Відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку

Адреса:  вул. Небесної Сотні, 4

Телефон: (0312) 61-62-85, 61-70-59

E-mail: transp@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.00)

Пт.- 8.30-14.30 (без обідньої перерви)

Бобик Петро Іванович

P3680211

   Вищу освіту здобув в Національному транспортному університеті та в Київському національному торговельно-економічному університеті.

      Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у грудні 2014 року на посаді начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку.


Посада П.І.Б. Контакти Адреса/Кабінет
Начальник відділу Бобик Петро Іванович

616285

transp@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №207

Заступник начальника відділу Химич Вікторія Віталіївна

617059

tender@rada-uzhgorod.gov.ua

Головний спеціаліст Драшкоці  Георгій Адальбертович 616285

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №208

Головний спеціаліст Козик Тетяна Юріївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку

1. Загальні положення

1.1. Положення про відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку Ужгородської міської ради затверджується рішенням сесії міської ради.
1.2. Відділ транспорту, державних закупівель та зв’язку (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.
1.3. Відділ діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і Міністерства інфраструктури України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та цим Положенням.
1.4. Діяльність відділу здійснюється у відповідності з планом роботи міської ради та виконавчого комітету на основі перспективних і щомісячних планів роботи, погоджених із першим заступником міського голови.
1.5. Відділ має бланк зі своєю назвою.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями відділу є:
– забезпечення реалізації державної політики у сфері державних закупівель, галузях транспорту та зв’язку, здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи суб’єктів господарювання у галузі транспорту та зв’язку міста, у сфері державних закупівель;
– забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України, нормативних актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;
– подання пропозицій щодо розвитку галузей транспорту, зв’язку та у сфері державних закупівель до проекту програми економічного і соціального розвитку міста;
– підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
– аналізує стан і тенденції розвитку у сфері державних закупівель;
– аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв’язку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та у підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку міста;
– бере участь у підготовці пропозицій щодо формування і розвитку на території міста підприємств транспорту та зв’язку;
– з метою найбільш ефективного використання потенціалу здійснює заходи щодо розвитку та вдосконалення роботи підприємств транспорту та зв’язку міста;
– подає пропозиції щодо вдосконалення мережі міських автобусних маршрутів;
– організовує проведення відповідно до законодавства конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;
– здійснює розробку річних планів, аналіз, підготовку та участь у проведенні конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства, а також всіх необхідних документів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів виконкому, оприлюднення інформації щодо проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель”;
– організовує підготовку та проведення відповідно до законодавства конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства;
– надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам державних коштів з питань державних закупівель товарів, робіт і послуг;
– здійснює розробку та підготовку всіх необхідних документів для проведення електронних закупівель товарів та послуг, що здійснюються виконкомом за кошти міського бюджету за умови, що вартість не перевищує меж, установлених ч. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель” в системі електронних державних закупівель ProZorro;
– надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у галузях транспорту, зв’язку та у сфері державних закупівель, здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних документів;
– організовує діловодство у відділі, на бланках відділу веде переписку в межах своєї компетенції або з питань, переданих на розгляд у відділ;
– організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які надходять до відділу на паперових та електронних носіях;
– за необхідності бере участь у прийомі громадян міським головою та іншими посадовими особами виконавчого комітету;
– готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови;
– готує матеріали для розгляду на засіданнях сесій та виконкому міської ради в межах своєї компетенції;
– розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
– виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

3. Повноваження

Відділ в межах наданих повноважень:
3.1. Представляє у встановленому законодавством порядку орган місцевого самоврядування в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції.
3.2. Залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян після попереднього погодження з їх керівниками.
3.3. Має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міськвиконкому, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.4. Координує в межах своєї компетенції діяльність суб’єктів господарювання у галузі транспорту, зв’язку міста, та у сфері державних закупівель.
3.5. Організовує перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у визначеному законодавством порядку.
3.6. Погоджує графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.
3.7. Узгоджує питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках передбачених законодавством.
3.8. Організовує та здійснює контроль за автомобільними перевезеннями відповідно до законодавства України.
3.9. Відділ бере участь:
– у підготовці програм соціально-економічного розвитку міста;
– формуванні напрямів діяльності міськвиконкому щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту;
– у роботі комісії з питань безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту відповідно до рішення міськвиконкому;
– у роботі конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування відповідно до рішення міськвиконкому;
– в організації та проведенні конкурсних торгів згідно з процедурами закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, встановленими Законом
України „Про здійснення державних закупівель” та відповідно до чинного законодавства;
– у роботі комітету з конкурсних торгів відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради про склад комітету та положення про комітет з конкурсних торгів виконкому Ужгородської міської ради;
– у роботі відповідних робочих груп, комісій та комітетів згідно з розпорядженнями міського голови, рішеннями сесії міської ради та її виконавчого комітету;
– у сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у міській раді та її виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань, що відносяться до сфери діяльності відділу;
– у застосуванні заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності, що відносяться до сфери діяльності відділу;
– у складанні проекту міського бюджету.
3.10. Здійснює збір даних і готує на їх основі прогнози та аналітичні документи.

4. Права та обов’язки

4.1. Працівники відділу мають право:
– на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
– отримувати матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків у порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб;
– вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозр щодо них.
4.2. Основними обов’язками працівників відділу є:
– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування, забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності;
– додержання прав та свобод людини і громадянина;
– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
– сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
– недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

5. Керівництво та структура

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, на якого покладаються обов’язки начальника відділу.
5.2. На посаду начальника відділу призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом у державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
Начальник відділу:
– здійснює безпосереднє керівництво відділом і визначає завдання і розподіл обов’язків між працівниками відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку;
– діє без довіреності від імені відділу, представляє його перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, в державних органах, підприємствах, організаціях, установах;
– готує пропозиції керівництву щодо зміни структури, штатного розпису, призначення і звільнення з посад працівників відділу;
– спрямовує і координує здійснення іншими структурними підрозділами виконавчого комітету заходів з питань, віднесених до його відання;
– за власною ініціативою чи за дорученням виконавчого комітету, міського голови, першого заступника міського голови готує питання, що відносяться до його відання на розгляд виконавчого комітету та сесій міської ради;
– затверджує програми і плани роботи відділу, звіти про їх виконання;
– проводить у встановлені дні та години особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень та функцій відділу;
– підписує документи, що відносяться до його компетенції;
– несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
– видає в межах своєї компетенції накази, доручення та здійснює контроль за їх виконанням;
– готує пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;
– бере участь в організації та забезпеченні заходів, спрямованих на підвищення рівня знань працівників відділу.
5.3. Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України „Про службу в органах місцевого
самоврядування” та Кодексом законів про працю України.
5.4. На посади головних спеціалістів відділу призначаються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стаж роботи за фахом не менше 3 років.
5.5. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, вiдповiдним чином обладнаними мiсцями для зберiгання документiв, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки (в т.ч. комп’ютерною технікою з необхідним ліцензійним програмним забезпеченням), транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками і літературою, необхідними для виконання покладених на відділ завдань.

6. Взаємодія

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

7. Відповідальність

7.1. Працівники відділу несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за:
– неналежне зберігання, переданих їм для роботи документів, матеріалів, проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ у порядку здійснення його завдань та функцій;
– вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;
– розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;
– неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;
– порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.
7.2. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі
працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
Працівники відділу повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів, повідомити керівництво про настання і припинення форс-мажорних обставин.
Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу права посилатися на дані обставини.
Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.
Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, першого заступника міського голови, начальника відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

Станом на 28.02.2017 року у місті затверджена автобусна маршрутна мережа, яка включає 27 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснюють 4 автомобільних перевізники, які використовують 152 автобуси.  Для перевезення пасажирів використовуються автобуси типу Богдан, Еталон, I-VAN, РУТА, БАЗ.

У місті впроваджено GPS-моніторинг маршрутів, а на всіх транспортних засобах встановлено GPS-трекери, що дає можливість відслідковувати рух автобусів у реальному часі.

На офіційному сайті міської ради розміщено розділ „Громадський транспорт” в якому кожен громадянин може дізнатися про назви маршрутів,  схеми проїзду та перелік зупинок через які пролягають маршрути, реальне місце знаходження і прибуття на необхідну зупинку кожного автобуса на будь-якому маршруті, що дає можливість завчасно планувати свої поїздки.

Запущено безкоштовний мобільний додаток DozoR City для операційної системи Android, який дозволяє пасажирам в режимі реального часу бачити весь транспорт, прогноз його прибуття на всі зупинки та схеми міських маршрутів.

На автобусних зупинках „Культосвітнє училище” та „пл. Кирила і Мефодія (Собор)” встановлені електронні табло на яке виведено інформацію про реальний час прибуття автобусів, у 2017 році планується встановити ще чотири електронних табло, а також шість “розумних зупинок”.

На території міста знаходяться дві автостанції Ужгород-1, Ужгород-2, з яких відправляються автобусні маршрути у приміському, міжміському та міжнародному сполученні.

З автостанції Ужгород-1 є можливість здійснити поїздку на міжміських автобусних маршрутах, які сполучають місто Ужгород із районними центрами області, з іншими обласними центрами, зокрема з містами Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Київ. Перевезення пасажирів  здійснюється також на міжнародних автобусних маршрутах, які виконуються до Австрії, Іспанії, Італії, Словаччини, Угорщини, Чехії. Бронювання та придбання квитків можливе через комп’ютерну мережу Інтернет, де також можна знайти інформацію про наявність вільних місць на кожен рейс в режимі on-line.

У місті побудований сучасний залізничний вокзал для забезпечення якісного  перевезення пасажирів та вантажів, як в межах країни так і в країни