Оголошення про проведення  конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) соціального спрямування

Опубліковано: Березень 04, 2021

Оголошення про проведення  конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

 

Конкурс проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  № 1049 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”, рішення Ужгородської міської ради 10.09.2020 №2094 «Про програму підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік» та з метою підтримки ініціатив громадських об’єднань щодо активізації їх роботи у творенні національної культури, розбудові громадянського суспільства. 

Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми громадських об’єднань

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об’єднанням діяльність яких має соціальну спрямованість

Обсяг бюджетного фінансування

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадським об’єднанням, становить 85 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 50 тис. грн за умови, що організації беруть участь у співфінансуванні програми у розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.  Внесок для виконання програми  може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Загальна вартість витрат на послуги з технічного забезпечення заходу (послуги освітлення, озвучення заходу тощо) не може перевищувати 50% від обсягу бюджетного фінансування.

Вимоги до конкурсної пропозиції та учасників Конкурсу

Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу (громадським об’єднанням) та подаються організаторові Конкурсу. 

  1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
  2. Громадське об’єднання може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формах. 
  3. Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою згідно з додатком 1 (оригінал і одна копія);

2) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми, за формою згідно з додатком  2 (оригінал і одна копія). Опис програми  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми  інші  організації, способи інформування громадськості про хід виконання програми, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу));

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 3);

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Організатор конкурсу при отриманні документів ставить відмітку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 

Терміни подання документів

Конкурсна пропозиція приймається з дня опублікування оголошення  до 05 квітня 2021 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9.00 до 16.00 (у п’ятницю до 13.00) за адресою:  м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 24.

Контактні телефони: (0312) 63-01-03, e-mail: umupszn@rada-uzhgorod.gov.ua

Форми документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІІ, розміщено на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.

Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться департаментом соціальної політики Ужгородської міської ради з 04 березня 2021 року та буде завершено 05 квітня 2021 року.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3