Квартирний облік

Н А Г А Д У В А Н Н Я

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради нагадує, що у відповідності до пункту 25 «Правил обліку громадян, що потребують поліпшення житлових  умов та надання їм житлових приміщень» з 01 жовтня 2023 року триває  щорічна перереєстрація громадян, перебуваючих на квартирному та кооперативному обліку за місцем проживання при міськвиконкомі.

У зв’язку з цим, до 31 грудня цього року, прохання до всіх громадян, які знаходяться на обліку, подати у виконком міської ради (пл.Поштова, 3 каб.238)  довідку про реєстрацію місця проживання черговика та членів його сім’ї (в разі змін - копію документа, що підтверджує зміни).

Для проходження перереєстрації, просимо мати при собі документи, що посвідчують особу та ідентифікаційні номери перебуваючих на обліку.

Інформація про способи та критерії розподілу житла

Право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни: 

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається в  порядку, встановлюваному  Радою  Міністрів  Української  РСР і Українською республіканською радою професійних спілок (по м.Ужгород мінімальний розмір забезпеченості жилою площею на кожного члена сімʼї становить 6 кв.м.);

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3)  які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у  зв'язку  з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній   кімнаті   з   членами   своєї  сім'ї.  Перелік  зазначених захворювань    затверджується   Міністерством   охорони   здоров'я Української  РСР  за  погодженням  з Українською республіканською радою професійних спілок;

4) які  проживають  за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного  або  громадського  житлового  фонду чи за договором найму жилого  приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які  проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві  приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках.

Громадяни визнаються  потребуючими поліпшення житлових умов і з  інших  підстав,  передбачених  законодавством  України.  Громадяни, які потребують  поліпшення житлових умов, беруться на  облік  для  одержання  жилих приміщень у будинках державного і громадського  житлового  фонду  та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України. На  квартирний  облік  беруться  потребуючі  поліпшення житлових  умов  громадяни,  які постійно проживають, а також мають реєстрацію  місця проживання у м.Ужгород не менше 1 року. Громадянам, які  перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. З числа громадян,  взятих  на  облік  потребуючих  поліпшення житлових  умов,  складаються списки осіб,  які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.  

 Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення житлових умов:

o    сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

o    Героям  Радянського  Союзу,  Героям  Соціалістичної  Праці, а також  особам,  нагородженим  орденами  Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

o    особам,  яким  надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

o    особам, які   хворіють   на   тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань,  перелічених у списку захворювань,  затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

o    особам, зараженим  вірусом  імунодефіциту  людини   внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

o    медичним працівникам,  зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків;

o     особам, які  перебували  в  складі  діючої  армії  в   період громадянської  і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій  по  захисту  СРСР,  партизанам  громадянської  і  Другої світової  воєн,  а  також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

o    особам   з   інвалідністю   внаслідок  нещасного  випадку  на виробництві  або професійного захворювання I і II груп та особам з інвалідністю  I  і  II  груп  з  числа військовослужбовців та осіб рядового  і  начальницького  складу  Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

o   сім'ям осіб,   які   загинули  при  виконанні  державних  або громадських обов'язків,  виконанні обов'язку громадянина  СРСР  по рятуванню  життя  людини,  по  охороні  соціалістичної власності і правопорядку  або  загинули  на  виробництві  внаслідок  нещасного випадку;

o    робітникам і   службовцям,   які   тривалий   час    сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

o    матерям,  яким  присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним сім'ям,  сім'ям,  що  виховують  дітей  з інвалідністю, і одиноким матерям (батькам);

o   сім'ям при народженні близнят;

o вчителям та  іншим  педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Законодавством України  право першочергового одержання жилого  приміщення  може  бути  надано  й іншим категоріям громадян.

Поза чергою жиле приміщення надається:

o    особам  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняним  до  них  у встановленому порядку особам протягом двох років  з  дати  прийняття  рішення  про  включення їх до списку на позачергове   одержання  жилого  приміщення,  а  з  них  особам  з інвалідністю  першої  групи  з  числа учасників  бойових  дій  на території  інших  держав - протягом року з визначенням переважного права  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і 
прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;

o    громадянам, житло  яких  внаслідок  стихійного   лиха   стало непридатним для проживання;

o     особам, направленим у порядку  розподілу  на  роботу  в  іншу місцевість;

o    дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім'ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

o    громадянам, незаконно  засудженим і згодом реабілітованим,  у разі неможливості повернення  займаного  раніше жилого приміщення;

o    дітям   з   інвалідністю   з   числа  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  які  проживають  у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних   або   інших  соціальних  установах,  після  досягнення повноліття,  у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони  можуть  здійснювати  самообслуговування  і вести самостійний спосіб життя;

o     сім'ям,   які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

o    особам, обраним  на  виборну  посаду,  коли  це  зв'язано   з переїздом в іншу місцевість;

o   членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період  виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;

o працівникам  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою  жиле  приміщення  може  надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством України.  Громадяни, які мають право  на  позачергове  одержання  жилих приміщень, включаються до окремого списку. 

Перелік документів необхідних для взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов:

1.  Заява на ім’я міського голови;

2.  Довідка про реєстрацію місця проживання заявника та всіх членів його  сім'ї;

3.  Інформаційна довідка з державного  реєстру  речових прав на нерухоме майно на всіх повнолітніх  членів сім’ї;

4. Довідки з місця роботи всіх повнолітніх членів сім’ї (непрацюючим – з центру зайнятості);

5.  Акт обстеження житлових  умов  (оформлений  за місцем роботи заявника або члена його сім’ї);

6.  Копії документів про пільги (при наявності);

7.  Копія свідоцтва про укладення  або  розірвання шлюбу;

8.  Копії паспортів (стор. 1, 2, 7, 10...)  повнолітніх членів сім`ї;

9.  Копії свідоцтв про народження  неповнолітніх членів сім`ї;

10. Копії довідок про присвоєння  реєстраційного номера облікової картки платника  податку громадянина та всіх членів його сім’ї;

11. Копія  правоустановчого документу на займану житлову площу; 

12. Довідка з попередніх місць проживання (після 1992 р.),  що підтверджує  невикористання наймачем    та    членами   його   сім’ї    права  на безоплатну  приватизацію державного житлового фонду.
 

Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:

· довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 ( 413-2014-п ) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2068; 2017 р., N 86, ст. 2614); { Абзац сьомий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280 (  280-2018-п  ) від 18.04.2018 }

· копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 (  302-94-п  ) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни; { Абзац восьмий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280 (  280-2018-п  ) від 18.04.2018 }

· довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, або члена сім’ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (  3551-12  ) за формою, затвердженою Мінсоцполітики; { Абзац дев'ятий пункту 18 в редакції Постанови КМ N 280 (  280-2018-п  ) від 18.04.2018 }

Інформація про громадську комісію з розгляду житлових питань 

Відповідно до статті 22, 39, 51 Житлового кодексу Української РСР, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 11.12.1984 № 470, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень виконавчого комітету міської ради 27.01.2021 № 44 «Про склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради», 23.06.2021 № 287 «Про зміни до рішень виконкому 27.01.2021 № 44, 27.01.2021 № 25», 30.07.2021 № 351 «Про внесення змін до рішень щодо складу комісій, рад, комітетів виконкому міської ради», 23.11.2022 № 571 «Про зміни у складі комісії», затверджений склад громадської комісії з розгляду житлових питань. 

С К Л А Д

громадської комісії з розгляду житлових питань

Рахівський Юрій Васильович

- заступник міського голови, голова комісії

Глушенко Магдалина Василівна

- заступник голови облпрофради, заступник голови комісії (за згодою)

Федина Тетяна Миколаївна

- начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла департаменту  міського господарства, секретар комісії

Члени комісії:

Гільтайчук Віталій Степанович

- директор департаменту міської інфраструктури

Геворкян Даніелла Сергіївна

- директор КП «Архітектурно-планувальне бюро»

Келемец Алла Михайлівна

- директор департаменту соціальної політики

Кравчук Володимир Володимирович

- начальник відділу реєстрації місця проживання

Лавренко Олександр Олександрович

- головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями

Ленько Артем Юрійович

- начальник управління правового забезпечення

Сосновський Олег Вікторович

- заступник голови правління Закарпатської обласної спілки ветеранів війн (за згодою)

Тарахонич Вікторія Юріївна

- депутат міської ради (за згодою)

Орієнтовний графік засідань комісії:

23 січня 2023 року

23 лютого 2023 року

17 березня 2023 року

21 квітня 2023 року

19 травня 2023 року

22 червня 2023 року

21 липня 2023 року

18 серпня 2023 року

22 вересня 2023 року

20 жовтня 2023 року

17 листопада 2023 року

22 грудня 2023 року

Протоколи засідань громадської комісії з розгляду житлових питань

Рішення виконавчого комітету міської ради з питань  квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються за участю громадської комісії з розгляду житлових питань,  створюваної  при  виконавчому комітеті. З питань,  що розглядаються, комісія підготовляє  пропозиції  і  вносить  їх  на розгляд виконавчого комітету.

В своїй роботі громадська комісія з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті Ужгородської міської ради керується Житловим кодексом, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470, іншими законодавчими актами, що регулюють житлові питання.

 

ПРОТОКОЛИ:


2022 рік

2018 - 2021 роки

 

Житлові приміщення  передані  у власність територіальній громаді
на виконання Закону України «Про забезпечення реалізації  житлових  прав  мешканців  гуртожитків».

П Е Р Е Л І К

колишніх гуртожитків,   реконструйованих під багатоквартирні

будинки  та переданих у власність територіальній громаді міста.

Номер

п/п

                              А д р е с а

Колишній  власник/балансоутримувач

Кількість      квартир

1.

вул. Олександра Можайського, б. 9

Сервіс «Доманинці»

        95

2.

вул. Івана Лобачевського, б. 43

ВО «Механічний завод»

        84

3.

вул. Декабристів, б. 41

АТП 12154

        52

4.

вул. Олександра Можайського, б. 7 «а»

ФМК ім. Борканюка

        85

5.

вул. Коритнянська, б. 8

ВАТ завод «Електродвигун»

        104

6.

вул. Василя Комендаря, б. 78

ВАТ завод «Електродвигун»

        107

7.

вул. Романа Шухевича, б. 16 «а»/1

Мукачівська КЕВ району

        25

8.

вул. Романа Шухевича, б. 16 «б»

Мукачівська КЕВ району

        32

9.

вул. Шумна, б. 24

ВАТ «Взуттєва фабрика»

        68

10.

вул. Юрія Гагаріна, б. 8 «а»

КП «КШЕП»/Механічний завод

        62

11.

вул. Гвардійська, б. 15

Спец. РБУ

        10

12.

вул. Олександра Богомольця, б. 20

Ужг.хлібокомбінат

        59

13.

вул. Олександра Богомольця, б. 18/22

ЗАТ «Швейна фабрика»

        66

14.

вул. Коритнянська, б. 4

Львівська залізниця

        56

15.

вул. Українська, б. 18

Зак. ДУ/СПТУ-5

        32

16.

вул. Олександра Можайського, б. 5

ВО «Тиса»

        146

17.

вул. Івана Лобачевського, б. 41

ВО «Тиса»

        102

18.

вул. Гвардійська, б. 15/1

ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»

        159

П Е Р Е Л І К

гуртожитків переданих у власність територіальної громади міста на які поширюється

дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».    

Номер

п/п

                              А д р е с а

Колишній  власник/балансоутримувач

Кількість      житлових приміщень

1.

вул. Василя Комендаря,  б. 50

ПАТ «Патент»

      120

2.

вул. Мусоргського, б. 3

ПАТ «Закарпатобленерго

      7

3.

вул. Олександра Можайського, б. 9 «а»

«Укрпошта»

      49

4.

вул. Загорська, б. 170

Радгосп-завод «Ужгородський»

      14

5.

вул. Загорська, б. 290

Радгосп-завод «Ужгородський»

      5

6.

вул. Івана Франка, б. 58 «а»

Будинкоуправління ОДА

      41

7.

просп. Свободи, б. 42

Міська рада

      58

8.

вул. Квітів, б. 1

АТ «Агробуд»

       4 

9.

вул. Загорська, б. 12

Управління зв’язку

       11

10.

вул. Олександра Бородіна, б. 14

ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»

       68

11.

вул. Одеська, б. 12

ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»

       63

12.

вул. Загорська, б. 26

ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»

       142

П Е Р Е Л І К

житлових приміщень переданих  з державної  у комунальну власність

територіальної громади міста у 2020-2021 роках

Номер

п/п

                              А д р е с а

Колишній  власник/балансоутримувач

Розмір загальної площі

1.

вул. Електрозаводська,  б. 4, квартира № 7

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

      65,70 кв. м.

2.

вул. Електрозаводська,  б. 4, квартира № 9

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

      29,20 кв. м.

3

вул. Дворжака 38А (гуртожиток)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

 314.7 кв. м.

Будинки передані у комунальну власність заселеними, вільних квартир у будинках та житлових приміщень у гуртожитках, які підлягають розподілу немає.  

 Реєстр

договорів найму соціального житла  

Номер

п/п

Прізвище,   імя   та   по батькові наймача

Найменування наймодавця

Дата прийняття і номер рішення  про   надання житлового приміщення (зазначається  кількість кімнат, розмір житлової площі, адреса)

Дата підписання і номер договору найму

Відмітка про продовження  строку дії договору найму або його розірвання

1.

Колесова Анжела Ігорівна (03.09.2001 р. н.)

Департамент міського господарства Ужгород-ської міської ради

Рішення        виконавчого комітету 12.02.2020 № 63 одна кімната житловою площею 19,30 кв. м., загальною – 52,00 кв. м. вул. Єньківська, 23/33 «а»

24.02.2020

 

Опубліковано: Жовтень 02, 2018

Оновлено: Березень 01, 2023

У Вас є питання?