Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Опубліковано: Квітень 02, 2021

ПП “ЄВРОІМЕКС-ІНВЕСТ” інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

 Інформація про суб’єкта господарювання

88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гранітна, буд. 48, тел. +38 (050) 937-21-67

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність передбачає проведення капітального ремонту русла р. Уж в м. Ужгород шляхом його розчистки від твердих річкових наносів та рослинності з островів та побічнів і направлена на відновлення пропускної спроможності на території м. Ужгород з метою забезпечення безаварійного пропуску паводків (льодоходу) та попередження підтоплення лівобережної та

правобережної житлової забудови та об’єктів інфраструктури.

 

Технічна альтернатива 1:

Виконання робіт з розчистки русла р. Уж в м. Ужгород планується проводити екскаватором на двох ділянках: в районі ТЦ “Нова Лінія” (Епіцентр) – Ділянка №1, та мкрн. “Радванка” – Ділянка №2, загальною довжиною 1346м, а в місцях перетину з комунікаціями – вручну. Перед початком основних робіт будуть проведені підготовчі роботи та влаштування тимчасового трубчатого переїзду (Ділянка №1).

 Технічна альтернатива 2:

Розглянута альтернатива розчистки методом гідромеханізації (земснаряд або гідродинамічний насос) – застосування зазначеного методу недоцільне.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1:

На території м. Ужгород, Закарпатської області.

 

Територіальна альтернатива 2:

Не розглядається, оскільки плануються роботи для захисту від підтоплення території м. Ужгород, Закарпатської області.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Утворення островів та побічнів в руслі р. Уж за рахунок наносів твердого стоку на яких виникають деревинно-сміттєві та льодові затори, що спричиняють підйом паводкових вод та підтоплення незахищених територій м. Ужгород житлової забудови та об’єктів інфраструктури.

Реалізація планованої діяльності шляхом розчистки русла р. Уж на зазначених двох ділянках суттєво вплине на зменшення навантаження на береги річок та мости в м. Ужгород, підвищить ступінь захисту від шкідливої дії паводкових вод, дасть можливість припинити руйнування берегів, підмив берегоукріплень, зберегти житловий та земельний фонд.

Вагомий соціально-економічний вплив від впровадження планованої діяльності буде мати тривалу перспективу та покращить умови проживання мешканців, забезпечить ефективний захист території та населення від шкідливої дії паводкових вод, підвищить ефективність та екологічну безпеку водокористування.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Відновлення пропускної спроможності русла р. Уж в м. Ужгороду планується виконати на двох ділянках: в районі ТЦ “Нова Лінія” – Ділянка №1, та мкрн. “Радванка” – Ділянка №2, загальноюдовжиною 1346м, шляхом розчистки русла від твердих річкових наносів та рослинності з островів та побічнів, на яких в свою чергу утворюються деревинно-сміттєві та льодові затори та як наслідок

підпір паводкових вод.

 

Заходи зазначеної планованої діяльності передбачають:

 1. Підготовчі роботи та влаштування тимчасового трубчатого переїзду (Ділянка №1).
 2. Основні роботи з відновлення пропускної спроможності русла та заплави р. Уж, загальною довжиною 1346м полягають у виконанні розчистки від твердих річкових наносів у загальнійкількості 46708м3

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання вимог Водного Кодексу України та Земельного Кодексу України. Враховуються гідрологічні розрахунки, екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, обмеження згідно чинних нормативних документів.

 

Щодо технічної альтернативи 1:

Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р. Уж. Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України. Режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об’єктів.

Забороняється проводити усі види механізованих робіт в період заборони на вилов риби (нерест), строки заборони на вилов риби у період нересту встановлюються щорічно органами рибоохорони.

Не допускається потрапляння паливно-мастильних матеріалів у воду, а також на ґрунти. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, будуть локалізовані з наступним централізованим вивезенням.

 

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1: Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р. Уж та у адміністративних межах м. Ужгород, Закарпатської області.

 

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

 

 1. Необхідна еколого–інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

Щодо технічної альтернативи 1:

 

Еколого – інженерна підготовка для планованої діяльності передбачає:

-польове обстеження;

-інженерно – геодезичні вишукування;

-виготовлення проектнокошторисної документації;

-розроблення звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище;

-доставку необхідних землерийних механізмів та матеріалів; -розміщення інвентарних тимчасових приміщень, необхідних для ведення робіт;

 

Захист території передбачає:

-дотримання технології, що передбачена проектом при розчистці русла та заплави ріки та інших запроектованих заходів;

-виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища;

-охорона землі від забруднення відходами будівництва;

-охорона вод (в т. ч. ґрунтових і поверхневих).

 

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається

 

Щодо територіальної альтернативи 1: Заходи по еколого-інженерній підготовці і захисту території від шкідливої дії вод під час паводків та повеней будуть здійснюватися на ділянках русла р. Уж на землях водного фонду у прибережній захисні смузі в адміністративних межах м. Ужгород, Закарпатської області.

 

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1:

На період проведення робіт:

 повітряне середовище – тимчасовий вплив на повітряне середовище при роботі двигунів внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки в період проведення робіт з розчистки русла та заплави буде нетривалим, концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати нормативні показники;

 водне середовище – короткострокове скаламучення поверхневих вод при розчистці русла та заплави не відбудеться, так як роботи будуть виконуватися технікою у заплаві та руслі р. Уж вище урізу води, з метою запобігання та мінімалізації, забруднення води буде забезпечено відмінний стан будівельної і транспортної техніки;

 геологічне середовище – структурних і екологічних змін в геологічному середовищі не відбудеться;

 ґрунти – відсутній.

 рослинний світ і тваринний світ – у процесі з розчистки русла та заплави ріки Тиси незначні ділянки, які не мають особливого екологічного та природоохоронного значення, будуть очищені від дикорослої рослинності, що не матиме суттєвих негативних наслідків для місцевої екосистеми, а навпаки підвищить стійкість русла і берега. При виконанні робіт передбачається врахування сезонних та біологічних особливостей життєдіяльності водних живих ресурсів - обов’язкове припинення робіт на нерестовий період;

Компенсація збитку іхтіофауні р. Уж внаслідок проведення робіт в руслах буде проведена у комплексному підході. У першу чергу, зазначається два основних напрямки: відшкодування збитків та зариблення після завершення робіт р. Уж молоддю основних цінних видів риб.

 соціальне середовище – покращиться, за рахунок запобіганню підтоплення забудованої частини міста, присадибних ділянок та інфраструктури, створення сприятливих умов для рекреації, підвищення ступеню захисту від шкідливої дії паводкових вод, а також зменшення навантаження на береги річок дасть можливість припинити їх руйнування, підмив берегоукріплень.

техногенне середовище – вплив відсутній.

 

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.

 

Щодо територіальної альтернативи 1: аналогічні, як для технічної альтернативи 1. Вплив на соціальне середовище – відсутній.

 

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 10, частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

 

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

 проведення громадського обговорення планованої діяльності;

 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення; звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30

днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу

на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

 

Погодження Державного Агентства водних ресурсів України

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації, адреса: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс (0312) 61-67-01, Email: central@ecozakarpat.gov.ua, контактна особа: Урись Ігор Омелянович.