Рахівський Юрій Васильович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

Громадянин України.

Народився 4 квітня 1965 року в селі Водиця Рахівського району Закарпатської області.

Вищу освіту за спеціальністю «правознавство» здобув в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2004 році та за спеціальністю «правознавство» у Київському національному університеті внутрішніх справ у 2007 році.

З травня 1983 року по травень 1985 року проходив службу в Збройних Силах України.

З жовтня 1988 року по березень 2007 року працював на посадах офіцерського та керівного складу в органах  внутрішніх справ України.

Березень 2007 року – жовтень 2019 року – проходження військової служби в органах Служби безпеки України.

Липень 2020 року – грудень 2020 року – помічник патронатної служби голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

8 грудня 2020 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження
заступника міського голови:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері землекористування, публічних закупівель, капітального будівництва; житлово-комунального господарства, управління майном; дотримання правил благоустрою та паркування на території міста; охорони здоров’я та  цивільного захисту населення.

Забезпечує підготовку та реалізацію програм з питань регулювання земельних відносин, розроблення та організацію виконання міських програм профілактики злочинності та правопорушень на території міста, реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель  відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; дотримання правил благоустрою  та паркування на території міста; з питань капітального будівництва на території міста; житлово-комунального господарства, управління майном, у сфері міського господарства, організацію роботи зі збереження та раціонального використання комунального майна, ефективного функціонування житлово-комунальних підприємств, підготовку стратегічних планів розвитку міського господарства, у галузі охорони здоров’я та цивільного захисту населення.

За відсутності міського голови виконує його обов’язки у сфері збереження державної таємниці та здійснює контроль за дотриманням режиму секретності.

Координує роботу:

відділу землекористування;

відділу публічних закупівель;

управління муніципальної варти;

управління капітального будівництва;

управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення;

департаменту міського господарства.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету міської ради з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

лікувальними закладами на території міста;

правоохоронними та іншими державними органами, що діють на території міста по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю;

управлінням ДСНС України у Закарпатській області;

усіма комунальними та підприємствами житлового-комунального господарства інших форм власності на території міста;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності).

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови   з визначених напрямів діяльності.

Підписує ордери на житлові приміщення,  свідоцтва про право власності на житло.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.

Розпорядження міського голови № 351 від 14.07.2021 року "Про функціональні повноваження міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому"