Департамент фінансів та бюджетної політики


Адреса: пл.Поштова, 3, 4 поверх

Тел.: (0312)615232

E-mail: fin@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Прийом громадян:

Заступник директора департаменту, начальник  бюджетного відділу – перший та третій четвер місяця 9.30-17.30

Заступник директора департаменту, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету – друга та четверта середа місяця 9.30-17.30

Гах

Гах Леся Мирославівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Тернопільському фінансово-економічному інституті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 1987 році. Працювала на посадах старшого ревізора-інспектора відділу державних доходів фінансового відділу, економіста відділу державних доходів, начальника відділу доходів бюджету, заступника начальника фінансового управління, начальника відділу доходів бюджету

З 2014 року – директор департаменту фінансів та бюджетної політики.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться перший та другий вівторок місяця 9:30 - 17:30, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 615232.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Директор департаменту Гах Леся Мирославівна 615232 Пл. Поштова, 3 Кабінет №403

Відділ бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту використання бюджетних коштів

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Боць Любов Орестівна 613004 Пл. Поштова, 3 Кабінет № 403
Заступник начальника відділу, заст. головного бухгалтера Митровцій Олена Василівна 616313 Пл. Поштова, 3 Кабінет № 435
Головний спеціаліст з аналізу і аудиту використання бюджетних коштів Янкес Крістіна Іштванівна 616313
Головний спеціаліст Деяк Діана Юріївна 615232 Пл. Поштова, 3 Кабінет № 402

Бюджетний відділ

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник директора департаменту, начальник відділу Граб Галина Ярославівна 613881 Пл. Поштова, 3 Кабінет №430

 

Заступник начальника  відділу Машіка Еріка Йосипівна
Головний спеціаліст Шалаєва Катерина Миронівна 614296
Головний спеціаліст

Зелінська Марина Іванівна

Відділ планування  та аналізу доходів бюджету

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заст. директора департаменту, начальник відділу Кенс Оксана Юріївна 630489 Пл. Поштова, 3 Кабінет № 434
Заступник начальника  відділу Гуменюк Ірина Вікторівна
Головний спеціаліст Баволар Вікторія Юріївна

Відділ фінансування місцевого господарства та соціального захисту населення

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Славич Віра Юріївна  

630831

Пл. Поштова, 3 Кабінет 432

Заступник начальника відділу Лукач Петро Михайлович
Головний спеціаліст П’ятак Алла Петрівна Пл. Поштова, 3 Кабінет 433

Відділ зведеного бюджету, міжбюджетних відносин та місцевих запозичень

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Чумак Людмила Леонідівна 630831  Пл. Поштова, 3 Кабінет 435
Заступник начальника відділу Прадід Віталія Василівна  630831  Пл. Поштова, 3 Кабінет 435
Головний спеціаліст Шершун Ольга Василівна 630831  Пл. Поштова, 3 Кабінет 435

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Департамент фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою,  підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові відповідно до розподілу повноважень.

1.2. Департамент є юридичною особою та головним розпорядником коштів бюджету міста, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби.

1.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланки із своїми реквізитами.

1.4. Департамент є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5 Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.6 Департамент фінансів та бюджетної політики є правонаступником фінансового управління  Ужгородської міської ради.

1.7. У своїй діяльності Департамент фінансів та бюджетної політики керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України, постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентами виконкому та ради, інструкцією з діловодства, а також даним Положенням.

 1. Основні завдання

 2.1. Організація роботи по складанню проекту міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.2. Організація роботи по виконанню міського бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

2.3. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

2.4. Забезпечення раціонального та ефективного використання коштів міського бюджету.

2.5. Забезпечення роботи по отриманню до міського бюджету позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного казначейського рахунку.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

2.7. Забезпечення, організація роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста і внесення змін до них.

2.8. Забезпечення розгляду та аналізу звернень підприємств, організацій, установ та громадян міста щодо надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до міського бюджету, у межах повноважень, наданих Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами, та подання пропозицій міській раді щодо втрат бюджету в разі надання пільг.

2.9. Забезпечення ефективного управління залишками коштів міського бюджету.

2.10. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету.

 1. Повноваження

3.1. Розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету.

3.2. Визначає порядок та строки розроблення та  подання бюджетних запитів.

3.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому та сесії міської ради.

3.5. Приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання міського бюджету.

3.6. Організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету, визначає порядок і термін подання бюджетними установами і організаціями матеріалів для підготовки проекту міського бюджету.

3.7. В процесі складання проекту міського бюджету за доходами співпрацює з органами державної фіскальної служби, структурними підрозділами міської ради, органами державної влади по питаннях, що відносяться до їх компетенції.

3.8. Планує доходи і видатки міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів.

3.9. Складає проект міського бюджету і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.

3.10. Складає розпис доходів та видатків міського бюджету, забезпечує фінансування заходів передбачених міським бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень.

3.11. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського бюджету.

3.12. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.13. Здійснює в процесі виконання міського бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз поступлення доходів місцевого бюджету.

3.14. Організовує виконання міського бюджету разом з іншими структурними підрозділами міської ради, державною податковою інспекцією міста, управлінням державного казначейства міста, вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.

3.15. Проводить моніторинг змін, що пропонуються до міського бюджету, та здійснює у встановленому порядку внесення змін до показників міського бюджету.

3.16. Аналізує звіти про виконання міського бюджету, надані управлінням Державної казначейської служби України у м. Ужгороді.

3.17. Проводить разом з відповідними органами державної фіскальної служби аналіз стану надходжень до міського бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території міста податків, зборів, а також розміру пільг щодо оподаткування.

3.18. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонд оплати їх праці, видатків на утримання органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.

3.19. Здійснює внутрішній контроль та аудит, взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

3.20. За розпорядженням міського голови проводить контрольні заходи (аналіз, аудит, перевірки, оцінку та вивчення) в бюджетних установах і організаціях міста, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а також підприємств і організацій, які отримують кошти з міського бюджету.

3.21. Приймає участь у перевірках, які проводять органи Держаудитслужби та державної фіскальної служби міста щодо надходження місцевих податків і зборів (за згодою).

3.22. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти міської ради, відповідно до бюджетного та податкового законодавства.

3.23. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій міста.

3.24. Забезпечує створення належних умов праці для працівників Департаменту.

3.25. Готує і подає міській раді офіційні висновки про залишок коштів на початок року по загальному та спеціальному фондах бюджету, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

3.26. В разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів,  враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до міського бюджету та готує проекти рішень виконкому та міської ради про внесення змін до міського бюджету.

3.27. Отримує в установленому порядку від структурних підрозділів  міської ради, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів Державної казначейської служби, органів Державної фіскальної служби, суб’єктів підприємницької діяльності матеріали, необхідні для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.28. Подає квартальні та річні звіти про виконання бюджету міста на розгляд виконавчого комітету та на затвердження сесією міської ради.

3.29. Погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів  та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів за платежами до міського бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.

3.30. Відкриває в управліннях Державної казначейської служби України дохідні та видаткові рахунки міського бюджету.

3.31. Веде облік надходжень цільового фонду соціально-економічного розвитку міста.

3.32. Забезпечує складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.33. Отримує та узагальнює пропозиції від органів державної фіскальної служби, структурних підрозділів  міської ради, підприємств, установ і організацій та громадян міста з питання встановлення місцевих податків і        зборів, розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста.

3.34. Готує проекти рішень міської ради з питання встановлення місцевих податків і зборів, розмірів  їх ставок та Порядків їх справляння на території міста та внесення змін до них відповідно до вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

3.35. За дорученням міського голови розглядає звернення підприємств, організацій, установ та громадян міста щодо надання пільг по сплаті податків і зборів до міського бюджету.

3.36. Згідно з розписом бюджету по видатках, здійснює фінансування видатків, передбачених в бюджеті в тому числі видатків, які визначені функціями держави, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними документами з цього питання.

3.37. За рішенням міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

3.38. Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.

3.39. Забезпечує формування та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на сайті міської ради.

3.40. Опрацьовує інформаційні запити, звернення народних депутатів України та депутатів міської ради.

3.41. Здійснює розподіл та перерозподіл призначень і асигнувань по видатках бюджету, в тому числі за рахунок субвенцій і дотацій з інших бюджетів, згідно з повноваженнями, наданими міською радою в рішенні про міський бюджет на відповідний рік за рішенням виконкому міської ради та за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування.

3.42. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

 1. Права та обов’язки

4.1. Департамент фінансів та бюджетної політики має право:

4.1.1. В установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів міської ради, органів фіскальної служби, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.2. В установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до положень Бюджетного кодексу України та вживати заходи, передбачені законодавством України до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які допустили бюджетні правопорушення,

4.1.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради та установ і організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.5. Подавати пропозиції щодо:

–  встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на території міста, а також щодо затвердження ставок місцевих податків, зборів;

– надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до міського бюджету.

4.1.6. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до міського  бюджету від управління Державної казначейської служби України у м. Ужгороді. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання міського бюджету, а також інформацію щодо взятих зобов’язань, залишків на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу.

4.1.7. Одержувати від органів державної фіскальної служби у встановлені терміни звіти про суми нарахувань, надходжень, переплати, податкового боргу, а також в розрізі юридичних та фізичних осіб – підприємців і громадян міста, та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету.

4.1.8. Створювати комісії, робочі групи із керівників, кваліфікованих спеціалістів органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для вирішення окремих питань з формування проекту міського бюджету та його виконання.

4.1.9. Одержувати від головних розпорядників коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складання проекту міського бюджету та аналізу його виконання, інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

4.1.10. Укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів.

4.1.11. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов’язаний:

4.2.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

4.2.2. Здійснювати повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування.

4.2.3. Забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

4.2.4. Вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, умов для працівників Департаменту.

4.2.5. Звітувати перед міським головою, виконкомом про свою роботу.

4.2.6. Інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством.

 1. Керівництво та структура

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Директор Департаменту:

– здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту, керівників його структурних підрозділів;

– видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

– затверджує положення про підпорядковані йому структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та розподіляє обов’язки між ними;

– укладає договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди;

– розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання Департаменту;

– затверджує розпис доходів і видатків місцевого бюджету на бюджетний рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

– забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

– здійснює загальну організацію контролю за відповідністю фінансування обсягам вартості і якості виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту об’єктів благоустрою та житлового фонду, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету;

– затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, затвердження, уточнення розпису міського бюджету;

– щорічно готує пропозиції до кадрового резерву;

– здійснює інші повноваження, керуючись цим Положенням.

5.3. Директор департаменту без доручення міського голови діє від імені Департаменту,  представляє його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.4. Структура і чисельність працівників Департаменту затверджується міською радою.

5.5. Положення про відділи Департаменту затверджуються начальником Департаменту.

5.6. Штатний розпис та кошторис Департаменту фінансів та бюджетної політики затверджується міським головою.

5.7. Начальники відділів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

5.8. Посадові обов’язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником  Департаменту.

5.9. У структурі Департаменту фінансів та бюджетної політики є два заступники: заступник директора департаменту, начальник бюджетного відділу і  заступник директора департаменту, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету, які призначаються на посади та звільняються з посад міським головою за поданням директора Департаменту.

Заступник директора, начальник бюджетного відділу та заступник директора, начальник відділу планування та аналізу доходів бюджету:

– організовують виконання доручень директора Департаменту;

– здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

– здійснюють інші повноваження та виконують обов’язки, визначені посадовою інструкцією.

Обов’язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

5.10 Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.11. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.12. Оплата працівників Департаменту проводиться згідно з чинним законодавством.

 1. Взаємодія

Департамент при виконанні завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами міської ради, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами Державної казначейської служби, органами Державної фіскальної служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян.

 1. Відповідальність

7.1. Працівники несуть відповідальність відповідно до законодавства за:

– неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією;

– вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

– розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

7.2. Працівники Департаменту звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники Департаменту звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників Департаменту, і працівники Департаменту вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.

7.2.1. Працівники Департаменту повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.2.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників Департаменту права посилатися на зазначені обставини.

7.2.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

 1. Заключні положення

8.1. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2. В разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань міської ради, передбаченої Регламентом міської ради.


2020

Звіт про роботу департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за 2020 рік

Департамент фінансів та бюджетної політики міста Ужгород (далі – департамент) відповідно до Бюджетного кодексу та законодавства України здійснює функції зі складання, виконання міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету.

Департамент здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Протягом 2020 року посадовими особами департаменту фінансів проведена наступна робота:

 1. Опрацювання звітів про виконання бюджету м. Ужгород

- складено зведений річний звіт за 2019 рік з додатками, розшифровками,

пояснювальною запискою про виконання міського бюджету по всіх кодах тимчасової та економічної класифікації видатків (в тому числі за галузями) та

проведений його захист в департаменті фінансів Закарпатської ОДА;

- складено річний звіт по мережі, штатах і контингентах за 2019 рік та зведення бюджету міста на 2020 рік та направлено до департаменту фінансів Закарпатської ОДА;

- опрацьовано казначейські звіти «Про виконання місцевих бюджетів» за 2019 рік, місячні та квартальні звіти за 2020 рік;

- підготовлено проєкти рішеннь міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету міста Ужгород за 2019 рік, І квартал 2020 року, І півріччя 2020 року, 9-ть місяців 2020 року;

- підготовлено проєкт розпорядження міського голови «Про публічне представлення інформації про виконання бюджету м. Ужгород за 2019 рік»;

- проведено публічне представлення інформації про виконання міського бюджету м. Ужгород за 2019 рік. 

 1. Складання проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік:

- підготовлено проєкт розпорядження міського голови «Про формування показників бюджету міста на 2021-2023 роки»;

- затверджена та доведена головним розпорядникам коштів інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки;

- підготовлено та направлено на розгляд комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики розрахунки до проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2023 роки;

- проведено аналіз бюджетних запитів 13-ти головних розпорядників коштів та розрахунків до них;

- підготовлені пропозиції щодо включення відповідних видатків до проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік;

- підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету та рішень міської ради про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік та прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2023 роки;

- підготовлено проєкт розпорядження міського голови «Про обговорення проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021рік»

- проведено організаційні заходи та підготовлено матеріали для проведено обговорення проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021рік в онлайн режимі;

-  здійснено публікацію рішення міської ради про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік у газеті «Ужгород» 25.12.2020 р. за №52(1073) та розміщено на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 1. Робота по виконанню міського бюджету м. Ужгород в 2020 році:

В процесі виконання дохідної частини бюджету міста:

- підготовлено та подано міській раді 8 висновків про виконання дохідної частини міського бюджету для внесення змін до бюджету міста;

-  підготовлено та подано на розгляд сесії міської ради 2 проекти рішень щодо внесення змін до діючих рішень про місцеві податки та збори, в частині зменшення податкового навантаження в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19;

- підготовлено та подано на розгляд сесії міської ради 5 проектів рішень щодо надання пільг по сплаті місцевих податків та зборів на території                м. Ужгород.

- проведено щомісячний аналіз стану виконання плану дохідної частини бюджету міста  в цілому та в розрізі  джерел;

- здійснювався щоденний моніторинг очікуваного виконання затверджених помісячним розписом  доходів загального фонду бюджету міста наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та порівняно з відповідним періодом 2019 року;

- проведено моніторинг податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового органу, його динаміку до бюджетів усіх рівнів у розрізі дохідних джерел;

- проаналізовано вплив можливих ризиків в частині невиконання затверджених показників за доходами;

- складено розрахунок втрат бюджету міста в результаті внесених зміни до норм податкового законодавства та наданих Ужгородською міською радою пільг по сплаті податків і зборів;

- проводився щоденний розгляд та погодження висновків про повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів  та інших доходів, які здійснюють органи, що контролюють справляння надходжень бюджету;

- здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акту  – рішення ХХIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання 10 липня 2018 року №1151 «Про місцеві податки і збори».

- забезпечено проведення 6 засідань комісії з підготовки проєктів нормативно-правових  актів міської ради щодо  встановлення ставок та надання пільг по податках і зборах, що зараховуються до бюджету міста, на яких розглянуто 12 звернень суб’єктів господарювання, громадських об’єднань щодо перегляду розміру туристичного збору, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та надання пільги по сплаті земельного податку.

- подано на розгляд Міністерству фінансів України матеріали коригування податку на доходи фізичних осіб на  658,3 тис. грн., що дало змогу зменшити на 329,1 тис. грн. реверсну дотацію бюджету м. Ужгород (кошти передані до державного бюджету);

У рамках автоматизованої програми АІС «Місцеві бюджети», забезпечено моніторинг та аналіз надходжень окремих податків до бюджету м. Ужгород:

- податку на доходів фізичних осіб із заробітної плати (код 11010100) - 3256 платників; інших надходжень (код 24060300) – 245 платників; адміністративні штрафи  (код 21081100) – 2650 платників та цільового фонду -  170 платників;

- плати за надання адміністративних послуг (код 22012500)  за   відомчими ознаками «27» Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, «21» Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, «44» Національна поліція України, «15» Державне агентство лісових ресурсів України, «41» Міністерство юстиції України, «10» Державна міграційна служба України, «70» Міністерство внутрішніх справ України, «25» Державна архітектурно-будівельна інспекція України, «00» Без деталізації за відомчою ознакою.

В процесі виконання видаткової частини бюджету міста в звітному періоді проведено наступну роботу:

- підготовлено 10 проєктів рішень сесії міської ради  щодо внесення змін до бюджету міста Ужгород на 2020 рік;

- підготовлено 2 проєкти рішень сесії міської ради про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету та 2 угоди про приймання -передачу коштів ( зі змінами);

- підготовлено 11 проєктів розпоряджень міського голови про розподіл субвенції з державного бюджету;

- складено річний та помісячний розписи доходів, видатків та фінансування загального та спеціального фондів бюджету міста Ужгород на 2020 рік та направлено в УДКС у м. Ужгород;

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 13 витягів  з річного та помісячного розписів видатків міського бюджету;

- перевірено 92 кошториси бюджетних установ, планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, планів використання коштів установ та організацій, які фінансуються з міського бюджету, 23 штатних розписи головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2020 рік;

- перевірено 611 паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів на 2020 рік;

- перевірено 96 звітів головних розпорядників коштів про виконання бюджетних програм та проведено оцінку ефективності бюджетних програм за 2019 рік;

- протягом року за зверненнями головних розпорядників коштів вносились зміни до річного та помісячного розпису бюджету, для чого підготовлено та зареєстровано 867 довідок, в тому числі: по доходах-30, по видатках – 792, по джерелах фінансування – 45;

- проводилось фінансування видатків міського бюджету, для чого протягом року виписано 1286 розпоряджень на фінансування;

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 92 лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2021 рік.

 За результатами аналізу та моніторингу  стану виконання бюджету по видатках за 2020 рік та складено 804 інформації, у тому числі:

- 12 інформацій - щомісячний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості міського бюджету;

- 52 інформації - щомісячні інформації про стан фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів, які направлено в Департамент фінансів ЗОДА; 

- 12 інформацій - аналіз використання коштів по загальному фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків по управлінню охорони здоров’я та складено довідки про стан виконання видатків галузі;

- 12 інформацій - інформації про використання коштів резервного фонду, які направлено в УДКСУ у м. Ужгороді;

- 12 інформацій - про обсяги видатків на підготовку та проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок коштів бюджету м. Ужгород, направлено в Департамент фінансів ЗОДА;

- 24 інформації - про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету за спожиті комунальні послуги та енергоносії, направлено в Департамент фінансів ЗОДА;

- 312 інформацій - аналіз потреби в коштах та здійснення фінансування на виплату заробітної плати по 13 головних розпорядниках коштів (двічі на місяць);

- 12 інформацій - аналіз обсягів залишків бюджетних коштів на рахунках бюджетних установ;

- 12 інформацій - аналіз зареєстрованих та неоплачених фінансових зобов’язань та залишків на рахунках бюджетних установ;

- 36 інформацій - аналіз використання коштів освітньої, медичної та інших субвенцій, які направлено в Департамент фінансів Закарпатської ОДА;

- 5 інформацій - щодо розподілу субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 25 жовтня 2020 року-

-  60 інформацій  - щомісяця інформації про розподіл вільних залишків коштів місцевого бюджету, залишків освітньої та медичної субвенцій, направлено в Департаменту фінансів Закарпатської ОДА

- 38 інформацій - щодо видатків на запобігання виникненню, поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), подано в Департамент фінансів Закарпатської ОДА;

- 24 інформації - аналіз забезпеченності, фінансування та використання коштів у розрізі міських цільових програм;

- 48 інформацій - про погашення отриманого кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО, направлено до УДКС у м. Ужгород;

- 12 інформацій - касовий план проведення видатків, направлено до УДКС у м. Ужгород;

- 6 інформацій -   про стан надходження та виконання платежів з погашення/обслуговування місцевого запозичення, направлено в Міністерство фінансів України;

- 115 інформацій - з різних питань що належать до повноважень та компетенції департаменту фінансів та бюджетної політики.        

 1. Робота у сфері запозичень та управління місцевим боргом. 

Упродовж 2020 року проводилась робота, щодо залучення коштів до бюджету м. Ужгород, шляхом здійснення зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій та внутрішніх запозичень від банківських установ, у тому числі:

- розроблено та затверджено «Програму управління місцевим боргом бюджету міста Ужгород на 2020 рік»;

- підготовлено та затверджено звіт про виконання Програми управління місцевим боргом за 2019 рік;

- відповідно до вимог ПКМУ 01.08.2012 №815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з управлінням державним (місцевим боргом) Програма та Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом оприлюднено на сайті Ужгородської міської ради та у друкованому виданні газету Ужгород 22.02.2020 №8(1029);   

- підготовлено та направлено документи до Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО, щодо зменшення отримання ІІ траншу та скасування ІІІ траншу кредитних коштів для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція вуличного освітлення міста Ужгорода ІІ черга», що дало змогу зменшити загальний обсяг запозичень на 1 408,6 тис.грн.

- проведено 2 засідання комісії з відбору банківських установ для здійснення місцевих запозичень;

 - підготовлено та направлено в Міністерство фінансів України графіки планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією, та направлено інформації в УДКСУ у м. Ужгороді – 12 таблиць.

- забезпечено погашення тіла кредиту та проведено сплату відсотків за користування кредиту НЕФКО у визначені графіком терміни та у повному обсязі.

 1. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

Департаментом фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за 2020 рік проведено 17 перевірок, в тому числі з питань:

- правильності складання і затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік  головними розпорядниками коштів місцевого бюджету;

- достовірності та правильності складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету.

Крім того, на виконання рішення Ужгородської міської ради від 11.07.2014 року № 1354 „ Про проведення внутрішнього контролю та аудиту у бюджетному процесі м. Ужгорода” департаментом фінансів та бюджетної політики здійснюється постійний контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління коштами бюджету м. Ужгорода з боку головних розпорядників, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України. 

 1. Виконання іншої роботи: 

Підготовлено та подано звернення:

- Голові Верховної Ради України та депутату Верховної Ради України Роберту Горвату про підтримку розроблення і внесення на голосування законопроєкту щодо запровадження механізму компенсації втрат доходів місцевих бюджетів відповідно до статті 142 Конституції України, частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України.

- Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр - міністру України, Голові депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» та депутату Верховної Ради України Роберту Горвату з проханням відстояти інтереси місцевого самоврядування та не підтримувати законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення доходів, що зараховуються до місцевих бюджетів, як такі, що не відповідають цілям децентралізації влади, зокрема проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо збалансованості наповнення місцевих бюджетів» № 3679 від 18.06.2020.

- депутатам Верховної Ради України Роберту Горвату, Ігорю Кривошеєву та Анатолію Костюху про недопущення прийняття законів, що розбалансують бюджети місцевого самоврядування, та про підтримку законопроектів, що позитивно вплинуть на бюджетне забезпечення територіальних громад.

- голові Комітету Верховної ради Юрію Арістову, міністру фінансів України Сергію Марченко щодо надання субвенції з державного бюджету України бюджетам територіальних громад, які не отримали фінансовий ресурс  на утримання закладів, які передаються районними радами у власність територіальних громад, розташованих на їх території.  

Здійснювалась переписка з Асоціацією міст України щодо проблемних питань місцевих бюджетів та шляхів їх вирішення.

Проводилась переписка з Антимонопольним комітетом України щодо застосування норм статей Закону України «Про державну допомогу суб’єктів господарювання».

Проведено відповідну роботу щодо запровадження інформаційно-аналітичної системи управління планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA».

Запроваджено програму «Єдина інформаційна система управління бюджетом»: модуль – «Аналіз доходів в розрізі платників податків».

Протягом 2020 року працівниками департаменту:

- підготовлено та подано на розгляд 5 проєктів рішень виконавчого комітету, 26 проєктів рішень міської ради та 15 розпоряджень міського голови;

- перевірено та погоджено 46  проектів рішень виконкому, 138 проектів рішень міської ради, які підготовлені департаментами міської ради та подані департаменту фінансів для візування;

- виконано 13 доручень міського голови;

- взято участь у 174 засіданнях комісій та робочих груп;

- розглянуто 11 звернень громадян, 3902 листів від установ, організацій і підприємств 23 інформаційних запитів.

Протягом року департаментом фінансів та бюджетної політики (як головного розпорядника) забезпечено підготовку та направлення наступних звітів:

- місячної бюджетної, квартальної та річної фінансової звітності до УДКСУ у м. Ужгороді Закарпатської області;

- місячної, квартальної та річної податкової звітності до територіального органу ДФС України;

- річної статистичної звітності Головному управлінню статистики у Закарпатській області;

- підготовлено 71 наказ з основної діяльності департаменту фінансів та бюджетної політики.

Протягом звітного періоду працівники департаменту опрацьовували законопроєкти, законодавчі, нормативно-правові акти, оглядові листи, приймали активну участь у семінарах, круглих столах та колегіях, які проводились в онлайн режимі.

Керівник департаменту фінансів приймала участь у навчальному заході в рамках програми для депутатів місцевих рад та службовців міських рад України, який відбувся в Міжнародному республіканському інституті м. Гданськ.


2019

Звіт про роботу департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за 2019 рік

 

Департамент фінансів та бюджетної політики міста Ужгород (далі – департамент фінансів) відповідно до Бюджетного кодексу та законодавства України здійснює функції зі складання, виконання міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету.

У своїй діяльності департамент фінансів керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконкому міської ради, а також Положенням про департамент фінансів та бюджетної політики міста Ужгород, забезпечує їх виконання в межах компетенції.

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними повноваженнями, робота департаменту фінансів ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених статей видатків.

Основним завданням департаменту фінансів є організація роботи по складанню і виконанню бюджету міста Ужгород відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та чинного законодавства.

В 2019 році посадовими особами департаменту фінансів проведена наступна робота:

 1. Складання проєкту бюджету міста Ужгород на 2020 рік:
 • затверджена та доведена головним розпорядникам коштів інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки;
 • підготовлено розпорядження міського голови «Про формування показників бюджету міста на 2020- 2022 роки».
 • забезпечено матеріали для проведення 2-х засідань комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики з питань формування проєкту рішення міської ради про бюджет Ужгородської міської ради на 2020 рік;
 • проведено аналіз бюджетних запитів 13-ти головних розпорядників коштів та розрахунків до них, підготовлені пропозиції щодо включення відповідних видатків до проєкту бюджету міста Ужгород на 2020 рік;
 • відповідно до вимог чинного законодавства бюджет міста Ужгород на 2020 рік складено за програмно-цільовим методом;
 • підготовлено рішення виконавчого комітету та рішення міської ради щодо проєкту бюджету Ужгородської міської ради на 2020 рік, до яких додаються:
 • пояснювальна записка;
 • прогноз показників бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди;
 • показники видатків, які необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в проєкті бюджету;
 • перелік інвестиційних програм на 2020 рік та на 2021-2022 роки;
 • звіт про виконання бюджету за 10 місяців 2019 року;
 • діаграми;
 • проєкт рішення про бюджет міста Ужгород на 2020 рік розміщено на веб-сайті міської ради;
 • проведено організаційні заходи, підготовлені необхідні матеріали та 04.12.2019 р. проведено обговорення проєкту бюджету міста Ужгород на 2020 рік;
 • рішення міської ради про бюджет міста Ужгород на 2020 рік опубліковано у газеті «Ужгород» від 14.12.2019 р. за №46(1019) та розміщено на веб-сайті міської ради.
 1. Робота по виконанню міського бюджету за 2019 рік:

Підготовлено та подано міській раді 16 висновків про перевиконання дохідної частини міського бюджету.

На розгляд сесій міської ради  підготовлено  наступні проекти рішень:

1) 3 проєкти рішення, щодо встановлення місцевих податків і зборів, розмірів  їх ставок та Порядків їх справляння на території міста та внесення змін до них відповідно до вимог Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів;

2) 1 проект рішення, щодо перегляду  Методики розрахунку мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Ужгород - рішення ХХХІХ сесії міської ради VIІ скликання «Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради VI скликання 30.12.2011 № 395» 05.09.2019 №1681;

3) 3 проєкти рішень, щодо надання пільг по сплаті місцевих податків та зборів на території м. Ужгород

Здійснено аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту рішення Ужгородської міської ради “Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 „ Про місцеві податки та збори” та базове відстеження результативності регуляторного акту  –  рішення  XXХVІІІ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 11 липня 2019 року № 1605 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 „ Про місцеві податки та збори».

Забезпечено проведення 6 засідань комісії по підготовці нормативно правових актів міської ради щодо встановлення ставок та надання пільг по податках та зборах, які зараховуються до бюджету міста, на яких розглянуто 13 звернень суб’єктів господарювання, громадських об’єднань щодо перегляду розміру туристичного збору, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та надання пільги по сплаті земельного податку.

У 2019 році забезпечено 66,7 млн. грн. перевиконання дохідної частини міського бюджету м. Ужгород ( загального фонду 37,1 млн. грн.  спеціального - 29,6 млн. грн ), що дало змогу збільшити видатки бюджету, в тому числі видатки бюджету розвитку.

Здійснювався розгляд та погодження повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів  та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів податкової служби, згідно реєстрів платежів до міського бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.

З метою забезпечення правильності та своєчасності зарахування  податків платежів до міського бюджету на нові реквізити рахунків у зв’язку із введенням в дію з 01.10.2019 нових банківських рахунків для зарахування податків, зборів та інших доходів державного і місцевих бюджетів, сформованих за стандартом IBAN, проведена роз’яснювальна робота із учасниками бюджетного процесу щодо зміни казначейських рахунків для сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів, а саме: направлено листи структурним підрозділам міської ради, головним розпорядникам бюджетних коштів, проводились консультації у телефонному режимі; відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.

Міністерству Фінансів України подано матеріали коригування податку на доходи фізичних осіб на  368,0 тис грн, що дало змогу зменшити на 183,4 тис грн реверсну дотацію бюджету м. Ужгород (кошти передані до державного бюджету) .

У рамках автоматизованої програми АІС «Місцеві бюджети», департаментом забезпечено моніторинг та аналіз надходжень окремих податків до бюджету м. Ужгород:

- податку на доходів фізичних осіб із заробітної плати (код 11010100) - 2605 платників; інших надходжень (код 24060300) – 180 платників; адміністративні штрафи  (код 21081100) – 3087 платників та цільового фонду -  296 платників.;

- плати за надання адміністративних послуг (код 22012500)  за   відомчими ознаками  "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, "21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,"44" Національна поліція України,"15" Державне агентство лісових ресурсів України, "41" Міністерство юстиції України,"10" Державна міграційна служба України,"70" Міністерство внутрішніх справ України, "25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України,"00" Без деталізації за відомчою ознакою.

Підготовлено та подано звернення Голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Голові Верховної Ради України, Депутату Верховної Ради України, Роберту Горвату щодо збереження надходжень місцевих бюджетів - пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного пункту, акцизного податку з пального.

Протягом 2019 року працівниками департаменту фінансів :

 • підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 76 лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2020 рік;
 • складено річний та помісячний розписи доходів і видатків загального та спеціального фондів бюджету міста Ужгород та направлено розпис в УДКС у м. Ужгород;
 • підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 13 витягів з річного та помісячного розписів видатків міського бюджету;
 • перевірено 87 кошторисів бюджетних установ, планів асигнувань загального та спеціального фондів бюджету, планів використання коштів установ та організацій, які фінансуються з міського бюджету, 23 штатних розписи головних розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2020 рік;
 • перевірено 1110 паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів;
 • протягом року за зверненнями головних розпорядників коштів вносились зміни до річного та помісячного розпису бюджету, для чого виписано та зареєстровано довідок, в тому числі:
 • по доходах – 54;
 • по видатках – 733;
 • по джерелам фінансування – 40;
 • проводилось фінансування видатків міського бюджету, для чого протягом року виписано 1405 розпоряджень;
 • здійснювався постійний облік:

- планових призначень та надходжень до доходів міського бюджету;

- планових призначень та фінансування головних розпорядників коштів з щомісячним підведенням підсумків;

 • проводилась аналітична робота стану виконання бюджету по доходах, складено 836 аналітичних довідок за рік, в тому числі:
 • щоденні – 504 шт.;
 • щотижневі – 48 шт.;
 • щомісячні – 240 шт.;
 • щоквартальні – 44 шт.;
 • проводилась аналітична робота стану виконання бюджету по видатках, складено 703 інформацій та довідок за рік, в тому числі:
 • щомісячний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості міського бюджету – 12 інформацій;
 • щомісячні інформації про стан фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів, які направлено в Департамент фінансів ЗОДА - 63 інформації;
 • проведено аналіз використання коштів по загальному фонду в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків по управлінню охорони здоров’я та складено довідки про стан виконання видатків галузі -12 таблиць;
 • подано в УДКСУ у м. Ужгороді інформації про використання коштів резервного фонду – 12 інформацій;
 • підготовлені та подані в Департамент фінансів ЗОДА інформації про обсяги видатків на підготовку та проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей у відповідно році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород -12 інформацій;
 • подано до Департаменту фінансів ЗОДА дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету за спожиті комунальні послуги та енергоносії -24 інформації;
 • проводився аналіз потреби в коштах та здійснення фінансування на виплату заробітної плати по 13 головних розпорядниках коштів (двічі на місяць) - 312 таблиць;
 • здійснювався постійний аналіз обсягів залишків бюджетних коштів на рахунках бюджетних установ та проводились заходи щодо повернення коштів до бюджету в разі їх тривалого невикористання -12 таблиць;
 • проводився постійний аналіз зареєстрованих та неоплачених фінансових зобов’язань та залишків на рахунках бюджетних установ щомісяця – 12 таблиць;
 • здійснювався аналіз використання коштів освітньої, медичної та інших субвенцій та щомісяця інформації направлялись в Департамент фінансів Закарпатської ОДА – 24 таблиць в рік;
 • щомісяця подавались до Департаменту фінансів Закарпатської ОДА інформації про розподіл вільних залишків коштів місцевого бюджету, залишків освітньої та медичної субвенцій та інформації щодо розподілу коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини бюджету, та розподілу залишку коштів субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 36 таблиць в рік;
 • на виконання окремих доручень Закарпатської ОДА підготовлено та направлено інформації про використання коштів Державного фонду регіонального розвитку та використання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 160 таблиць.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання міського бюджету за видатками щомісяця протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг щодо:

 • стану виконання видаткової частини загального та спеціального фонду міського бюджету в розрізі видаткових джерел;
 • виконання видаткової частини спеціального фонду та загального фонду бюджету міста по кодах програмної та економічної класифікації видатків;
 • використання коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виплату допомог, пільг та субсидій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;
 • здійснення аналізу економічних показників видатків спеціального фонду по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва, екологічного фонду та житлово-комунальної сфери;
 • підготовлено 132 зведених реєстрів та актів звірки для проведення розрахунків по погашенню заборгованості по пільгах і субсидіях населенню на житлово-комунальні послуги.

 

Місцеві запозичення

Упродовж 2019 року проводилась робота, щодо залучення коштів до бюджету м. Ужгород, шляхом здійснення зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій та внутрішніх запозичень від банківських установ, у тому числі:

 • розроблено та затверджено «Програму управління місцевим боргом бюджету міста Ужгород на 2019 рік»;
 • підготовлено та направлено документи до Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО, щодо отримання І траншу кредитних коштів для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція вуличного освітлення міста Ужгорода ІІ черга»;
 • розроблено та винесено на розгляд виконавчого комітету проект рішення «Про відбір банківських установ для здійснення місцевих запозичень до бюджету м. Ужгород»;
 • проведено 2 засідання комісії з відбору банківських установ для здійснення місцевих запозичень;
 • підготовлено та направлено в Міністерство фінансів України документи для погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень;
 • підготовлено та направлено в Міністерство фінансів України графіки планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією, та направлено інформації в УДКСУ у м. Ужгороді – 12 таблиць.
 • забезпечено погашення тіла кредиту та проведено сплату відсотків за користування кредиту НЕФКО у визначені графіком терміни та у повному обсязі.

Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

Департаментом фінансів за 2019 рік проведено 17 перевірок, в тому числі з питань:

- достовірності та правильності складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік у департаменті міського господарства, управлінні охорони здоров’я, департаменті праці та соціального захисту населення, департаменті фінансів та бюджетної політики, управлінні у справах культури, молоді та спорту, виконкомі Ужгородської міської ради;

- правильності обліку основних засобів, стану збереження майна, використання оборотних та необоротних активів за 2018 рік, своєчасності висвітлення інформації про закупівлі, стану дебіторської та кредиторської заборгованості, правильності, правильності розрахунків допомоги по тимчасовій втраті працездатності, повноти та достовірності подання квартальної бюджетної звітності департаментом фінансів та бюджетної політики

У складі комісій та робочих груп представником департаменту фінансів та бюджетної політики проведено дослідження:

- фінансово-господарської діяльності та дотримання вимог бюджетного законодавства України в КНП «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради за період з 01.01.2019 р. по 31.08.2019 р.

Крім того, на виконання рішення Ужгородської міської ради від 11.07.2014 року № 1354 „ Про проведення внутрішнього контролю та аудиту у бюджетному процесі м. Ужгорода” департаментом фінансів здійснюється постійний контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління коштами бюджету м. Ужгорода з боку головних розпорядників, відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України. В рамках виконання даного рішення головними розпорядниками коштів бюджету м. Ужгорода проведено 104 перевірки.

На виконання рішення виконавчого комітету від 14.11.2016 року № 352 „Про виконання пропозицій державного фінансового аудиту бюджету міста за 2014-2015 року та 1 квартал 2016 року” проводиться контроль за повним  та безумовним виконанням пропозицій, наданих державною фінансовою інспекцією в Закарпатській області.

              

 1. Виконання іншої роботи:

- підготовлені аналітичні матеріали, пояснювальна записка та плани по мережі, штатах і контингентах, пройдена експертиза бюджету Ужгородської міської ради та здані зведені планові показники бюджету на 2020 рік в Департаменті фінансів ОДА;

- підготовлено та подано на розгляд  6 проєктів рішень виконавчого комітету, 27 проєктів рішень міської ради та 20 розпоряджень міського голови;

- з метою оновлення кредитного рейтингу м. Ужгород і рейтингу інвестиційної привабливості м. Ужгород департаментом фінансів спільно з іншими департаментами міської ради підготовлені та направлені рейтинговим агентствам ТОВ «ІВІ-Рейтинг» та ТОВ «Кредит-Рейтинг» матеріали за результатами фінансово-господарської діяльності міста за 2018 рік та І півріччя 2019 року;

- підготовлено та подано звернення Голові Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Ю. Арістову, Міністру фінансів України О. Маркаровій, прем’єр-міністру України О. Гончару, а також направлено листи до ВАОМС «Асоціація міст України» із запереченням на дії уряду, щодо виключення із переліку об’єктів отримання субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

- підготовлено, винесено на розгляд сесії міської ради проект звернення до Кабінету Міністрів України та Міністерства Фінансів України щодо забезпечення фінансування професійно-технічних закладів м. Ужгород у 2020 році;

- перевірено 64  проекти рішень виконкому, 180 проектів рішень міської ради та 153 проектів розпоряджень міського голови, які підготовлені департаментами міської ради та подані департаменту фінансів для візування;

- взято участь у 227 засіданнях комісій та робочих груп;

- розглянуто 16 звернень громадян, 3865 листів від установ, організацій і підприємств, 21 інформаційний запит.

Протягом року забезпечено підготовку та здачу по департаменту фінансів  та бюджетної політики як головному розпоряднику коштів:

- місячної бюджетної, квартальної та річної фінансової звітності до УДКСУ у м. Ужгороді Закарпатської області;

- місячної, квартальної та річної податкової звітності до територіального органу ДФС України;

- річної статистичної звітності Головному управлінню статистики у Закарпатській області;

- підготовлено 67 наказів по департаменту фінансів.

Протягом звітного періоду працівники департаменту фінансів приймали активну участь у семінарах, круглих столах та колегіях облдержадміністрації.

Керівник департаменту фінансів приймала участь у практикумі  з галузевої законотворчості та адвокасі за напрямом «Місцеві фінанси»,  а також виступила на телебаченні «Суспільне Закарпаття» у програмі «Тема дня» - Обговорення проєкту бюджету міста Ужгород на 2020 рік».

Працівники департаменту фінансів приймали участь:

- в засіданнях Асоціації міст України проведених в рамках проекту USAID  «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»;

- в навчальному тренінгу проєкту ЄС «Угода мерів – Схід» на тему «Специфіка впровадження ПДСЕР(К) по секторам: проектний менеджмент та його аспекти»

В 2019 році в департаменті фінансів по «Програмі стажування студентів державного вищого навчального закладу «Ужгородський Національний Університет» в Ужгородській міській раді «Перший кар’єрний крок» пройшов стажування - 1 студент, пройшов виробничу практику - 1  студент.