Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців


Адреса: пл.Поштова,3, каб. 128

Телефон: (0312) 42-80-28

E-mail: rejestrurosib@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Відділ надає такі адміністативні послуги. 

Результат адміністративної послуги. Для отримання результатів адміністративної послуги заявник подає документи для проведення державної реєстрації, адміністратор Центру надання адміністративних послуг видає заявнику опис наданих документів на якому зазначено код доступу до результатів надання адміністративної послуги. Заявник за кодом, розміщеним на описі наданих документів виконує пошук відомостей на сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Результат надання адміністративних послуг». В результаті пошуку можна отримати: сканкопії установчих документів (зареєстрованих після 01.01.2016) або виписку в електронному вигляді. За бажанням заявника можливо звернутися до Центру надання адміністративних послуг за отриманням результату надання адміністративної послуги у зручний для особи час.

Онлайн реєстрація. Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців онлайн, не виходячи з дому або офісу. В даному розділі ви можете пройти реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Через персональний кабінет «Онлайн будинку юстиції» можна подати документи на внесення наступних реєстраційних дій :

·   реєстрація фізичної особи підприємцем;

·   включення відомостей про фізичну особу - підприємця до реєстру;

·   припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; 

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16

ГороховаОК   

Горохова Олена Карлівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в  Ужгородському національному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у березні 2016 року на посаді  начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державного реєстратора.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться перший четвер місяця 10:00 - 11:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 128. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 42-80-28.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
 

Начальник відділу, державний реєстратор

 

Горохова Олена Карлівна

rejestrurosib@rada-uzhgorod.gov.ua

42-80-28

Пл. Поштова, 3

Кабінет №128

Заступник начальника відділу, державний реєстратор Онопко Марина Василівна
Державний реєстратор Кричфалушій Сніжана Василівна
Державний реєстратор  
Головний спеціаліст Притула Тетяна Юріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців

1. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою. 1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 1.4. У здійсненні своїх повноважень як органу виконавчої влади у галузі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділ керується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», наказами Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області. 1.5. Працівники відділу, державні реєстратори мають круглі печатки із зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням, а також індивідуальні електронні коди доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. 1.6. Майно, яке знаходиться у Відділі є комунальною власністю Ужгородської міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу (користуванні). 1.7. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
1.8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

2. Основні завдання

2.1.Відділ створено з метою реалізації державної політики у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У своїй діяльності відділ виконує такі основні завдання:
2.1.1. здійснення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2.1.2. прийняття та видача документів, поданих для державної реєстрації від фронт-офісу;
2.1.3. ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
2.1.4. ведення реєстраційних справ;
2.1.5. направлення повідомлення правоохоронним органам у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;
2.1.6. внесення до Єдиного державного реєстру відомостей на підставі судових рішень;
2.1.7. здійснення видачі юридичним особам документів в паперовій формі, що містяться в реєстраційній справі;
2.1.8. здійснення обліку та формування документів за заявами в електронній формі;
2.1.9. проведення у випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
2.1.10. здійснення інших заходів щодо підвищення ефективності роботи відділу у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2.1.11. забезпечення в установленому порядку публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення, розгляд, опрацювання та надання відповідей на звернення, запити на інформацію з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2.1.12. прийняття участі у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Головним територіальним управлінням юстиції у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також проведення стажування працівників у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2.1.13. здійснення інших повноважень у галузі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами.

3. Повноваження

3.1. Відділ має право:
3.1.1 одержувати у встановленому порядку від відповідних структурних підрозділів міської ради інформації та матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ;
3.1.2. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу;
3.1.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань;
3.1.4. брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
3.1.5. вносити пропозиції міському голові, а також керівнику Головного територіального управління юстиції щодо скликання нарад, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, робочих груп, тощо) для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань;
3.1.6. готувати проекти наказів у межах компетенції відділу.
3.2. Обов’язки:
3.2.1. працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
3.2.2. працівники відділу, які виявили порушення в роботі управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або службових осіб, зобов’язані доповісти керівництву про ці порушення для вжиття необхідних заходів з їх усунення;
3.2.3. покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим Положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.

4.Керівництво та структура

4.1. Керівництво відділом здійснює начальник відділу, державний реєстратор, який призначається і звільняється з посади міським головою у відповідності із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
4.2. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу, державний реєстратор на підставі розпорядження міського голови.
4.3. Начальник відділу:
4.3.1. планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів;
4.3.2. визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу;
4.3.3. розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;
4.3.4. вносить у встановленому порядку подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, заохочення працівників Відділу та накладання дисциплінарних стягнень;
4.3.5. забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;
4.3.6. щорічно готує пропозиції щодо списку кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування — працівників Відділу;
4.3.7. сприяє підвищенню ділової активності працівників відділу;
4.3.8. представляє відділ у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, а також органами, підприємствами, установами, організаціями;
4.3.9. вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.3.10. звітує перед міським головою щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.3.11. подає пропозиції міському голові щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу;
4.3.12. здійснює функції державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.3.13. здійснює планування роботи відділу з врахуванням актуальності та конкретності запланованих заходів, систематично контролює своєчасне і якісне їх виконання;
4.3.14. контролює строки, якість виконання доручень міського голови, Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області;
4.3.15. візує документи з напрямку діяльності відділу;
4.3.16. проводить аналіз та узагальнення діяльності відділу;
4.3.17. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до діяльності відділу, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;
4.3.18. вживає заходів щодо вдосконалення роботи відділу;
4.3.19. забезпечує працівниками відділу дотримання законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, виконавської дисципліни;
4.3.20. забезпечує у встановленому законодавством порядку доступ до публічної інформації з питань діяльності відділу;
4.3.21. несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу;
4.3.22. виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою, заступником міського голови та керуючим справами виконкому;
4.3.23. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;
4.4. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.
4.5. На посаду начальника відділу, державного реєстратора призначається громадянин України, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досконало володіє державною мовою, основами діловодства, ПК та іншою оргтехнікою і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше трьох років; відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та
перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації.
4.6. На посаду державного реєстратора відділу призначається громадянин України, який має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досконало володіє державною мовою, основами діловодства, ПК та іншою оргтехнікою і має стаж роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше одного року; відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації.
4.7. Розподіл обов’язків та посадові інструкції працівників відділу розробляються та погоджуються начальником Відділу і затверджуються із першим заступником міського голови.

5.Взаємодія

Відділ в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, установами та організаціями міста, незалежно від форм власності, з метою забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6.Відповідальність

6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за:
6.1.1. порушення законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
6.1.2. якісне і своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.
6.1.3. своєчасне надходження інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів міської ради в частині делегованих їм повноважень про хід виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів обласної ради, розпоряджень міського голови, запитів на інформацію;
6.1.4. належне зберігання переданих їм для роботи рішень, розпоряджень, матеріалів до них, а також інших документів, що надходять у відділ в порядку здійснення його завдань та функцій;
6.1.5. порушення вимог антикорупційного законодавства;
6.1.6. розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;
6.1.7. працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі
працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
6.1.8. працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво;
6.1.9. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини;
6.1.10. під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування;
6.1.11. факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.
6.2. Начальник відділу несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності відділу.
6.3. Дії або бездіяльність начальника та працівників відділу можуть бути оскаржені до суду.
6.4. Покладання на начальника та працівників відділу обов’язків, що не належать до їх компетенції, не допускається.
6.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7.Заключні положення

7.1. Припинення діяльності відділу здійснюється на підставі рішення міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
7.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства України.

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 12 серпня 2016 року № 2473/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1127/29257

Закони України

Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (в редакції Закону України від 26.11.2015 № 835-VIII).

Постанови

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації» ;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1130 «Про затвердження Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації» ;

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1131 «Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану»

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»

Розпорядження

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Накази

наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 238/5 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 203/20516

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

наказ Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5 «Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.2015 за № 1568/28013

наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1667/28112

наказ Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.01.2016 за № 14/28144

наказ Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»

наказ Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи» ;

наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5 «Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації» ;

. наказ Міністерства юстиції України від 06.05.2016 № 1327/5 «Про затвердження Змін до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

. наказ Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року № 1657/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969

. наказ Міністерства юстиції України від 13 липня 2016 року № 1920/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців


2020

ЗВІТ
про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців за 2020 рік

 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється  міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України,  рішеннями  Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації,  рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері державної юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, ведення Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації, державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, формування та зберігання реєстраційних справ, здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

У відділі працюють чотири державні реєстратори та наявна одна вакантна посада головного спеціаліста, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Діяльність відділу спрямована на швидке та якісне обслуговування заявників у сфері реєстрації бізнесу, що слугує запорукою утвердження авторитету органу самоврядування для громадян міста. Процес консультації та прийняття документів для державної реєстрації відпрацьований таким чином, що дає змогу зручно, якісно та витрачаючи мінімум часу отримати необхідну послугу.

Відділом надано близько 10 000 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом екстериторіальності в межах Закарпатської області.

Також, Відділом надано близько 2 000 адміністративних послуг у сфері бізнесу через Порталі Дія, що дає можливість для кожного громадянина, який має доступ до Інтернету, замовити ряд послуг не виходячи з дому. Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з представниками влади, який вийшов на всеукраїнський рівень та набирає обертів за рахунок кількості звернень та послуг, перелік яких постійно розширюється. Державні реєстратори Відділу відповідальні за опрацювання онлайн-подання документів по м. Ужгороду, Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському та Іршавському районів.

До міського бюджету зараховано адміністративний збір у розмірі:

- 288 600 грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- 21 тис. грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведену у скорочені терміни.

Станом на грудень 2020 року в місті Ужгороді діють 8361 юридичних осіб та 9071 фізичних осіб-підприємців.

Регулярно проводилась роз’яснювальна робота щодо новел законодавства у сфері державної реєстрації бізнесу шляхом публікацій у засобах масової інформації, сайті міської ради та під часу прийому громадян.

Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, а саме:

-участь з отриманням сертифікатів у всеукраїнських онлайн-семінарах за участю доповідачів Департаменту нотаріату та державної реєстрації Мін'юсту;

-участь у семінарах-навчання при Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ);

- два державних реєстратора вступили до Ужгородського національного університету для здобуття другої вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та «Право».

Міська рада постійно працює над вдосконаленням наших послуг, щоб вони були якісними, зручними, сучасними та доступними та відповідали найвищим світовим стандартам.


2019

ЗВІТ
про роботу відділу державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців за 2019 рік 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ; утворюється  міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної ради України, актами Міністерства юстиції України,  рішеннями  Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації,  рішеннями Ужгородської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації державної політики у сфері державної юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, ведення Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації, державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, формування та зберігання реєстраційних справ, здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

У відділі працюють три державні реєстратори та один головний спеціаліст, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Діяльність відділу спрямована на швидке та якісне обслуговування заявників у сфері реєстрації бізнесу, що слугує запорукою утвердження авторитету органу самоврядування для громадян міста. Процес консультації та прийняття документів для державної реєстрації відпрацьований таким чином, що дає змогу зручно, якісно та витрачаючи мінімум часу отримати необхідну послугу.

Відділом надано 5320 адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за принципом екстериторіальності в межах Закарпатської області.

Також, відділом забезпечено роботу «Онлайн будинку юстиції», що дає можливість для кожного громадянина, який має доступ до Інтернету, замовити ряд послуг не виходячи з дому. Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з представниками влади, який вийшов на всеукраїнський рівень та набирає обертів за рахунок кількості звернень та послуг, перелік яких постійно розширюється.

До міського бюджету зараховано адміністративний збір у розмірі:

- 478,4 тис. грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- 74 тис. грн. за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведену у скорочені терміни.

Станом на грудень 2019 року в місті Ужгороді діють 7970 юридичних осіб та 9221 фізичних осіб-підприємців.

Регулярно проводилась роз’яснювальна робота щодо новел законодавства у сфері державної реєстрації бізнесу шляхом публікацій у засобах масової інформації, сайті міської ради та під часу прийому громадян.

Працівники відділу підвищували свій професійний рівень, а саме:

-участь з отриманням сертифікатів у всеукраїнських онлайн-семінарах інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

-участь у семінарах-навчання при Головному територіальному  управлінні юстиції Закарпатської області;

- два державних реєстратора здобули другу вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Міська рада постійно працює над вдосконаленням наших послуг, щоб вони були якісними, зручними, сучасними та доступними та відповідали найвищим світовим стандартам.