Андріїв Богдан Євстафійович

Ужгородський міський голова

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Народився 12 серпня 1969 року в с. Конюхів Стрийського району Львівської області. У 1986 році закінчив Дулібську середню школу. Трудову діяльність розпочав на посаді медпрацівника Стрийської районної лікарні. З листопада 1987 року  по листопад 1989 року проходив строкову службу в Збройних силах СРСР. З грудня 1989 року по червень 1995 року закінчив Одеську державну академію харчових технологій ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Обладнання харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2004 році закінчив Київський університет права за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. З липня 1995 року працював на посаді провідного спеціаліста та начальника відділу в Закарпатському центрі сертифікатних аукціонів. З листопада 1996 року по листопад 2004 року прийнятий на державну службу в Карпатську регіональну митницю. Працював на посадах старшого інспектора, головного інспектора та начальника відділу відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил. З березня 2013 року по листопад 2014 року працював членом наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна енергія ПЛЮС». З листопада 2014 року по листопад 2015 року обіймав посаду секретаря Ужгородської міської ради. 16 листопада 2015 року обраний на посаду Ужгородського міського голови.  

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

міського голови

Очолює міську раду та її виконавчий комітет, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання завдань, покладених на орган місцевого самоврядування.

Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечує виконання  рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Забезпечує підготовку та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, реалізацію державної бюджетної політики в місті,   державних,  цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. У межах затвердженого радою бюджету виступає розпорядником коштів, використовуючи їх за цільовим призначенням. Несе відповідальність за збереження державної таємниці, здійснює контроль за дотриманням режиму секретності. Відповідає за реалізацію кадрової політики, державної інформаційної політики; контроль за: виконанням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності; дотримання правил благоустрою на території міста.

Представляє міську громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,  а також у міжнародних відносинах з питань міжнародного співробітництва.

Призначає на посади посадових осіб органу місцевого самоврядування апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, звільняє з таких посад у порядку, визначеному законодавством.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міської ради, або уповноважує на це своїх заступників.

Утворює за необхідності консультативні, дорадчі   комісії, робочі групи та інші органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Видає розпорядження, доручення та інші акти, віднесені до компетенції ради та виконкому.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій та засідань виконкому.

Оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, пожеж  надзвичайну ситуацію у місті, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням громадського порядку, рятуванням життя людей, захистом їх здоров’я, збереженням матеріальних цінностей.

Спрямовує та контролює діяльність міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та  організацій, що належать до сфери управління міської ради.

У межах компетенції здійснює інші функції та повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

У разі відсутності міського голови (відпустка, відрядження, інше) виконання обов’язків покладається на секретаря ради — з питань роботи ради, на заступника міського голови — з питань роботи виконавчих органів на підставі відповідного розпорядження або у порядку, визначеному законодавством.

Контролює діяльність:

департаменту  фінансів та бюджетної політики;

управління державного архітектурно-будівельного контролю;

управління  муніципальної варти;

відділу оборонної та мобілізаційної роботи;

відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому;

відділу  з питань запобігання та виявлення  корупції;

відділу інформаційної роботи;

служби персоналу та спецроботи;

патронатної служби.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

управлінням Західного офісу Держаудитслужби  у Закарпатській області;

Державною податковою інспекцією у м. Ужгороді ГУ ДПС у Закарпатській;

управлінням Державної казначейської служби в м. Ужгороді;

правоохоронними та іншими державними органами, що діють на території міста із запобігання та протидії корупції;

банківськими установами;

митною службою;

міськвійськкоматом;

засобами масової інформації.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради та за власною ініціативою, за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.


Публічний звіт міського голови Богдана Андріїва за 2017 рік

Звіт за 2018 рік

Звіт за 2016 рік

Е-декларації на порталі НАЗК