Пинзеник Василь Васильович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Народився 24 травня 1985 року в місті Мукачево Закарпатської області.

Громадянин України.

Вищу освіту за спеціальністю «економіка підприємства» здобув в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2007 році та за спеціальністю «економіка підприємства» - в Тернопільському національному економічному університеті у 2011 році.

З 2006 року по 2020 рік – працював фізичною особою-підприємцем.

8 грудня 2020 року затверджений заступник міського голови Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі економіки та підприємництва, транспорту, інвестицій та туризму, міжнародного співробітництва та інновацій.

Забезпечує підготовку, реалізацію планів соціально-економічного розвитку та стратегічних планів розвитку міста, впровадження прийнятих міською радою програм та ефективне проведення економічних реформ, розвиток підприємництва, торгівлі, тарифної політики, державних гарантій у сфері торгівлі, оптимальне використання виробничо-технічного і наукового потенціалу міста, природних, трудових і фінансових ресурсів, стабільність розвитку економіки, впровадження енергоефективних технологій, організацію діяльності  підприємств транспорту міста з метою найбільш ефективного  використання їх потенціалу, підготовку грантових проєктів формування сприятливого інвестиційного іміджу міста та ефективне залучення інвестицій в економіку міста, реалізацію на території міста державної політики у сфері зовнішньо-економічної діяльності, міжнародного співробітницва, залучення міжнародної технічної допомоги та розвитку інновацій, соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Координує роботу:

управління економічного розвитку міста;

управління міжнародного співробітництва та інновацій;

відділу транспорту;

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

представництвами МЗС та консульськими установами у місті;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності).

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови з визначених напрямів діяльності.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.