Департамент фінансів та бюджетної політики

Адреса: пл.Поштова, 3, 4 поверх

Тел.: (0312)615232

E-mail: fin@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Прийом громадян:

Заступник директора департаменту, начальник  бюджетного відділу – перший та третій четвер місяця 9.30-17.30

Заступник директора департаменту, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету – друга та четверта середа місяця 9.30-17.30

Гах

Гах Леся Мирославівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Тернопільському фінансово-економічному інституті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 1987 році. Працювала на посадах старшого ревізора-інспектора відділу державних доходів фінансового відділу, економіста відділу державних доходів, начальника відділу доходів бюджету, заступника начальника фінансового управління, начальника відділу доходів бюджету

З 2014 року – директор департаменту фінансів та бюджетної політики.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться перший та другий вівторок місяця 9:30 - 17:30, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 615232.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Директор департаменту Гах Леся Мирославівна 615232 Пл. Поштова, 3 Кабінет №403

Відділ бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту використання бюджетних коштів

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Боць Любов Орестівна 613004 Пл. Поштова, 3 Кабінет №435
Заступник начальника відділу, заст. головного бухгалтера Митровцій Олена Василівна 616313
Головний спеціаліст Деяк Діана Юріївна 616313 Пл. Поштова, 3 Кабінет №402
Головний спеціаліст Янкес Крістіна Іштванівна 616313

Бюджетний відділ

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник директора департаменту, начальник відділу Граб Галина Ярославівна 613881 Пл. Поштова, 3 Кабінет №430

 

Заступник начальника  відділу Машіка Еріка Йосипівна
Головний спеціаліст Шалаєва Катерина Миронівна 614296
Головний спеціаліст Свирида Сергій Сергійович

Відділ планування  та аналізу доходів бюджету

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заст. директора департаменту, начальник відділу Кенс Оксана Юріївна 630489 Пл. Поштова, 3 Кабінет №401
Заступник начальника  відділу Гуменюк Ірина Вікторівна 630489 Пл. Поштова, 3 Кабінет №434
Головний спеціаліст Баволар Вікторія Юріївна

Відділ фінансування місцевого господарства та соціального захисту населення

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Славич Віра Юріївна  

630831

432
Заступник начальника відділу Лукач Петро Михайлович
Головний спеціаліст П’ятак Алла Петрівна
Головний спеціаліст Шершун Ольга Василівна

Відділ зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Чумак Людмила Леонідівна    
Заступник начальника відділу Прадід Віталія Василівна     
Головний спеціаліст Фомічов Єгор Ігорович    

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові відповідно до розподілу повноважень.

1.2. Департамент є юридичною особою та головним розпорядником коштів бюджету міста, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби.

1.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланки із своїми реквізитами.

1.4. Департамент є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5 Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.6 Департамент фінансів та бюджетної політики є правонаступником фінансового управління  Ужгородської міської ради.

1.7. У своїй діяльності Департамент фінансів та бюджетної політики керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України, постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентами виконкому та ради, інструкцією з діловодства, а також даним Положенням.

  1. Основні завдання

 2.1. Організація роботи по складанню проекту міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.2. Організація роботи по виконанню міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.3. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

2.4. Забезпечення раціонального та ефективного використання коштів міського бюджету.

2.5. Забезпечення роботи по отриманню до міського бюджету позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного казначейського рахунку.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

2.7. Забезпечення, організація роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста і внесення змін до них.

2.8. Забезпечення розгляду та аналізу звернень підприємств, організацій, установ та громадян міста щодо надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до міського бюджету, у межах повноважень, наданих Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, та подання пропозицій міській раді щодо втрат бюджету в разі надання пільг.

2.9. Забезпечення ефективного управління залишками коштів міського бюджету.

2.10. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету.

  1. Повноваження

3.1. Розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету.

3.2. Визначає порядок та строки розроблення та  подання бюджетних запитів.

3.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому та сесії міської ради.

3.5. Приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету.

3.6. Організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету, визначає порядок і термін подання бюджетними установами і організаціями матеріалів для підготовки проекту міського бюджету.

3.7. В процесі складання проекту міського бюджету за доходами співпрацює з органами державної фіскальної служби, структурними підрозділами міської ради, органами державної влади по питаннях, що відносяться до їх компетенції.

3.8. Планує доходи і видатки міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів.

3.9. Складає проект міського бюджету і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.

3.10. Складає розпис доходів та видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.

3.11. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

3.12. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.13. Здійснює в процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз поступлення доходів місцевого бюджету.

3.14. Організовує виконання міського бюджету разом з іншими структурними підрозділами міської ради, державною податковою інспекцією міста, управлінням державного казначейства міста, вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

3.15. Проводить моніторинг змін, що пропонуються до міського бюджету, та здійснює у встановленому порядку внесення змін до показників міського бюджету.

3.16. Аналізує звіти про виконання міського бюджету, надані управлінням Державної казначейської служби України у м. Ужгороді.

3.17. Проводить разом з відповідними органами державної фіскальної служби аналіз стану надходжень до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста податків, зборів, а також розміру пільг щодо оподаткування.

3.18. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонд оплати їх праці, видатків на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

3.19. Здійснює внутрішній контроль та аудит, взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

3.20. За розпорядженням міського голови проводить контрольні заходи (аналіз, аудит, перевірки, оцінку та вивчення) в бюджетних установах і організаціях міста, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а також підприємств і організацій, які отримують кошти з міського бюджету.

3.21. Приймає участь у перевірках, які проводять органи Держаудитслужби та державної фіскальної служби міста щодо надходження місцевих податків і зборів (за згодою).

3.22. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти міської ради, відповідно до бюджетного та податкового законодавства.

3.23. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій міста.

3.24. Забезпечує створення належних умов праці для працівників Департаменту.

3.25. Готує і подає міській раді офіційні висновки про залишок коштів на початок року по загальному та спеціальному фондах бюджету, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

3.26. В разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів,  враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до міського бюджету та готує проекти рішень виконкому та міської ради про внесення змін до міського бюджету.

3.27. Отримує в установленому порядку від структурних підрозділів  міської ради, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів Державної казначейської служби, органів Державної фіскальної служби, суб’єктів підприємницької діяльності матеріали, необхідні для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.28. Подає квартальні та річні звіти про виконання бюджету міста на розгляд виконавчого комітету та на затвердження сесією міської ради.

3.29. Погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів  та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів за платежами до міського бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.

3.30. Відкриває в управліннях Державної казначейської служби України дохідні та видаткові рахунки міського бюджету.

3.31. Веде облік надходжень цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3.32. Забезпечує складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.33. Отримує та узагальнює пропозиції від органів державної фіскальної служби, структурних підрозділів  міської ради, підприємств, установ і організацій та громадян міста з питання встановлення місцевих податків і        зборів, розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста.

3.34. Готує проекти рішень міської ради з питання встановлення місцевих податків і зборів, розмірів  їх ставок та Порядків їх справляння на території міста та внесення змін до них відповідно до вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.35. За дорученням міського голови розглядає звернення підприємств, організацій, установ та громадян міста щодо надання пільг по сплаті податків і зборів до міського бюджету.

3.36. Згідно з розписом бюджету по видатках, здійснює фінансування видатків, передбачених в бюджеті в тому числі видатків, які визначені функціями держави, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними документами з цього питання.

3.37. За рішенням міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

3.38. Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.

3.39. Забезпечує формування та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на сайті міської ради.

3.40. Опрацьовує інформаційні запити, звернення народних депутатів України та депутатів міської ради.

3.41. Здійснює розподіл та перерозподіл призначень і асигнувань по видатках бюджету, в тому числі за рахунок субвенцій і дотацій з інших бюджетів, згідно з повноваженнями, наданими міською радою в рішенні про міський бюджет на відповідний рік за рішенням виконкому міської ради та за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування.

3.42. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

  1. Права та обов’язки

4.1. Департамент фінансів та бюджетної політики має право:

4.1.1. В установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів фіскальної служби, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.2. В установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до положень Бюджетного кодексу України та вживати заходи, передбачені законодавством України до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які допустили бюджетні правопорушення,

4.1.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та установ і організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.5. Подавати пропозиції щодо:

–  встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на території міста, а також щодо затвердження ставок місцевих податків, зборів;

– надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до міського бюджету.

4.1.6. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до міського  бюджету від управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання міського бюджету, а також інформацію щодо взятих зобов’язань, залишків на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу.

4.1.7. Одержувати від органів державної фіскальної служби у встановлені терміни звіти про суми нарахувань, надходжень, переплати, податкового боргу, а також в розрізі юридичних та фізичних осіб – підприємців і громадян міста, та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету.

4.1.8. Створювати комісії, робочі групи із керівників, кваліфікованих спеціалістів органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для вирішення окремих питань з формування проекту міського бюджету та його виконання.

4.1.9. Одержувати від головних розпорядників коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання, інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

4.1.10. Укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів.

4.1.11. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

4.2.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

4.2.2. Здійснювати повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування.

4.2.3. Забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.2.4. Вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, умов для працівників Департаменту.

4.2.5. Звітувати перед міським головою, виконкомом про свою роботу.

4.2.6. Інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством.

  1. Керівництво та структура

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

– здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників його структурних підрозділів;

– видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

– затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;

– укладає договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди;

– розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

– затверджує розпис доходів і видатків місцевого бюджету на бюджетний рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

– забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

– здійснює загальну організацію контролю за відповідністю фінансування обсягам вартості і якості виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту об’єктів благоустрою та житлового фонду, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету;

– затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, затвердження, уточнення розпису міського бюджету;

– щорічно готує пропозиції до кадрового резерву;

– здійснює інші повноваження, керуючись цим Положенням.

5.3. Директор департаменту без доручення міського голови діє від імені Департаменту,  представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.4. Структура і чисельність працівників Департаменту затверджується міською радою.

5.5. Положення про відділи Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

5.6. Штатний розпис та кошторис Департаменту фінансів та бюджетної політики затверджується міським головою.

5.7. Начальники відділів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.8. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником  Департаменту.

5.9. У структурі Департаменту фінансів та бюджетної політики є два заступники: заступник директора департаменту, начальник бюджетного відділу і  заступник директора департаменту, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету, які призначаються на посади та звільняються з посад міським головою за поданням директора Департаменту.

Заступник директора, начальник бюджетного відділу та заступник директора, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету:

– організовують виконання доручень директора Департаменту;

– здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

– здійснюють інші повноваження та виконують обов’язки, визначені посадовою інструкцією.

Обов’язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

5.10 Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.11. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.12. Оплата працівників Департаменту проводиться згідно з чинним законодавством.

  1. Взаємодія

Департамент при виконанні завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами міської ради, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами Державної казначейської служби, органами Державної фіскальної служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян.

  1. Відповідальність

7.1. Працівники несуть відповідальність відповідно до законодавства за:

– неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;

– вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

7.2. Працівники Департаменту звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники Департаменту звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників Департаменту, і працівники Департаменту вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.

7.2.1. Працівники Департаменту повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.2.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників Департаменту права посилатися на зазначені обставини.

7.2.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

  1. Заключні положення

8.1. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. В разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань міської ради, передбаченої Регламентом міської ради.