Соціальні послуги. Субсидії


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/21

Видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю.

Паспорт

Фото (30×35мм)

01/02

Надання статусу та видача посвідчення «Жертва нацистськихпереслідувань»

1.Заява

2.Архівні документи, підтверджуючі право на статус

3. Паспорт (оригінал та копія);

4. РНОКПП (оригінал та копія);

5. Раніше видане посвідчення ветерана війни (за наявності)

6.Фотографія 3x4

01/03

«Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни»

1.Заява;

2.Копія паспорта;

3.Фотокартка;

4.Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

5.Особи з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил крім цього документи, перелік яких визначено пунктом 4

6.Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 08.09.2015 № 685

01/04

Надання статусу та видача посвідчення «Ветеран праці»

1.Заява

1Паспорт

2.РНОКПП

3.Пенсійне посвідчення

4. Фотографія 3×4

01/05

Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків зі знижками

Оригінали та копії :

1. Паспорта;

2. РНОКПП;

3.Пільгове посвідчення

01/06

Встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник війни»

 1.Заява;

2.Копія паспорта;

3.Фотокартка;

4.Архівні довідки, які підтверджують факт роботи заявника в період війни;

5.Інші документи, що підтверджують належність особи до учасників війни, згідно статей 8, 9 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

6 .Особи з числа учасників антитерористичної операції крім цього документи, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам.

01/07

Надання статусу та видача посвідчення «Член сім`ї загиблого»

1.Заява;

2.Копія паспорту;

3.Фото;

4.Причинний зв’язок смерті з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини;

5.Довідка про навчання;

6.Копія свідоцтва про смерть;

7.Довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;

8.Копія посвідчення ветерана війни;

9.Документи про нагородження померлого (загиблого) ветерана війни;

10.Свідоцтво про одруження;

11.Свідоцтво про народження дитини;

12.Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни визначено постановою Кабінету Міністрів України  23.09.2015 № 740

01/68

«Виплата разової грошової допомоги, передбаченої законами України про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту» і» про жертви нацистських переслідувань»

 

1.Заява

1Паспорт

2.РНОКПП

3.Копія посвідчення ветерана війни/ жертви нацистських переслідувань чи інший підтвердний  документ, що надає право на отримання допомоги.

4. Довідка про відкриття рахунку з банку для отримання допомоги

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/59

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена”

 

 1. Заява до органу опіки та піклування про отримання послуги

2. Копія рішення / ухвали суду:

- рішення про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності (за наявності у потенційного підопічного такого правового статусу);

- ухвала суду про відкриття провадження у справі, якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / призначення опікуна особі, визнаній недієздатною, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника / призначення піклувальника особі, обмеженій у цивільній дієздатності.

3. Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу).

4. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного).

5. Акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (якщо місце їх проживання знаходиться за однією адресою складається один акт обстеження).

6. Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника.

7. Довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника.

8. Довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік, для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідка з центру зайнятості.

9. Копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного.

10. Заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником.

11. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна).

12. Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо підопічний перебуває на лікуванні)

01/73

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі”

 

Для отримання дозволу на вчинення правочинів щодо:

відмови від майнових прав недієздатної особи;

видання письмових зобов’язань від імені недієздатної особи;

укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири недієздатної особи;

укладення договорів щодо іншого цінного майна недієздатної особи:

-  заява опікуна недієздатної особи до органу опіки та піклування про отримання послуги;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- копія паспорта недієздатної особи;

- копія паспорта опікуна недієздатної особи;

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та / або придбавається;

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

- копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;

- довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи;

- довідка про склад сім’ї недієздатної особи або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

Для отримання дозволу на управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа:

- заява опікуна недієздатної особи до місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування (органу опіки та піклування) про отримання послуги;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- копії паспортів опікуна та недієздатної особи;

- згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на майно (свідоцтво про право на спадщину за законом, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

Для отримання дозволу на передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі:

- заява опікуна недієздатної особи до місцевої державної адміністрації, або виконавчого органу місцевого самоврядування (органу опіки та піклування) про отримання послуги;

- заява про згоду особи прийняти в управління нерухоме майно або майно, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- копії паспортів опікуна, недієздатної особи та особи, на укладення договору з якою надається дозвіл;

- згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на нерухоме майно;

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, на отримання дозволу;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа

01/86

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо:відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та ( або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого цінного майна»

1. Заява до органу опіки та піклування про отримання послуги;

 2. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;

 3. Копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

 4. Згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

 5. Копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

 6. Копія паспорта піклувальника;

 7. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 8. Довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 9. Копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 10. Довідка про склад сім’ї особи, цивільна дієздатність якої обмежена, або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб;

 11. Документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена.

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/26

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива

 

1.Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики

2.Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики

3.Довідка про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4.Копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

5.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та  особам, які не одержують пенсії, а також одержувачам субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці)

Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті заявник має право подати додаткові документи (довідка ЛКК, довідка з фактичного місця проживання, довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні та ін.)

01/69

Припинення надання раніше призначеної субсидії  за заявою громадянина

 1.Заява встановленого зразка.

2.Паспорт.

3.РНОКПП

 

 

01/70

Видача довідки про не перебування на обліку як отримувач субсидій

 1.Заява встановленого зразка.

2.Паспорт.

3.РНОКПП

01/88

Надання  реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати субсидії  на житлово-комунальні послуги для осіб, які не одержують пенсії, а також одержувачів субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці

1.Заява встановленого зразка

2.Паспорт

3.РНОКПП

4.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати субсидії  особам, які не одержують пенсії, а також одержувачам субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/43

Забезпечення окремих категорій громадян готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива

Заява.

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал документа, який підтверджує право на пільгу

(Виготовлені спеціалістом копії документів).

Довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або скрапленого газу.

Довідка з банку про відкриття карткового рахунку для отримання готівки для придбання твердого палива та скрапленого газу.

Для осіб, яким пільга призначається з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї, необхідно подати довідку про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню та заповнити декларацію про доходи.

01/44

Видача довідки про права особи на пільги відповідно до ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»

1.Заява.

2.Оригінал паспорта.

3.Оригінал РНОКПП.

(Виготовлені спеціалістом копії документів)

01/45

Реєстрація громадян в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
осіб, які мають право на пільги

При первинному зверненні :

 

1. Заява – персональна облікова картка (з зазначенням особистого номеру мобільного телефону особи, яка має право на пільги).

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал свідоцтва про народження дітей.

Оригінал документа, який підтверджує право на пільгу

(Виготовлені спеціалістом копії документів)

Довідка з відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Ужгородської міської ради або довідка з ЖРЕР/ОСББ за місцем реєстрації про  характеристику житла (загальна площа квартири або будинку).

Для осіб, у яких місце реєстрації не співпадає з фактичним місцем проживання, необхідно подати:

7. Довідку ЖРЕР/ОСББ про фактичне місце проживання.

8. Акт обстеження паспортного режиму.

9.  Заяву щодо отримання пільг за фактичним місцем проживання на розгляд комісії з питань координаційної діяльності населення соціальних допомог, житлових субсидій та пільг.

Для осіб, яким пільга призначається з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї, необхідно подати:

7. Довідку про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню.

8. Декларацію про доходи.

Для осіб, які змінили місце  реєстрації поза межами адміністративно-територіальної одиниці, необхідно подати:

7. Довідку про зняття з обліку ЄДАРП за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

8. Довідку про не перебування на обліку, як одержувач житлової субсидії.

 

 При повторному зверненні :

 В разі відсутності змін в інформації щодо складу сім”ї та характеристики житла, для осіб, яким пільга призначається з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї, необхідно подати довідку про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню та заповнити декларацію про доходи.

Заява – персональна облікова картка. картка (з зазначенням особистого номеру мобільного телефону особи, яка має право на пільги).

 В разі зміни місця реєстрації необхідно подати довідку з відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Ужгородської міської ради та довідку ЖРЕР/ОСББ за новим місцем реєстрації про характеристику житла (загальна площа квартири або будинку або витяг з БТІ про  загальну площу будинку/квартири), оригінали та копії паспортів з новою реєстрацією.

 В разі зміни інформації в пільговому посвідченні (видача нового в зв’язку з втратою, продовження терміну дії або заміна), необхідно подати їх оригінали.

01/46

 «Надання довідки про зняття з обліку Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в разі зміни місця реєстрації або проживання та довідки про перебування на обліку»

Заява суб’єкта звернення.

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал документа, який підтверджує право на пільгу.

(Виготовлені спеціалістом копії документів)

01/87

Видача довідки ветеранам праці про право особи на зубопротезування відповідно до

ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших

Громадян похилого віку в Україні»

 

 

Заява .

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал посвідчення «Ветерана праці»,   (виготовлені спеціалістом копії документів;.

 Довідка з відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Ужгородської міської ради;

Декларація про доходи сім’ї пільговика;

Довідка про доходи усіх членів сім’ї пільговика.

01/89

Надання  реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати пільг  на житлово-комунальні послуги для осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України»

1.Заява встановленого зразка

2.Паспорт

3.РНОКПП

4.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати пільг  особам, які мають право на пільги згідно із Законами України)

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/08

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщенимособам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 Для призначення грошової допомоги вперше:

 • заява про надання грошової допомоги;
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • копія довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;
 • копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу);
 • копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу);
 • копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 • письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;
 • копія довідки з уповноваженого банку, в якій зазначаються реквізити поточного рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

 У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

 Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, що посвідчують особу заявника та підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником, або документ, що підтверджує повноваження представника служби у справах дітей.

 Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк:

заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї

01/10

Надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 1. Заява

2.Оригінал паспорту

3.Оригінал РНОКПП

4.Документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці (за наявності)

   

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

1.Оригінал свідоцтва про народження дітей

2. Оригінал свідоцтва про народження дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за потреби)

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/64

Виплата грошової компенсації за самостійне санаторне лікування

 1. Паспорт заявника                                

 2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                           

4. Копія зворотнього талону до санаторно-курортної путівки про самостійне  лікування.                                                   

5.Оригінал та копія  квитанції до прибуткового касового ордера про оплату за санаторно-курортну путівку.

 

01/65

Видача довідки пільговій категорії громадян про не перебування на обліку щодо отримання санаторно-курортної путівки та компенсації

1. Паспорт заявника

2. РНОКПП

3. Оригінал пільгового посвідчення.

01/28

Забезпечення санаторно –курортним лікуванням деяких категорій громадян

1.Заява.

2. Медична довідка за формою № 070/о.

3. Паспорт заявника

4.РНОКПП     

Для учасників АТО додатково подаються:

5. Оригінал посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

6. Оригінал та копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення

 

01/29

Виплата компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування

 Особам з інвалідністю загального захворювання:                  

1. Паспорт заявника          

2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                           

4. Довідку від лікаря Ф-070 – рекомендація для отримання путівки. 

 

Особам з інвалідністю внаслідок війни:

1. Паспорт заявника

 2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                            

 

01/30

Організація направлення учасників АТО на психоневрологічнуреабілітацію

1. Паспорт заявника                                                         

2.РНОКПП     

3. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

4. Посвідчення учасника бойових дії.

01/31

Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО

1.Паспорт заявника

2. РНОКПП

3.Оригінал та копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

4. Посвідчення учасника бойових дії.

01/32

видача направлення на забезпечення технічними

та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

та дітей з інвалідністю

 

1.Заява про взяття на облік особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника;

2.паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

3.Висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

4.Індивідуальна програма реабілітації(для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився),що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9  Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів);

5.Рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

6.Довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

7.Висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

8.Довідка, що підтверджує місце проживання/перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

9.Витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

10.довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

11.посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

12.Копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

13.Довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

14.Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

При повторному зверненні, для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, особа подає заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або про його дострокову заміну

01/33

Підготовка листа-клопотання на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату”

Влаштування до:

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

довідка про розмір призначеної пенсії;

довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

Психоневрологічного інтернату:

письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

довідка (за наявності) про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги, видана органами Пенсійного фонду України та / або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) (у разі їх утворення) рад ;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

 

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі:

письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання / перебування в інтернаті;

довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).

Дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:

для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;

свідоцтво про народження або паспорт (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

індивідуальна  програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);

документ про освіту дитини з інвалідністю, інформація з навчальних закладів (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);

копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі утворення (крім м. Києва) ради (за умови призначення);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

копія рішення суду про призначення опікуна / піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

 

Діти з інвалідністю / особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:

особиста заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів / піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю / особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;

свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);

копії паспорта батьків, опікуна / піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);

медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.

Спеціального будинку-інтернату:

заява особи, яка виявила бажання проживати в будинку-інтернаті, про прийом до будинку-інтернату;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та копії цього документа;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ;

довідка про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб за формою, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030;

документи, що підтверджують наявність у особи інвалідності (для осіб з інвалідністю);

індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності інвалідності);

довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про звільнення з місць позбавлення волі;

три фотокартки розміром 3 х 4 см.

 • За умови перебування особи у складних життєвих обставинах допускається її влаштування до будинку-інтернату у разі відсутності вищезазначених документів

01/34

Призначення виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування

1.Заява.

2.Паспорт заявника                                                       

3.РНОКПП     

4. Оригінал  висновку  Обл. МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

5. Оригінал та копія висновку МСЕК про встановлення  групи інвалідності.

6. Оригінал та копія технічного паспорту про реєстрацію  автомобіля

7. Оригінал та копія  посвідчення водія. 

01/35

Призначення одноразової матеріальної допомоги за зверненням громадян та матеріальної допомоги учасникам ато 

 

1.Заява

2. Паспорт заявника, для дитини-інваліда – оригінал  свідоцтво про народження (у разі потреби - оригінал та копія паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження).                                        

3. РНОКПП.

4. пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.                                

5. Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (для дітей - ЛКК). 

6.  ІПР (ндивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з-інвалідністю).                                                          

6. Оригінал документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

7. Оригінал  посвідчення учасника бойових дії.

8. Виписка з банку-рахунок.

9. Довідка підстава щодо потреби в коштах.

10. Довідка з ПФ про розмір пенсії

 

01/36

Отримання одноразової матеріальної допомоги на поховання для непрацюючих працездатного віку

1.Паспорт заявника

2.РНОКПП

3.Свідоцтво про смерть

4.Довідки з ЖРЕР або ОСББ для отримання допомоги на поховання

5.Трудова книжка померлого

6.Оригінал Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання  для отримання допомоги на поховання.

 (Виготовлені спеціалістом копії документів

01/37

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю

та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних

установ сфери управління мінсоцполітики

1.Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (реабілітації);

2. Паспорт заявника;

3. Свідоцтво про або інший документ, що посвідчує особу;

4. РНОКПП

5. Документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

6. Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (реабілітації) в установі;

7.Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

8.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами)

01/38

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”

1.Письмова заява громадянина;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

5.Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб;

6.Інформаційна довідка або витяг із Державного реєстру прав (для встановлення факту відсутності (наявності) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду);

7.Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8.Довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

9.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)

01/39

Виплата грошової компенсації вартості проїзду учасникам ато до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

1.Заява про виплату грошової компенсації;

2.Паспорт заявника та РНОКПП;

3.Заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію;

4.Оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду.

01/40

Підготовка листа-клопотання в обласний департамент соціального захисту населення для постановки на чергу для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 

1. Заява

2. Паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копію свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

3. РНОКПП

4.Копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копію медичного висновку;

5. Документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем.

6. Довідка обл.МСЕК  (форма   № 088/)

     Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї:

7. Копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів; Медичну довідку визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем               Для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно.

8. Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни,

9. Довідку, видану військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення),

10. Посвідчення інваліда війни.

   Для недієздатних осіб з інвалідністю:

11. Копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною

12. Копію рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки.

  Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування:

13. Копію рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування

 

01/47

«Реєстрація громадян, постраждалих від наслідків аварії

на чаес для здійснення компенсаційних виплат»

1.Заява щодо взяття на облік особи, яка постраждала   внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

5. Довідка з банківської установи про відкриття рахунку (р/р);

6. Довідка-атестат з останнього місця реєстрації.

01/48

Компенсація виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали від наслідків ліквідації Чорнобильської катастрофи

 • 1. розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і надання пільг (форма №3);
 • 2.паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою або стипендією (форма №2);
 • 3.розрахунок трьох середньомісячних заробітних плат - бухгалтерський (розшифровка суми компенсації);
 • 4.оригінал та копія паспорту (1,2 стор., реєстрація);
 • 5.оригінал та копія ідентифікаційного коду;
 • 6.оригінал та копія посвідчення, яке підтверджує статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ чи ІІІ категорії;

7.витяг з наказу про відпустку.

01/49

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

5. Експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

5. Експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

5. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;

6. Довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;

5. Довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

5. Архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

5. Військовий квиток (за необхідністю);

завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4).

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка встановленого зразка (додаток № 7).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

1. Заява;

2. Паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;

3. Свідоцтво про народження дитини;

4. Довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

5. Довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

1. Заява;

2. Довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

3. Копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

4. Експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4.Свідоцтво про одруження;

5. Свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);

6. Експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт

01/50

«Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих від наслідків чорнобильської катастрофи»

 

 1. Заява громадянина про взяття на облік для отримання санаторно-курортної путівки (встановленого зразка);

2. Паспорт заявника.

3.РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії;

5. Медична довідка (форма 070/о);

 • 6. Довідка про не забезпечення санаторно-курортним лікуванням з інших джерел (для пенсіонерів обласного пенсійного фонду

 

01/51

Видача «Довідки для отримання рецепту від лікаря на безкоштовне забезпечення ліками»

1.Заява громадянина ІІІ категорії;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС ІІІ категорії;

5.Довідка про склад сім’ї;

6.Декларація про доходи сім’ї пільговика;

7.Довідки про доходи усіх членів сім’ї пільговика.

01/52-53

призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою

Для призначення та виплати одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Свідоцтво про смерть;

4. Документ, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації ядерних аварій;

копія свідоцтва про шлюб;

5. Копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

6. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

7. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4. Свідоцтво про смерть;

5. Копія документа, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

6. Копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС чи Міноборони;

7. Копія свідоцтва про народження особи– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (сина або дочки); у разі зміни прізвища, імені та по батькові копії документів, що підтверджують їх зміну; копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби);

 

 

 

01/54

Довідка у банківську установу для відкриття рахунку

 Для громадян, що прописані  в м.Ужгород:

1.Заява щодо прохання надання клопотання

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи, постраждалої від наслідків

аварії на ЧАЕС;

01/55

«призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи»

 

 Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

5. Копія довідки спеціалізованої МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи (для одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт,та щорічної допомоги на оздоровлення);

6.Проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 2:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

5. Проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 3:

1.Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам:

1. Заява;

2. Копія свідоцтва про народження;

3. Копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

4. Копія паспорта батька та/або матері;

5. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька та/або матері, віднесених до категорій 1, 2 та 3, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

6. Копія довідки про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати грошової компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:

1. Довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду (за необхідності);

2. Довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);

3. Довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);

4. Довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);

довідка про те, що у  навчальному  закладі  не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності).

Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:

1. Копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;

2.Експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинниківвнаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

 • 3. Копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері

 

01/56

виплата компенсації у разі звільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності, учасникам ліквідації чорнобильської катастрофи

 1. Паспрт заявника;

2. РНОКПП

3. Посвідчення, яке підтверджує статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ чи ІІІ категорії;

4.Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і надання пільг (форма №3);

5.Паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою або стипендією (форма №2);

6. Розрахунок трьох середньомісячних заробітних плат - бухгалтерський (розшифровка суми компенсації);

 • 7. Витяг з наказу установи про звільнення

 

01/57

Реєстрація громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на проведення зубопротезування

 Для громадян І та ІІ категорій:

1.Заява щодо реєстрації;

2.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС.

Для громадян ІІІ категорії:

1.Заява щодо реєстрації;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС;

5.Довідка про склад сім’ї;

6.Декларація про доходи сім’ї пільговика;

7.Довідки про доходи усіх членів сім’ї пільговика

 

01/58

Видача листа для виготовлення дублікату посвідчення постраждалих від наслідків аварії на чаес

1.Заява щодо виготовлення дублікату;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Фотокартка.

При втраті посвідчення:

Оголошення з газети про втрату посвідчення.

При пошкодженні посвідчення:

Оригінал пошкодженого посвідчення.

01/60

Виплата грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Заява громадянина про взяття на облік для отримання грошової компенсації  (встановленого зразка);

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії;

5.Медична довідка (форма 070/о);

6.Довідка про не забезпечення санаторно-курортним лікуванням з інших джерел (для пенсіонерів обласного пенсійного фонду).

01/61

Виплата грошової компенсації вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортних установ та назад

1.Заява про виплату грошової компенсації;

2.Паспорт заявника;

3. Заповнений санаторієм відривний корінець ;

 • 4.Оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду.

01/62

Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 1.Паспорт заявника

2. РНОКПП

3. Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (для дітей - ЛКК).  

01/63

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

 

 1.Заява особи з інвалідністю або її законного представника;

2. Оригінал паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник –  паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

3. Оригінал довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о „Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816;

4. Одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю  розміром 3,5 х 4,5 см

 •  

 

 

 

01/81

 

Зняття з обліку громадян, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС

 

 

1. Заява щодо зняття з обліку особи, яка постраждала від наслідків                        Чорнобильської катастрофи;

2.  Паспорт заявника;

3.  РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС

01/82

Призначення одноразової матеріальної допомоги  представнику малозабезпеченої сім’ї чи сімї матері-одиначки

1.Паспорт батьків

2.РНОКПП батьків

3.Свідоцтва про народження

4.Довідка витяг про статус одинокої матері ( довідка про отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім”

5.Довідка з медичної установи про  щеплення дитини в поточному році

 

 

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/09

Надання державної  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, які не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;

3.Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

4.Довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;

5.Довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

6.Рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження

01/13

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3.Копія свідоцтва про народження дитини;

4.Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації 4.Довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

5.Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

6.Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку;

7.Письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів – у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції

01/14

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

4. Довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (у разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю);

5.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини;

6.Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

7. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

8.Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

9.Довідка навчального  закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 № 204

01/15

Надання державної  допомоги при народженні дитини

1.Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Копія рішення про встановлення опіки (для опікунів)

01/16

Надання державної  допомоги при усиновленні дитини

1.Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015       № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Копія рішення суду про усиновлення дитини.

01/17

Надання  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківської піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання  соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом « гроші ходять за дитиною»

1.Рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

2.Документи, що підтверджують статус дитини;

3.Інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

4.Довідка з місця навчання про розмір стипендії;

5.Копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

6.Копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідній службі у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

01/18

Надання  державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства;

4.Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до       18 років;

5.Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

6.Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

7.Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

8.Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

9.Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

копія рішення суду про усиновлення дитини.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

10.Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

11.Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

12.Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

01/19

Надання  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям

1.Заява, уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

3.Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

01/20

Надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

 1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

3.Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

4.Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

5.Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

6.Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

7.Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

 

 В разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи соціального захисту населення додають до заяви видану органом, який призначає пенсію, довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у таких випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду).

01/21

Видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю.

Паспорт

Фото (30×35мм)

01/22

Надання надбавки на догляд за особами  з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

 Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 4.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

 Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається: копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають:

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

4.Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 5.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

 Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються:

6.Копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

4.Довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

5.Копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

6.Довідку з місця навчання дитини;

7.Рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

8.Рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 9.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

4.Оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

5.Довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);

6.Рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

7.Довідку з місця навчання дитини;

8.Іноземці та особи без громадянства додатково подають:

Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

01/24

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

 Для призначення щомісячної грошової допомоги особою, яка звертається за її призначенням, подаються:

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України                  від 21.04.2015 № 441;

2.Документ, що посвідчує особу;

3.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

4.Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

5.Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

6.Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд

01/25

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються:

1.Заява про згоду надавати соціальні послуги;

2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

4.Копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

5.Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”).

 Особою, яка потребує надання соціальних  послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), подаються:

1.Заява про необхідність надання соціальних послуг;

2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3.Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

4.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

 Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг, подаються:

1.Заява про необхідність надання соціальних послуг;

2.Копія свідоцтва про народження дитини;

3.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування

01/27

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

 1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються;

4.Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;  довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

5.Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;

6.Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

01/66

Надання державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України;

2.Трудова книжка;

3.РНОКПП крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

5.Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

6.Копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

7.Копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

8.Копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

9.Копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

10.Довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби

01/67

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу

1.Заява;

2.Документ, що посвідчує особу;

3.Інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу фактичного місця проживання);

4.РНОКПП;

5.Довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

6.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

7.Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

8.Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги (зазначається в декларації про доходи та майновий стан).

 Для призначення допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається:

9.Довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

 

 

 

01/79

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

 

 

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при Пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4.Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ

 

 

 

 

 

 

01/80

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

 

 

 

 

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

2.Копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

3.Копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

01/11

Надання довідки про отримання соціальної допомоги, її розмір та термін

Заява

Паспорт оригінал

РНОКПП

01/23

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 1.Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

2.Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

3.У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Орган соціального захисту формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України

 

01/72

 Отримання одноразової натуральної допомоги "Пакунок Малюка"

 У разі відсутності допомоги “пакунок малюка” у пологовому будинку:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Виписка з пологового будинку.

4.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

5.Довідка пологового будинку про неотримання допомоги “пакунок малюка”.

У разі народження дитини за межами України:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

4.Нотаріально завірений переклад свідоцтва про народження дитини.

5.Довідка з консульства про реєстрацію дитини громадянином України.

У разі народження дитини вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

4.Довідку пологового будинку про відмову матері від госпіталізації та неотримання допомоги “пакунок малюка”.

 

01/78

 

Надання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

РНОККПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

01/83

підтвердження витрат на оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

 

 

Отримувач послуги “муніципальна няня”:

щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;

протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

 

 

 

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/74

Видача довідки про не отримання посвідчення багатодітної сім»ї

1. Заява

2. Копія паспорта одного з батьків (який (яка) прописаний в місті)

01/75

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

1. Заява

2. Ксерокопія та оригінал паспорта багатодітної матері (1, 2, 10, 11 сторінки) – у 4-х екземплярах;

3. Копія свідоцтв про народження дітей – у 3-х екземплярах. Якщо мати змінювала шлюбне прізвище (в свідоцтвах про народження дітей зроблено запис на інше прізвище) - відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення.

4. Довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для тих хто працює), інформація про рід занять, громадську роботу, поведінку з місця проживання – у 1 екземплярі;.

5. Довідка про відсутність судимості дітей у одному екземплярі;

6. Документи, що підтверджують наявність освіти дітей у одному екземплярі;

7. Документи, що підтверджують встановлення інвалідності дітей (у разі потреби) – у 4-х екземплярах;

8. Ксерокопії свідоцтв про смерть дітей з вказаною причиною (у разі потреби) – у 4-х екземплярах;

9. Документ що підтверджує факт переміни прізвища, імені, по батькові дітей (у разі потреби) – у 3-х екземплярах;

10. Витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення  – у 1 екземплярах;

11. Автобіографія  багатодітної матері.

01/76

Внесення до переліку осіб, що претендують на оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

1. Заява одного з батьків;

2. Копія свідоцтва про народження дитини;

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

 

01/77

 

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”  

 

1. Заява

2. Оригінал та копія паспорта одного з батьків(1,2,11 сторінки) / копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

3. Копії РНОКПП батьків;

4. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

5. Копії свідоцтв про народження всіх дітей;

6. Довідка про склад сім’ї;

7. Фото 3х4 батьків і дітей від 6 до 18

років (по 2 шт. кожного);

8. Довідка про не користування пільгами у разі реєстрації місця проживання одного з батьків за межами м. Ужгорода

9. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення:

10. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

Зіпсоване/пошкоджене  посвідчення:

1. Заява;

2. Паспорт одного з батьків ;

2. Оригінал зіпсованого/пошкодженого  посвідчення;

3. Фото 3х4 (2 шт.)

 

В разі втрати посвідчення:

1. Заява

2. Паспорт одного з батьків;

3. Вирізка з газети про втрату;

4. Фото 3х4 (2 шт.);

5. Копія свідоцтва про народження дітей або копія паспорта одного з батьків.

 

Досягнення дитиною шестирічного віку:

1. Заява;

2.Паспорт одного з батьків;

3. Копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

4. Копія свідоцтва про народження

 

Заміна фотографії при досягненні 14 років:

1. Заява ;

2.Паспорт одного з батьків;

2. Оригінал посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

3. Фото 3х4 (2 шт.)

 

Діти старше 18 років, які навчаються на денній формі навчання

1. Заява;

2. Паспорт одного з батьків;

3.Оригінал посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

4. Фото 3х4 (2 шт.)

5. Довідка з навчального закладу що підтверджує навчання

 


№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/11

Надання довідки про отримання соціальної допомоги, її розмір та термін

 1. Заява
 2. Паспорт оригінал
 3. РНОКПП

01/23

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 1.Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

2.Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

3.У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

 • Орган соціального захисту формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України

01/72

 Отримання одноразової натуральної допомоги "Пакунок Малюка"

 У разі відсутності допомоги “пакунок малюка” у пологовому будинку:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Виписка з пологового будинку.

4.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

5.Довідка пологового будинку про неотримання допомоги “пакунок малюка”.

У разі народження дитини за межами України:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

4.Нотаріально завірений переклад свідоцтва про народження дитини.

5.Довідка з консульства про реєстрацію дитини громадянином України.

У разі народження дитини вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

4.Довідку пологового будинку про відмову матері від госпіталізації та неотримання допомоги “пакунок малюка”.

01/78

Надання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • РНОККПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
 • сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

01/83

підтвердження витрат на оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ”

 

Отримувач послуги “муніципальна няня”:

 • щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;
 • протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

 

Кому може бути призначена субсидія

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку). За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

 

Перелік документів необхідних для призначення субсидії

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи – за фактичним місцем проживання):

заяву про призначення житлової субсидії за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;

довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати заявнику подати додаткові документи,  необхідні для прийняття рішення. Заявник має право самостійно подати додаткові документи навіть у разі, коли структурний підрозділ з питань соціального захисту населення не пропонував подати такі документи для розгляду комісією.

 

Заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не внесені у повному обсязі відомості про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків;

 

Коли  житлова субсидія не призначається

Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

1) опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що особовий рахунок було розділено до 1 травня 2018 р. і опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку);

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених осіб транспортних засобів зазначається у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо право власності або володіння на транспортний засіб набуто під час отримання житлової субсидії, громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів зобов’язаний повідомити про це структурному підрозділу з питань соціального захисту населення незалежно від розміру вартості транспортного засобу;

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цих осіб).

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

6) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон;

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).

 

На який період призначається субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.     Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального (неопалювального) сезону, але не більше ніж до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору найму (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням комісії з місяця звернення до кінця опалювального (неопалювального) сезону.

 

За який період беруться доходи для призначення субсидії

Для розрахунку житлової субсидії враховуються  такі періоди доходу:

за III-IV квартали попереднього календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

за I-II квартали поточного календарного року – у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, – у разі, коли житлова субсидія призначається після початку опалювального (неопалювального) сезону.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Що потрібно пам’ятати отримувачу субсидії

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:

– зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа – членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні будинку), їх соціального статусу;

– зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

– зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

– зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

– зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

– здійснення покупки особами  із складу домогосподарства або членом сім’ї особи із складу домогосподарства транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

– якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.

 Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого  подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги, громадянином.

У разі відмови управителя, об’єднання, виконавця комунальної послуги або громадянина добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.