Інформація про виконання бюджету Ужгорода за 2020 рік

Опубліковано: Лютий 15, 2021

 До бюджету м. Ужгород за 2020 рік надійшло 1 377,8 млн. грн., з них до:

- загального фонду 1 298,4 млн. грн.;

- спеціального фонду 79,4 млн. грн.

У звітному періоді  надходження бюджету міста у порівнянні з 2019 роком зменшились на 173,7 млн. грн. або на 11,2 %, за рахунок  скорочення обсягу офіційних трансфертів, внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

За підсумками 2020 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складали:

- 80,7 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 112,3 млн. грн;

- 19,3 % - офіційні трансферти в сумі 265,5 млн. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 2019 – 2020 рр. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста за 2019 - 2020 рр.

До бюджету міста в 2020 році зараховано 1 112,3 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У порівнянні з  2019 роком їх надходження зросли на 5,0% або на 53,2 млн. грн.

Податок на доходи фізичних осіб в обсязі 701,8 млн.грн. залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (67,7%). Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб на 77,4 млн. грн. у порівнянні з 2019 роком зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) у звітному періоді становив 70,7 млн. грн. У порівнянні з 2019 роком надходження акцизного податку до бюджету міста зросли на 5,3 % або на 3,6 млн. грн.

Структуру надходжень акцизного податку за 2020 року наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структура надходжень до бюджету м. Ужгород акцизного податку 

Фактичні надходження плати за землю за січень-грудень 2020 року  склали 61,8 млн. грн., що на 5,4 млн. грн. менше надходжень попереднього року, внаслідок запровадження карантинних заходів та надання державою і міською радою пільгових умов оподаткування.

За підсумками 2020 року до бюджету міста зараховано 154,2 млн.грн.єдиного податку. У порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 3,6 млн.грн.

Видатки міського бюджету за 2020 рік склали 1382,8 млн. грн., (в тому числі: за рахунок коштів міського бюджету – 1118,5 млн. грн., за рахунок субвенції – 264,3 млн. грн.) з них видатки на утримання та здійснення повноважень бюджетних установ а також утримання  об’єктів благоустрою -  1113,5 млн. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 245,5 млн. грн.), видатки на розвиток в сумі 269,3 млн. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 18,8 млн.грн.).

Динаміку виконання показників видаткової частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2019-2020 роки розрізі галузей бюджетної сфери наведено в табл.1.

Табл.1. Динаміка виконання показників видаткової частини  бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2019-2020 роки розрізі галузей бюджетної сфери

                                                                                                                          млн.грн.

Назва галузі

Виконано за

Відхилення виконання 2020 р. до  2019 р.

2019 рік

2020 рік

сума

%

1

2

3

4

5

Державне управління

165,1

165,3

0,2

0,1

Освіта

601,3

661,5

60,2

10,0

Охорона здоров’я

233,3

126,9

-106,3

-45,6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

238,2

46,8

-191,4

-80,4

Культура і мистецтво

8,5

8,6

0,1

1,2

Фізична культура і спорт

12,7

13,3

0,6

4,7

Житлово-комунальне господарство

85,7

91,5

5,8

6,8

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

84,9

60,8

-24,0

-28,3

Інші галузі

69,8

112,6

42,8

61,3

Реверсна дотація

77,8

95,5

17,6

22,7

ВСЬОГО ВИДАТКИ

1 577,3

1 382,8

-194,4

-12,3

Протягом 2020 року видатки бюджету м. Ужгород направлено:

-на державне управління – 165,3млн. грн., в т. ч.: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки–158,8 млн. грн., (в тому числі за рахунок субвенції – 5,3 млн. грн.), видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 6,5млн. грн.;

-на освіту – 661,5млн. грн., в т. ч.: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки – 608,4 млн. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 212,4 млн.грн.), видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 53,0млн. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 4,3 млн. грн.);

-на охорону здоров’я –126,9млн. грн., в т. ч.:  видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки – 104,8млн. грн., (в тому числі за рахунок субвенції – 27,7 млн. грн.),видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 22,1млн. грн., (в тому числі за рахунок субвенції – 8,4 млн. грн.);

-на соціальний захист та соціальне забезпечення – 46,8млн. грн.,в т. ч.: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги,соціальні виплати населенню, інші поточні видатки – 43,7млн. грн. (в тому числі за рахунок субвенції – 0,1 млн. грн.), видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 3,1млн. грн.;

-на культуру і мистецтво – 8,6млн. грн.,в т. ч.: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, проведення культурно-масових заходів,  інші поточні видатки – 8,5млн. грн., видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти – 0,1млн. грн.;

-на фізичну культуру і спорт – 13,3млн. грн., в т. ч.:  видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, проведення спортивних заходів,інші поточні видатки – 10,2млн. грн., видатки на – придбання предметів довгострокового користування3,1млн. грн.;

-на житлово-комунальне господарство – 91,5млн. грн.,в т. ч.: видатки на утримання об’єктів благоустрою – 57,0млн. грн., видатки на розвиток – 34,5млн. грн.;

-на економічну діяльність – 168,5 млн. грн. в т. ч.: видатки на утримання та розвиток транспортної інфраструктури, програм та заходів з землеустрою, туризму та курортів, енергозбереження та інші програми пов’язані з економічною діяльністю –25,9 млн. грн.,видатки на розвиток –142,6 млн. грн.;

-на іншу діяльність – 2,9 млн. грн. в т. ч.: видатки на природоохоронні заходи, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, обслуговування місцевого боргу та збереження природно - заповітного фонду – 0,2 млн. грн.; видатки на розвиток – 2,7 млн.грн.;

- на перерахування реверсної дотації – 95,5 млн. грн.;

-на субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам - 0,4 млн. грн. в т. ч.: поточні видатки – 0,2 млн. грн., видатки на розвиток – 0,2 млн. грн.;

-на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету – 1,6 млн. грн. в т. ч.: поточні видатки – 0,4 млн. грн., видатки на розвиток – 1,2 млн. грн.;

-на кредитування – 0,1 млн. грн.видатки розвитку.

Джерелами фінансування бюджету міста Ужгород також стали:

По загальному фонду:

залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2020 - 0,3млн. грн.;

залишок коштів медичної субвенції станом на 01.01.2020 - 0,2млн. грн.

вільний залишок коштів станом на 01.01.2020 року – 40,5 млн. грн.;

залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами станом на 01.01.2020 року  - 0,3млн. грн., 

По спеціальному фонду:

залишок коштів на 01.01.2020 року -10,3млн. грн.

кошти передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку -182,5млн.грн.

За 2020 рік міським бюджетом короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів не отримувались.

Місцеві запозичення здійснювалися відповідно до умов, що склалися на фінансових ринках та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. Відповідно до умов договорів про здійснення місцевих запозичень середньозважена ставка для зовнішніх боргових інструментів – 3 відсотків річних.

До спеціального фонду міського бюджету у 2019-2020 роках було залучено кошти від Північної Екологічної Фінансової Корпорації „НЕФКО” на фінансування інвестиційного проекту „Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода ІІ черга” у сумі 10,6 млн. грн. Обсяг платежів з погашення місцевого боргу за 2019 - 2020 роки склав 1,7млн. грн. Загальний обсяг місцевого боргу на 31.12.2020 року склав 8,9 млн. грн.

Протягом 2020 року запозичення під місцеві гарантії не здійснювались, гарантований міською радою борг відсутній.

З повним звітом про виконання бюджету 2020 року можна ознайомитися на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланнямhttps://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/zvit-pro-vykonannia-biudzhetu-mista-uzhhorod-za-2020-rik

Відповідно до розпорядження міського голови від09.02.2021 р. № 66 «Про публічне представлення інформації про виконання бюджету м. Ужгород за 2020 рік»,  10 березня 2021 року о 14.00 у великій залі міської ради відбудеться публічне представлення інформації про виконання бюджету м.  Ужгород за 2020рік з дотриманням  карантинних обмежень.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у цьому заходів режимі реального часу через мережу Інтернет.