Оголошується конкурс з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням системи GPS-моніторингу

Опубліковано: Лютий 24, 2021

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 24.02.2021 № 99 «Про умови конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням системи GPS-моніторингу» Організатор пасажирських перевезень (виконавчий комітет Ужгородської міської ради) оголошує конкурс з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням системи GPS-моніторингу.

Основні умови конкурсу

Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї терміном не менш ніж на 5 (п`ять) років, що дозволить Організатору пасажирських перевезень (надалі – Організатор) забезпечити організацію та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування, отримання інформації про роботу перевізників.

 Основні вимоги до системи GPS-моніторингу 

 Система GPS-моніторингу (надалі-Система) повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором договорів про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та повинна бути розрахована не менше ніж на 150 транспортних одиниць.

Обладнання має використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на сервер учасника конкурсу та з сервера учасника конкурсу передачу оброблених даних на програмну частину Системи “робоче місце” Організатора.

Система повинна мати можливість підключення до системи наявного обладнання автомобільних перевізників (обладнання Bitrek та Telltonika).

Учасник конкурсу повинен забезпечити підключення та сервісно-технічне обслуговування наявного обладнання автомобільних перевізників (обладнання Bitrek та Telltonika).

 Переможець конкурсу повинен забезпечити окремим працівником з диспетчеризації та технічної підтримки, для здійснення моніторингу пасажирського транспорту у місті Ужгород, з метою отримання оперативної інформації про роботу ТЗ перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування.

Доступ до програмної частини Системи “робоче місце” - повинен мати як Перевізник, так і Організатор. Така структура дає змогу Перевізнику використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури підприємства, а Організатору - можливість здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Перевізниками і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах.

Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даними Умовами.

Учасник конкурсу має забезпечити доступ Організатора до даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу.

Для безперешкодного оприлюднення Організатором набору даних «Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу» на єдиному державному веб – порталі відкритих даних, система повинна відповідати всім вимогам, критеріям та характеристикам відповідно до рекомендацій для набору даних про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу,  розроблених та розміщених Міністерством цифрової трансформації на єдиному державному веб – порталі відкритих даних.

Усі майнові, інтелектуальні та будь-які інші права на будь-які дані, що надходять, генеруються, видаються системою, встановленою для диспетчеризації руху громадського транспорту, належать громаді міста.

Переможець конкурсу зобов’язаний надавати Організатору іншу інформацію, необхідну для реалізації владних повноважень у сфері громадського транспорту, надання та контролю послуг з пасажирських перевезень.

Система, програмне забезпечення, вимоги до встановлення та введення в експлуатацію обладнання та системи, технічні характеристики та підтримка, інші вимоги, повинні відповідати всім технічним вимогам, критеріям та можливостям, визначених Умовами з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням системи GPS-моніторингу, затверджених рішенням виконавчого комітету 24.02.2021 № 99. 

Учасник конкурсу повинен продемонструвати відповідність запропонованого програмного забезпечення. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

Для участі у конкурс Учасник конкурсу подає такі документи:

- копія Статуту;

- копія Витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

- копія Витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

-довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної фіскальної служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

-повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

-підтвердження повноважень представника Учасника конкурсу (Наказ про призначення або копія Витягу із протоколу Зборів засновників);

- копія штатного розпису;

-відомості про матеріально-технічну базу;

-документ, який підтверджує легітимність походження пропонованого програмного забезпечення (свідоцтво про реєстрацію авторського права або ліцензійний договір на використання програмного забезпечення).

- копії діючих аналогічних договорів про впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування з виконавчими комітетами міських рад або міськими диспетчерськими центрами в інших містах (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

-рекомендаційні листи від виконавчих комітетів міських рад або міських диспетчерських центрів з оцінкою виконання Учасником конкурсу діючих аналогічних договорів на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування.

- поетапний план підприємства, щодо впровадження Системи, у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних та інше;

- інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань, а саме -табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту з технічними характеристиками;

-інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань, а саме -опора табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту, з технічними характеристиками;

- інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних зобов’язань, а саме -павільйон зупинки громадського транспорту з технічними характеристиками.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання:

- які надають послуги з пасажирських перевезень, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб'єктами;

- щодо яких порушено справу про банкрутство;

- правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судовому порядку;

- мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів перед бюджетами усіх рівнів або цільовими державними фондами;

- подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію.

13.6. Конкурсна пропозиція з розрахунку не менше ніж на 150 транспортних засобів повинна містити:

- Заяву на участь у конкурсі.

- Анкету учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсу та учасника конкурсу, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються Учасникам конкурсу без реєстрації

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Додатково ознайомитися з  вимогами про участь у конкурсі та процедуру його проведення можна з рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 24.02.2021 № 99 «Про умови конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням системи GPS-моніторингу», розміщеного на сайті Ужгородської міської ради у розділі «Нормативні акти»/підрозділах «Рішення»/ «Рішення виконкому»/ «2021»/ «Лютий» https://rada-uzhgorod.gov.ua/media/1/GPS_24.02.2021.pdf 

            Одержання необхідної інформації, місце та дата одержання бланків для участі у конкурсі:

             виконавчий комітет Ужгородської міської ради, відділ транспорту за адресою: м. Ужгород, площа Поштова, буд. 3, другий поверх, каб. 207 тел. 61-62-85 у понеділок – четвер: з 08.00 год. до 12.00 год. та з 12.30 год. до 17.00 год., у п’ятницю: з 08.00 год. до 14.00 год. (transp@rada-uzhgorod.gov.ua).

            Документи (конкурсна пропозиція) приймаються до 11 березня 2021 року включно за адресою:  м. Ужгород,  площа Поштова, буд. 3, другий поверх, каб. 207, тел. 61-62-85 у понеділок – четвер: з 08.00 год. до 12.00 год. та з 12.30 год. до 17.00 год., у п’ятницю: з 08.00 год. до 14.00 год.

             Засідання конкурсного комітету буде проведено 12 березня 2021 року за адресою: 88000, м. Ужгород, площа Поштова, буд. 3, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, перший поверх, каб. 105. Початок засідання  о 10.00 год.