Риба Андрій Юлійович

Секретар Ужгородської міської ради

Прийом громадян:

Примітки:

Декларація

З грудня 2020 року обраний на посаду секретаря Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради,   державних, галузевих, регіональних та міських програм.

Виконує повноваження, зазначені в статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, зберігання офіційних документів,  пов’язаних із місцевим самоврядуванням територіальної  громади.

У разі відсутності міського голови організовує, планує і координує роботу міської ради та її апарату. За дорученням міського голови або ради організовує та реалізовує спеціальні проекти на території м. Ужгорода, вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Координує роботу:

відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями;

постійних та інших комісій міської ради.

Забезпечує взаємодію міської ради з:

Асоціацією міст України;

органами самоорганізації населення та іншими органами громадського самоврядування;

громадськими організаціями, об’єднаннями.

Візує рішення ради, розпорядження міського голови   з визначених напрямів діяльності, підписує додатки до рішень ради.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.

Звіт за 2016 рік Фракційний звіт 2017 рік Фракційний звіт 2018 рік Звіт за 2019 рік