Квартирний облік

Інформація про способи та критерії розподілу житла

 Право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається в  порядку, встановлюваному  Радою  Міністрів  Української  РСР і Українською республіканською радою професійних спілок (по м.Ужгород мінімальний розмір забезпеченості жилою площею на кожного члена сімʼї становить 6 кв.м.); 

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3)  які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у  зв’язку  з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній   кімнаті   з   членами   своєї  сім’ї.  Перелік  зазначених захворювань    затверджується   Міністерством   охорони   здоров’я Української  РСР  за  погодженням  з Українською республіканською радою професійних спілок;

4) які  проживають  за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного  або  громадського  житлового  фонду чи за договором найму жилого  приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які  проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві  приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках.

Громадяни визнаються  потребуючими поліпшення житлових умов і з  інших  підстав,  передбачених  законодавством  України.  Громадяни, які потребують  поліпшення житлових умов, беруться на  облік  для  одержання  жилих приміщень у будинках державного і громадського  житлового  фонду  та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України. На  квартирний  облік  беруться  потребуючі  поліпшення житлових  умов  громадяни,  які постійно проживають, а також мають реєстрацію  місця проживання у м.Ужгород не менше 1 року. Громадянам, які  перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. З числа громадян,  взятих  на  облік  потребуючих  поліпшення житлових  умов,  складаються списки осіб,  які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.

Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення житлових умов:

 • сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;
 • Героям  Радянського  Союзу,  Героям  Соціалістичної  Праці, а також  особам,  нагородженим  орденами  Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР” усіх трьох ступенів;
 • особам,  яким  надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ( 3551-12 );
 • особам, які   хворіють   на   тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань,  перелічених у списку захворювань,  затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;
 • особам, зараженим  вірусом  імунодефіциту  людини   внаслідок виконання медичних маніпуляцій;
 • медичним працівникам,  зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;
 • особам, які  перебували  в  складі  діючої  армії  в   період громадянської  і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій  по  захисту  СРСР,  партизанам  громадянської  і  Другої світової  воєн,  а  також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;
 • особам   з   інвалідністю   внаслідок  нещасного  випадку  на виробництві  або професійного захворювання I і II груп та особам з інвалідністю  I  і  II  груп  з  числа військовослужбовців та осіб рядового  і  начальницького  складу  Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • сім’ям осіб,   які   загинули  при  виконанні  державних  або громадських обов’язків,  виконанні обов’язку громадянина  СРСР  по рятуванню  життя  людини,  по  охороні  соціалістичної власності і правопорядку  або  загинули  на  виробництві  внаслідок  нещасного випадку;
 • робітникам і   службовцям,   які   тривалий   час    сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;
 • матерям,  яким  присвоєно звання “Мати-героїня”, багатодітним сім’ям,  сім’ям,  що  виховують  дітей  з інвалідністю, і одиноким матерям (батькам);
 • сім’ям при народженні близнят;
 • вчителям та  іншим  педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Законодавством України  право першочергового одержання жилого  приміщення  може  бути  надано  й іншим категоріям громадян.

Поза чергою жиле приміщення надається:

 • особам  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняним  до  них  у встановленому порядку особам протягом двох років  з  дати  прийняття  рішення  про  включення їх до списку на позачергове   одержання  жилого  приміщення,  а  з  них  особам  з інвалідністю  першої  групи  з  числа учасників  бойових  дій  на території  інших  держав – протягом року з визначенням переважного права  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і
  прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;
 • громадянам, житло  яких  внаслідок  стихійного   лиха   стало непридатним для проживання;
 • особам, направленим у порядку  розподілу  на  роботу  в  іншу місцевість;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім’ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • громадянам, незаконно  засудженим і згодом реабілітованим,  у разі неможливості повернення  займаного  раніше жилого приміщення;
 • дітям   з   інвалідністю   з   числа  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  які  проживають  у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних   або   інших  соціальних  установах,  після  досягнення повноліття,  у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони  можуть  здійснювати  самообслуговування  і вести самостійний спосіб життя;
 • сім’ям,   які  мають  п’ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;
 • особам, обраним  на  виборну  посаду,  коли  це  зв’язано   з переїздом в іншу місцевість;
 • членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період  виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;
 • працівникам  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою  жиле  приміщення  може  надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством України.  Громадяни, які мають право  на  позачергове  одержання  жилих приміщень, включаються до окремого списку.

Перелік документів необхідних для взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов:

 • Заява на ім’я міського голови.
 • Довідка з місця проживання про склад сім’ї та державну реєстрацію (видається обслуговуючою будинок організацією).
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 • Довідки з місця роботи всіх членів сім’ї (хто не працює – з центра зайнятості).
 • Акт обстеження житлових умов.
 • Копії документів про пільги (при наявності).
 • Копії паспортів (стор.1,2,7,10 . . .) всіх членів сім’ї.
 • Свідоцтва про народження неповнолітніх членів сім’ї.
 • Копії ідентифікаційних кодів всіх повнолітніх членів сім’ї.
 • Довідки з попередніх місць проживання (при необхідності) з1992р. по дату реєстрації в місті

Інформація про громадську комісію з розгляду житлових питань

 

Відповідно до статті 22, 39, 51 Житлового кодексу Української РСР, пункту 3 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.10.2017 № 326 «Про склад комісій, рад, комітетів виконкому міської ради та положень до них» затверджений склад громадської комісії з розгляду  житлових питань.

                                                  

                                                   С К Л А Д

                        громадської комісії з розгляду житлових питань

Гомонай Василь Васильович                –  заступник міського голови,

голова комісії

Захарець Василь Григорович                –  заступник    голови

облпрофради,   заступник голови

комісії (за згодою)

Папай Марія Бейлівна                         –  начальник  відділу обліку,

розподілу  та   приватизації   житла

департаменту міського господарства,

секретар комісії

 

                                                     Члени комісії:

Бабидорич Володимир Іванович           –  директор    департаменту

міського господарства

Біксей Андрій Борисович                     –  начальник    управління     праці     та

соціального  захисту  населення

Геворкян Даніелла Сергіївна               –    Директор КП «Архітектурно-

планувальне бюро

Гудманян Грант Амазович                  – голова   міської   організації

інвалідів  Великої  Вітчизняної

війни та Збройних

Сил України (за згодою)

Кравчук Володимир Володимирович    –  начальник відділу реєстрації місця

проживання

Пекар Віталій Іванович                   –  начальник     управління

правового забезпечення

Сосновський Олег Вікторович       –  заступник     голови

правління Закарпатської обласної

спілки ветеранів  війн (за згодою)

Шанта Сергій Іванович                  – депутат   міської     ради    (за   згодою)

 

Орієнтовний календар планових засідань громадської комісії з розгляду житлових питань на ІІ-півріччя 2019 року

липень    – 24, серпень   – 21, вересень – 19, жовтень  – 17, листопад – 21, грудень   – 19

Протоколи засідань громадської комісії з розгляду житлових питань

Рішення виконавчого комітету міської ради з питань  квартирного обліку і надання жилих приміщень приймаються за участю громадської комісії з розгляду житлових питань,  створюваної  при  виконавчому комітеті. З питань,  що розглядаються, комісія підготовляє  пропозиції  і  вносить  їх  на розгляд виконавчого комітету.

В своїй роботі громадська комісія з розгляду житлових питань при виконавчому комітеті Ужгородської міської ради керується Житловим кодексом, «Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470, іншими законодавчими актами, що регулюють житлові питання.

 

ПРОТОКОЛИ:

 

Житлові приміщення  передані  у власність територіальній громаді
на виконання Закону України «Про забезпечення реалізації  житлових  прав  мешканців  гуртожитків».

вул. Гвардійська, б. 15/1 – 157-ми квартирний житловий будинок 
(колишній гуртожиток ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»)
заселений
вул. Івана Лобачевського, б. 41 – 102-х квартирний житловий будинок (колишній гуртожиток Машинобудівного заводу заселений
вул. Загорська, б. 26 –  гуртожиток, 142 житлових приміщення   
(переданий гуртожиток ЗАТ «Житлово-побутове підприємство»)
заселений