Шимон Іван Петрович

Заступник міського голови

Прийом громадян:

Примітки:

Народився 21 травня 1977 року в селі Данилово Хустського району Закарпатської області.

Громадянин України.

Вищу освіту за спеціальністю «правознавство» здобув в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2002 році та за спеціальністю «правознавство» - в Національній академії прокуратури України у 2014 році.

У 2017 році присвоєно науковий ступінь «Кандидат юридичних наук».

З грудня 1996 року по травень 1998 року проходив службу в лавах Української армії.

Трудову діяльність розпочав у 2002 році на посаді помічника адвоката приватного підприємця.

З липня 2002 року по листопад 2002 року - помічник Ужгородського транспортного прокурора прокуратури Закарпатської області.

Листопад 2002 – лютий 2004 - помічник Чопського транспортного прокурора.

Лютий 2004 року – жовтень 2007 року - слідчий Чопської транспортної прокуратури.

Жовтень 2007 року – вересень 2012 року – працівник обласної прокуратури Закарпатської області.

Вересень 2012 – квітень 2013 - заступник прокурора Франківського району м. Львова прокуратури Львівської області.

Квітень 2013 – вересень 2013 - заступник прокурора Жовківського району прокуратури Львівської області.

Вересень 2013 – жовтень 2013 - заступник прокурора Мостиського району прокуратури Львівської області.

Жовтень 2013 – квітень 2014 - прокурор Мостиського району прокуратури Львівської області.

Квітень 2014 – жовтень 2014 – працівник Генеральної прокуратури України.

Жовтень 2014 – січень 2015 – начальник відділу Прокуратури Закарпатської області нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при проведенні оперативно-наукової діяльності управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області.

Січень 2015 – квітень 2015 – заступник прокурора Закарпатської області.

Квітень 2015 – грудень 2019 – перший заступник прокурора Закарпатської області.

Грудень 2019 – січень 2020 – прокурор прокуратури Закарпатської області.

Вересень 2020 – грудень 2020 - доцент кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

8 грудня 2020 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міської ради.

Функціональні повноваження:

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  міського голови, інших актів законодавчої та виконавчої влади щодо забезпечення дотримання вимог чинного законодавства в галузі житлово-комунального господарства, управління майном, правової політики, дотримання законодавства про працю.

Забезпечує підготовку реалізацію програм у сфері міського господарства, організацію роботи зі  збереження та раціонального використання комунального майна, ефективного функціонування житлово-комунальних підприємств, підготовку стратегічних планів розвитку міського господарства,

Забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, реалізацію державної та місцевої політики щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення на території міста;

Координує роботу:

департаменту міського господарства;

управління правового забезпечення;

відділу контролю за додержанням законодавства про працю.

Забезпечує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з:

органами виконавчої влади за напрямами діяльності;

усіма комунальними та підприємствами житлового-комунального господарства інших форм власності на території міста;

судами;

виконавчою службою;

органами юстиції;

управління держпраці у Закарпатській області;

Ужгородським міським центром зайнятості;

політичними партіями, громадськими організаціями, об’єднаннями (з відповідних напрямів діяльності).

Очолює комісії (ради, комітети), утворені виконавчим комітетом міської ради за напрямами роботи, визначеними  цим розпорядженням.

Візує рішення ради, виконкому, розпорядження міського голови з визначених напрямів діяльності. Підписує ордери на житлові приміщення, свідоцтва про право власності на житло та посвідчення реабілітованого.

Затверджує посадові інструкції керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

Ініціює, організовує та бере участь у розробці нормативно-правових актів, у тому числі регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою. Для організації виконання особливо важливої роботи та оперативного реагування на нестандартні ситуації в місті для нього встановлюється необмежений у часі режим роботи.