Управління капітального будівництва


Адреса: пл. Жупанатська, 3Б

Тел.: (0312)615621

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Изображение0002     

Юрко Адам Адамович

Біографіна довідка

Вищу освіту здобув в Українському інституті інженерів водного господарства.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у серпні 2013 року на посаді начальника управління капітального будівництва.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка 10:00 - 12:00, за адресою: площа Жупанатська, 3Б, кабінет № 2. Запис на прийом здійснюється в день прийому та за телефоном (0312) 615621.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник управління Юрко Адам Адамович 615621 пл. Жупанатська, 3, б
Заступник начальника управління, головний інженер Савко Михайло Васильович

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу, головний бухгалтер Станкович Вікторія Іванівна 613915 пл. Жупанатська, 3, б

Відділ закупівель та регулювання економічної діяльності

Посада П.І.Б.  Контакти Адреса
Начальник відділу Капустяк Світлана Василівна   пл. Жупанатська, 3, б
Заступник начальника відділу Тереля Сергій Іванович
Головний спеціаліст Малета Ірина Володимирівна

ПОЛОЖЕННЯ
про управління капітального будівництва

1. Загальні положення

1.1. Управління капітального будівництва (далі «управління») є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом міської ради та даним положенням.
1.3. Діяльність управління здійснюється відповідно до планів роботи ради та виконавчого комітету на основі перспективних щомісячних або поквартальних планів роботи, погоджених із профільним заступником міського голови.
1.4. Управління є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).
1.5. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.6. Структура управління та чисельність його працівників затверджується міською радою. Управління утримується за рахунок державних бюджетних коштів згідно із затвердженим міським головою кошторисом, штатного розпису та коштів передбачених у вартості будівництва та утримання служб замовника, згідно із затвердженим начальником управління кошторисом, штатного розпису і погодженого заступником міського голови відповідно до напрямку роботи у відповідності до нормативів кількості спеціалістів і службовців із врахуванням об’ємів робіт і особливостей управління.

2. Основні завдання

2.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами;
2.2. Забезпечення виконання завдань із будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, адміністративних будівель, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, будівництво житлових будинків та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на досягнення зазначеної мети;
2.3. Організація прийому в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів і промислових потужностей;
2.4. Сприяння впровадженню у будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальних ремонтів прогресивних проектних рішень, застосування нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

3.Повноваження

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету поточні та перспективні програми капітального будівництва, складає перелік проектів будов, титульні списки на будівництво, проектно-розвідувальні роботи, і подає їх на затвердження в установленому порядку.
3.2. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі виконання проектно- розвідувальних робіт, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів відповідно до титульних списків будов, укладених договорів та фінансування згідно з затвердженим бюджетом.
3.3. Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектно-розвідувальними організаціями договори на розробку проектно- кошторисної документації, та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальних ремонтів, при необхідності.
3.4. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або проектно-розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних та розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації.
3.5. Приймає та перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому порядку та передає будівельним організаціям із дозволом на виконання робіт.
3.6. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, готує необхідну документацію на торги, укладає з будівельними організаціями відповідні договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітального ремонту об’єктів відповідно до кошторисної документації та діючих нормативних актів.
3.7. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно- будівельного контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт по підконтрольних об’єктах.
3.8. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
3.9. Забезпечує будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких, згідно з договором, покладено на замовника;
3.10. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;
3.11. Передає будівельній організації устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;
3.12. Передає будівельній організації, в погоджені з нею терміни, документи про дозвіл відповідних органів на:
декларацію на початок будівельних робіт;
виконання земельних робіт;
проведення робіт у зоні ліній електропередач та ліній зв’язку,ділянок залізниць, що експлуатуються або в смузі відчуження залізниць, а також на розриття шляхового покриття;
проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій /кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних на території будівельного майданчика, траси майбутніх мереж;
користування при проведенні будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
вирубування лісу і пересаджування дерев;
перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, газо-та нафтопроводів, ліній зв’язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені особливими умовами до договору.
3.13. Забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню або реконструкції;
3.14. Відшкодовує громадянам, у разі знесення, вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;
3.15. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітального ремонту, контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;
3.16. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов’язані з установленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування вказаних технічних засобів;
3.17. Контролює виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;
3.18. Передає завершені будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їхню експлуатацію;
здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;
приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені будівництвом, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкти, і вживає заходів до їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;
перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;
вносить до Ужгородської міської ради пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку органу місцевого самоврядування;
вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету органу місцевого самоврядування;
забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
самостійно використовує кошти, передбачені програмою будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів та кошторисом видатків за здійснення функцій замовника;
списує в установленому порядку зі свого балансу витрати на проектно-розвідувальні роботи по незавершеному будівництву, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, дебіторську заборгованість щодо якої минули терміни, інші борги, застарілі та непридатні до подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент;
веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;
управління, у процесі покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими підрозділами міської ради, а також із підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
опрацьовує запити народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
забезпечує захист персональних даних;
здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Права та обов’язки

Управління має право:
4.1. Одержувати у встановленому порядку від відповідних структурних підрозділів міської ради інформацію та документи, необхідні для виконання завдань, покладених на управління. Вимагати від працівників структурних підрозділів міської ради дотримання правил роботи з документами.
4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради (за погодженням з їх керівниками).
4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи органу місцевого самоврядування у галузі будівництва.
4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.6. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.
4.7. Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

5. Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
5.2. Начальник управління в межах посадової інструкції, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення функцій, встановлює ступінь відповідальності працівників управління.
5.3. Структура управління та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
5.4. Начальник управління:
5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління.
5.4.2. Розробляє та подає на затвердження профільному заступнику міського голови посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування управління, кошториси доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності оплати праці його працівників.
5.4.3. Погоджує призначення і звільнення з посад посадових осіб місцевого самоврядування управління.
5.4.4. Затверджує посадові інструкції працівників виробничо-технічного та планово-економічного відділу управління.
5.4.5. Призначає і звільняє з посад працівників виробничо-технічного та планово-економічного відділу управління.
5.4.6. Видає, у межах компетенції управління, накази, організовує і
контролює їх виконання.
5.4.7. Розпоряджається коштами управління в межах затвердженого кошторису витрат.
5.4.8. Забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян та організацій.
5.5. На час відсутності начальника управління (відрядження, відпустка, хвороба і ін.) його обов’язки виконує заступник начальника управління-головний інженер, який користується правами і несе відповідальність згідно з посадовою інструкцією начальника управління.

6. Взаємодія

Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями установленому порядку та у межах повноважень.

7. Відповідальність

7.1. Відповідальність за виконання покладених даним Положенням на управління завдань і функцій несе начальник управління.
7.2. Працівники управління несуть відповідальність за:
7.2.1. Належне зберігання переданих їм для роботи рішень, розпоряджень, матеріалів до них, а також інших документів, що надходять в управління в порядку здійснення його завдань та функцій.
7.2.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2.3. Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.
7.2.4. За неналежне виконання посадової інструкції працівники відділу несуть юридичну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.2.5. Ступінь відповідальності працівників управління встановлюється посадовими інструкціями.
7.2.6. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління, і працівники управління вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.2.7. Працівники управління повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.
7.2.8. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників управління права посилання на дані обставини.
7.2.9. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння осіб, епідемії, страйки, кризи (фінансові та економічні) ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Положення про управління затверджується Ужгородською міською радою.
8.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
8.3. Майно, що перебуває на балансі управління, є комунальною власністю міської ради, і передано управлінню в оперативне управління.
8.4. Припинення діяльності управління здійснюється рішенням міської ради або в установленим нею порядку іншими органами відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.5. В разі припинення діяльності управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
8.6. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативи міського голови, першого заступника міського голови, начальника управління, а також із метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.


2020

ЗВІТ
по управлінню капітального будівництва за 2020 рік

 

Основними завданнями управління є: реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі будівництва, що визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в України» та іншими нормативними актами; забезпечення виконання завдань із реконструкції та будівництва житлових будинків, адміністративних будівель, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на досягнення зазначеної мети.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку та Бюджету міста в 2020 році управлінням капітального будівництва виконано будівельних робіт з усіх джерел фінансування 47 638 тис. грн., з них з міського бюджету 45 638 тис. грн.

В тому числі у розрізі галузей:

об’єкти культури та спорту в сумі 2 140 тис. грн.;

об’єкти охорони здоров’я в сумі 2 476 тис. грн.;

об’єкти освіти в сумі 18 298 тис. грн.;

об’єкти комунального господарства в сумі 22 918 тис. грн.;

об’єкти благоустрою в сумі 1 807 тис. грн.

На протязі 2020 року на об’єктах соціально-культурної сфери міста побудовано 1,2 км велосипедних доріжок по Слов’янській набережній.

Побудовано 1,24 км каналізаційних мереж по вул. Донській та                          вул. Спортивній, проведено реконструкцію 2,8 км водопровідних мереж по              вул. Капушанській, по вул. Добрянського та по вул. Східній та завершені розпочаті в 2019 році роботи по реконструкції водопровідної мережі по                 вул. Степана Разіна.

Завершені роботи по капітальному ремонту огорожі та благоустрою території стадіону «Автомобіст» по вул. Капушанській.

Проведені капітальні ремонти харчоблоків в двох закладах дошкільної освіти, а саме: ЗДО № 40, ЗДО № 7, виконані капітальні ремонти санвузлів ЗОШ № 19 по вул. Заньковецької та зовнішня і внутрішня каналізаційні мережі з санвузлами ЗДО № 28 по вул. Добролюбова, проведений капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ № 7 та проведена реконструкція зовнішньої теплової мережі ЗОШ № 6 І-ІІІ ст. по вул. Польовій довжиною 590 м.

На протязі року завершені роботи по будівництву мультифункціонального спортивного майданчика ЗОШ № 6 по вул. Польова

За рахунок коштів міського бюджету завершуються роботи по капітальному ремонту басейну Класичної гімназії.

В 2020 році по проекту громадського бюджету виконані роботи по будівництву баскетбольного майданчика на прибудинковій території по                      вул. Бестужева буд. 4, вул. Заньковецької буд.77 та вул. Легоцького буд. 21, 23 та капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 36 по вул. Бачинського, проведена реконструкція притулку із влаштуванням додаткового вольєру з утримання безпритульних тварин.

На протязі 2020 року виконувалися роботи по капітальному ремонту реанімаційного відділення та сходової клітки, а також благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, та капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова.

Продовжуються будівельні роботи по рекультивації території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво,

Завершені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво закладу дошкільної освіти на 250 місць по вул. І. Франка, загальною вартістю будівництва, згідно проектно-кошторисної документації, понад 112,3 млн. грн., а також по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис. м³/на добу м. Ужгорода. загальною вартістю будівництва понад 453,2 млн. грн.


2019

ЗВІТ
управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради за 2019 рік

 

За 2019 рік вартість виконаних робіт з усіх джерел склала 40 413,9тис.грн, із них: міський бюджет 24 175,6тис.грн, державний бюджет 14 238,3тис.грн, обласний бюджет 2 000,0тис.грн.

В тому числі:

  1. Об’єкти культури та спорту в сумі 10 195,3тис.грн (в т.ч. державний бюджет 6 966,0тис.грн, міський бюджет 3 229,3тис.грн).
  2. Об’єкти охорони здоров’я в сумі 2 925,4тис.грн (кошти міського бюджету).
  3. Об’єкти освіти в сумі 19 052,7тис.грн (в т.ч. державний бюджет 7 272,3тис.грн, міський бюджет 11 780,4тис.грн).
  4. Об’єкти комунального господарства в сумі 8 240,5тис.грн (в т.ч. обласний бюджет 2 000,0тис.грн, міський бюджет 6 240,5тис.грн).

На протязі 2019 року на об’єктах соціально-культурної сфери міста відремонтовано плоских рубероідних покрівель загальною площею 1 962м.кв. на суму 1 907,6тис.грн, а саме:

  • заклад дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок»: площа покрівлі 1 130м.кв., вартість 1 059,0тис.грн.;
  • лабораторний корпус центральної міської клінічної лікарні: площа покрівлі 832м.кв., вартість 848,6тис.грн.

Проведені капітальні ремонти в трьох відділеннях міської клінічної лікарі (приймальне відділення, відділення судинної неврології, травмпункту) на загальну суму 832,2тис.грн. Також проведені капітальні ремонти в двох закладах дошкільної освіти, а саме: ЗДО №43 на суму 1 433,7тис.грн, ЗДО №28 на суму 698,1тис.грн. На протязі року завершені роботи по капітальному ремонту фасаду будівлі та благоустрою території Лінгвістичної гімназії площа фасаду 1 131,1м.кв., площа благоустрою 1 094м.кв. на загальну суму 2 580,4тис.грн.

Відповідно до державних програм будівництва футбольних полів із  штучним покриттям та мультифункціональних спортивних майданчиків із залученням співфінансування з міського бюджету за формулою 50% на 50% в 2019 році побудовані футбольні поля із штучним трав’яним покриттям в загальноосвітній школі № 12 та Класичній гімназії загальною вартістю 3 030,0тис.грн (державний бюджет 1 581,1ис.грн, міський бюджет 1 448,9тис.грн) та мільтифункціональний спортивний майданчик в загальноосвітні школі № 6 загальною вартістю 1 517,5тис.грн (державний бюджет 745,7тис.грн, міський бюджет 771,8тис.грн).

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з міського бюджету виконуються роботи по капітальному ремонту басейну Класичної гімназії, загальна вартість виконаних робіт становить 7 357,9тис.грн (державний бюджет (ДФРР) 6 526,6тис.грн, міський бюджет 831,3тис.грн).

Проводиться реконструкція комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого,13 б, у         м. Ужгороді в 2019 році виконано робіт на суму 3 735,3тис.грн, в тому числі: державний бюджет – 3 000,0тис.грн, міський бюджет – 735,3тис.грн.

Завершені роботи по об’єкту: «Реконструкція легко-атлетичного ядра стадіону «Авангард» в м. Ужгород». Виконано робіт в 2019 році на суму 4 366,6тис.грн, в тому числі: державний бюджет – 3 966,0тис.грн, міський бюджет – 400,6тис.грн.

Проводяться роботи по рекультивації території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво в 2019 році виконано робіт на суму 5 000тис.грн (в т.ч. обласний бюджет 2 000,0тис.грн, міський бюджет 3 000,0тис.грн), загальна кошторисна вартість об’єкта 31 014,8тис.грн, а також проводяться роботи з реконструкції водопровідної мережі по вул. С. Разіна виконано робіт на суму 696,7тис.грн, загальна кошторисна вартість об’єкта 988,7тис.грн.

В 2019 році по проекту громадського бюджету виконані роботи по капітальному ремонту приміщення молодіжного центру «Пластова домівка» по вул. 8 Березня, 46А, загальною вартістю 265,1тис.грн, а також продовжувалися роботи по громадському проекту будівництва баскетбольного поля ЗОШ № 19, загальною вартістю 398,4тис.грн.

Розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво закладу дошкільної освіти на 280 місць по вул. І. Франка, орієнтовна вартість будівництва 60млн.грн.