Управління муніципальної варти

Адреса: вул. Небесної сотні, 4

Тел.: (0312)42 80 31

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

 

 

Біографічна довідка


Особистий прийом громадян

Управління муніципальної варти
Відділ муніципальної інспекції
Посада П.І.Б Контакти Адреса Час прийону
Заступник начальника управління, начальник відділу Шушка Олександр Іванович 42 80 31 Вул. Небесної Сотні, 4
четвертий четвер місяця 8:30 - 12:30
Головний спеціаліст Граб Іван Іванович  
Головний спеціаліст Лазар Терезія Василівна  

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління  муніципальної  варти Ужгородської міської ради

1. Загальні положення 

1.1. Управління муніципальної варти (далі – управління) є виконавчим органом міської ради з правом юридичної особи утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане міському голові.

1.2. Діяльність управління здійснюється  відповідно до планів роботи міської ради, виконавчого комітету та власних планів, погодженими із міським головою.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, Регламентом Ужгородської міської ради, Регламентом виконавчого комітету та виконавчих органів Ужгородської міської ради, розпорядженнями і дорученнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України.

1.5. Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. 

2. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Забезпечення на території міста Ужгород законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органів місцевого самоврядування та здійснення заходів з охорони майна, що перебуває у комунальній власності, в межах наданих повноважень.

2.1.2. Контроль за дотриманням на території міста належного санітарного стану, поводження з побутовими відходами.

2.1.3. Попередження, запобігання та припинення порушень державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою міста, що посягають на публічну безпеку та порядок, самовільно порушують стан об’єктів благоустрою, завдають збитків та призводять до неналежного їх стану.

2.1.4. Охорона громадського порядку під час проведення масових заходів.

2.1.5. Здійснення заходів недопущення порушення правил щодо карантину людей.

2.1.6. Забезпечення порядку тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання, законодавства у сфері оплати послуг з паркування транспортних засобів.

2.1.7. Контроль за порядком паркування транспортних засобів та правилами обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

2.1.8. Недопущення порушення правил тримання собак і котів, зокрема приведення у громадські місця чи вигулювання у не відведених для цього місцях.

2.1.9. Здійснення нагляду за дотриманням правил торгівлі, зокрема і пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, а також контроль за наданням послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.

2.1.10. Забезпечення захисту прав споживачів.

2.1.11. Здійснення нагляду за дотриманням правил дорожнього руху. 

3. Повноваження 

3.1. Управління має такі повноваження:

3.1.1. Вживати заходів щодо припинення вчинення адміністративних правопорушень у межах наданих повноважень на території міста Ужгород.

3.1.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, перелік яких міститься у пункті 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.1.3. Направляти протоколи про адміністративні правопорушення на розгляд органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.1.4. Вживати заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно без документів дозвільного характеру і порушують стан об’єктів благоустрою міста.

3.1.5. Контроль за відновленням об’єктів благоустрою після закінчення робіт з порушення цілісності об’єктів благоустрою на території міста Ужгорода.

3.1.6. Здійснювати функції контролю за розміщенням об’єктів зовнішньої реклами, відкритих літніх майданчиків, тимчасових споруд, малих архітектурних форм без дозвільних документів.

3.1.7. Організовувати заходи по здійсненню демонтажу.

3.1.8. Ініціювати та подавати пропозиції міському голові та інших посадовим особам органу місцевого самоврядування про прийняття відповідних рішень, якщо порушення набувають систематичного характеру або несуть загрозу навколишньому середовищу.

3.1.9. Брати участь у роботі постійно діючих комісій міської ради та її виконавчого комітету.

3.1.10. Розглядати звернення громадян, листи підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечувати виконання вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

3.1.11. Розробляти проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, що входять до компетенції управління.

3.1.12. Сприяти взаємодії структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету з правоохоронними органами, судовими органами.

3.1.13. Здійснювати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань. 

  1. Права та обов’язки 

У межах наданої компетенції працівники управління мають такі права:

4.1.1. Виявляти причини і умови, що спричиняють вчинення адміністративного правопорушення, вживати у межах своєї компетенції заходи для їх усунення.

4.1.2. Вимагати від громадян, службових та посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності припинення правопорушень, дотримання законності та правопорядку.

4.1.3. Здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів на усунення виявлених порушень.

4.1.4. Здійснювати, відповідно до вимог чинного законодавства, фото-, відеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, громадського порядку.

4.1.5. У разі виявлення правопорушень, по яких спеціалісти управління не уповноважені на складання протоколів, повідомляти про їх вчинення відповідні органи.

4.1.6. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

На працівників управління покладаються такі обов’язки:

Дотримуватися чинного законодавства України, вимог цього Положення, змісту посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

Забезпечення цільового використання закріпленого за управлінням майна та виділених з бюджету коштів.

Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї роботи.

Виконувати рішення міської ради, її виконавчих органів, розпорядження міського голови.

В триденний строк з дня виявлення доповісти керівництву про порушення в роботі управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або посадових осіб для вжиття необхідних заходів для усунення таких порушень.

Покладання на працівників управління обов’язків, які не передбачені цим Положенням, посадовою інструкцією і не стосуються правової роботи, забороняється. 

  1. Керівництво та структура 

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги до начальника управління: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам.

Начальник та заступники начальника управління мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу відповідно до розпорядження міського голови.

На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра та вільно володіють державною мовою. Працівники управління призначаються та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Спеціалісти управління підпорядковані начальнику управління, міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам. Безпосередня координація діяльності здійснюється міським головою.

Управління муніципальної варти складається з:

- відділу муніципальної інспекції;

- відділу контролю за паркуванням;

- відділу групи швидкого реагування;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності.

До складу управління входить діловод.

5.10. Структура управління та чисельність його працівників може змінюватися штатним розписом, який затверджується міським головою.

5.11. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

здійснює керівництво самостійним управлінням у межах делегованих йому повноважень;

забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до повноважень самостійного управління;

погоджує посадові інструкції працівників управління;

подає керівництву в межах своїх повноважень, в установленому порядку, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників самостійного управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень;

організовує роботу самостійного управління щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу;

співпрацює з відповідними органами державної влади при виконанні завдань, поставлених перед самостійним управлінням;

представляє інтереси підрозділу або міської ради, її виконавчих органів у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень;

формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції самостійного управління, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів  відповідей;

контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює раціональний розподіл обов’язків між ними у відповідності з їх посадовими інструкціями, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління;

забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

забезпечує систематичне оприлюднення на вебсайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

видає у межах своєї компетенції доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, правоохоронними органами та установами;

виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради.

5.12. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

5.13. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 

  1. Взаємодія 

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань та повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, органами судової влади, підрозділами Національної поліції, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян, в порядку, який визначається цим Положенням. 

  1. Відповідальність 

Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за вчинення таких діянь:

Недотримання чинного законодавства у питаннях реалізації державної політики в сфері благоустрою, послуг та підприємницької діяльності, порушення правил паркування транспортних засобів, обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

Неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, іншої документації, а також документів, що надходять до управління в порядку здійснення його завдань та функцій.

Вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Розголошення службової та іншої конфіденційної, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків.

В інших випадках передбачених чинним законодавством України.

Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких. 

  1. Заключні положення 

Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради.

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.

Звіт
про виконану роботу управлінням  муніципальної варти  
за 2020 рік

 

У складі управління - 3 відділи, а саме: відділ муніципальної інспекції, відділ контролю за елементами благоустрою, відділ контролю за паркування).

Працівниками  відділу контролю за паркуванням за 2020 рік  винесено 2176 повідомлень про порушення ПДР у сфері паркування за чч. 1,3 ст. 122 КУпАП України згідно з  якими накладенно штрафів на загальну суму 901935,00 грн, із них стягнуто 517163,38 грн. Направлено до територіальних підрозділів ДВС  на примусове виконання 295 постанови.

Протягом року було проведено 122 спільні рейди з представниками  підрозділів національної поліції з метою усунення та попередження правопорушень у сфері паркування.

З метою здійснення контролю за станом благоустрою в м. Ужгороді працівниками відділу муніципальної інспекції у звітному періоді  проводилась тісна співпраця з обслуговуючими організаціям, товариствами та комунальними службами міста. Здійснювались рейди та перевірки територій міста на рахунок виявлення порушень Правил благоустрою м. Ужгорода. За звітний період працівниками відділу складено 141 адміністративний протокол відповідно до  ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста, які були направлені на розгляд адміністративним комісіям. Працівниками відділу виписано 202  приписи щодо усунення правопорушень у різних сферах життєдіяльності міста, більша частина з яких виконана.

За окремим дорученням міського голови проведено перевірку місць проведення аварійного розриття дорожнього та земельного покриття по 333 дозволам, виданим у 2020 році. Інформація про проведену роботу та кількість невідновлених місць дорожнього покриття надана міському голові та для усунення недоліків департаменту міського господарства.

Протягом 2020 року розглянуто 165 звернень громадян та керівників установ та організацій, 5 звернень депутатів міської ради, по яких були прийняті відповідні рішення та надана обґрунтована відповідь.

З метою покращення благоустрою на території міста працівниками відділу проводилась робота з головами ОСББ, ЖБК на рахунок покосу трави та запобігання утворення стихійних сміттєзвалищ на прилеглій території.

Постійно надавалась допомога працівникам ТОВ "АВЕ", управляючим компаніям, підприємствам, які обслуговують територію м. Ужгорода, з питань виявлення порушників правил благоустрою та притягнення їх до відповідальності.

Разом із працівниками правоохоронних органів проводилось систематичне відпрацювання ринків по вулицях: Вілмоша Ковача, Олександра Бородіна, Марії Заньковецької, пл. Корятовича з метою недопущення ведення торгівлі в не- встановлених для цього місцях.

Один, два рази на тиждень спільно з працівниками обслуговуючих компаній проводяться  обходи вулиць приватної забудови, метою яких є проведення профілактичної роботи та недопущення правопорушень у сфері містобудування, санітарних норм та Правил благоустрою.

Працівниками відділу контролю елементів благоустрою та демонтажу  протягом 2020 року було складено 57 адміністративних протоколів по ст. 152 КУпАП за порушення Правил благоустрою міста, виписано 82  припис щодо усунення правопорушень у різних сферах життєдіяльності міста, більша частина з яких виконана.

Відповідно до рішень виконавчого комітету у 2020 році проведено демонтаж  328 об'єктів. Окремо проводилась робота по боротьбі з незаконним рекламними оголошеннями, які розміщувались в невстановлених місцях.

Спільно з працівниками управлінням архітектури та містобудування проводились рейдові перевірки з питань дотримання підприємцями  Порядку встановлення відкритих літніх майданчиків, вивісок та реклами на своїх магазинах, кафе,  в ході яких  виявлялись  порушення, про що працівниками відділу складались відповідні протоколи та приписи.