До уваги суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють розповсюдження зовнішньої реклами

Опубліковано: Липень 15, 2021

          Розміщення рекламних конструкцій поза межами населених пунктів регулюється Законами України «Про рекламу», «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух» та   постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 року №1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» (надалі – Типові правила).

         Статтею 16 Закону України «Про рекламу» визначено, що виключною підставою для розміщення рекламних площин є наявність відповідного дозволу, виданого виконавчим органом місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством.      

          Розміщення рекламних конструкцій без наявності дозвільних документів свідчить про самовільне встановлення таких рекламоносіїв.

          Об’єкти зовнішньої реклами, розміщені з порушенням вимог Типових правил, підлягають демонтажу.

     Пунктом 12 Типових правил унормовано, що для одержання дозволу на розміщення  зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, заявник або уповноважена ним особа подає заяву, в якій повинна міститися така інформація:

     для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

     для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

    про місце розташування рекламного засобу;

    про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про рекламу” обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради