Соціальний захистВстановлення статусу, видача посвідчень, допомоги ветеранам війни

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/21

Видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю.

Паспорт

Фото (30×35мм)

01/02

Надання статусу та видача посвідчення «Жертва нацистськихпереслідувань»

1.Заява

2.Архівні документи, підтверджуючі право на статус

3. Паспорт (оригінал та копія);

4. РНОКПП (оригінал та копія);

5. Раніше видане посвідчення ветерана війни (за наявності)

6.Фотографія 3x4

01/03

«Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни»

1.Заява;

2.Копія паспорта;

3.Фотокартка;

4.Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

5.Особи з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил крім цього документи, перелік яких визначено пунктом 4

6.Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 08.09.2015 № 685

01/04

Надання статусу та видача посвідчення «Ветеран праці»

1.Заява

1Паспорт

2.РНОКПП

3.Пенсійне посвідчення

4. Фотографія 3×4

01/05

Видача ветеранам війни листів-талонів на право пільгового придбання квитків зі знижками

Оригінали та копії :

1. Паспорта;

2. РНОКПП;

3.Пільгове посвідчення

01/06

Встановлення статусу та видача посвідчення «Учасник війни»

 1.Заява;

2.Копія паспорта;

3.Фотокартка;

4.Архівні довідки, які підтверджують факт роботи заявника в період війни;

5.Інші документи, що підтверджують належність особи до учасників війни, згідно статей 8, 9 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

6 .Особи з числа учасників антитерористичної операції крім цього документи, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам.

01/07

Надання статусу та видача посвідчення «Член сім`ї загиблого»

1.Заява;

2.Копія паспорту;

3.Фото;

4.Причинний зв’язок смерті з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини;

5.Довідка про навчання;

6.Копія свідоцтва про смерть;

7.Довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;

8.Копія посвідчення ветерана війни;

9.Документи про нагородження померлого (загиблого) ветерана війни;

10.Свідоцтво про одруження;

11.Свідоцтво про народження дитини;

12.Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни визначено постановою Кабінету Міністрів України  23.09.2015 № 740

01/68

«Виплата разової грошової допомоги, передбаченої законами України про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту» і» про жертви нацистських переслідувань»

 

1.Заява

1Паспорт

2.РНОКПП

3.Копія посвідчення ветерана війни/ жертви нацистських переслідувань чи інший підтвердний  документ, що надає право на отримання допомоги.

4. Довідка про відкриття рахунку з банку для отримання допомоги


Опіка та піклування

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/59

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена”

 

 1. Заява до органу опіки та піклування про отримання послуги

2. Копія рішення / ухвали суду:

- рішення про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або про обмеження його цивільної дієздатності (за наявності у потенційного підопічного такого правового статусу);

- ухвала суду про відкриття провадження у справі, якщо судом розглядається справа про визнання фізичної особи недієздатною, встановлення над нею опіки та призначення їй опікуна / призначення опікуна особі, визнаній недієздатною, чи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, встановлення над нею піклування та призначення їй піклувальника / призначення піклувальника особі, обмеженій у цивільній дієздатності.

3. Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням оригіналу).

4. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб (потенційного опікуна / піклувальника та підопічного).

5. Акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного (якщо місце їх проживання знаходиться за однією адресою складається один акт обстеження).

6. Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника.

7. Довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника.

8. Довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців або декларація про доходи за останній рік, для пенсіонерів – копія пенсійного посвідчення, для непрацюючих – довідка з центру зайнятості.

9. Копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / піклувальника та підопічного.

10. Заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником.

11. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності підопічного на майно (у разі наявності майна).

12. Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо підопічний перебуває на лікуванні)

01/73

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі”

 

Для отримання дозволу на вчинення правочинів щодо:

відмови від майнових прав недієздатної особи;

видання письмових зобов’язань від імені недієздатної особи;

укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири недієздатної особи;

укладення договорів щодо іншого цінного майна недієздатної особи:

-  заява опікуна недієздатної особи до органу опіки та піклування про отримання послуги;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів);

- копія паспорта недієздатної особи;

- копія паспорта опікуна недієздатної особи;

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно (квартиру, будинок, земельну ділянку тощо), яке відчужується та / або придбавається;

- довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

- копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;

- довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи;

- довідка про склад сім’ї недієздатної особи або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб.

Для отримання дозволу на управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа:

- заява опікуна недієздатної особи до місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування (органу опіки та піклування) про отримання послуги;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- копії паспортів опікуна та недієздатної особи;

- згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на майно (свідоцтво про право на спадщину за законом, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа.

Для отримання дозволу на передачу нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі:

- заява опікуна недієздатної особи до місцевої державної адміністрації, або виконавчого органу місцевого самоврядування (органу опіки та піклування) про отримання послуги;

- заява про згоду особи прийняти в управління нерухоме майно або майно, яке потребує постійного управління, власником якого є недієздатна особа;

- копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна;

- копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

- копії паспортів опікуна, недієздатної особи та особи, на укладення договору з якою надається дозвіл;

- згода інших опікунів недієздатної особи (за наявності інших опікунів);

- копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності недієздатної особи на нерухоме майно;

- установчі документи підприємства, власником / співвласником якого є недієздатна особа (у разі наявності);

- згода співвласників нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, на отримання дозволу;

- документ, що підтверджує включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності у недієздатної особи власного майна, яке потребує постійного управління);

- документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа

01/86

Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину щодо:відмови від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладання договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та ( або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладання договорів щодо іншого цінного майна»

1. Заява до органу опіки та піклування про отримання послуги;

 2. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності особи;

 3. Копія рішення суду про призначення особи піклувальником (піклувальниками) (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування);

 4. Згода на отримання дозволу на надання підопічній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, згоди на вчинення правочину від інших піклувальників (у разі наявності у особи, цивільна дієздатність якої обмежена, декількох призначених піклувальників);

 5. Копії паспорта особи, цивільна дієздатність якої обмежена;

 6. Копія паспорта піклувальника;

 7. Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 8. Довідка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 9. Копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається;

 10. Довідка про склад сім’ї особи, цивільна дієздатність якої обмежена, або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб;

 11. Документ про оціночну вартість майна, власником якого є особа, цивільна дієздатність якої обмежена.

 


Субсидії

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/26

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного

побутового палива

 

1.Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики

2.Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики

3.Довідка про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4.Копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

5.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та  особам, які не одержують пенсії, а також одержувачам субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці)

Для забезпечення об’єктивного, неупередженого і всебічного розгляду комісією справи по суті заявник має право подати додаткові документи (довідка ЛКК, довідка з фактичного місця проживання, довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні та ін.)

01/69

Припинення надання раніше призначеної субсидії  за заявою громадянина

 1.Заява встановленого зразка.

2.Паспорт.

3.РНОКПП

 

 

01/70

Видача довідки про не перебування на обліку як отримувач субсидій

 1.Заява встановленого зразка.

2.Паспорт.

3.РНОКПП

01/88

Надання  реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати субсидії  на житлово-комунальні послуги для осіб, які не одержують пенсії, а також одержувачів субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці

1.Заява встановленого зразка

2.Паспорт

3.РНОКПП

4.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати субсидії  особам, які не одержують пенсії, а також одержувачам субсидії, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці

 


Пільги

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/43

Забезпечення окремих категорій громадян готівкою на придбання скрапленого газу та твердого палива

Заява.

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал документа, який підтверджує право на пільгу

(Виготовлені спеціалістом копії документів).

Довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або скрапленого газу.

Довідка з банку про відкриття карткового рахунку для отримання готівки для придбання твердого палива та скрапленого газу.

Для осіб, яким пільга призначається з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї, необхідно подати довідку про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню та заповнити декларацію про доходи.

01/44

Видача довідки про права особи на пільги відповідно до ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»

1.Заява.

2.Оригінал паспорта.

3.Оригінал РНОКПП.

(Виготовлені спеціалістом копії документів)

01/45

Реєстрація громадян в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

При первинному зверненні :

     1. Заява за формою, встановленою Мінсоцполітики про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

      2. Згода на збір та обробку персональних даних.  

      3. Оригінал та копія паспорта громадянина України пільговика та членів сім’ї, або  ID-картка та витяг/ довідка про місце реєстрації особи  пільговика та членів сім’ї.

      4. Оригінал та копія РНОКПП пільговика та членів сім’ї.

      5. Свідоцтво про народження дітей (до 14 років) –оригінал та копія.

      6. Пільгове посвідчення або довідка встановленого взірця, що підтверджує право на пільги - оригінал та копія.

7. Для осіб, у яких місце реєстрації не співпадає з фактичним місцем проживання, необхідно подати:

- довідку ЖРЕР/ОСББ про фактичне місце проживання (із зазначенням загальної площі квартири або будинку)

- акт обстеження проживання особи без реєстрації.

    8. Для осіб, яким пільга призначається з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї (учасники війни, діти війни, багатодітні сім’ї, ветерани праці, жертви нацистських переслідувань, особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, інші), необхідно подати:

     - декларацію про доходи (в дохід включається: пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога, крім одноразової виплати, доходи від підприємницької діяльності, допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування),

- довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню (крім пенсії та  соціальної допомоги).

Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, необхідно надати оригінал та копію свідоцтва платника єдиного податку.

Для непрацюючих осіб працездатного  віку - факт підтвердження припинення трудової діяльності (копія трудової книжки), інший документ.

9. Для осіб, які змінили місце  реєстрації поза межами адміністративно-територіальної одиниці, необхідно подати:

-довідку про зняття з обліку ЄДАРП за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

При повторному зверненні :

 1. Оригінал паспорта громадянина України пільговика та членів сім’ї, або ID-картка та витяг/ довідка про місце реєстрації особи  пільговика та членів сім’ї та РНОКПП.
 2. Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

 3 Декларація про доходи для осіб, яким пільги призначаються з урахуванням  середньомісячного доходу сім’ї, та довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що передують зверненню.

 1. У разі зміни місця реєстрації, заміни паспорта, пільгового посвідчення (видача нового в зв’язку з втратою, продовження терміну дії або заміна) необхідно подати: оригінали та копії відповідних документів.
 2. У разі зміни надавача послуги - подати заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

01/46

 «Надання довідки про зняття з обліку Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в разі зміни місця реєстрації або проживання та довідки про перебування на обліку»

Заява суб’єкта звернення.

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал документа, який підтверджує право на пільгу.

(Виготовлені спеціалістом копії документів)

01/87

Видача довідки ветеранам праці про право особи на зубопротезування відповідно до

ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших

Громадян похилого віку в Україні»

 

 

Заява .

Оригінал паспорта.

Оригінал РНОКПП.

Оригінал посвідчення «Ветерана праці»,   (виготовлені спеціалістом копії документів;.

 Довідка з відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Ужгородської міської ради;

Декларація про доходи сім’ї пільговика;

Довідка про доходи усіх членів сім’ї пільговика.

01/89

Надання  реквізитів рахунку в уповноваженому банку для виплати пільг  на житлово-комунальні послуги для осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України»

1.Заява встановленого зразка

2.Паспорт

3.РНОКПП

4.Реквізити рахунку в уповноваженому банку  (для виплати пільг  особам, які мають право на пільги згідно із Законами України)

 


Послуги внутрішньопереміщеним особам

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/08

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщенимособам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 Для призначення грошової допомоги вперше:

 • заява про надання грошової допомоги;
 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • копія довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;
 • копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу);
 • копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу);
 • копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 • письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;
 • копія довідки з уповноваженого банку, в якій зазначаються реквізити поточного рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

 У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

 Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, що посвідчують особу заявника та підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником, або документ, що підтверджує повноваження представника служби у справах дітей.

 Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк:

заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї

01/10

Надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 1. Заява

2.Оригінал паспорту

3.Оригінал РНОКПП

4.Документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці (за наявності)

   

Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законного представника, для отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) дитина.

1.Оригінал свідоцтва про народження дітей

2. Оригінал свідоцтва про народження дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за потреби)

 


Послуги для осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/64

Виплата грошової компенсації за самостійне санаторне лікування

 1. Паспорт заявника                                

 2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                           

4. Копія зворотнього талону до санаторно-курортної путівки про самостійне  лікування.                                                   

5.Оригінал та копія  квитанції до прибуткового касового ордера про оплату за санаторно-курортну путівку.

 

01/65

Видача довідки пільговій категорії громадян про не перебування на обліку щодо отримання санаторно-курортної путівки та компенсації

1. Паспорт заявника

2. РНОКПП

3. Оригінал пільгового посвідчення.

01/28

Забезпечення санаторно –курортним лікуванням деяких категорій громадян

1.Заява.

2. Медична довідка за формою № 070/о.

3. Паспорт заявника

4.РНОКПП     

Для учасників АТО додатково подаються:

5. Оригінал посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

6. Оригінал та копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення

 

01/29

Виплата компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування

 Особам з інвалідністю загального захворювання:                  

1. Паспорт заявника          

2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                           

4. Довідку від лікаря Ф-070 – рекомендація для отримання путівки. 

 

Особам з інвалідністю внаслідок війни:

1. Паспорт заявника

 2.РНОКПП     

3. Оригінал пільгового посвідчення.                            

 

01/30

Організація направлення учасників АТО на психоневрологічнуреабілітацію

1. Паспорт заявника                                                         

2.РНОКПП     

3. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

4. Посвідчення учасника бойових дії.

01/31

Здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО

1.Паспорт заявника

2. РНОКПП

3.Оригінал та копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

4. Посвідчення учасника бойових дії.

01/32

видача направлення на забезпечення технічними

та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

та дітей з інвалідністю

 

1.Заява про взяття на облік особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника;

2.паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

3.Висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

4.Індивідуальна програма реабілітації(для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився),що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (індивідуальна програма не пред’являється особами з інвалідністю для виплати компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією у випадках, передбачених пунктами 7-9  Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, переліків таких засобів);

5.Рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

6.Довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

7.Висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

8.Довідка, що підтверджує місце проживання/перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

9.Витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

10.довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

11.посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

12.Копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

13.Довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

14.Посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

При повторному зверненні, для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, особа подає заяву про заміну технічного та іншого засобу реабілітації після закінчення строку його експлуатації або про його дострокову заміну

01/33

Підготовка листа-клопотання на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату”

Влаштування до:

будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів праці:

особиста заява громадянина похилого віку чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

медична картка про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;

довідка про розмір призначеної пенсії;

довідка про склад сім’ї за встановленою формою;

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

Психоневрологічного інтернату:

письмова заява особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);

медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживати / перебувати в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

довідка (за наявності) про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та / або державної соціальної допомоги, видана органами Пенсійного фонду України та / або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) (у разі їх утворення) рад ;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

довідка для направлення інваліда до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри.

 

Особи, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи можуть прийматися до інтернату на підставі:

письмової заяви особи, яка виявила бажання проживати / перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника);

паспорта особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;

медичної карти з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про необхідність проживання / перебування в інтернаті;

довідки для направлення інваліда до інтернату (за наявності інвалідності).

Дитячого будинку-інтернату або молодіжного  відділення дитячого будинку-інтернату:

для дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років:

заява батьків, опікунів / піклувальників, інших законних представників, керівника установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до будинку-інтернату;

свідоцтво про народження або паспорт (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

відомості про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична довідка про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів;

виписка з медичної документації за формою № 112/о „Історія розвитку дитини”, затверджена МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

індивідуальна  програма реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

психолого-педагогічна характеристика (у разі переведення з будинку дитини, навчального закладу тощо);

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, аліментів (за умови призначення);

документ про освіту дитини з інвалідністю, інформація з навчальних закладів (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

копії паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, додаткового подаються:

копія рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до будинку-інтернату та / або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

опис майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

документ, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею16-річного віку (у разі відсутності житла);

копія обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 

Для осіб з інвалідністю віком від 18 до 35 років:

особиста заяви особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або керівника установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування (переведення) до будинку-інтернату;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

відомості про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактної інформації;

медична карта та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ;

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, встановленою МОЗ;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, встановленою МОЗ;

довідка про розмір призначеної пенсії та / або державної соціальної допомоги, видана уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті у разі утворення (крім м. Києва) ради (за умови призначення);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

копія рішення суду про призначення опікуна / піклувальника особі з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

копія паспорта опікуна / піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

копія ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в установі банку для перерахування пенсії та / або державної соціальної допомоги та інших видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщеної особи).

 

Діти з інвалідністю / особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи у разі відсутності документів, зазначених вище, подають такі документи:

особиста заява батьків дитини з інвалідністю, опікунів / піклувальників, інших законних представників, особи з інвалідністю або її опікуна / піклувальника, або клопотання органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває дитина з інвалідністю / особа з інвалідністю, про влаштування до будинку-інтернату;

свідоцтво про народження дитини або паспорт (за наявності);

копії паспорта батьків, опікуна / піклувальника, іншого законного представника дитини з інвалідністю / особи з інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (за наявності);

медична довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними хворими), що дійсна протягом трьох днів (для дітей з інвалідністю);

медична карта з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування в будинку-інтернаті;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ.

Спеціального будинку-інтернату:

заява особи, яка виявила бажання проживати в будинку-інтернаті, про прийом до будинку-інтернату;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та копії цього документа;

довідка для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою, затвердженою МОЗ;

довідка про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб за формою, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 „Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030;

документи, що підтверджують наявність у особи інвалідності (для осіб з інвалідністю);

індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності інвалідності);

довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків або копія паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідка про звільнення з місць позбавлення волі;

три фотокартки розміром 3 х 4 см.

 • За умови перебування особи у складних життєвих обставинах допускається її влаштування до будинку-інтернату у разі відсутності вищезазначених документів

01/34

Призначення виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування

1.Заява.

2.Паспорт заявника                                                       

3.РНОКПП     

4. Оригінал  висновку  Обл. МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

5. Оригінал та копія висновку МСЕК про встановлення  групи інвалідності.

6. Оригінал та копія технічного паспорту про реєстрацію  автомобіля

7. Оригінал та копія  посвідчення водія. 

01/35

Призначення одноразової матеріальної допомоги за зверненням громадян та матеріальної допомоги учасникам ато 

 

1.Заява

2. Паспорт заявника, для дитини-інваліда – оригінал  свідоцтво про народження (у разі потреби - оригінал та копія паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження).                                        

3. РНОКПП.

4. пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.                                

5. Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (для дітей - ЛКК). 

6.  ІПР (ндивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з-інвалідністю).                                                          

6. Оригінал документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.              

7. Оригінал  посвідчення учасника бойових дії.

8. Виписка з банку-рахунок.

9. Довідка підстава щодо потреби в коштах.

10. Довідка з ПФ про розмір пенсії

 

01/36

Отримання одноразової матеріальної допомоги на поховання для непрацюючих працездатного віку

1.Паспорт заявника

2.РНОКПП

3.Свідоцтво про смерть

4.Довідки з ЖРЕР або ОСББ для отримання допомоги на поховання

5.Трудова книжка померлого

6.Оригінал Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання  для отримання допомоги на поховання.

 (Виготовлені спеціалістом копії документів

01/37

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю

та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних

установ сфери управління мінсоцполітики

1.Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (реабілітації);

2. Паспорт заявника;

3. Свідоцтво про або інший документ, що посвідчує особу;

4. РНОКПП

5. Документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

6. Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (реабілітації) в установі;

7.Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

8.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами)

01/38

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”

1.Письмова заява громадянина;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

5.Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб;

6.Інформаційна довідка або витяг із Державного реєстру прав (для встановлення факту відсутності (наявності) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду);

7.Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8.Довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

9.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)

01/39

Виплата грошової компенсації вартості проїзду учасникам ато до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

1.Заява про виплату грошової компенсації;

2.Паспорт заявника та РНОКПП;

3.Заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію;

4.Оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду.

01/40

Підготовка листа-клопотання в обласний департамент соціального захисту населення для постановки на чергу для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 

1. Заява

2. Паспорт громадянина України (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копію свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

3. РНОКПП

4.Копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю - копію медичного висновку;

5. Документ про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем.

6. Довідка обл.МСЕК  (форма   № 088/)

     Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї:

7. Копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів; Медичну довідку визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем               Для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно.

8. Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни,

9. Довідку, видану військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення),

10. Посвідчення інваліда війни.

   Для недієздатних осіб з інвалідністю:

11. Копію рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною

12. Копію рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки.

  Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування:

13. Копію рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування

 

01/47

«Реєстрація громадян, постраждалих від наслідків аварії

на чаес для здійснення компенсаційних виплат»

1.Заява щодо взяття на облік особи, яка постраждала   внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

5. Довідка з банківської установи про відкриття рахунку (р/р);

6. Довідка-атестат з останнього місця реєстрації.

01/48

Компенсація виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали від наслідків ліквідації Чорнобильської катастрофи

1. розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і надання пільг (форма №3);

2.паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою або стипендією (форма №2);

3.розрахунок трьох середньомісячних заробітних плат - бухгалтерський (розшифровка суми компенсації);

4.оригінал та копія паспорту (1,2 стор., реєстрація);

5.оригінал та копія ідентифікаційного коду;

6.оригінал та копія посвідчення, яке підтверджує статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ чи ІІІ категорії;

7.витяг з наказу про відпустку.

01/49

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

5. Експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або проходженням військової служби по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Для видачі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською катастрофою;

5. Експертний висновок щодо захворювання пов’язаного з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

5. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з ядерною аварією, ядерними випробуваннями або військовими навчаннями, із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт;

6. Довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо;

5. Довідка МСЕК.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2, 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, підтвердженої первинними документами (наказ чи розпорядження про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) в зоні відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства про прибуття та вибуття працівника, шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі потреби);

5. Архівна довідка про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі потреби довідка командира військового частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завіреного в установленому порядку.

Для видачі посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій категорії 2, 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідки, що підтверджує участь у ліквідації ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, виданої відповідною військової частиною або архівною установою держави, на території якої проводились ядерні випробування, військові навчання із застосуванням ядерної зброї, ліквідації ядерних аварій;

5. Військовий квиток (за необхідністю);

завірений в установленому порядку витяг з особової справи військовослужбовця (за необхідністю).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка, видана Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською обласними державними адміністраціями (додатки № 3 або № 4).

Для видачі посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення категорія 2:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Висновок міжвідомчої експертної ради про причинний  зв’язок інвалідності чи захворювання з відповідною аварією, порушеннями правил експлуатації обладнання з радіоактивної речовиною тощо.

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 3:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка встановленого зразка (додатки № 5 або № 6).

Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Г:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4. Довідка встановленого зразка (додаток № 7).

Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, серії Д:

1. Заява;

2. Паспорт матері або батька дитини або інший документ, який засвідчує особу;

3. Свідоцтво про народження дитини;

4. Довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

5. Довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).

Для видачі вкладки до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою серії Д:

1. Заява;

2. Довідка про реєстрацію / місця проживання / перебування дитини;

3. Копія посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи серії Д;

4. Експертний висновок про причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Для видачі посвідчення дружини (чоловіка) померлого (померлої) громадянина (громадянки) з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілих від Чорнобильської катастрофи), віднесених до категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3, смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої) громадянина (громадянки), смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

1. Заява;

2. Паспорт або інший документ, який засвідчує особу;

3. РНОКПП;

4.Свідоцтво про одруження;

5. Свідоцтво про смерть громадянина постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або свідоцтво про смерть громадянина, який брав участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

документи про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, або статусу участі у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або відповідного посвідчення (за наявності);

6. Експертний висновок щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи, або участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військовим навчанням, складанням ядерних зарядів та проведенням на них регламентних робіт

01/50

«Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих від наслідків чорнобильської катастрофи»

 

 1. Заява громадянина про взяття на облік для отримання санаторно-курортної путівки (встановленого зразка);

2. Паспорт заявника.

3.РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії;

5. Медична довідка (форма 070/о);

6. Довідка про не забезпечення санаторно-курортним лікуванням з інших джерел (для пенсіонерів обласного пенсійного фонду

 

01/51

Видача «Довідки для отримання рецепту від лікаря на безкоштовне забезпечення ліками»

1.Заява громадянина ІІІ категорії;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС ІІІ категорії;

5.Довідка про склад сім’ї;

6.Декларація про доходи сім’ї пільговика;

7.Довідки про доходи усіх членів сім’ї пільговика.

01/52-53

призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою

Для призначення та виплати одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Свідоцтво про смерть;

4. Документ, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації ядерних аварій;

копія свідоцтва про шлюб;

5. Копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони;

6. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

7. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплата одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4. Свідоцтво про смерть;

5. Копія документа, що підтверджує статус громадян із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

6. Копія експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або військово-лікарської комісії, що діє в системі МВС чи Міноборони;

7. Копія свідоцтва про народження особи– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (сина або дочки); у разі зміни прізвища, імені та по батькові копії документів, що підтверджують їх зміну; копія рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення факту родинних відносин (у разі потреби);

01/54

Довідка у банківську установу для відкриття рахунку

 Для громадян, що прописані  в м.Ужгород:

1.Заява щодо прохання надання клопотання

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи, постраждалої від наслідків

аварії на ЧАЕС;

01/55

«призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи»

 

 Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

5. Копія довідки спеціалізованої МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи (для одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт,та щорічної допомоги на оздоровлення);

6.Проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 2:

1. Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

5. Проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 3:

1.Заява;

2. Паспорт заявника;

3. Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);

4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам:

1. Заява;

2. Копія свідоцтва про народження;

3. Копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);

4. Копія паспорта батька та/або матері;

5. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька та/або матері, віднесених до категорій 1, 2 та 3, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);

6. Копія довідки про присвоєння батьку та/або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати грошової компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:

1. Довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду (за необхідності);

2. Довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);

3. Довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);

4. Довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);

довідка про те, що у  навчальному  закладі  не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності).

Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:

1. Копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;

2.Експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинниківвнаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

3. Копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері

 

01/56

виплата компенсації у разі звільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності, учасникам ліквідації чорнобильської катастрофи

1. Паспрт заявника;

2. РНОКПП

3. Посвідчення, яке підтверджує статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ чи ІІІ категорії;

4.Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і надання пільг (форма №3);

5.Паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою або стипендією (форма №2);

6. Розрахунок трьох середньомісячних заробітних плат - бухгалтерський (розшифровка суми компенсації);

7. Витяг з наказу установи про звільнення

 

01/57

Реєстрація громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на проведення зубопротезування

 Для громадян І та ІІ категорій:

1.Заява щодо реєстрації;

2.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС.

Для громадян ІІІ категорії:

1.Заява щодо реєстрації;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС;

5.Довідка про склад сім’ї;

6.Декларація про доходи сім’ї пільговика;

7.Довідки про доходи усіх членів сім’ї пільговика

 

01/58

Видача листа для виготовлення дублікату посвідчення постраждалих від наслідків аварії на чаес

1.Заява щодо виготовлення дублікату;

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП;

4.Фотокартка.

При втраті посвідчення:

Оголошення з газети про втрату посвідчення.

При пошкодженні посвідчення:

Оригінал пошкодженого посвідчення.

01/60

Виплата грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Заява громадянина про взяття на облік для отримання грошової компенсації  (встановленого зразка);

2. Паспорт заявника;

3. РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії;

5.Медична довідка (форма 070/о);

6.Довідка про не забезпечення санаторно-курортним лікуванням з інших джерел (для пенсіонерів обласного пенсійного фонду).

01/61

Виплата грошової компенсації вартості проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни до санаторно-курортних установ та назад

1.Заява про виплату грошової компенсації;

2.Паспорт заявника;

3. Заповнений санаторієм відривний корінець ;

 • 4.Оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду.

01/62

Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

 1.Паспорт заявника

2. РНОКПП

3. Довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (для дітей - ЛКК).  

01/63

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

 

 1.Заява особи з інвалідністю або її законного представника;

2. Оригінал паспорта особи з інвалідністю (у разі якщо звертається його законний представник –  паспорт законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

3. Оригінал довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, наведеною у первинній обліковій документації № 157-1/о „Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2012 за № 1504/21816;

4. Одна кольорова фотокартка особи з інвалідністю  розміром 3,5 х 4,5 см

 •  

01/81

 

Зняття з обліку громадян, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС

 

 

1. Заява щодо зняття з обліку особи, яка постраждала від наслідків                        Чорнобильської катастрофи;

2.  Паспорт заявника;

3.  РНОКПП

4. Посвідчення, яке підтверджує статус особи постраждалої від наслідків аварії на ЧАЕС

01/82

Призначення одноразової матеріальної допомоги  представнику малозабезпеченої сім’ї чи сімї матері-одиначки

1.Паспорт батьків

2.РНОКПП батьків

3.Свідоцтва про народження

4.Довідка витяг про статус одинокої матері ( довідка про отримання соціальної допомоги як малозабезпечена сім”

5.Довідка з медичної установи про  щеплення дитини в поточному році

 


Соціальні допомоги сім’ям з дітьми та особам з інвалідністю

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/09

Надання державної  допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, які не зареєстровані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, за формою № 147/о;

3.Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;

4.Довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;

5.Довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

6.Рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження

01/13

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3.Копія свідоцтва про народження дитини;

4.Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації 4.Довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);

5.Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);

6.Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку;

7.Письмова заява опікуна чи піклувальника про одержання (неодержання) аліментів – у разі неможливості одержання довідки про розмір аліментів від органів державної виконавчої служби, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції

01/14

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

4. Довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (у разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю);

5.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини;

6.Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

7. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії;

8.Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту населення на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

9.Довідка навчального  закладу (у випадку навчання дітей за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги) за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 № 204

01/15

Надання державної  допомоги при народженні дитини

1.Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Копія рішення про встановлення опіки (для опікунів)

01/16

Надання державної  допомоги при усиновленні дитини

1.Заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них) за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015       № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Копія рішення суду про усиновлення дитини.

01/17

Надання  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківської піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання  соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом « гроші ходять за дитиною»

1.Рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

2.Документи, що підтверджують статус дитини;

3.Інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

4.Довідка з місця навчання про розмір стипендії;

5.Копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;

6.Копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”.

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідній службі у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні

01/18

Надання  державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства;

4.Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до       18 років;

5.Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

6.Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

7.Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

8.Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

9.Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

копія рішення суду про усиновлення дитини.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

10.Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

11.Копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

12.Копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

01/19

Надання  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям

1.Заява, уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);

2.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

3.Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

01/20

Надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю

 1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України; трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

2.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

3.Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

4.Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

5.Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

6.Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби);

7.Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

 

 В разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи соціального захисту населення додають до заяви видану органом, який призначає пенсію, довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у таких випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду).

01/21

Видача посвідчень особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю.

Паспорт

Фото (30×35мм)

01/22

Надання надбавки на догляд за особами  з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

 Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 4.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

 Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається: копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають:

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

4.Висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 5.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

 Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються:

6.Копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

4.Довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

5.Копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

6.Довідку з місця навчання дитини;

7.Рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

8.Рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

 Іноземці та особи без громадянства додатково подають: 9.Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

1.Заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

3.Оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

4.Оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

5.Довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);

6.Рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

7.Довідку з місця навчання дитини;

8.Іноземці та особи без громадянства додатково подають:

Копію посвідки на постійне або тимчасове проживання

01/24

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

 Для призначення щомісячної грошової допомоги особою, яка звертається за її призначенням, подаються:

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України                  від 21.04.2015 № 441;

2.Документ, що посвідчує особу;

3.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

4.Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

5.Довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі;

6.Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд

01/25

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються:

1.Заява про згоду надавати соціальні послуги;

2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

4.Копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

5.Заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”).

 Особою, яка потребує надання соціальних  послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною), подаються:

1.Заява про необхідність надання соціальних послуг;

2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

3.Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

4.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

 Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг, подаються:

1.Заява про необхідність надання соціальних послуг;

2.Копія свідоцтва про народження дитини;

3.Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування

01/27

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

 1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються;

4.Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;  довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

5.Довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;

6.Повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено

01/66

Надання державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України;

2.Трудова книжка;

3.РНОКПП крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4.Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003  №  204 (у разі потреби);

5.Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

6.Копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

7.Копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), з пред’явленням оригіналу;

8.Копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

9.Копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

10.Довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби

01/67

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу

1.Заява;

2.Документ, що посвідчує особу;

3.Інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу фактичного місця проживання);

4.РНОКПП;

5.Довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

6.Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

7.Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

8.Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги (зазначається в декларації про доходи та майновий стан).

 Для призначення допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається:

9.Довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

01/79

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при Пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

2.Копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3.Документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4.Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ

01/80

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

1.Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);

2.Копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

3.Копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів)

01/11

Надання довідки про отримання соціальної допомоги, її розмір та термін

Заява

Паспорт оригінал

РНОКПП

01/23

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 1.Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

2.Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

3.У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

Орган соціального захисту формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України

 

01/72

 Отримання одноразової натуральної допомоги "Пакунок Малюка"

 У разі відсутності допомоги “пакунок малюка” у пологовому будинку:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Виписка з пологового будинку.

4.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

5.Довідка пологового будинку про неотримання допомоги “пакунок малюка”.

У разі народження дитини за межами України:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

4.Нотаріально завірений переклад свідоцтва про народження дитини.

5.Довідка з консульства про реєстрацію дитини громадянином України.

У разі народження дитини вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

4.Довідку пологового будинку про відмову матері від госпіталізації та неотримання допомоги “пакунок малюка”.

 

01/78

 

Надання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

РНОККПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

01/83

підтвердження витрат на оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

 

 

Отримувач послуги “муніципальна няня”:

щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;

протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

 


Cоціальні послуги для багатодітних сімей, оздоровлення дітей

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/74

Видача довідки про не отримання посвідчення багатодітної сім»ї

1. Заява

2. Копія паспорта одного з батьків (який (яка) прописаний в місті)

01/75

Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

1. Заява

2. Ксерокопія та оригінал паспорта багатодітної матері (1, 2, 10, 11 сторінки) – у 4-х екземплярах;

3. Копія свідоцтв про народження дітей – у 3-х екземплярах. Якщо мати змінювала шлюбне прізвище (в свідоцтвах про народження дітей зроблено запис на інше прізвище) - відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення.

4. Довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку) та характеристики з місця роботи на кожну дитину (для тих хто працює), інформація про рід занять, громадську роботу, поведінку з місця проживання – у 1 екземплярі;.

5. Довідка про відсутність судимості дітей у одному екземплярі;

6. Документи, що підтверджують наявність освіти дітей у одному екземплярі;

7. Документи, що підтверджують встановлення інвалідності дітей (у разі потреби) – у 4-х екземплярах;

8. Ксерокопії свідоцтв про смерть дітей з вказаною причиною (у разі потреби) – у 4-х екземплярах;

9. Документ що підтверджує факт переміни прізвища, імені, по батькові дітей (у разі потреби) – у 3-х екземплярах;

10. Витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення  – у 1 екземплярах;

11. Автобіографія  багатодітної матері.

01/76

Внесення до переліку осіб, що претендують на оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

1. Заява одного з батьків;

2. Копія свідоцтва про народження дитини;

3. Копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

 

01/77

 

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”  

 

1. Заява

2. Оригінал та копія паспорта одного з батьків(1,2,11 сторінки) / копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

3. Копії РНОКПП батьків;

4. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

5. Копії свідоцтв про народження всіх дітей;

6. Довідка про склад сім’ї;

7. Фото 3х4 батьків і дітей від 6 до 18

років (по 2 шт. кожного);

8. Довідка про не користування пільгами у разі реєстрації місця проживання одного з батьків за межами м. Ужгорода

9. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення:

10. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

Зіпсоване/пошкоджене  посвідчення:

1. Заява;

2. Паспорт одного з батьків ;

2. Оригінал зіпсованого/пошкодженого  посвідчення;

3. Фото 3х4 (2 шт.)

 

В разі втрати посвідчення:

1. Заява

2. Паспорт одного з батьків;

3. Вирізка з газети про втрату;

4. Фото 3х4 (2 шт.);

5. Копія свідоцтва про народження дітей або копія паспорта одного з батьків.

 

Досягнення дитиною шестирічного віку:

1. Заява;

2.Паспорт одного з батьків;

3. Копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

4. Копія свідоцтва про народження

 

Заміна фотографії при досягненні 14 років:

1. Заява ;

2.Паспорт одного з батьків;

2. Оригінал посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

3. Фото 3х4 (2 шт.)

 

Діти старше 18 років, які навчаються на денній формі навчання

1. Заява;

2. Паспорт одного з батьків;

3.Оригінал посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї;

4. Фото 3х4 (2 шт.)

5. Довідка з навчального закладу що підтверджує навчання

 


Інші послуги

№ послуги

Назва послуги

Перелік документів

01/11

Надання довідки про отримання соціальної допомоги, її розмір та термін

 1. Заява
 2. Паспорт оригінал
 3. РНОКПП

01/23

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 1.Заява про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

2.Копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.

3.У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

 • Орган соціального захисту формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України

01/72

 Отримання одноразової натуральної допомоги "Пакунок Малюка"

 У разі відсутності допомоги “пакунок малюка” у пологовому будинку:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Виписка з пологового будинку.

4.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

5.Довідка пологового будинку про неотримання допомоги “пакунок малюка”.

У разі народження дитини за межами України:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

4.Нотаріально завірений переклад свідоцтва про народження дитини.

5.Довідка з консульства про реєстрацію дитини громадянином України.

У разі народження дитини вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації:

1.Оригінал та копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

2.Оригінал та копія ідентифікаційного номеру.

3.Свідоцтво про народження дитини (або медичне свідоцтво форми № 103/о).

4.Довідку пологового будинку про відмову матері від госпіталізації та неотримання допомоги “пакунок малюка”.

01/78

Надання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • РНОККПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

 В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

До заяви додаються:

 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
 • сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

01/83

підтвердження витрат на оплату послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ”

 

Отримувач послуги “муніципальна няня”:

 • щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”;
 • протягом одного робочого дня інформує про розірвання договору або про інші обставини, що можуть вплинути на надання муніципальною нянею послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.

Після подання документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” поновлюється з місяця, за який було здійснено оплату послуги “муніципальна няня”.

 

Кому може бути призначена субсидія

Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства:

які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі - орендарі), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.

Склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії з додаванням до заяви відповідних документів, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

 

Перелік документів необхідних для призначення субсидії

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання):

заяву;

декларацію;

довідки про доходи - у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому  Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

 

Заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

не внесені у повному обсязі відомості про членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний зв’язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника.

  

Коли  житлова субсидія не призначається

1) загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;

2) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності:

транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі - особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, стосовно яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування); або

такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев’ятому - одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10  Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов).

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);

8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, розташованого в сільській місцевості, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312). Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації;

9) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;

10) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

 

На який період призначається субсидія

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

  

За який період беруться доходи для призначення субсидії

Для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб враховується:

за III і IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

за I і II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, - у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід під час призначення житлової субсидії без звернення на наступний строк, а також під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон домогосподарствам, яким призначено її в минулому неопалювальному сезоні.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

 

Що потрібно пам’ятати отримувачу субсидії

 Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

-здійснення покупки особами  із складу домогосподарства або членом сім’ї особи із складу домогосподарства транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

-якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень.

-отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);

-настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла та інше.

         У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, настання умов, зазначених вище, подаються нові заява та декларація.

 

Сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином, а сума житлової субсидії, яка надавалася не у грошовій формі, повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальних послуг шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії. У разі призначення житлової субсидії громадянину на наступний період структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час виплати щомісячних сум субсидій шляхом їх зменшення не більш як 20 відсотків.

 У разі відмови громадянина добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується органом, який призначив житлову субсидію, у судовому порядку.


Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживаТимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоменя їх невідоме

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які внесено  до Єдиного реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів; 

стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;
місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

Тимчасова допомога не призначається, якщо:

дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні.  Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні;

відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

Для  призначення  тимчасової  допомоги  одержувач  подає:

- заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики

- копію свідоцтва про народження дитини;

- декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена  сім’ї).

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;       довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;

довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; 

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір аліментів від органів державної виконавчої служби/приватних виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків про одержання (неодержання) аліментів.

Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків.

У разі поновлення виплати аліментів один з батьків зобов’язаний в триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше призначеної тимчасової допомоги.


Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги (далі - заявник).

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною.

Документи, необхідні для призначення допомоги, подаються заявником особисто.

Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:

посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Допомога призначається  у розмірі 1700 гривень.


Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя, - одному з них на їх розсуд), який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя.

Для призначення допомоги при усиновленні дитини за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

3) копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.


Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів опікуну, піклувальнику (далі - законний представник дитини), який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів.

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, що складається за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

3) документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки), прийомних батьків, батьків-вихователів (копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї);

4) довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини).


Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Під час досягнення пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особа звертається до органів Пенсійного фонду України із заявою про видачу довідки про наявний страховий стаж.

Довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду України за заявою особи, до якої додаються копія трудової книжки та у разі потреби документи, що підтверджують трудовий стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273).

Обчислення страхового стажу проводиться відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Органи Пенсійного фонду України надсилають (або надають під особистий підпис у журналі реєстрації видачі довідок) особі довідку про наявний страховий стаж у двох примірниках та пам’ятку про порядок призначення тимчасової допомоги у формі, затвердженій Мінсоцполітики, як правило, в день звернення, але не пізніше ніж через п’ять  робочих днів.

Копія трудової книжки, документи, що підтверджують трудовий стаж, подані особою органу Пенсійного фонду України, зберігаються в особовій справі до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває права на пенсійну виплату.

Для призначення тимчасової допомоги особа подає органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання такі документи:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);

довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

Форми заяви та декларації про доходи та майновий стан затверджено наказами  Мінсоцполітики від 21 квітня 2015 р. № 441 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” та від 22 липня 2003 р. № 204 “Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб”.

Якщо особа звертається за призначенням тимчасової допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення віку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею. Днем звернення за призначенням тимчасової допомоги вважається день реєстрації органом соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

 Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

особа або члени її сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, іншого транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;

особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здавання в найм або в оренду житлового приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку; можливість отримання доходу від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин, мікроавтобусів тощо);

у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більш як один автомобіль, інший транспортний засіб (механізм).


Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми Допомога на дітей одиноким матерям

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям (далі - період, за який враховується дохід).

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

До складу сім’ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем, якщо такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім’ї не включаються.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі - декларація);

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком  до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

- відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатодітною і звернулася за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні - грудні 2020 року.

Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям, до сукупного доходу сім’ї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Кожним наступним зверненням вважається повторне подання заяви та декларації у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям не працевлаштувалася, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період - на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.


Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземцям та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, що набули статусу біженця.

До малозабезпечених осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать особи, середньомісячний сукупний дохід яких за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

До одиноких осіб, що мають право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Підтвердженням належності до цієї категорії є:

інформація про відсутність працездатних родичів (незалежно від місця їх проживання), зобов'язаних за законом їх утримувати (зазначається у поданій заяві про призначення допомоги на догляд);

інформація про склад сім’ї (зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги).

Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (далі - соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:

1) особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

2) не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та допомоги, що призначається відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”);

3) є малозабезпеченими особами (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Крім того, право на соціальну допомогу мають:

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

діти померлого годувальника (у тому числі ті, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Особам, які одержують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства (чи мають право на їх призначення), за бажанням замість зазначених виплат може бути призначена соціальна допомога відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, ці виплати призначаються одночасно.

Для визначення права на соціальну допомогу застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

150 відсотків - на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120 відсотків - на двох дітей померлого годувальника;

100 відсотків - особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, на одну дитину померлого годувальника;

80 відсотків - особам з інвалідністю II групи;

60 відсотків - особам з інвалідністю III групи;

50 відсотків - священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи;

30 відсотків - особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

Для визначення розміру соціальної допомоги застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (або рівень забезпечення прожиткового мінімуму - у випадках, встановлених законом), встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Під час подання заяви пред’являється паспорт громадянина України, трудова книжка та довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги.

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);

копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).

Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги дітям померлого годувальника органи соціального захисту населення додають до заяви відомості про відсутність у померлого годувальника на день смерті страхового стажу, необхідного йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, одержані від органів, які призначають пенсії.

Якщо особа, якій призначається соціальна допомога, не досягла повноліття або є недієздатною, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками за місцем їх проживання (реєстрації), представниками закладів (органів опіки та піклування), які виконують функції опікунів чи піклувальників над особою, за місцезнаходженням таких закладів (місцем проживання особи).

Органи соціального захисту населення в разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).

У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи соціального захисту населення додають до заяви видану органом, який призначає пенсію, довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у таких випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду).

Соціальна допомога призначається:

особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, - довічно;

особам з інвалідністю - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи;

дитині померлого годувальника - до досягнення 18-річного віку.

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.”.

У разі зміни групи інвалідності соціальна допомога у новому розмірі призначається з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, і з місяця, що настає за тим, у якому встановлено нову групу інвалідності, - у разі зменшення розміру допомоги. Перерахунок розміру соціальної допомоги у зв'язку із зміною групи інвалідності органи соціального захисту населення здійснюють на підставі витягу з акта огляду в МСЕК без подання заяви одержувачем.


Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

Для призначення допомоги при народженні дитини за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Заява, зазначена у підпункті 1 цього пункту, може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без кваліфікованого електронного підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.


Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

непрацюючі жінки;

жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також довідка:

1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;

2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.


Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Державна соціальна допомога призначається і виплачується:

громадянам України, які постійно проживають на території України;

іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України.

Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям з інвалідністю, визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.

Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, затверджено спільним наказом МОЗ, Мінпраці та Мінфіну України від 08.11.2001 № 454/471/516 та зареєстровано в Мін'юсті України 26.12.2001 за № 1073/6264.

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», на пенсію та на державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, та дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», або пенсія, або державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». При цьому, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю») і на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю подаються такі документи:

заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується

паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

копія рішення суду про усиновлення дитини;

довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за потреби перевіряють фактичність спільного проживання законного представника із дитиною з інвалідністю і складають акт обстеження з висвітленням цього факту.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Заява про призначення державної соціальної допомоги подається особою з інвалідністю з дитинства до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Заява про призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яку визнано недієздатною, а також на дитину з інвалідністю подається одним із їх законних представників за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за місцем реєстрації заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.

На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається законному представнику, незалежно від того, чиї дані вказані в третій графі (прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна, піклувальника) медичного висновку про дитину з інвалідністю, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу. Діти з інвалідністю віком від 16 до 18 років можуть бути отримувачами державної соціальної допомоги на себе, якщо вони набули неповної або повної цивільної дієздатності. Надання особам неповної або повної цивільної дієздатності здійснюється відповідно до чинного законодавства України.


Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців з місяця звернення за її призначенням.

Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

До складу малозабезпеченої сім’ї заявника включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім’ї не включаються. Права члена сім’ї має одинока особа.

Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів) через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних заявника, підтверджених у процесі автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації без кваліфікованого електронного підпису із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків, державна соціальна допомога призначається лише після підписання заявником таких документів у паперовій формі протягом місяця з дня їх подання в електронній формі.

Якщо заяву та декларацію в зазначений строк не підписано незалежно від причин, уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї повинен подати нові заяву та декларацію для отримання державної соціальної допомоги.

Заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, малозабезпечена сім’я має право звернутися за призначенням державної соціальної допомоги за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. При цьому дитина включається до складу малозабезпеченої сім’ї і державна соціальна допомога призначається (перераховується) на період перебування дитини вдома і виплачується за повний місяць.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (далі - період, за який враховуються доходи).

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї для призначення державної соціальної допомоги визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири),  за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів малозабезпеченої сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.


Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

за особами з інвалідністю з дитинства І групи;

за одинокими особами з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

за дітьми з інвалідністю.

Одинокі особи з інвалідністю з дитинства II і III групи у своїй заяві про призначення державної соціальної допомоги повідомляють про відсутність працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати (незалежно від місця їх проживання).

До державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи навчання та служби.

Одинокою матір’ю вважається мати дитини, у свідоцтві про народження якої відсутній запис про батька або запис про батька проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини.

Одиноким батьком вважається батько дитини, який набув статусу одинокого батька згідно з абзацом другим частини другої статті 143 Сімейного кодексу України.

Розмір надбавки на догляд:

за особою з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи А, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за особою з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи Б, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II або III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, віднесеною до підгрупи А, - 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

за дитиною з інвалідністю віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесеною до підгрупи А, - 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років;

за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинока матір додатково до документів, подає:

оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за затвердженою формою.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько додатково до документів подає:

копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А законний представник додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подає довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видану уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за встановленою формою.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подаються:

заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;

довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

довідка з місця навчання дитини.

Надбавка на догляд за особам з інвалідністю з дитинства призначається на строк інвалідності, вказаний у виписці з акта огляду МСЕК.

Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі - довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. При поновленні довідки про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.

Надбавка на догляд призначається на кожну дитину з інвалідністю, на яку призначена державна соціальна допомога.


Забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238  „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, викладено в новій редакції.  

Цим порядком, зокрема, передбачено адресний підхід до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб зазначених категорій; новий механізм фінансування такого забезпечення за принципом ,,гроші ходять за людиною”; виплату компенсації вартості за самостійно придбані засоби реабілітації, а також низку інших нововведень.

Для отримання направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації особа з інвалідністю або представник дитини з інвалідністю звертається із заявою та пакетом документів до департаменту праці та соціального захисту населення за місцем проживання: м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, 26, у відділ прийому та видачі документів « Єдине вікно ». Забезпечення технічними засобами реабілітації  відбувається у порядку черговості. 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

 1. Заява для отримання направлення на забезпечення технічними засобами реабілітації;
 2. Копія паспорту громадянина України або свідоцтва про народження, що посвідчує особу;
 3. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 4. Висновку МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновку ЛКК) та індивідуальної програми реабілітації;
 5. Індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК, що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ    

Крок 1: Звернутися в департаменту праці та соціального захисту населення за адресою Ш.Петефі,24,26,  у відділ прийому та видачі документів «Єдине вікно». Документи подаються особисто, або уповноваженою особою.  При собі мати оригінали зазначених документів.

Крок 2: Заповнити заяву про взяття на облік.

Крок 3. Отримання направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації.


РЕАБІЛІТАЦІЯ дітей з інвалідністю

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 „ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю ” визначає механізм організації проведення реабілітації дітей з інвалідністю. Щоб отримати реабілітацію, необхідно здати пакет документів та перебувати на обліку. Забезпечення дітей з інвалідністю реабілітацією відбувається у порядку черговості.

Один з батьків дитини чи її законний представник: відповідно до ІПР обирає реабілітаційну установу, у якій бажає, щоб дитина пройшла реабілітацію, згідно Переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, який формується Фондом соціального захисту інвалідів та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Фонду, Мінсоцполітики.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

У разі, якщо обраний заклад відповідає вимогам, які до нього ставляться згідно закону, укладається тристоронній договір (законний представник дитини – департамент праці та соціального захисту населення – реабілітаційна установа ), на підставі якого бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Для отримання реабілітації дитини з інвалідністю представник дитини звертається із заявою та пакетом документів до департаменту праці та соціального захисту населення за місцем проживання: м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24, 26, у відділ прийому та видачі документів « Єдине вікно ». Забезпечення реабілітацією відбувається у порядку черговості.

 

 ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

 - заяву про направлення дитини до обраної реабілітаційної установи;

 - копія свідоцтва про народження або паспорту громадянина України, що посвідчує особу дитини;

 -індивідуальна програма реабілітації, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу; -виписки з медичної карти дитини з інвалідністю (форма № 027/о).

Під час подання копій, представник дитини надає їх оригінали для огляду.

 

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ

Крок 1: Звернутися в департаменту праці та соціального захисту населення за адресою Ш.Петефі,24,26, у відділ прийому та видачі документів «Єдине вікно». При собі мати оригінали зазначених документів. Документи подаються уповноваженою особою дитини з інвалідністю.

Крок 2: Дочекатися власної черги, обрати реабілітаційний заклад.

Крок 3. Отримання договору з реабілітаційною установою, закладом, організацією (із зазначенням початку заїзду).


Перелік категорій громадян, які мають право на пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги у 2021 році згідно з законодавством України:

  Закони України

Пільгова категорія

Код пільги в ЄДАРП

% знижки, пільга надається на норму спожив. (НС); пільга надається без норми спожив. (БН)

Д - пільга надається з врахування доходів

БД- пільга надається без врахування доходів

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Учасник бойових дій

1

75, НС

БД

Учасник бойових дій, в т.ч. яким виповнилося 85 років

1

100, НС

БД

Учасник війни

2

50, НС

Д

Інвалід війни 1 групи

11

100, НС

БД

Інвалід війни 2 групи

12

100, НС

БД

Інвалід війни 3 групи

13

100, НС

БД

Член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

3

50, НС

Д - до 30.06.2017

БД - з 01.07.2017

Постраждалий учасник Революції Гідності

14

75, НС

БД

Особа з особливими заслугами перед Батьківщиною

20

100, БН

Д

Батьки померлої особи з особливими заслугами

22

100, БН

Д

Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами

23

100, БН

Д

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та ін. громадян похилого віку в Україні»

Особа з особливими трудовими заслугами

30

100, НС

Д

Батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами

32

100, НС

Д

Вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами

26

100, НС

Д

«Про соціальний захист дітей війни»

Діти війни

15

25, НС

Д

«Про жертви нацистських переслідувань»

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (1)

120

75, НС

БД

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – інвалід 1 гр.

121

100, НС

БД

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2)  - інвалід 2 гр.

122

100, НС

БД

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (2) – інвалід 3 гр.

123

100, НС

БД

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (3)

124

50, НС

Д

Жертви нацистських переслідувань, ст. 6 (4)

125

50, НС

Д

«Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

Реабілітована особа

100

50, 75, 100 НС

БД

«Про охорону дитинства»

 

Багатодітна сім'я

35

50, НС

Д

Дитячий будинок сімейного типу

54

50, НС

Д

Прийомна сім'я

55

50, НС

Д

Сім'я опікуна (піклувальника)

56

50, НС

Д

«Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС»

Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (1 категорія)

60

50, НС

БД

Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого пов'язана з ЧАЕС (2 категорія)

18

50, НС

БД

Опікун дітей померлого громадянина, смерть якого повязана з ЧАЕС (3 категорія)

19

50, НС

Д

Особа ЧАЕС – 1 категорія

61

50, НС

БД

Особа ЧАЕС – 2 категорія – ліквідатор

62

50, НС

БД

Особа ЧАЕС – 2 категорія – потерпілий

63

50, НС

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (1 категорія)

66

50, НС

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (2 категорія)

16

50, НС

БД

Дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорія)

17

50, НС

Д

Дитина (ЧАЕС) з інвалідністю

69

50, НС

Д

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів  Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Ветеран військової служби

80

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана військової

81

50, НС

БД

Ветеран органів внутрішніх справ

90

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана органів внутрішніх справ

91

50, НС

БД

Ветеран Національної поліції

94

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана Національної поліції

97

50, НС

БД

Ветеран державної пожежної охорони

98

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана державної пожежної охорони

99

50, НС

БД

Ветеран Державної служби спеціального зв'язку

130

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана Державної служби спец. зв'язку

131

50, НС

БД

Ветеран служби цивільного захисту

37

50, НС

БД

Вдова(вдівець) ветерана служби цивільного захисту

38

50, НС

БД

Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби

39

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветерана Державної кримінально-виконавчої служби

44

50, НС

БД

Ветеран податкової міліції

45

50, НС

БД

Вдова (вдівець) ветеран податкової міліції

46

50, НС

БД

«Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні»

Батьки та члени сім'ї працівника Державної служби спеціального зв'язку, який загинув(помер), пропав безвісти або став інвалідом

132

50, НС

БД

Кодекс Цивільного захисту України

Працівник служби цивільного захисту на пенсії

93

50, НС

Д

Батьки та члени сім'ї працівника служби цивільного захисту, який загинув(помер) або пропав безвісти

92

50, НС

Д

«Про Службу безпеки України»,

 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 

Військовослужбовець СБУ на пенсії

58

50, НС

БД

Вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти

85

50, НС

БД

Дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її(його) діти

86

50, НС

БД

Батьки загиблого військовослужбовця

87

50, НС

БД

Інвалід військової служби

88

50, НС

БД

«Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами

89

50, НС

БД

           

  

Надання пільг з урахуванням сукупного доходу сім'ї. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 389 затверджено Порядок надання пільг окремим категоріям громадян  з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

До членів сім'ї пільговика належать (стаття 51 Бюджетного кодексу України):

 • дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
 • особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю війни не перебуває у шлюбі;
 • непрацездатні батьки;
 • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім'ї пільговика включаються нараховані:

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи

Для фізичних осіб - підприємців, 

крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць .

які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб

 

Для визначення права на отримання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги, громадянин повинен подати декларацію про доходи сім'ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Для непрацюючих пільговиків, які отримують лише пенсію і соціальні допомоги, право на отримання пільги розраховується автоматично згідно інформації, отриманої від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних.

Пільговики, які відповідно до рівня доходів втратять право на пільги, можуть звернутися до департаменту соціального захисту населення за оформленням житлової субсидії. У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом  дванадцяти місяців з місяця визначення відповідного права.

 

 До уваги споживачів, які мають пільги на оплату житлово -комунальних послуг

З 1 жовтня 2019 року усі пільги монетизовані. Є дві форми монетизації: готівкова (коли кошти перераховуються безпосередньо споживачу і він самостійно оплачує послуги) і безготівкова (коли кошти перераховуються на індивідуальний обліковий запис споживача в Ощадбанку і саме Ощадбанк за відомостями надавачів послуг перераховує у комунальні підприємства на ім'я споживача пільгу). Тобто, в обидвох випадках кошти чітко прив'язані до конкретної людини. Лише у разі готівкової форми особа самостійно сплачує за весь обсяг спожитих послуг (і частку пільги, і частку платежу понад норму), а у разі безготівкової – з її облікового запису в Ощадбанку пільгові кошти перераховує банк, а все, що понад норму – особа доплачує самостійно.

 

Про що слід пам’ятати отримувачу пільги

 У квитанціях на сплату спожитих комунальних послуг більше не буде вказана частка пільги. Там відображатиметься фактичний обсяг споживання. Хто отримує готівкову форму пільги, оплачує квитанцію у повному розмірі. Хто отримує безготівкову форму допомоги – повинен сплачувати рахунок без пільгової частки. При цьому, якщо ви не вийшли за межі пільги, то рахунок оплачувати не потрібно.

 1. Для безготівкової форми. Якщо ви оплатили певну послугу за кілька місяців (наприклад, за квартал), то у відомостях, які подадуть надавачі цих послуг до Ощадбанку, не буде відображена ваша поточна заборгованість (за попередній місяць). Відповідно, такому споживачу, Ощадбанк не перерахує частку пільги. Вона вважатиметься зекономленою і буде накопичуватися в обліковому записі до закінчення опалювального сезону.
 2. Для безготівкової форми. Якщо ви до 14 числа місяця повністю оплатите рахунок за спожиту послугу, який надійде вам від надавача комунальної послуги, то у реєстрах, які надавачі передають до Ощадбанку щомісяця до 13 числа, у вас також не буде відображена поточна заборгованість (за попередній місяць) і пільга також акумулюватимуться в обліковому записі до закінчення сезону.
 3. Для безготівкової форми. Таким чином, щоб Ощадбанк щомісяця перераховував надавачам послуг вашу частку пільги, у реєстрах, які надавачі послуг надають до Ощадбанку (щомісяця до 13 числа включно), повинна міститися ваша поточна заборгованість (за попередній місяць).
 4. Для безготівкової форми. Тобто, квитанції краще оплачувати після 13 числа (вирахувавши з них частку пільги). Якщо ви бажаєте оплатити квитанцію до 13 числа, то також вираховуєте з неї частку пільги і оплачуєте лише те, що використали понад норму. Тоді у реєстрі надавач послуг зазначить ваш борг за попередній місяць по пільзі, який і буде погашений Ощадбанком.
 5. Для безготівкової форми. Слід зауважити, що кошти, які акумулюються у ваших облікових записах Ощадбанку, можуть бути використані Ощадбанком на погашення вказаної надавачами послуг заборгованості у будь-який місяць сезону.
 6. Для безготівкової форми. Варто знати, що тепер не існує чіткого розподілу пільгових коштів на конкретну послугу. Наприклад, усю місячну суму виділеної пільги (на світло, воду, тощо), можуть перерахувати за спожитий газ, якщо у цьому буде необхідність. Скажімо, у вас не буде боргу за інші спожиті послуги, але буде борг за газ, тоді його погасять цими коштами.
 7. Для безготівкової форми. Наголошуємо, що усі зекономлені кошти будуть збережені в облікових записах. Їх ви зможете забрати з 1 червня по 20 грудня поточного року. Для цього слід буде звернутися із заявою до Ощадбанку і надати реквізити картки, куди ці кошти вам перерахують. Їх зможуть автоматично перерахувати у разі, якщо у вас є рахунок в Ощадбанку.
 8. Для готівкової форми. У разі, якщо ви не будете оплачувати рахунки за спожиті комунальні послуги і у вас виникне заборгованість станом на кінець сезону, то вас позбавлять права на готівкову форму і переведуть автоматично на безготівкову.
 9. Для безготівкової форми. На сайті Ощадбанку створені особисті кабінети пільговиків, де можна прослідкувати рух своїх коштів.

Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

На які періоди розраховуються пільги

 Пільги на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховуються у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку розміру пільги в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.

Форма акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства затверджується Мінсоцполітики.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру пільги в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.


Державні соціальні гарантії учасникам бойових дій – пільги на оплату житлово-комунальних послуг

СКЛАД ПІЛЬГ

 • 75-відсоткова знижка від сплати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку від сплати, та додатково 10,5 кв. метри на сім’ю);
 • 75-відсоткова знижка від сплати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
 • 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Крім того повідомляємо, що розмір пільг на оплату житлово-комунальних послуг розраховується на підставі діючих тарифів на житлово-комунальні послуги та нормативів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (із змінами та доповненнями).

З метою сприяння у наданні послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, зокрема в частині забезпечення місцем тимчасового, безпечного перебування, організації допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах та не мають місця проживання, у яких відсутні документи, що посвідчують особу, як наслідок виникають проблеми з працевлаштуванням та пошуком житла, а також для збереження родинних зв'язків між мамою та дитиною – організовано роботу Кризового центру для жінок із дітьми «Місто Добра»:

Місцезнаходження: м.Чернівці, вул. Річна,10;

Контакти: 0 800 503 231 безкоштовний з усіх номерів по Україні;

+38 (099) 2000 103 офіс БФ «Я майбутнє України»;

050 243 69 71 керівник Марта Левченко;

Електронна адреса: cityofgoodness@gmail.com;

Офіційний сайт  https://misto-dobra.com.ua.

Кризовий центр для жінок із дітьми «Місто Добра» - це не тільки тимчасовий притулок та місце безпечного проживання постраждалих від домашнього насильства, але й комплексна програма соціалізації жінок, по завершенню якої жінка-мама самостійно вміє забезпечувати себе та своїх дітей.

У приміщенні Кризового центру облаштовано 27 житлових кімнат для цілодобового перебування 80 осіб, які забезпечуються всіма необхідними речами, засобами гігієни, продуктами харчування. Разом з тим, умови перебування адаптовані для осіб з інвалідністю.

Мешканцями Кризового центру «Місто Добра» можуть бути жінки із дітьми з усіх областей України та громадянки інших країн, які потребують допомоги на території України.

Мешканці притулку отримують кваліфіковану медичну, юридичну, психологічну,  педагогічну допомогу, здобувають навички ведення домашнього господарства, за потреби можуть здобути освіту, працевлаштуватись.

Програма розвитку є індивідуальною і базується виключно на бажанні та потенціалі самої жінки.

Протягом реабілітації родини, працівники Кризового центру тримають зворотній зв’язок із установою, яка скерувала родину та інформують про проведену роботу з родиною, надання відповідних послуг.

Для зарахування до Кризового центру необхідні:

 • попереднє узгодження із центром по телефону чи електронній пошті;
 • флюорографія;
 • аналіз на Torch-інфекції.

Опубліковано: Квітень 05, 2016