Рахівський Юрій Васильович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Народився 4 квітня 1965 року в селі Водиця Рахівського району Закарпатської області.

Громадянин України.

Вищу освіту за спеціальністю «правознавство» здобув в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2004 році та за спеціальністю «правознавство» у Київському національному університеті внутрішніх справ у 2007 році.

З травня 1983 року по травень 1985 року проходив службу в Збройних Силах України.

З жовтня 1988 року по березень 2007 року працював на посадах офіцерського та керівного складу в органах  внутрішніх справ України.

Березень 2007 року – жовтень 2019 року – проходження військової служби в органах Служби безпеки України.

Липень 2020 року – грудень 2020 року – помічник патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

8 грудня 2020 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері землекористування, публічних закупівель, цивільного захисту населення, цифрової трансформації.

Забезпечує підготовку та реалізацію програм з питань регулювання земельних відносин, здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, з інформатизації діяльності міської ради, розроблення та організацію виконання міських програм профілактики злочинності та правопорушень на території міста, реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Координує роботу:

управління програмного та комп’ютерного забезпечення;

відділу землекористування;

відділу публічних закупівель;

відділу цивільного захисту населення.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

управлінням ДСНС України у Закарпатській області.

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності);

прикордонною службою;

правоохоронними та іншими державними органами, що діють на території міста по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю.

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови з визначених напрямів діяльності.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.