Борець Вадим Олександрович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Народився 31 серпня 1976 року в місті Усмань Ліпецької області, Росія.

Громадянин України.

Вищу освіту за спеціальністю «інженерна механіка» здобув в Академії Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького у 1997 році та  за спеціальністю «правознавство» - у Хмельницькому інституті регіонального управління та права у 2004 році.

З липня 1993 року по грудень 2019 року – проходив військову службу в лавах Державної прикордонної служби України.

8 грудня 2020 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міської ради.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі містобудування та архітектури, освіти та соціального захисту населення, захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури, освіти, соціального захисту населення; раціональне і ефективне використання та розвиток мережі освітніх закладів міста; організацію розроблення і здійснення заходів з подальшого коригування генерального плану міста, з  питань праці, соціального захисту, пенсійного забезпечення, сімейної політики, материнства і дитинства, взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг.

Координує роботу:

департаменту праці та соціального захисту населення;

управління містобудування та архітектури;

управління освіти;

служби у справах дітей.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

вищими навчальними та професійно-технічними закладами міста;

управлінням Пенсійного фонду України у м. Ужгороді;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності);

громадськими організаціями, об’єднаннями освітнього спрямування.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови з визначених напрямів діяльності, підписує додатки до рішень ради.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови з визначених напрямів діяльності.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.