Відомості про стан проходження перевірки

Відомості про стан проходження перевірки

Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України “Про очищення влади” (діючий)

 

з/п

 Дата початку перевірки  П.І.Б. особи, щодо якої здійснюється перевірка  Посада на яку претендує / призначений  Копія заяви про перевірку Копія Декларації   Результати перевірки
1 24.07.15 Боярчук Дмитро Васильович Заступник начальника відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява  декларація  За результатами перевірки, проведеної на виконання вимог Закону України “Про очищення влади” та Поряд ку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очи щення влади”, затвердже- ного постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Ужгородською міською радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,  встанов лено, що до Боярчука Дмитра Васильовича, який перебуває на посаді заступника начальника відділу соціальних допомог управління праці та соціаль-ного захисту населення міської ради, не застосову- ються заборони, визначені частиною третьою та четвер-тою статті 1 Закону України “Про очищення влади” 
2 24.07.15 Марадик Василь Васильович Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку заява  декларація   
3 24.07.15 Павличко Олена Іллівна Головний спеціаліст відділу архітектури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури заява  декларація  За результатами перевірки, проведеної на виконання вимог Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей  щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очи щення влади”, затвердженого постановою Кабінету Мініст рів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Ужгород- ською міською радою прове-дено перевірку достовірності відомостей щодо застосуван-ня заборон, передбачених частинами третьою і четвер-тою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,  встанов лено, що до Павлич ко    Олени Іллівни, яка  перебуває на посаді головного спеціаліста відділу архітек-  тури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури міської ради, не застосовуються заборони,

визначені частиною третьою

та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” 

4 24.07.15 Пайда Оксана Володимирівна Начальник  відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства заява  декларація 
5 24.07.15 Повханич Мар’яна Василівна Провідний спеціаліст-координатор відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява  декларація   
6 24.07.15 Попович Мар’ян Мирославович Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку заява  декларація   
7 24.07.15 Сітало Ірина Леонідівна Провідний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку  отримувачів пільг, гарантій, та компенсацій управління праці та соціального захисту населення заява  декларація   
8 24.07.15 Феєр Яна Юріївна Головний спеціаліст відділу землекористування

заява 

декларація   
9 27.08.15 Ткач Тетяна Василівна Головний спеціаліст загального відділу заява  декларація   
10 27.08.15 Зима Тетяна Олександрівна Спеціаліст 1 категорії загального відділу заява  декларація   
11 27.08.15 Вориняк Діана Дмитрівна Спеціаліст 1 категорії загального відділу заява  декларація   
12 15.09.2015 Шкирта Іван Іванович Заступник міського голови заява декларація  
13 15.09.2015 Гуменюк Ірина Вікторівна Заступник начальника відділу доходів бюджету фінансового управління заява декларація  
14 15.09.2015 Балко Наталія Миколаївна Адміністратор відділу надання адміні-стративних послуг центру надання адміністративних послуг заява декларація  
15 28.09.2015 Шендригоренко Іван Іванович Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку заява декларація  
16 28.09.2015 Горват Віталій Васильович Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку заява декларація  
17 03.12.2015 Білак Олександр Павлович заступник міського голови заява декларація  
18 18.12.2015 Цап Іштван Юліусович перший заступник міського голови заява декларація  
19 18.12.2015 Габор Олександр Михайлович заступник міського голови заява декларація  
20 18.12.2015 Кохан Алла Іванівна консультант міського голови заява декларація  
21 13.01.2016 Береш Арпад Андрійович провідний спеціаліст підрозділу прийому заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
22 13.01.2016 Гецко Діана Наумівна провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
23 13.01.2016 Шкаровецький Віталій Юрійович спеціаліст1 категорії відділу персоніфікова- ного обліку отримува- чів пільг, гарантій та компенсацій управлін- ня праці та соціального захисту населення заява декларація  
24 19.01.2016 Маркович Ганна Іванівна провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення заява декларація  
25 27.01.2016 Шушка Олександр Іванович Заступник начальника відділу муніципальної поліції та правопорядку заява декларація  
26 05.02.2016 Іванцик Кристина Віталіївна Спеціаліст І категорії загального відділу заява декларація  
27  21.03.2016 Бабидорич Володимир

Іванович

заступник директора департаменту міського господарства, начальник управління житлово-комунального господарства  заява  декларація  
28 21.03.2016 Костромін Микола Олександрович головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики  Заява  декларація  
 29  03.06.2016  Шевчук Олеся Олександрівна  начальник відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація
30 07.04.2016 Луків Назар Йосифович головний спеціаліст відділу фізичної культури  та спорту управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація  
31   03.06.2016  Лукша Наталія Олегівна  заступник начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація  
 32  03.06.2016  Кравчук Володимир Володимирович  начальник відділу реєстрації  місця проживання Заява декларація
 33  03.06.2016  Травіна Ольга Валеріївна  заступник начальника управління економіки та підприємництва, начальник відділу зовнішньоекономічних  зв’язків, інвестицій та туризму Заява декларація
 34  03.06.2016  Воловар Марія Василівна  начальник відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи Заява декларація
 35  03.06.2016  Козак Наталія Дмитрівна  начальник протоколь-ного відділу Заява декларація
 36  03.06.2016  Махобей Тетяна Анатоліївна  начальник відділу роботи  із зверненнями громадян Заява декларація
 37  03.06.2016  Рудов Оксана Миколаївна  начальник загального відділу Заява декларація
 38  03.06.2016  Пуглик Олександр Ігорович  начальник відділу  організаційної роботи та внутрішньої політики Заява декларація
 39  03.06.2016  Горват
Мирослав Васильович
  начальник відділу соціальних  допомог управління праці та соціального захисту населення Заява декларація
 40  03.06.2016  Зан Жанна Анатоліївна  головний спеціаліст відділу муніципальної Заява декларація
 41  03.06.2016  Торма Катерина Оскарівна  адміністратор відділу надання адміністра-тивних послуг центру надання адміністратив-них послуг Заява декларація
 42  03.06.2016  Бабидорич
Ольга Вікторівна
 головний спеціаліст відділу реєстрації  місця проживання Заява декларація
 43  03.06.2016  Шароші Степан Степанович  головний спеціаліст відділу муніципальної Заява декларація
 44  17.06.2016  Пекар Віталій Іванович  заступник начальника управління правової роботи, начальник відділу позовної та претензійної роботи  Заява  декларація
 45  17.06.2016 Мудра Олександр Іванович  начальник господар- сько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація
 46  17.06.2016  Куценко Ігор Миколайович  заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація
 47  17.06.2016  Турховська Ганна Іванівна  начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація
 48  17.06.2016  Торма Надія Іванівна  заступник начальника відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація
 49  17.06.2016  Мар’їна Тетяна Іванівна  начальник архівного відділу  Заява  декларація
 50  17.06.2016  Арокгаті Марія Юріївна  начальник служби у справах дітей  Заява  декларація
 51  17.06.2016  Зима Ірина Василівна  начальник відділу оборонної та мобілізаційної  роботи  Заява  декларація
 52  17.06.2016  Дмитрієв Сергій Вікторович начальник відділу оборонної та мобілізаційної  роботи  Заява  декларація
 53  17.06.2016  Жирков Григорій В’ячеславович  начальник відділу ведення Державного ре- єстру виборців  Заява  декларація
 54  17.06.2016  Просяник  Сергій  Борисович  начальник відділу муніципальної поліції  Заява  декларація
 55  17.06.2016  Тарахонич Вікторія Юріївна  начальник відділу міжнародних грантових програм та інновацій  Заява  декларація
 56  17.06.2016  Павлув Жанна Вікторівна  начальник  центру надання адміністративних
послуг
 Заява  декларація
 57  17.06.2016  Курило Андріан Сергійович  головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація
 58  17.06.2016  Калабішка Катерина  Олександрівна  спеціаліст 1 категорії відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Заява  декларація
 59  17.06.2016  Котигорошко Олеся Ігорівна  головний спеціаліст відділу закупівель та  регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація
 60  17.06.2016  Груба Світлана  Михайлівна  заступник начальника  відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Заява  декларація
 61  17.06.2016  Ліврінц Лариса Михайлівна  адміністратор відділу надання адміністратив-
них послуг центру надання адміністративних послуг
 Заява декларація
 62  17.06.2016  Касинець Іванна Василівна  головний спеціаліст відділу зовнішньо- економічних зв’язків, інвестицій та туризму управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 63  17.06.2016  Бондаренко Ганна Борисівна  заступник  начальника архівного відділу  Заява  декларація
 64  17.06.2016  Віщанська Вікторія Іванівна  головний спеціаліст пресслужби  Заява  декларація
 65  17.06.2016  Годованець Василь  Мтихайлович   заступник начальника служби  у справах дітей  Заява  декларація
 66  07.07.2016  Дорош Тарас Іванович  головний спеціаліст  господарсько-експлуатаційного відділу  Заява  декларація
 67  07.07.2016  Крайниківська Леся Юріївна  заступника начальника центру надання адміністративних послуг, начальник від- ділу дозвільно-погоджувальних  процедур, адміністратор  Заява  декларація
 68  07.07.2016  Голіцина Алла Володимирівна  спеціаліст 1 категорії  відділу реєстрації місця проживання  Заява  декларація
 69  07.07.2016  Цапліна Ірина Богданівна  головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку  Заява  декларація
 70  07.07.2016  Драшкоці Георгій Адальбертович  головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель
та зв’язку
 Заява  декларація
 71  07.07.2016  Химич Вікторія Віталіївна  головний спеціаліст з тендерних питань відділу транспорту, державних закупівель
та зв’язку
 Заява  декларація
 72  07.07.2016  Онопко Марина Василівна  державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Заява  декларація
 73  07.07.2016  Просяник Тетяна Сергіївна  головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями  Заява  декларація
 74 07.07.2016  Чепкий Олександр Олексійович  начальник відділу землекористування  Заява  декларація
75  07.07.2016  Станчак Олена Степанівна  головний спеціаліст архівного відділу  Заява  декларація
 76  07.07.2016  Сідун Лариса Миколаївна  головний спеціаліст відділу кадрової роботи,
нагород та спецроботи
 Заява  декларація
 77  07.07.2016  Матковська Олександра Романівна  головний спеціаліст відділу бух-галтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація
 78  07.07.2016  Павленко Варвара Володимирівна  головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постій- ними комісіями  Заява  декларація
 79  07.07.2016  Лисюк Світлана Володимирівна  заступник начальника загального відділу  Заява  декларація
 80  07.07.2016  Білецький Олександр
Степанович
 головний спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  Заява  декларація
 81  07.07.2016  Василиндра Ольга Михайлівна  заступник начальника управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація
 82  07.07.2016  Рогань Мар’яна Степанівна  головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян  Заява  декларація
 83 07.07.2016 Фленько Іван Іванович  директор Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Заява  декларація
 84  07.07.2016  Мінаєва Алла Ласлівна  головний спеціаліст протокольного відділу  Заява  декларація
 85  07.07.2016  Федьо Тетяна Михайлівна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення  Заява  декларація
 86  07.07.2016  Зеленяк Світлана Сергіївна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового  Заява  декларація
 87  07.07.2016  Гомза Діана Володимирівна  головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового  Заява  декларація
 88  07.07.2016  Зінич Алла Борисівна  начальник відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення  Заява  декларація
 89  07.07.2016  Бандурин Олеся Миколаївна головний спеціаліст відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення  Заява  декларація
 90  07.07.2016  Квіт Валентина Вікторівна  заступник начальника управління містобудування та архітектури Заява  декларація
 91  07.07.2016  Івегеш Михайло  Михайлович  начальник служби містобудівного кадастру  управління містобудування та архітектури  Заява  декларація
 92  07.07.2016  Юрко Адам Адамович  начальник управління капітального будівництва  Заява  декларація
 93  07.07.2016  Біксей Андрій Борисович  начальник управління праці та соціального за- хисту населення  Заява  декларація
 94  07.07.2016  Ковач Марія Федорівна  заступник начальника управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 95  07.07.2016  Бабунич Оксана Юріївна  начальник управління освіти  Заява декларація
 96  07.07.2016  Пуківська
Марина Іванівна
 заступник начальника управління освіти  Заява  декларація
 97  07.07.2016  Гах
Леся Мирославівна
 начальник фінансового управління  Заява  декларація
 98  07.07.2016  Граб Галина Ярославівна  заступник начальника  фінансового управління, начальник бюджетного відділу  Заява  декларація
 99  07.07.2016  Кенс Оксана Юріївна  заступник начальника фінансового управління, начальник відділу доходів бюджету  Заява  декларація
 100  09.11.2016  Альєнтьєв Олег Володимирович  головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання  Заява  декларація
 101  09.11.2016  Блага Мар’яна Михайлівна  головний спеціаліст  відділу бухгалтерського обліку департаменту міського господарства  Заява  декларація
 102  09.11.2016  Боднар
Оксана Романівна
 заступник начальника відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація
 103  09.11.2016  Бонь Марина Михайлівна  адміністратор відділу надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація
 104  09.11.2016  Боровіков
Максим Анатолійович
 головний спеціаліст відділу благоустрою управління житловокомунального господарства  департа-менту  міського господарства  Заява  декларація
 105  09.11.2016  Боць
Любов Орестівна
 начальник відділу бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи, головний бухгалтер фінансового управління  Заява  декларація
 106  09.11.2016  Власик
Дмитро Вікторович
 головний спеціаліст відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація
 107  09.11.2016  Вахненко Наталія
Леонідівна
 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому  Заява  декларація
 108  09.11.2016  Воловар
Роман Іванович
 заступник начальника відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  Заява декларація
 109  09.11.2016  Галайчук
Ганна Михайлівна
 спеціаліст 1 категорії відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища управління містобудування  та архітектури  Заява  декларація
 110  09.11.2016 Геба Ірина Миколаївна  головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 111  09.11.2016  Геба
Тетяна Андріївна
 провідний спеціаліст -психолог відділу соціальної роботи Ужгородсько
го міського центрусоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 Заява  декларація
 112  09.11.2016  Готра
Віталій Іванович
 головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація
 113  09.11.2016  Граб
Іван Іванович
 головний спеціаліст відділу муніципальної поліції  Заява  декларація
 114  09.11.2016  Гулько
Валентина Володимирівна
 головний спеціаліст  від ділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 115  09.11.2016  Заріцька
Віра  Степанівна
 головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини та дизайну міського середовища управління містобудування  та архітектури  Заява  декларація
 116  09.11.2016  Зелінська
Марина Іванівна
 головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва   Заява  декларація
 117  09.11.2016  Кирлик
Іванна Карлівна
 головний спеціаліст відділу охорони здоров’я  Заява  декларація
 118  09.11.2016  Куберка
Марина Юріївна
 начальник відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 119  09.11.2016  Лайкун Моніка
Іштванівна
 головний спеціаліст відділу землекористування   Заява  декларація
 120  09.11.2016  Лазар Терезія
Василівна
 головний спеціаліст відділу торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 121  09.11.2016  Левчук
Олена Юріївна
 головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики  Заява декларація
 122  09.11.2016  Лозан
Олександр Васильович
 головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 123  09.11.2016  Лукач Петро
Михайлович
 заступник начальника відділу фінансування місцевого господарства фінансового управління  Заява  декларація
 124  09.11.2016  Малетич Корнелія
Іванівня
 спеціаліст
1 категорії загального відділу
 Заява  декларація
 125  09.11.2016  Машіка Еріка
Йосипівна
 заступник начальника  бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація
 126  09.11.2016  Медвідь
Стефанія Миколаївня
 начальник відділу з питань тарифів управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 127  09.11.2016  Милян
Петро Михайлович
 головний спеціаліст відділу спорту, сім’ї та молоді управління у справах  куль тури, спорту, сім’ї та молоді  Заява  декларація
 128  09.11.2016  Митровцій
Олена  Василівна
 заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійної роботи, заступник головного бухгалтера фінансового управління  Заява  декларація
 129  09.11.2016  Несух
Олександра Григорівна
 головний спеціаліст (соціальний педагог) відділу соціальної роботи Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Заява  декларація
 130  09.11.2016  Ньорба
Вікторія Володимирівна
 головний  спеціаліст відділу благоустрою упраління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 131  09.11.2016  Орбан Наталія
Леонідівна
 заступник начальник управління правового забезпечення  Заява  декларація
 132  09.11.2016  Пайда Наталія
Василівна
 головний спеціаліста відділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 133  09.11.2016  Папай Марія
Бейлівна
 начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла управління  майном департаменту міського господарства  Заява  декларація
 134  09.11.2016  Погорєлова Олена
Леонідівна
 головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю  Заява  декларація
 135  09.11.2016  Полтавцева Тетяна
Вікторівна
 начальник управління майном департаменту міського господарства  декларація
 136  09.11.2016  Попкова
Тетяна Анатоліївна
 головний спеціаліст відділу обліку, розподілу та приватизації  житла управління  майном департаменту міського господарства  Заява  декларація
 137  09.11.2016  Прадід Віталія
Василівна
 головний економіст бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація
 138  09.11.2016  П’ятак
Алла Петрівна
 головний економіст відділу фінансування місцевого господарства фінансового управління  Заява  декларація
 139  09.11.2016  Сабадош Руслана
Йосипівна
 начальник відділу надання адміністративних послуг, адміністратор центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація
 140  09.11.2016  Садовнікова Вероніка Олександрівна  начальник відділу управління комунальною власністю та земель ними ресурсами управління майном департаменту міського господарства  Заява  декларація
 141  09.11.2016  Симчина
Мар’яна Михайлівна
 головний спеціаліст відділу архітектури та регулювання забудови  управління містобудування та архітектури  Заява  декларація
 142  09.11.2016  Станкович Вікторія
Іванівна
 начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва  Заява декларація
 143  09.11.2016  Столярова Ірина Михайлівна  заступник  начальника відділу охорони здоров’я  Заява  декларація
 144  09.11.2016  Цап Іштван
Іштванович
 головний спеціаліст відділу державного архітектурно-будівельного контролю  Заява  декларація
 145  09.11.2016  Чауш Василь Венедиктович  головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 146  09.11.2016  Шалаєва Катерина
Миронівна
 головний економіст бюджетного відділу фінансового управління  Заява  декларація
 147  09.11.2016  Шершун Ольга
Василівна
 головний економіст відділу фінансування місцевого господарства фінансового  управління  Заява  декларація
 148  09.11.2016  Щербанич Сергій
Іванович
 начальник відділу економіки та промисловості управління економі кита підприємництва  Заява  декларація
 149  09.11.2016  Яцків Олена
Іванівна
 начальник відділу закупівель та регулювання економічної  діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація
 150  16.11.2016  Адамовська Алла
Іванівна
 державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 151  16.11.2016  Адамова Неллі
Олексіївна
 державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 152  16.11.2016  Беспечна Світлана
Давидівна
 начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління праці та соціально- го захисту населення  Заява  декларація
 153  16.11.2016  Вакула Анастасія
Михайлівна
 провідний спеціаліст відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 154  16.11.2016  Власик Вікторія
Петрівна
 провідний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян управління праці та соціального за хисту населення  Заява  декларація
 155  16.11.2016  Гарник Світлана
Олександрівна
 головний спеціаліст, керівник підрозділу відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 156  16.11.2016  Гараз Євгенія
Яківна
 головний спеціаліст, керівник підрозділу відділу соціальних допомог управління праці та соціального за-хисту населення  Заява  декларація
 157  16.11.2016  Герасімова Оксана
Вікторівна
 головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 158  16.11.2016  Готра Лариса
Олександрівна
 головний спеціаліст підрозділу прийому заяв та документів від ділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 159  16.11.2016  Гешур Світлана
Янівна
 головний Державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 160  16.11.2016  Келемец Алла
Михайлівна
 начальник відділу з питань за хисту  населення від наслідків аварії на  ЧАЕС управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 161  16.11.2016  Коваль Вікторія
Вікторівна
 головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація
 162  16.11.2016  Куценко Леся
Євстахіївна
 начальник відділу праці та зайнятості населення управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 163  16.11.2016  Куприч Ольга
Петрівна
 провідний спеціаліст підрозділу оформлення  виплати і виготовлення  виплатних документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 164  16.11.2016  Ламбрух Іванна
Зореславівна
 адміністратор відділу надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг  Заява  декларація
 165  16.11.2016  Левкулич Вікторія
Петрівна
 спеціаліст 2 категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 166  16.11.2016  Луньова Галина
Вікторівна
 спеціаліст І категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 167  16.11.2016  Мацко Зеновія
Іванівна
 провідний спеціаліста відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 168  16.11.2016  Мухомед’янова Катерина
Степанівна
 спеціаліст І кате горії відділу контролю за призначенням
та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення
 Заява  декларація
 169  16.11.2016  Остап’юк Любов
Андріївна
 головний спеціаліст відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація
 170  16.11.2016  Панулін-Гаджега Мар’яна Володимирівна  спеціаліст І категорії відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 171  16.11.2016  Переста Валентина
Федорівна
 головний спеціаліст відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 172  16.11.2016  Петрова Мирослава
Василівна
 головний спеціаліста відділу праці та зайнятості населення управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація
 173  16.11.2016  Пфайфер Вікторія
Валеріївна
 начальник відділу у справах інвалідів та ветеранів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 174  16.11.2016  Рожкова Галина
Михайлівна
 головний спеціаліст-бухгалтер відділу з питань захисту  населення від наслідків аварії на  ЧАЕС управління праці та соціально го захисту населення  Заява  декларація
 175  16.11.2016  Селеш Мар’яна
Йосипівна
 спеціаліст І категорії відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 176  16.11.2016  Сов’як Мар’яна
Михайлівна
 державний соціальний інспектор  управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 177  16.11.2016  Топорницька Іванна
Миколаївна
 головний спеціаліст-програміст відділу ви- конання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 178  16.11.2016  Турянчик Олександра Олександрівна  начальник управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства  Заява  декларація
 179  16.11.2016  Ходанич
Марта  Юріївна
 заступник начальника відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 180  16.11.2016  Фревлик Люба Миколаївна  начальник відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 181  16.11.2016  Федяєва
Олена Олексіївна
 провідний спеціаліст відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 182  25.11.2016  Аділова
Світлана  Ярославівна
 головний спеціаліст підрозділу обробки заяв і документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 183  25.11.2016  Бойко
Мар’яна Юріївна
 головний спеціаліст відділу інновацій, розвитку та туризму управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 184  25.11.2016  Головей Ян Ярославович  спеціаліст 1 категорії відділу програмного та комп’ютерного забезпечення  Заява  декларація
 185  25.11.2016  Дякович
Ольга  Антонівна
 головний спеціаліст відділу землекористування  Заява  декларація
 186  25.11.2016  Каліновська
Оксана  Євгеніївна
 начальник відділу архітектури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури  Заява  декларація
 187  25.11.2016  Логойда
Тетяна  Михайлівна
 спеціаліст 1 категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 188  25.11.2016  Лучинець
Мар’яна  Василівна
 головний спеціаліст підрозділу обробки заяв і документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 189  25.11.2016  Малета Ірина Володимирівна  головного спеціаліста відділу землекористування  Заява  декларація
 190  25.11.2016  Месевра
Мар’яна Юріївна
 головний спеціаліст відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства  Заява  декларація
 191  25.11.2016  Міхалко
Іветта  Іванівна
 головний спеціаліст відділу економіки та промисловості управління економіки та підприємництва  Заява  декларація
 192  25.11.2016  Біксей
Світлана Сергіївна
 головний спеціаліст відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального за-хисту населення  Заява  декларація
 193  25.11.2016  Гайович Сергій Васильович  головний спеціаліст-юрисконсульт управління освіти  Заява  декларація
 194  25.11.2016  Грісь Артем Васильович  державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Заява  декларація
 195  25.11.2016  Кузнєцова
Катерина Михайлівна
 спеціаліст 1 категорії відділу  ви конання бюджету, бухгалтерського обліку  та  контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення  Заява  декларація
 196  25.11.2016  Сідун
Іван Іванович
 головний спеціаліста відділу муніципальної поліції  Заява  декларація