Андріїв Богдан Євстафійович

Ужгородський міський голова

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

  Народився 12 серпня 1969 року в с. Конюхів Стрийського району Львівської області. У 1986 році закінчив Дулібську середню школу. Трудову діяльність розпочав на посаді медпрацівника Стрийської районної лікарні. З листопада 1987 року  по листопад 1989 року проходив строкову службу в Збройних силах СРСР. З грудня 1989 року по червень 1995 року навчався в Одеському технологічному інституті харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2004 році закінчив Київський університет права за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. З липня 1995 року працював на посаді провідного спеціаліста та начальника відділу в Закарпатському центрі сертифікатних аукціонів. З листопада 1996 року по листопад 2004 року прийнятий на державну службу в Карпатську регіональну митницю. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора та начальника відділу відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил. З березня 2013 року по листопад 2014 року працював членом наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна енергія ПЛЮС». З листопада 2014 року по листопад 2015 року обіймав посаду секретаря Ужгородської міської ради. 16 листопада 2015 року обраний на посаду Ужгородського міського голови.  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови

Очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання завдань, покладених на орган місцевого самоврядування. Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, забезпечує виконання  рішень міської ради та її виконавчого комітету. Забезпечує підготовку та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, реалізацію державної бюджетної політики в місті,   державних,  цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. У межах затвердженого радою бюджету виступає розпорядником коштів, використовуючи їх за цільовим призначенням. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах  ради. Контролює стан мобілізаційної підготовки та рівень мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради. Представляє міську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,  а також у міжнародних відносинах з питань міжнародного співробітництва. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста. Утворює при необхідності консультативні, дорадчі   комісії, робочі групи та інші органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад. Видає розпорядження, доручення та інші акти, віднесені до компетенції ради та виконкому. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій та засідань виконкому. Оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, пожеж  надзвичайну ситуацію у місті, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я, збереженням матеріальних цінностей.

Спрямовує та контролює діяльність міської ради, її виконавчих органів,   усіх підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, що належать до комунальної власності міста. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади.

Координує роботу:

 • відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами;
 • департаменту фінансів та бюджетної політики;
 • відділу оборонної та мобілізаційної роботи;
 • відділу цифільного захисту населення;
 • відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому;
 • управління державного архітектурно-будівельного контролю;
 • управління муніципальної варти;
 • відділу інформаційної роботи;
 • служби персоналу та спецроботи;
 • патронатної служби.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

 • Державною фінансовою інспекцією у Закарпатській області;
 • Державною податковою інспекцією у м. Ужгороді ДФС України;
 • управлінням Державної казначейської служби в м. Ужгороді;
 • правоохоронними та іншими державними органами, що діють на території міста по охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, запобіганню та протидії корупції;
 • банківськими установами;
 • прикордонною службою;
 • митною службою;
 • міськвійськкоматом;
 • управлінням ДСНС у Закарпатській області;
 • телерадіокомпаніями;
 • редакцією газети "Ужгород".

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради та за власною ініціативою за напрямами роботи. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.

Публічний звіт міського голови Богдана Андріїва за 2018 рік

Публічний звіт міського голови Богдана Андріїва за 2017 рік

Звіт за 2018 рік Звіт за 2016 рік Е-декларації на порталі НАЗК