Відділ цивільного захисту населення

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 246

Телефон: (0312) 61-34-00

Е-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Дмитрієв Сергій Вікторович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті у 1987 році.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у червні 2006 року.

Працював на посадах головного спеціаліста служби у справах неповнолітніх, головного спеціаліста по техзахисту відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи, головного спеціаліста відділу оборонної роботи, заступника начальника відділу оборонної та мобілізаційної роботи, головного спеціаліста відділу цивільного захисту населення. На посаді начальника відділу цивільного захисту населення – з квітня 2019 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щоденно, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 613400.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Дмитрієв Сергій Вікторович 613400 Пл. Поштова, Кабінет №246
Заступник начальника відділу Чопик Ростислав Володимирович 
Головний спеціаліст  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ   цивільного захисту населення Ужгородської міської ради 

1. Загальні положення

1.1. Відділ  цивільного захисту населення (далі - відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, Статутом територіальної громади міста Ужгород, Кодексом цивільного захисту України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, регламентом виконавчого комітету, інструкцією з діловодства у виконавчих органах та цим Положенням.

1.3. Відділ має бланк зі своїми реквізитами. 

2. Основні завдання           

Основним завданням відділу є:

- організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на  території міста, спрямованих на захист населення, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування   в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;

- забезпечення виконання завдань  органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням;

- забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

 3. Повноваження 

Відділ має такі повноваження:

- забезпечує виконання заходів  цивільного захисту на  території міста;

-  забезпечує виконання завдань створеними ними ланками територіальних підсистем;

- забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

- розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- здійснює керівництво створеними   аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту,  забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням;

- забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

- організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій;

- організовує  та здійснює    проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організовує та здійснює евакуацію населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління;

- готує  пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подає    обласній державній адміністрації;

- створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- завчасно накопичує і підтримує у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

- взаємодіє з  місцевим органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту;

- організовує та забезпечує життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

- забезпечує складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

- створює   комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

- забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організовує  виконання вимог законодавства щодо створення,

- використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

- визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- приймає рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

- організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

- здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

- організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

- реалізовує заходи, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки

- суб’єктів господарювання комунальної форми власності;

- забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених  Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами. 

4. Права та обов’язки 

4.1. Працівники відділу мають право:

- одержувати від інших структурних підрозділів міської ради  інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- заслуховувати інформацію керівників   структурних підрозділів  міської ради та окремих  керівників підприємств, установ, організацій,    про стан виконання завдань і заходів з питань захисту населення і персоналу, територій від надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, готовності до дій у разі загрози або виникнення аварії чи надзвичайної ситуації;

- залучати за згодою керівників фахівців інших  структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій міста   до участі в розробленні заходів цивільного захисту;

- ініціювати проведення нарад та створення робочих груп для відпрацювання питань цивільного захисту;

- здійснювати за дорученням  міського голови, заступника міського голови участь   в нарадах і робочих групах ;

- організовувати перевірки стану цивільного захисту та готовності органів управління і сил цивільного захисту підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, із залученням фахівців відповідних контролюючих органів, розташованих на території міста;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 

4.2. Працівники відділу зобов’язані:

- дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення,  посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

- забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

- не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

- дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

- постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень. 

5. Керівництво та структура 

5.1. Відділ очолює начальник, який:

- має повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр; 

- стаж роботи у сфері цивільного захисту     не   менше як  три роки та відповідний допуск до державної таємниці; 

- призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- подає Положення про відділ на затвердження сесії міської ради;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконкому, міської ради;

- готує та візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інших нормативно-правових актів у межах своїх повноважень;

- формує проекти планів у сфері цивільного захисту на мирний час та особливий період;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи працівників відділу;

- звітує перед міським головою, виконавчим комітетом міської ради, Закарпатською обласною державною адміністрацією про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Обов'язки начальника відділу під час його відсутності виконує  головний спеціаліст.

5.4. Працівники відділу:

- діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями;

- в окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування. 

6. Взаємодія        

Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, структурними підрозділами виконкому міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 

7. Відповідальність        

Працівники відділу несуть відповідальність за:

- своєчасне виконання всіх рішень, розпоряджень міського голови, виконавчого комітету, міської ради, виконання функцій відділу у повному обсязі;

- дотримання вимог чинного законодавства;

- якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов'язків;

- правильне оформлення документації;

 - розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків;                                                                                                                          -порушення вимог антикорупційного законодавства;                                                                                                                                                                                                                Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин. 

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника відділу, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 


2020

З В І Т
про роботу відділу цивільного захисту населення за 2020 рік

 

Протягом звітного періоду відділом проводилися заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка класифікована як медико-біологічна надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня та пов’язана з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.  Роботу місцевої комісії з питань ТЕБ та НС   переведено у режим надзвичайної ситуації, створено міський штаб з ліквідації наслідків НС, призначено керівника робіт, визначено відповідні групи, відпрацьовано завдання територіальним спеціалізованим службам цивільного захисту. Місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту переведено у режим НС, відпрацьовано оперативний план заходів з ліквідації її  наслідків. Проведено 32 засідання  міської комісії з питань ТЕБ та НС, рішеннями яких виконано ряд завдань з питань цивільного захисту населення. Підготовлено 10 доручень та 8 розпоряджень міського голови, 49 розпоряджень керівника робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород. Надано 10 відповідей на запити на публічну інформацію.

Здійснено коригування плану евакуації м. Ужгород, плану цивільного захисту на особливий період. Направлено на навчання посадових осіб у навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Закарпатської області відповідно поданих заявок. Надано методичну допомогу представникам підприємств, установ та організації з   питань   цивільного   захисту.   Проведено   перевірку   системи  оповіщення у м. Ужгород.

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення населення міста з питань попередження і ліквідації наслідків надзвичайних подій або ситуацій природного та техногенного характеру організовано підписання договору про співпрацю між виконавчим комітетом Ужгородської міської ради та  ПАТ «ВФ Україна» ТМ Vodafone з питань залучення можливостей мобільного оператора для  організації у місті Ужгород оповіщення населення через смс-повідомлення про можливу загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Проведено 2 штабних тренування, спеціальне об’єктове тренування та спеціальне об’єктове навчання, розроблено інтерактивну карту цивільного захисту міста Ужгород.  Всього у 2020 році у місті проведено 14 відповідних навчальних заходів з підготовки органів управління та сил ЦЗ м. Ужгород.

З метою виконання заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки підготовлено Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки.

Забезпечено проведення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням   вимог   законодавства   у  сфері техногенної та пожежної безпеки у м. Ужгород на об’єктах, які належать до сфери  управління Ужгородської міської ради, захисних споруд тощо.


2019

З В І Т
про роботу відділу цивільного захисту населення за 2019 рік

Протягом звітного періоду відділом цивільного захисту населення проведено 10 засідань  міської комісії з питань ТЕБ та НС, рішеннями яких виконано ряд завдань з питань цивільного захисту населення. Підготовлено 6 доручень та 5 розпоряджень міського голови. Надано 14 відповідей на запити на публічну інформацію, 3 відповіді на звернення юридичних та фізичних осіб. Здійснено коригування плану евакуації міста Ужгород, плану цивільного захисту на особливий період. Направлено на навчання посадових осіб у навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Закарпатської області відповідно поданих заявок.

Надано методичну допомогу представникам підприємств, установ та організацій з   питань   цивільного   захисту.   Проведено   перевірку   системи   оповіщення у м. Ужгород.

З метою підвищення рівня інформаційного забезпечення населення міста з питань попередження і ліквідації наслідків надзвичайних подій або ситуацій природного та техногенного характеру організовано підписання договору про співпрацю між виконавчим комітетом Ужгородської міської ради та філією публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція». Налагоджено взаємодію з  ПАТ «ВФ Україна» ТМ Vodafone з питань залучення можливостей мобільного оператора для  організації у місті Ужгород оповіщення населення через смс-повідомлення про можливу загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

На   виконання   розпорядження   Кабінету Міністрів України 11.07.2018  № 488-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій” затверджено Положення про місцеву систему централізованого оповіщення міста Ужгород.

На базі  Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 проведено показове практичне об’єктове протипожежне тренування із залученням спеціалізованих служб місцевого рівня цивільного захисту міста Ужгород. Всього у 2019 році проведено 45 відповідних навчальних заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту міста Ужгород.

З метою виконання заходів для вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в місті Ужгород підготовлено Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки.

Забезпечено проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у місті Ужгород на об’єктах, які належать до сфери управління Ужгородської міської ради.