Андріїв Богдан Євстафійович

Андріїв Богдан Євстафійович

Голова Ужгородської міської ради

Прийом громадян:
 • УМР, каб. 305
 • 61-70-71
 • umr@rada-uzhgorod.gov.ua
 • Перший понеділок місяця
 • 10:00-13:00
Примітки:
Запис на прийом здійснюється до 10:00 в день прийому
 • Народився 12 серпня 1969 року в с.Конюхів Стрийського району Львівської області.

  Освіта

  У 1986 році закінчив Дулібську середню школу. Трудову діяльність розпочав у 1986 році на посаді молодшого медпрацівника Стрийської районної лікарні. У листопаді 1987 року був призваний на строкову службу до лав Збройних Сил СРСР, звільнився восени 1989 року.

  З грудня 1989 року навчався в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова на механічному факультеті, який закінчив у 1995 році за спеціальністю «машини та апарати харчових виробництв», інженер-механік. У 2004 році закінчив Київський університет права і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юрист.

  Сімейний стан

  Одружений. Має  двох дітей.

  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

  міського голови

  Очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання завдань, покладених на орган місцевого самоврядування.

  Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, забезпечує виконання  рішень міської ради та її виконавчого комітету.

  Забезпечує підготовку та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, реалізацію державної бюджетної політики в місті,   державних,  цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. У межах затвердженого радою бюджету виступає розпорядником коштів, використовуючи їх за цільовим призначенням. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах  ради. Контролює стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради.

  Представляє міську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,  а також у міжнародних відносинах з питань міжнародного співробітництва.

  Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

  Утворює при необхідності консультативні, дорадчі   комісії, робочі групи та інші органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

  Видає розпорядження, доручення та інші акти, віднесені до компетенції ради та виконкому.

  Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій та засідань виконкому.

  Оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, пожеж  надзвичайну ситуацію у місті, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я, збереженням матеріальних цінностей.

  Спрямовує та контролює діяльність міської ради, її виконавчих органів,   усіх підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, що належать до комунальної власності міста.

  Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

   

  Координує роботу:

  • департаменту міського господарства;
  • фінансового управління;
  • управління економіки та підприємництва;
  • управління містобудування та архітектури;
  • управління правового забезпечення;
  • управління капітального будівництва;
  • відділу оборонної та мобілізаційної роботи;
  • відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому;
  • відділу державного архітектурно-будівельного контролю;
  • відділу землекористування;
  • патронатної служби.

  Звіт за 2016 рік