Патронат як сімейна форма виховання

Листопад 23, 2018

У законодавстві України поняття “патронат” з’явилося з прийняттям  Сімейного кодексу України у 2002 році. Глава 20  Кодексу так і називається “Патронат над дітьми”. Окремим нормативним актом, що уточнив процедуру здійснення патронату, є Постанова КМУ від 16 березня 2017 року “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”.

Що таке сімейний патронат?

Патронат над дитиною (далі – сімейний патронат) – це: тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Яка мета сімейного патронату?

Метою сімейного патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах,  виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – здійснення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування на постійну форму сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини: опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Чому ця послуга потрібна саме сьогодні?

Оскільки саме сімейні форми виховання найбільш ефективні для формування особистості дитини.

Що це дасть для дитини? Безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримання спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.

Що це дасть батькам дитини? Можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та возз’єднанню родини.

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме:

– новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі;

–      підкинуті, знайдені діти;

–      безпритульні діти;

– діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров‘ю;

– діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;

– діти, у яких батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні;

– діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій;

– інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватися про них.

Діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років.

Хто може бути ініціатором влаштування дитини в патронатну родину?

Ініціатором влаштування дитини під патронат  можуть бути:

– батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах;

– сама дитина;

– соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах;

– вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери;

– будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.

Який термін перебування дитини патронатній сім’ї?

Оптимальний термін перебування дитини в патронатній сім’ї визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3-х місяців. В особливих випадках, за рішенням органу опіки та піклування, термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

Хто може стати патронатним вихователем?

1) громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;

2) мають позитивний досвід сімейного виховання дітей;

3) мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);

4) не мають судимості;

5) стан здоров’я яких  дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;

6) одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;

7) зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;

8) пройшли навчання та отримали довідку та рекомендації за результатами навчання за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

Які основні завдання патронатних вихователів?

а) забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;

б) соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;

в) створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;

г) підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які права патронатних вихователів?

– брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім’ю;

– отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім’ю;

– визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;

– отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;

– на супервізію та професійну підтримку;

– представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях у межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;

– звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім’ї;

– відмовити у влаштуванні в свою сім’ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, у т.ч. власних;

– відпочивати у місці й у період оздоровлення влаштованих і біологічних дітей;

– отримувати пільги передбачені чинним законодавством.

Які обов’язки патронатних вихователів?

1) нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;

2) дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків;

3) дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.

Патронатний вихователь – це офіційна робота, оплачувана та вимагає багато зусиль і знань. Людина, яка виконує такі обов’язки, не має права на будь-яку діяльність за сумісництвом. У патронатного вихователя обов’язково повинен бути помічник, який має право займатися будь-якою діяльністю. Перед початком створення патронатної сім’ї всі повнолітні члени родини повинні надати письмову згоду на перебування дитини в сім’ї.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються та виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя. Грошове забезпечення на місяць становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також надається соціальна допомога на кожну дитину – два прожиткових мінімуми, відповідно до віку. Сьогодні ця сума складає понад 8,5 тисяч гривень. Установлена і система надбавок у розмірі 10% відсотків за кожну наступну дитину, а також за складність у разі влаштування до сім’ї патронатного вихователя новонародженої дитини, дитини з ВІЛ-інфекцією, дитини з вадами розвитку чи інвалідністю, неповнолітньої вагітної тощо. Патронатний вихователь із членами своєї сім’ї повинні зробити все, щоб максимльно абстрагувати дитину від складних життєвих обставин, які склалися в її житті та допомогти мобілізувати психологічний стан.

Запрошуємо до співпраці всі небайдужі родини, які готові поділитися сімейним теплом із дітьми, які мають ризик залишитися без батьківського піклування та потребують тимчасової підтримки. Більш детальну інформацію про сімейний патронат Ви зможете дізнатися, звернувшись до Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: пл. Шандора Петефі, 24 б, каб.28-29, тел.: 61-64-72, 066-48-98-500, 063-35-25-100.