Ужгородська міська рада – департамент фінансів та бюджетної політики – оголошує конкурс з відбору банківської установи для здійснення  місцевих запозичень до бюджету м. Ужгорода у 2019 році

Серпень 07, 2019

Умови конкурсу та порядок відбору банківської установи для укладання договору для здійснення місцевих запозичень до бюджету м.Ужгород визначені рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 29.05.2019 року № 180 „ Про відбір банківської установи для здійснення місцевих запозичень до бюджету м. Ужгород”, яке розміщено на офіційному сайті Ужгородської міської ради за посиланням - https://rada-uzhgorod.gov.ua/rada_docs/show/%E2%84%96-180-vid-29052019-roku-pro-vidbir-bankivskoi-ustanovy-dlia-zdiisnennia-mistsevykh-zapozychen-do-biudzhetu-m-uzhhorod

 

         Банківська установа для укладання договору здійснення місцевих запозичень до бюджету м. Ужгород, спрямованих на реалізацію проектів оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань міської ради, спрямованих на задоволення інтересів населення м. Ужгород, визначається на конкурсній основі комісією, утвореною виконкомом Ужгородської міської ради.

          За попередніми розрахунками, очікуваний розмір запозичення до бюджету м. Ужгород становитиме біля 15, 0 млн. грн. Строк запозичень – 1 рік.

         Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати до комісії такі документи:

- заяву на участь у конкурсі;

- довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента в період проведення конкурсу;

- проект договору для здійснення місцевих запозичень до бюджету м. Ужгород, в якому врахувати такі умови:

1) фіксована процентна ставка;

2) комісія за управління кредитом;

3) графік погашення позики (окремо погашення  тіла кредиту та відсотків за користування кредитом);

4) інші обов’язкові послуги, виконання яких збільшує кінцеву суму кредитного зобов’язання;

 5) банківська установа може запропонувати додаткові умови.

Банк-претендент подає документи в конверті в запечатаному вигляді, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється у чотирьох місцях печаткою.

Подані на конкурс документи реєструються секретарем комісії у міру їх надходження.

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найнижчу процентну ставку на відповідний строк та найнижчі витрати з обслуговування кредитного договору.

Комісія в межах своєї компетенції має право: приймати рішення; звертатися до установ банків, які подали пропозиції, за роз’ясненням та наданням додаткової інформації; розглядати на своїх засіданнях інформацію, що надійшла від банківських установ, а також будь-яку іншу інформацію щодо їх діяльності; аналізувати матеріали засобів масової інформації. 

Адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі та режим роботи установи:

м. Ужгород, площа Поштова, 3, каб. 401 (105 ), у понеділок – четвер: з 08.30 год. до 12.30 год. та з 13.00 год. до 17.30 год., у п’ятницю: з 08.30 год. до 14.30 год.

 

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі:

12 серпня 2019 року (включно) до 17.30 год.

Місце проведення засідання конкурсної комісії:

м. Ужгород, площа Поштова, 3, мала зала виконавчого комітету Ужгородської міської ради, початок роботи конкурсної комісії з 13 серпня 2019 року.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу:

тел. (0312) 61-63-13, e-mail: fin@rada-uzhgorod.gov.ua,, м. Ужгород, площа Поштова, 3, каб. 432,435, департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради, у понеділок – четвер: з 08.30 год. до 12.30 год. та з 13.00 год. до 17.30 год., у п’ятницю: з 08.30 год. до 14.30 год.