Оголошення про проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у місті Ужгород (оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду)

Опубліковано: Липень 13, 2022

Рішення виконкому Ужгородської міської ради 13.07.2022 № 312 «Про зміни до рішення виконкому 12.09.2018 № 271 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород»

 

 1. Найменування організатора- Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
 2. Умови конкурсу:

Забезпечення функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду на міських автобусних маршрутах загального користування незалежно від форм власності, відповідно до порядку визначеного рішенням виконкому Ужгородської міської ради 13.07.2022 № 312 «Про зміни до рішення виконкому 12.09.2018 № 271 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород», з яким можна ознайомитись на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Документи», підрозділі «Рішення виконкому» за посиланням https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/rishennia-vykonkomu-vid-13072022

Оператор також повинен забезпечити:

- створення адміністративного центру із необхідним персоналом для подальшого виконання завдань по договору, який буде укладено з Організатором;

- забезпечення оперативної сервісної та технічної підтримки роботи АСООП;

- акумулювання та адміністрування коштів, що вносяться пасажирами на електронні квитки чи при придбанні таких;

- аналіз діяльності та формування різноманітних статистичних даних для їх подальшого використання у покращенні надання транспортних послуг;

- надання консультацій та роз'яснень з питань діяльності;

- обчислення консолідованих даних по всіх поїздках та проведених трансакціях з оплати/передоплати транспортних послуг;

- формування всіх видів звітності та надання на вимогу Організатору;

- розподіл отриманих коштів між Перевізниками виходячи із обсягів реально виконаної роботи (кількості перевезених пасажирів);

- забезпечення кожному Перевізнику клієнтського доступу до бази даних АСООП щодо транспортних транзакцій (без можливості внесення змін та коригувань);

- виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, зокрема, але не виключно, разових паперових квитків, багаторазових та разових не персоналізованих, багаторазових персоналізованих, службових, пільгових та інших карток. Вид безконтактних карток та разового паперового квитка, зовнішній вигляд, номінальна вартість та інші істотні вимоги визначаються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради;

- програмування безконтактних карт в залежності від їх виду та призначення;

- розповсюдження та забезпечення поповнення електронних квитків у пунктах їх видачі та продажу, у квиткоматах, через мережу інтернет, веб-портал, у терміналах самообслуговування тощо (створення квиткового сервера);

- укладення відповідних договорів на користування базами персональних даних із володільцями таких баз;

- захист персональних даних та їх використання відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», за що несе відповідальність згідно з законодавством;

- надання довідкової та роз'яснювальної інформації пасажирам стосовно придбання, поповнення та користування електронними квитками;

- приймання скарг від пасажирів щодо роботи системи та користування електронними квитками, розгляд та надання ґрунтовних відповідей;

- блокування та розблокування електронних квитків;

- створення «чорних списків», «зелених списків», «білих списків» і т.п.;

- подання пропозицій Організатору щодо зміни тарифних планів електронних квитків;

- інші технічні дії із безконтактними картками, що дозволені системою та узгоджені із володільцем такої картки;

- забезпечення безперебійної роботи обладнання та програмного забезпечення;

- синхронізація роботи усіх елементів системи, усунення збоїв та недоліків у роботі;

- надання Організатору та Перевізнику можливості контролю за рухом громадського транспорту в межах маршрутів та розкладів руху;

- надання та встановлення Перевізникам валідаторів, бортових комп’ютерів, інших необхідних пристроїв, а також терміналів для виконання функцій контролю оплати (реєстрації) проїзду на міських автобусних маршрутах;

- надання Організатору повного доступу до бази даних АСООП (без можливості внесення змін та коригувань).

Конкурс є відкритим для всіх претендентів. У конкурсі на визначення Оператора можуть брати участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці, а також групи суб’єктів господарювання, які відповідають визначеним вимогам та які подали необхідні документи на конкурс.

У разі, якщо заявником є група суб’єктів господарювання, юридична особа, яка представляє таку групу відповідно до спільного листа, документально підтверджує наявність між учасниками групи відповідних відносин економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні або відповідно до укладеного між учасниками групи договору. Термін дії відповідного договору між учасниками групи не може бути меншим, ніж термін дії договору з Організатором конкурсу.

Організатор приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі претендента, який:

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) передбачає використання програмного продукту та обладнання АСООП країни-агресора;

          4) не відповідає вимогам до АСООП та цих умов.

                Конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у місті Ужгород, визначеного рішенням виконкому Ужгородської міської ради 13.07.2022 № 312 «Про зміни до рішення виконкому 12.09.2018 № 271 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у місті Ужгород», з яким можна ознайомитись на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Документи», підрозділі «Рішення виконкому» за посиланням  https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/rishennia-vykonkomu-vid-13072022

 

 1. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі Відділ транспорту Ужгородської міської ради, з 8.30 год. до 17.30 год. (понеділок-четвер), з 8.30 год. до 15.00 год. (п’ятниця), обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год. 88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Поштова, 3, каб. 207
 2. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі
  15.08.2022 (включно).
 3. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного коміту:
  88000, Україна, Закарпатська область, м. Ужгород, площа Поштова, 3, мала зала виконавчого комітету Ужгородської міської ради, 16.08.2022 о                 10:00 год.
 4. Номер телефону для довідок, електронна пошта з питань проведення конкурсу +38 (0312) 61-62-85, +38 (0312) 42-80-31/147, e-mail: transp@rada-uzhgorod.gov.ua офіційний вебсайт Ужгородської міської ради https://rada-uzhgorod.gov.ua/ .

 

 1. Документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі претендент подає такі документи (для групи суб’єктів господарювання подається юридичною особою, яка представляє таку групу):

- заяву на участь у конкурс із зазначенням переліку документів, а саме:

- довідку про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, коду ЄДРПОУ, контактних даних, інформацію про відсутність заборгованості по кредитах;

- підтвердження повноважень представника претендента на участь у конкурсі (довіреність, наказ про призначення або копію витягу з протоколу зборів засновників);

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання робіт з встановлення та експлуатації ІТ-технологій на транспорті (GPS-навігація, АСООП, тощо);

- конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження і обслуговування АСООП, наявну матеріально-технічну базу, розрахунок величини винагороди Оператора за здійснення своєї діяльності;

- копію авторського права на АСООП (у випадку наявності);

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Усі документи подаються в оригіналах або завірених копіях. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі в конкурсі.

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами. Документи подаються претендентом у запечатаному конверті з позначкою «Для участі в конкурсі з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги у місті Ужгород», назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса.