Із 28 квітня 2020 року набирають чинності нові вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Опубліковано: Квітень 27, 2020

Значення для юридичних осіб

Усі зареєстровані юридичні особи будуть зобов’язані оновити інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників та свою структуру власності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – “ЄДР”). Крім цього, в подальшому юридичні особи повинні будуть щорічно підтверджувати ці відомості.

Юридичні особи зобов’язані дотримуватися встановлених строків розкриття/оновлення інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності. Розмір штрафів за невиконання зобов’язань щодо розкриття інформації значно збільшений.

Про що йдеться в законі

28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“. Цей закон замінить чинний закон про фінансовий моніторинг і внесе зміни до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” стосовно розкриття українськими юридичними особами інформації про своїх кінцевих бенефіціарних власників.

Починаючи з 28 квітня 2020 року, юридичні особи будуть зобов’язані дотримуватися таких нових вимог:

·         Оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності у 2020 році. Точний строк для подання такої оновленої інформації ще не встановлено, оскільки регулятор повинен спочатку прийняти нормативно-правовий акт, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Всі юридичні особи повинні будуть виконати цю вимогу протягом трьох місяців з дня набрання чинності зазначеним нормативно-правовим актом. Такий нормативно-правовий акт повинен бути прийнятий до 28 липня 2020 року.

·         Щорічно підтверджувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності. Додатково до зазначеного вище зобов’язання, всі юридичні особи будуть зобов’язані щорічно подавати до ЄДР документи для підтвердження відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (а саме: структуру власності; нотаріально засвідчені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів;  витяг(и) з реєстру (торговельного, банківського тощо), що підтверджує(ють) реєстрацію нерезидента-учасника/акціонера української юридичної особи в країні його місцезнаходження).

·         Повідомляти про зміни в інформації. Юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про будь-які зміни в інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структурі власності протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення. Крім того, при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (таких як зміна директора, зміна складу учасників, зміна місцезнаходження, внесення змін до статуту тощо) юридичні особи зобов’язані подавати також інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності або повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін.

Невиконання вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи у розмірі від 17 000 грн до 51 000 грн.

Рекомендовані дії

Ми рекомендуємо керівникам юридичних осіб, їхнім учасникам/акціонерам та кінцевим бенефіціарним власникам розглянути можливість вжиття таких дій:

·         Перевірити точність відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в ЄДР, і за необхідності терміново внести до них зміни за наразі діючою процедурою.

·         Надати державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в найкоротший можливий строк після затвердження форми та змісту структури власності регулятором.

Хто не подає інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

Політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об’єднання, організаційні профспілки, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації).

Зауважуємо, якщо засновниками юридичної особи є фізичні особи, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи необхідно подавати.

Державні реєстратори відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ужгородської міської ради здійснюватимуть консультування громадян у сфері реєстрації бізнесу за номером телефону 42 80 28 та онлайн e-mail: rejestrurosib@rada-uzhgorod.gov.ua.