрів України 09.08.2017 № 626 «Про затвердження  Порядку  розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту»,  розпорядження  Кабінету  міністрів   України  28.12.2020 № 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», виконком міської ради ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міста Ужгород на 2021 рік, що додається.
  2. Відповідальним виконавцям про хід виконання плану заходів інформувати відділ цивільного захисту населення:

         - за перше півріччя – до 15 червня 2021 року;

         - за рік – до 10 січня 2022 року.

  1. 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 16.01.2020 № 19.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Ю. Рахівського. 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
13.01.2021 № 6

 

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту міста Ужгород на 2021 рік

з/п

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Строки виконання

1

2

3

4

І. Заходи щодо удосконалення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  міста Ужгород

1

Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця розташування та стан готовності таких споруд на офіційних веб-ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів з позначенням їх доступності для зазначених маломобільних груп населення міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами

Департамент міського господарства, управління освіти, управління у справах культури, молоді та спорту, балансоутримувачі (власники) найпростіших укриттів (за згодою),   контроль   за виконанням – відділ цивільного захисту населення

Протягом  

2021 року

2

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням

Департамент міського господарства, балансоутримувачі (власники) захисних споруд (за згодою),     контроль   за виконанням – відділ цивільного захисту населення

Протягом 

2021 року

3

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:

1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі (рівень забезпечення – 100 відсотків потреби);

Підприємства, установи та організації, що відносяться до хімічно небезпечних об’єктів                 (за згодою)

До 25 грудня

2021 року

2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 80 відсотків потреби);

Підприємства, установи та організації, що розташовані у зоні можливого хімічного забруднення (за згодою)

До 25 грудня

2021 року

3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 50 відсотків потреби) та зонах можливого радіаційного забруднення (рівень забезпечення -100 відсотків)

 Ужгородська міська рада

До 25 грудня

2021 року

4

Проведення заходів щодо удосконалення  функціонування місцевої ланки територіальної  підсистем єдиної державної системи цивільного захисту

Відділ цивільного захисту населення

До 25 червня

2021 року

5

Уточнення складу сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  (комунальних аварійно-рятувальних служб, територіальних формувань цивільного захисту, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту)

Відділ цивільного захисту населення, керівники спеціалізованих служб, територіальних формувань

До 25 березня

2021 року

6

Коригування плану реагування на надзвичайні ситуації, плану цивільного захисту на особливий період, плану евакуації населення міста Ужгород

Відділ цивільного захисту населення

Протягом 2021 року

7

Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів

Міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області, керівники об’єктів підвищеної небезпеки (за згодою)

До 25 грудня

2021 року

8

Впровадження на об’єктах із масовим перебуванням людей об’єктових систем оповіщення

Відділ цивільного захисту населення спільно із власниками об’єктів (за згодою)

Протягом 2021 року

9

Відпрацювання заходів щодо доведення до населення сигналів оповіщення, інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, привернення уваги населення для своєчасного реагування із використанням телемережі та мережі ефірного радіомовлення телерадіоорганізацій міста

Служба оперативного реагування, відділ цивільного захисту населення, спеціалізована служба оповіщення та зв’язку, філія ПАТ НСТУ „Закарпатська регіональна дирекція” (за згодою), телерадіоорганізації міста (за згодою)

Протягом 2021 року

10

Виконання заходів, передбачених наявними  цільовими Програмами з питань цивільного захисту населення     

Розпорядники коштів, відділ цивільного захисту населення

Протягом 2021 року

ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

11

Проведення спеціальних (у т.ч. об’єктових)  навчань (тренувань), штабних тренувань з органами управління  місцевої ланки територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, суб’єктами господарювання тощо

Відділ цивільного захисту населення,  міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки

До 15 грудня 2021 року за окремими планами

12

Забезпечення стану готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та об’єктових систем оповіщення до заходів із доведення до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Служба оперативного реагування, відділ цивільного захисту населення, суб’єкти господарювання

Протягом 2021 року

13

Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню нещасних випадків з людьми на водних об’єктах міста, надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури міста

Департамент міського господарства, департамент праці та соціального захисту населення, управління економічного розвитку міста, міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський відділ поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області (за згодою)

Протягом  2021 року

14

Забезпечення готовності сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до пропуску льодоходу, повені та паводків.     

Департамент міського господарства, управління економічного розвитку міста, міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський відділ поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області (за згодою)

лютий – червень 2021 року

ІІІ. Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань
техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру  на місцевому рівні

 

15

 

З метою поліпшення роботи з попередження пожеж і негативних наслідків від них, сприяти проведенню відповідних перевірок на об’єктах, що належать до сфери управління міської ради щодо додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (у т.ч. у закладах освіти щодо підготовки до 2021-2022 навчального року)

Міськрайонне управління ДСНС України у  Закарпатській області, Ужгородська міська рада

Упродовж здійснення перевірок

 

16

 

Проведення перевірок готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та об’єктових систем оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Відділ цивільного захисту населення, відділ інформаційної роботи, керівники підприємств, установ та організацій  (за згодою)

Протягом 2021 року

17

Здійснення контролю за виконанням заходів щодо  попередження надзвичайних подій у місцях масового відпочинку громадян,  у т.ч на водних об’єктах міста  

Департамент міського господарства, міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородський відділ поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області (за згодою)

Протягом 2021 року

18

Перевірка та визначення стану готовності комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

Департамент міського господарства, міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), відділ цивільного захисту населення

Протягом 1 півріччя 2021 року

ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням

заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

19

Проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із цивільного захисту

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у  Закарпатській області (за згодою), відділ цивільного захисту населення

За окремим планом

 

 

20

Організація та проведення  показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств (установ), що входить до складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Відділ цивільного захисту населення, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у  Закарпатській області (за згодою)

За окремим планом протягом 2021 року

 

21

Проведення Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти

Управління освіти

За окремим планом протягом 2021 року

 

22

Проведення просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)

Управління охорони здоров’я, Ужгородське міське управління головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області (за згодою), міськрайонне управління ДСНС у Закарпатській області (за згодою)

Протягом 2021 року

 

 

23

Проведення тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

Міськрайонне управління ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області (за згодою), відділ інформаційної роботи, відділ цивільного захисту

Протягом 2021 року

 

24

Проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року»

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області (за згодою), управління освіти

Протягом 2021 року

25

Проведення заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, фестивалів, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області (за згодою), управління освіти

Протягом 2021 року

ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.