Управління освіти


Адреса: пл. Жупанатська, 3, каб. 3, 4, 7, 9

Тел.: (0312)61-63-60

E-mail: osvita@osvita-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Баранюк Наталія Богданівна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в Закарпатському державному університеті та Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала у 2004 році. Працювала на посадах спеціаліста І категорії, головного спеціаліста, начальника відділу кадрів управління освіти та заступника начальника управління освіти.

З січня 2019 року – на посаді начальника управління освіти.

Особистий прийом

Особистий прийом громадян проводиться перша середа місяця 14:00 - 17:00 та третя середа місяця 14:00 - 17:00, за адресою: пл. Жупанатська, 3, кабінет №3. Запис на прийом здійснюється в день прийому та за телефоном (0312) 61-63-60.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник управління Баранюк Наталія Богданівна 61-63-60

 

osvita@osvita-uzhgorod.

gov.ua

пл.

Жупанатська,

3

перша середа

14:00  - 17:00

третя середа

14:00  - 17:00

Заступник начальника управління Пуківська  Марина Іванівна 61-70-20 пл.

Жупанатська,

3

Кабінет №9

І, ІІІ Четвер місяця

15.00-17.00

Головний спеціаліст з обліку дітей та впровадження ІКТ  Білонка Володимир Іванович      

Відділ кадрів

Посада

П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу  Семаль Наталія Володимирівна   пл.

Жупанатська,

3

Кабінет №7

 

Вівторок

9.00-13.00

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт Гайович Сергій Васильович

Відділ закладів освіти

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу   61-70-02 пл.

Жупанатська,

3

Кабінет №6

Вівторок-Четвер

13.00-15.00

Головний спеціаліст Кирик Валентина Мефодіївна 61-70-25 пл.

Жупанатська,

3

Кабінет №4

 

 

Відділ приймає щодня

9.00-17.00

Головний спеціаліст Шляхта Наталія Михайлівна

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету Час прийому
Начальник відділу, головний бухгалтер Брензович Любов Григорівна 61-72-14 пл.

Жупанатська,

3

Кабінет №10,  №11, №12

Відділ приймає щодня

9.00-17.00

Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера Іллар Вікторія Степанівна 61-56-27,

61-23-43

Головний спеціаліст  Сідак Наталія Олексіївна

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління освіти
Ужгородської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1.     Управління освіти Ужгородської міської ради (далі – управління освіти) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2.     Юридична адреса управління освіти – 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, площа Жупанатська, 3.

1.3.     Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4.     Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюється міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

1.5.     Структура управління освіти (відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України) та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.

1.6.     Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

1.7.     Управління освіти є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих управлінням освіти доходів або їх частин серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

1.8.     Доходи (прибутки) управління освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління освіти, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

 1. Основні завдання 

2.1.     Реалізація державної політики у галузі освіти і виховання на території міста з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.

2.2.     Аналіз стану освіти у місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

2.3.     Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

2.4.     Організація фінансового забезпечення закладів освіти комунальної власності міста, зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти, а також закладів освіти інших форм власності.

2.5.     Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

2.6.     Призначення керівників закладів освіти у порядку, встановленому законодавством та установчими документами; атестація педагогічних і керівних кадрів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7.     Забезпечення рівного доступу до дошкільної та повної загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу, підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.8.     Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти міста.

2.9.     Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу у закладах освіти.

2.10.   Забезпечення якості освіти.

2.11.   Здійснення міжнародного співробітництва у системі освіти. 

 1. Повноваження 

3.1.     Організація мережі та здійснення керівництва закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста:

3.1.1.  Здійснює управління закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти комунальної форми власності міста.

3.1.2.  Визначає потребу у закладах освіти всіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.1.3.  Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; сприяє їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.

3.1.4.  Готує проєкти рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління (крім приватних закладів освіти), території обслуговування для зарахування у заклади освіти; веде облік дітей від народження до 18 років та учнів.

3.1.5.  Погоджує проєкти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.1.6.  Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття інклюзивних, спеціальних груп, груп з навчанням мовами національних меншин у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти.

3.2.     Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1.  Контролює дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти.

3.2.2.  Контролює виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.2.3.  Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної у закладах освіти.

3.2.4.  Організовує розробку та затвердження статутів закладів освіти (крім вищих та професійно-технічних) комунальної форми власності, готує їх до державної реєстрації, погоджує статути закладів освіти приватної форми власності.

3.3.     Організація навчального забезпечення закладів загальної середньої та дошкільної освіти:

3.3.1.  Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.2.  Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту.

3.3.3.  Розроблює та готує до затвердження міською радою відповідні міські цільові програми, організовує виконання цих програм.

3.3.4.  Забезпечує координацію роботи щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

3.4.     Організація фінансового забезпечення закладів загальної середньої та дошкільної освіти:

3.4.1.  Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.

3.4.2.  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.4.3.  Затверджує кошториси закладів освіти, КУ «ІРЦ № 1», КУ «ЦПРПП», у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання.

3.5.     Організація матеріально-технічного забезпечення закладів загальної середньої та дошкільної освіти:

3.5.1.  Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

3.5.2.  Організує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.5.3.  Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.5.4.  Сприяє забезпеченню доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

3.6.     Організація діяльності учасників освітнього процесу у закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1.  Сприяє органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатів у складі закладів освіти, в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, бере участь у розгляді доцільності зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, що здійснюються інституційний догляд та виховання.

3.6.2.  Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти.

3.6.3.  Координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6.4.  Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.6.5.  Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.6.6.  Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.6.7.  Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.6.8.  Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу.

3.6.9.  Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти у встановленому порядку.

3.6.10. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.6.11. Здійснює добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти комунальної форми власності міста, професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Ужгород, керівників та педагогічних працівників КУ «ІРЦ № 1», КУ «ЦПРПП» у порядку, визначеному законодавством.

3.6.12. Сприяє створенню безпечного освітнього середовища у закладах освіти, попередженню та протидії булінгу.

3.6.13. Сприяє запровадженню у закладах освіти різних форм здобуття освіти.

3.7.     Інша діяльність управління освіти:

3.7.1.  Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних, проводить аналіз статистичних звітів.

3.7.2.  Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті не рідше ніж один раз на рік.

3.7.3.  Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

3.7.4.  Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

3.7.5.  Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.7.6.  Забезпечує доступ до публічної інформації.

3.7.7.  Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.7.8.  Здійснює контроль за використанням публічних коштів. 

 1. Права та обов’язки 

4.1.     Бере участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти комунальної форми власності.

4.2.     Скликає міські, у тому числі щорічні серпневі, конференції педагогічних працівників, проводить семінари, наради керівників освітніх закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.3.     Вносить органам Ужгородської міської ради пропозиції щодо фінансування освітніх закладів та установ освіти, бере безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.4.     Зупиняє (скасовує) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.5.     Укладає угоди про співробітництво та встановлює прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

 1. Керівництво та структура 

5.1.     Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у закладах освіти не менше як 5 років та володіти державною мовою; стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах – не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах – не менше 5 років.

5.2.     Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1.  Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника, начальників відділів, працівників управління.

5.2.2.  Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти, розробляє функціональні обов’язки його працівників.

5.2.3.  Планує роботу управління і аналізує стан її виконання.

5.2.4.  Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.5.  Призначає на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняє з посади керівників комунальних закладів освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету міста Ужгород, керівників КУ «ІРЦ № 1», КУ «ЦПРПП» відповідно до діючого законодавства, у тому числі за контрактом.

5.2.6.  Укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти; з керівників КУ «ІРЦ № 1», КУ «ЦПРПП».

5.2.7.  Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління та керівників закладів загальної середньої, дошкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, КУ «ІРЦ № 1», КУ «ЦПРПП».

5.2.8.  Подає на затвердження міському голові проєкт кошторису доходів і видатків, пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.

5.2.9.  Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти.

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, у тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.11. Відкриває рахунки у органах Державного казначейства, банках України, має право першого підпису.

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.2.13. Вносить пропозиції міському голові щодо:

- структури управління;

- прийняття і звільнення працівників управління;

- присвоєння посадовим особам чергових рангів;

- заохочення працівників управління за результатами роботи;

- встановлення розміру надбавок;

- застосування стягнень за порушення трудової дисципліни.

5.3.     Начальник управління освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.4.     Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 01.04.2003 № 192 і залежать від чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів та кількості відповідних закладів освіти).

5.5.     Для організації роботи при управлінні освіти функціонують група матеріально-технічного забезпечення, інформаційно-аналітична група, група бухгалтерського обліку та логопедичні пункти, які є структурними підрозділами управління освіти.

5.6.     Управління працює відповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи, які затверджуються начальником управління.

5.7.     Прийом на роботу і звільнення працівників управління здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

5.8.     Працівники управління виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.

5.9.     При управлінні освіти створюється колегія. Положення про колегію управління освіти затверджується рішенням міської ради. Персональний склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

5.10.   При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників закладів освіти), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста. 

 1. Взаємодія 

6.1.     Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами Ужгородської міської ради, департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на території міста, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2.     Управління освіти з метою забезпечення своєчасного інформування громадськості та підпорядкованих закладів має власний сайт та розміщує на ньому публічну інформацію щодо діяльності освітньої галузі. 

 1. Відповідальність 

7.1.     Начальник управління:

7.1.1.  Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління освіти завдань, законність прийнятих ним рішень.

7.1.2.  Є розпорядником коштів відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків, несе персональну відповідальність за ефективне та цільове використання коштів.

7.2.     Працівники управління несуть відповідальність за:

- неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією;

- порушення вимог антикорупційного законодавства;

- розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

7.3.     Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління і вони вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування тощо. Факт виникнення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом. 

 1. Заключні положення 

8.1.     Припинення діяльності управління освіти здійснюється рішенням міської ради або у встановленому порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.2.     Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, начальника управління, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавства.


2020

Звіт про роботу управління освіти за 2020 рік

Управління освіти, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання, у 2020 році спрямовувало свою діяльність на забезпечення рівних освітніх можливостей дітей та учнівської молоді міста у світлі реалізації засад Нової української школи, зокрема в умовах карантину, забезпечуючи чіткий управлінський менеджмент організації освітньої діяльності та створення безпечного середовища у закладах освіти.

Впродовж 2020 року управління освіти, заклади освіти міста працювали над реалізацією завдань функціонування та розвитку освітньої галузі відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», указів Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Концепцій Нової української школи, профільного навчання у старшій школі, національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, інших нормативних освітніх актів та програм.

Управлінням освіти Ужгородської міської ради впродовж 2020 року винесено на розгляд сесії та виконавчого комітету Ужгородської міської ради 22 питання.

На сесіях Ужгородської міської ради були прийняті рішення з 9 питань освітньої галузі:

 • Про передачу спортивних майданчиків для міні-футболу з штучним покриттям
 • Про надання дозволу на списання основних засобів
 • Про Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021-2023 роки
 • Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ужгородської міської ради
 • Про Положення про конкурси на посади керівників та педагогічних працівників КУ «ЦПРПП» і КУ «ІРЦ № 1»
 • Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради
 • Про Положення про управління освіти
 • Про передачу спортивного майданчика
 • Про забезпечення конституційних прав жителів Ужгородської міської територіальної громади.

На засіданнях виконавчого комітету Ужгородської міської ради розглянуто 13 питань і прийнято відповідні рішення:

 • Про виконання цільових програм у сфері освіти міста Ужгород за 2019 рік
 • Про Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2020-2022 роки
 • Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти міста Ужгород
 • Про зміни до рішення виконкому 30.08.2019 № 281 (відкриття інклюзивної групи СНВК «Пролісок»)
 • Про зміни до рішення виконкому 30.08.2019 № 281 (відкриття інклюзивної групи ЗДО № 2)
 • Звіт про роботу управління освіти за 2019 рік
 • Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2020 рік
 • Про зміни до рішення виконкому 30.08.2019 № 281 (відкриття інклюзивної групи у ЗДО № 38)
 • Про Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021-2023 роки
 • Про виконання цільових програм у сфері освіти міста Ужгорода за І півріччя 2020 року
 • Про мережу закладів освіти м. Ужгорода на 2020/2021 навчальний рік
 • Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314 (відкриття інклюзивної групи ЗДО № 30)
 • Про зміни до рішення виконкому 31.08.2020 № 314 (відкриття інклюзивної групи ЗДО № 8 «Дзвіночок»)

На виконання плану роботи управління освіти міської ради на 2020 рік проведено 4 засідання колегії управління освіти, на яких розглянуто 10 питань, що стосуються організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та розвитку освітньої галузі міста:

 • Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в управління освіти та підпорядкованих закладах освіти за 2019 рік.
 • Про виконання заходів щодо покращення підготовки випускників ЗЗСО до ЗНО з математики.
 • Про модернізацію діяльності шкільних бібліотек.
 • Стан впровадження ключових підходів НУШ до формування комунікативних компетентностей на уроках іноземної мови у ЗЗСО міста.
 • Про затвердження положення про преміювання.
 • Про виконання рішень колегії управління освіти за 2019 рік.
 • Про стан реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у ЗЗСО.
 • Про підсумки розвитку дошкільної та загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році та завдання на 2020-2021 навчальний рік.
 • Про результати моніторингових досліджень якості дошкільної освіти та стану реалізації завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи.
 • Про підсумки моніторингу організації якісного та безпечного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

 

Впродовж року проведено 6 нарад для керівників закладів загальної середньої освіти, 6 нарад для директорів закладів дошкільної освіти, на яких проаналізовано 65 питань щодо провадження освітньої діяльності.

Освітній процес у 2020 році у закладах освіти міста здійснюють 1 634 педагогічні працівники, із них:

 • у закладах дошкільної освіти – 529;
 • у закладах загальної середньої освіти – 1 270.

За освітнім рівнем педагогічні працівники закладів дошкільної освіти розподіляються наступним чином: 433 – з повною вищою освітою, 96 – з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст). За кваліфікаційною категорією педагоги ЗДО мають: 124 – категорію «спеціаліст»; 89 – «спеціаліст ІІ категорії»; 101 – «спеціаліст І категорії»; 119 – «спеціаліст вищої категорії». Педагогічне звання «старший вихователь» присвоєно 10 педпрацівникам, «вихователь-методист» – 37.

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти за освітнім рівнем розподіляються так: з повною вищою освітою – 1 270; з базовою вищою освітою (бакалавр) – 9; з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) – 19. За кваліфікаційною категорією: 689 педагогів з категорією «спеціаліст вищої категорії»; 162 – «спеціаліст І категорії»; 169 – «спеціаліст ІІ категорії»; 222 – «спеціаліст».

За стажем педагогічної роботи у ЗЗСО: 738 педагогічних працівників, які працюють понад 20 років; 287 – від 10 до 20 років; 153 – від 3 до 10 років; 92 – до 3-х років.

У закладах загальної середньої освіти працюють учителі, які мають педагогічні звання: «учитель-методист» – 204, «старший учитель» – 343 учителі.

Формування спроможної мережі закладів освіти для забезпечення надання якісних і доступних освітніх послуг з урахуванням ефективного використання наявних ресурсів та стратегічного планування розвитку освіти на  території міста Ужгород є одним із напрямів роботи управління освіти Ужгородської міської ради.

У місті Ужгород функціонують 24 заклади дошкільної освіти, із них: 19 загального розвитку; 1 загального розвитку з цілодобовим перебуванням дітей; 1 санаторного типу з цілодобовим перебуванням дітей; 3 комбінованого типу.

Загалом у 211 дошкільних групах ЗДО (179 груп) та НВК (32 групи) (із них: 11 – спеціальних, 17 – інклюзивних, 14 – з навчанням мовами національних меншин) навчається і виховується 5 122 дитини. Середня наповнюваність груп – 24 дитини. Охоплення дітей дошкільною освітою у місті складає: віком 3-5 років – 95%; віком 5-6 років – 99%.

До мережі закладів освіти міста Ужгород входить 27 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, із них: 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, 8 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 5 спеціалізованих закладів освіти, 5 гімназій і ліцеїв, 6 навчально-виховних комплексів типу «дошкільний заклад-школа» та 1 приватний заклад – ТОВ «Приватний ліцей «Гірчичне зерно».

З 1 січня по 1 вересня 2020 року у ЗЗСО функціонувало 554 класи, в яких освіту здобували 16 277 учні (середня наповнюваність класів – 29 учнів), у Приватному ліцеї «Гірчичне зерно» – 5 класів та навчалось 23 учні. З 1 вересня 2020 року кількість класів та відповідно і учнів зросла: у 563 класах навчається 16 614 учнів; у Приватному ліцеї «Гірчичне зерно» – 6 класів, у яких навчається 43 учнів.

Зростання контингенту учнів спричинило запровадження двозмінного навчання. Впродовж останніх двох років в Ужгородській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов організовується навчання 95 учнів 3 класів у другу зміну. Всі інші заклади освіти міста працюють в одну зміну. Відповідно до пункту 9 статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за письмовими зверненнями батьків у закладах освіти міста для учнів 1-4 класів функціонує 139 груп подовженого дня із загальною кількістю 4 182 учнів.

У 2019/2020 навчальному році у 59 класах освіту здобували 1771 першокласник, а з 1 вересня 2020 року за парти сіли 1665 першокласників у 57 класах. Навчання у 1-3 класах НУШ реалізується за двома типовими освітніми програмами: типовою освітньою програмою Савченко О.Я. та типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом        Шияна Р.Б., а також за двома нетиповими освітніми програмами «На крилах успіху» (УЗОШ № 12), «Інтелект України» (СНВК «Пролісок», НВК «Первоцвіт», НВК «Веселка», УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцей «Лідер»). Для створення належних умов реалізації освітньої реформи на придбання сучасних меблів, комп’ютерної техніки і дидактичних матеріалів у 2020 році з державного бюджету було виділено субвенцію у розмірі 3 226, 3 тис. грн та співфінансування з місцевого бюджету – 1 382,7 тис. грн. Станом на 22.12.2020 року ЗЗСО міста використано коштів субвенції на 100%.

УЗОШ І-ІІІ ст. № 8 вже 4 рік поспіль є базовою школою для пілотування НУШ. В даному закладі продовжується реалізація пілотного проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» у двох експериментальних 4-х класах у рамках реформи «Нова українська школа».

Освітній процес у 23 закладах загальної середньої освіти м. Ужгорода здійснюється державною мовою (15371 учнів – 93%), у 4 ЗЗСО на мовами національних меншин (1243 учнів – 7%): один заклад з українською та словацькою мовами навчання (216 учнів 5-11 класів – українська мова, 138 учнів 1-4 класів – словацька мова), один – з українською (423 учнів 5-11 класів) та російською мовами (287 учнів 1-4 класів) та два заклади з угорською мовою навчання (818 учнів).

У закладах освіти міста учні вивчають 3 іноземні мови (англійську, німецьку, французьку) та 5 мов національних меншин (угорську, польську, словацьку, чеську, російську). У більшості закладів, як іноземну мову, учні вивчають англійську – 16375 учнів, що складає 99 % від загальної кількості. Поглиблене вивчення іноземних мов запроваджено у 5 закладах освіти. Англійську поглиблено вивчають 2315 учнів (14 % від кількості всіх учнів), словацьку – 138 учнів ( 1%). Дві іноземні мови вивчають 5835 учнів ( 35%).

Окрім того факультативно та в гуртках здобувачі освіти вивчають англійську мову (1632), німецьку (3686), французьку (705), польську (425), російську (834), угорську (268), чеську (423).

У 2019/2020 навчальному році на ІІІ ступені навчання функціонували 59 класів, у яких навчалися 1558 старшокласників, у 2020/2021 навчальному році – 64 класи та 1753 учні.

Профільне навчання забезпечують у 17 закладах освіти. Найпоширенішими профільними предметами, які обирають учні, є українська мова та література, англійська мова, математика та історія України.

У 2020/2021 навчальному році розподіл за профільними предметами виглядає так:

 • іноземна мова (3 закладів/19 класів)
 • українська мова та література (9 закладів/15 класів)
 • математики (6 закладів/11 класів)
 • історія (5 закладів/8 класів)
 • мова національних меншин (3 заклади/6 класів)
 • біологія (2 заклади/3 класи)
 • фізична культура (1 заклад/2 класи)
 • хімія (1 заклад/1 клас)

Статистичні дані показують, що в основному у старшій профільній школі для вивчення на профільному рівні обираються предмети, які не вивчалися у базовій школі поглиблено, а є обов’язковими при складанні ЗНО.

Основні проблеми організації профільного навчання у старшій школі:

 • дублювання однакових профілів навчання у закладах освіти, які розташовані на географічно малих територіях;
 • створення профілів навчання, де першочерговими є не побажання здобувачів освіти, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів;
 • запровадження того чи іншого профілю навчання на основі вибору найбільшої кількості учнів, ігноруючи потреби меншості;
 • нерозуміння батьків щодо можливості та необхідності зміни закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного та відповідного потребам їх дітей профільного навчання;
 • кадрові проблеми старшої профільної школи;
 • недостатня матеріально-технічна база закладів освіти.

Вирішення цих проблем можливе шляхом створення нової мережі ліцеїв з чітким визначенням профілізації кожного з них і можливою ліквідацією ІІІ ступеня окремих шкіл.

Випускниками 2020 року є 2150 учнів,у тому числі випускників 11-х класів – 799 учнів та 1351 випускників 9-х класів. Із загальної кількості випускників 11-х класів золотою медаллю нагороджено 85 учнів, срібною медаллю нагороджено 20 учнів.

Протягом року управлінням освіти та закладами освіти проводилась робота щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. До 25.03.2020 проведено 100% реєстрацію випускників на ЗНО-2020. Здійснено координацію та організацію проведення пробного та основного ЗНО для випускників ЗЗСО міста, Ужгородського, Великоберезнянського районів та м. Чоп: створено мережу пунктів пробного та основного тестування; сформовано базу персоналу для проведення ЗНО та для забезпечення проведення єдиного фахового вступного випробування та єдиного випробування з іноземної мови. Здійснено координацію організації проведення ДПА/ЗНО у закладах освіти міста: проведено інструктивно-методичні наради з підготовки та проведення ДПА/ЗНО; видано відповідні накази, організаційно-методичні листи. Проведено детальний аналіз результатів ЗНО-2020 та розроблено відповідні заходи для їх покращення.

Результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання аналізувались за такими аспектами: результати випускників міста Ужгород на фоні Закарпатської області та України. Результати цьогорічного ЗНО є серйозною основою для прийняття управлінських рішень, направлених на удосконалення освітнього процесу та планування подальших кроків реформування галузі. 

За показником високого рівня (бали від 180 до 200)

За показником неподолання порогового бала

Заклади освіти, відповідно до законодавства та своїх установчих документів, організовують здобуття освіти за індивідуальними формами: екстернатною, сімейною (домашньою) та педагогічним патронажем.

Організація екстернатної форми здобуття загальної середньої освіти з 1 вересня 2020 року забезпечується у 18 закладах (УСЗОШ № 1, 2,4, УЗОШ   № 6, 7, 8, 9, 10, БПЛ «Інтелект» – ЗОШ № 11, УЗОШ № 12, 15, 19, УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», «Престиж», «Ялинка», «ЗОШ І ст. з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія», класична гімназія), для 79 здобувачів освіти (у 2019/2020 н. р. було 89 екстернів). За сімейною (домашньою) формою навчаються 45 учнів (у 2019/2020 н. р. за сімейною формою навчалось 12 учнів) у таких закладах: УСЗОШ № 1, 2, УСШ № 3, 5, УЗОШ № 6, 9, 10, 12, НВК «Гармонія», «Веселка», «Первоцвіт», «Пролісок», «Ялинка», класична гімназія. Педагогічний патронаж організовано для 65 учнів (у 2019/2020 н. р. для 60 здобувачів освіти було організовано педагогічний патронаж) у 16 ЗЗСО: УСЗОШ №№ 1, 2, УСШ № 3, УЗОШ №№ 6, 7, 8, 9, 10, БПЛ «Інтелект» – ЗОШ № 11, УЗОШ №№ 12, 15, Ужгородській гімназії № 16, УЗОШ № 19, УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», НВК «Первоцвіт».

З метою захисту прав дітей на здобуття загальної середньої освіти управлінням освіти щомісячно здійснюється контроль за рухом учнів у закладах освіти міста, особливо вибуття та продовження навчання. Так, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із закладів загальної середньої освіти вибуло 234 учні, в тому числі 60 учнів – за межі області, 110 учнів – за кордон, 64 учні – в ЗЗСО в межах області, що пов’язано із зміною місця проживання.

Також, на підставі наданої відділом реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради інформації щодо зареєстрованих на території      м. Ужгород дітей віком від народження до 18 років, щомісяця здійснюється оновлення реєстру дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (надалі – Реєстр), створеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (із змінами).

На підставі даних реєстру щороку до 30 вересня складається і подається статистичний звіт № 77-РВК «Про кількість дітей шкільного віку» за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти та науки України.

Відповідно до статей 93, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі даних про учнів (дітей), внесених закладами освіти до Реєстру, управлінням освіти узагальнено інформацію щодо кількості учнів (дітей), зарахованих до закладів освіти, що знаходяться в підпорядкуванні управління освіти та не зареєстрованих на території м. Ужгород. На підставі опрацьованої інформації встановлено, що загальна кількість здобувачів освіти, не зареєстрованих на території м. Ужгород становить – 2424 учнів (дітей), в тому числі в закладах загальної середньої освіти – 1955 учнів (12%), в закладах дошкільної освіти – 469 дітей (8,7%).

Управлінням освіти на виконання рішення ХХVІІІ сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання 11.10.2018 № 1292 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами/іншими адміністративно-територіальними одиницями у сфері надання послуг» надсилалися листи, проєкти договорів, розрахунки та списки дітей до Ужгородської районної ради та Баранинської територіальної громади з пропозиціями укласти договори про міжбюджетний трансферт на відшкодування видатків на харчування дітей, які проживають та/або зареєстровані на території Ужгородського району та Баранинської об’єднаної територіальної громади і відвідують заклади освіти міста Ужгород.

Незважаючи на конкретні обґрунтування видатків з бюджету міста на харчування дітей, які проживають та/або зареєстровані на території Ужгородського району та Баранинської ОТГ, але навчаються і виховуються в закладах освіти міста Ужгород, не укладено жодного договору про відшкодування видатків на харчування дітей.

Харчування учнів організовано у всіх закладах освіти міста. У 2 закладах (Гімназія №№ 13,14), у яких відсутні харчоблоки, організовано підведення їжі.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2017р. № 411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах НВК міста» у місті Ужгород з 1 січня 2018 року грошова норма харчування на одну дитину становить 43 гривні у закладах дошкільної освіти загального розвитку та комбінованого типу, а для закладу дошкільної освіти санаторного типу № 18 становить 64 грн. на одну дитину в день.

Співвідношення батьківської плати і коштів міського бюджету становить: 50% за харчування дітей сплачують батьки, 50% – фінансується за рахунок місцевого бюджету.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та рішення виконкому Ужгородської міської ради № 434 від 14.12.2016 р. «Про додаткові пільгові умови оплати за харчування дітей у І півріччі 2020 року у закладах дошкільної освіти міста від оплати за харчування на 100% звільнено 358 дітей:

 • дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 3;
 • дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 64;
 • дітей-інвалідів – 36;
 • дітей, переселених з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО – 30;
 • дітей учасників бойових дій та учасників АТО – 222;
 • із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет – 3.

На 50% звільнено від оплати дітей з багатодітних сімей – 493.

З 1 вересня 2020 року у закладах дошкільної освіти міста від оплати за харчування на 100% у ЗДО звільнено 305 дітей:

 • дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
 • дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 42;
 • дітей-інвалідів – 27;
 • дітей, переселених з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО – 30;
 • дітей учасників бойових дій та учасників АТО – 199;
 • дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет – 5.

На 50% звільнено від оплати дітей з багатодітних сімей – 408.

Безкоштовним харчуванням також забезпечено всіх вихованців ЗДО    № 18 санаторного типу з цілодобовим перебуванням дітей.

У закладах загальної середньої освіти міста звільнено від оплати за харчування 3350 дітей. Грошова норма харчування у ЗЗСО складає: сніданок – 9, 25 грн; обід – 14, 85 грн; підвечірок – 3, 70 грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради №434 від 14.12.2016 р. «Про додаткові пільгові умови оплати за харчування дітей» перелік додаткових пільгових категорій дітей, батьків яких звільнено від оплати за харчування в повному обсязі чи частково був значно розширений. Завдяки прийнятому рішенню в м. Ужгород від оплати за харчування у 2020-2021 навчальному році додатково звільнено:

 • учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (сніданок) – 33 учнів;
 • учнів 1-11 класів з групи соціального ризику (до 15% дітей від загальної кількості учнів) (сніданок) – 1551 учнів;
 • учнів 1-11 класів, батьки яких брали безпосередню участь в АТО та дітей учасників бойових дій (обід) – 724;
 • учнів 1-11 класів з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території (обід) – 122.

Відповідно до пункту 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, у закладах загальної середньої освіти денної форми навчання за рахунок бюджетних коштів здійснюється  також харчування учнів:

 • 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 53 учнів;
 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 60 учнів;
 • з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах – 34 учнів.

Харчування дітей в умовах групи продовженого дня є обов`язковим в закладах освіти міста. Харчування організовується за кошти батьків.

Відповідно до Постанови звільнено від оплати за обід вихованців ГПД :

 • 10 % учнів чисельності групи за списком на 100% – 351 учнів;
 • 15% учнів чисельності групи за списком на 50% – 421 учнів.

За батьківські кошти організовано харчування для 7 120 дітей.

У 2020 році розпочато в усіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста запровадження системи НАССР (ХАССП). У 19 з них всі етапи впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР, завершено: НВК «Первоцвіт», НВК «Ялинка», УЗОШ № 8, УЗОШ    № 19, Ужгородська класична гімназія, УЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. Дойко Габора, УЗОШ І-ІІІ ст. №20 – ліцей «Лідер», НВК «Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія», ЗДО № 2, № 6 «Сонечко», № 15 «Казка», № 16 «Зернятко», № 19, №21 «Ластовічка», № 31 «Перлинка», № 36, № 39 «Журавлик», № 40, № 42 «Джерельце». Інші заклади перебувають на різних етапах впровадження системи.

Медичне обслуговування учасників освітнього процесу у закладах освіти міста забезпечують 19 лікарів та 72 медичні сестри: у ЗЗСО – 17 лікарів та 36 медичних сестер, у ЗДО – 2 лікарі та 36 медичних сестер. В усіх школах функціонують добре оснащені медичні кабінети (крім гімназії №№ 13, 14).

У 2020 році медичною службою закладів освіти здійснено заходи щодо максимального охоплення дітей профілактичними щепленнями відповідно до Календаря щеплення для зниження ризику виникнення спалахів інфекційних хвороб. Щеплення проводилось в УСЗОШ №2, УЗОШ № 6, 19, УЗОШ № 20 – ліцеї «Лідер».

Провакциновано учнів:

 • Проти дифтерії – 1017;
 • КПК ( кір, правець, краснуха) – 515;
 • Проти поліомієліту – 990;
 • Р.Манту – 1246;
 • Проти дифтерії – 287;
 • КПК (кір, правець, краснуха) – 274;

Провакциновано працівників:

 • Проти дифтерії – 287;
 • КПК (кір, правець, краснуха) – 274;

Створено верифікаційні бази учнів шкіл щодо щеплень проти кору, проти дифтерії в розрізі закладів освіти, яка регулярно оновлюється.

У зв’язку із введенням карантинних заходів у ЗЗСО та ЗДО:

 • посилено протиепідемічні заходи (придбано дезінфікуючі засоби, антисептики, безконтактні термометри, безконтактні дозатори для антисептиків, засоби індивідуального захисту (маски, рукавички, щитки));
 • запроваджено чергування педагогів та медиків, які забезпечують контроль за носінням масок, дотримання дистанції між учасниками освітнього процесу в коридорах та їдальні;
 • працівникам та учням щодня проводиться щоденна термометрія, результати якої заносяться у спеціальний журнал;
 • прибирання навчальних приміщень проводиться із застосуванням дезінфікуючих засобів два рази в день, регулярно кварцуються та провітрюються;
 • продовжено щоденний моніторинг захворюваності здобувачів освіти та працівників.

Упродовж року управлінням освіти було організовано онлайн- семінари для медичних працівників закладів освіти:

 1. Методика розробки верифікаційних таблиць по кору та дифтерії.
 2. Туберкульоз, реакція Манту.
 3. Про запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Систематично проводиться санітарно-просвітня робота, бесіди з учасниками освітнього процесу щодо запобігання поширення ГРВІ, грипу та респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19, спрямована на безпеку та профілактику захворюваності.

Методист методичного кабінету управління освіти брав участь у просвітницьких телепрограмах:

 • про кір, дифтерію та вакцинацію від цих захворювань;
 • про запобігання поширенню інфекції спричиненої COVID-19 в школах.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти міста створюються інклюзивні класи і дошкільні групи. Щороку їх кількість зростає:

Навчальний рік

Кількість інклюзивних класів

Кількість інклюзивних дошкільних груп

2016/2017

5

-

2017/2018

7

1

2018/2019

13

3

2019/2020

27

17

2020/2021

30

18

 

Для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти м. Ужгорода:

 • облаштовано пандуси;
 • доступ в навчальні аудиторії (до їдальні, спортзалу та навчальних аудиторій першого поверху, але нема доступу до навчальних аудиторій верхніх поверхів);
 • реконструйовано туалетні кімнати в УСШ № 5, УЗОШ № 6, БПЛ «Інтелект» – ЗОШ №11, УЗОШ № 20 – ліцеї «Лідер», СНВК «Пролісок», НВК «Ялинка».

У 5 закладах облаштовано ресурсні кімнати (УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», УЗОШ №№ 6, 8, ЗДО № 42 «Джерельце») та ресурсні куточки у НВК «Ялинка» і ЗДО № 38.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах з інклюзивним навчанням придбано спеціальні засоби психокорекції  на загальну суму 384, 1 тис. грн (99,9%). У закладах освіти для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими потребами введено до штатного розпису додаткові посади вчителів-дефектологів (УЗОШ І-ІІІ ст. №20 – ліцей «Лідер», НВК «Ялинка») та укладено цивільно-правові угоди з відповідними спеціалістами (логопеди, реабілітологи). Планування занять проводиться відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Обсяг видатків використаних на проведення корекційно-розвиткових занять з субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з ООП у 2020 році становить 232, 6 тис. грн (26,6%). Такий низький відсоток освоєння субвенції у зв’язку з відсутністю у місті Ужгород відповідних фахівців.

Працівниками управління освіти, міського методичного кабінету та   КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Ужгородської міської ради забезпечено систематичне здійснення консультативно-методичного супроводу інклюзивного навчання та педагогічних кадрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами у освітніх закладах.

Упродовж 2020 року фахівцями інклюзивно-ресурсного центру проведено експертну комплексну психолого-педагогічну оцінку 116 дітям з особливими потребами, з них: дошкільного віку – 47, шкільного – 69. На базі установи для дітей з особливими освітніми потребами організовано проведення корекційно-розвиткових занять, а саме: для 42 дітей дошкільного віку та 2 учнів закладів загальної середньої освіти. 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» започаткував «Школу для батьків», у межах якої проведено тренінги з батьками:

 • «Інклюзивне навчання – рівні можливості для кожного»;
 • «Сенсорний та емоційний розвиток дитини»;
 • «Нюх, дотик, смак»;
 • «Навчання дітей у 1 класі» (онлайн);
 • «Адаптація першокласників» (онлайн).

В умовах карантину започатковано організацію флешмобів. Так проведено 2 флешмоби «Великодня писаночка» та «Одягни свою вишиванку».

Діяльність психологічної служби системи освіти міста здійснюється практичними психологами, соціальним педагогом, завідувачем та методистом центру. На кінець 2020 року кількість фахівців психологічної служби міста становить 55 осіб. Із них: практичні психологи закладів дошкільної освіти – 23; практичні психологи закладів загальної середньої освіти – 26; практичні психологи закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 3; соціальні педагоги – 3. Забезпеченість практичними психологами в закладах освіти (у ставках) становить 40, 75, що складає 90% від загальної потреби. Ставок соціального педагога у закладах освіти лише 2, тоді як нормативна потреба складає – 22, 75.

Упродовж 2020 року до спеціалістів психологічної служби надійшло 1790 звернень. Спеціалістами протягом року було здійснено реалізацію профілактичних (розвивальних) програм, у яких на індивідуальних заняттях взяли участь 1 292 дітей, на групових – 11 188. Індивідуальною корекційною роботою було охоплено 135 дітей, груповою – 137. В рамках психологічної просвіти до психологічних знань під час лекцій, бесід, тренінгових занять, онлайн інформування тощо було залучено 14 661 учасників освітнього процесу.

Практичними психологами були проведені такі загальноміські соціально-психологічні дослідження, скринінги, моніторинги:

 • визначення типів акцентуацій характеру підлітків (охоплено 1 125 учнів 7-х класів);
 • вивчення професійної спрямованості старшокласників (в онлайн опитуванні взяло участь 374 учнів 11-х класів);
 • анкетування педагогічних працівників за методикою «Психічне вигорання» (опитано 674 вчителів та вихователів закладів освіти);
 • моніторинг рівня шкільної тривожності учнів (охоплено 1045 учня 5-х класів);
 • анкетування учнів 9-10 класів на тему «Молодь і протиправна поведінка» (в опитуванні взяли участь 983 школярів);
 • вивчення емоційно-особистісної сфери дошкільників (охоплено 830 вихованців старших груп ЗДО);
 • виявлення суїцидальних намірів та схильності до суїцидальної поведінки (обстежено 483 учнів 10-их класів).

Психологічні служби закладів освіти приділяють увагу психологічній просвіті громадськості нашого міста. Так, на телеканалі «UA: Закарпаття» психологи мали 2 виступи на теми: «Сімейні цінності та традиції» (14 квітня), «Плюси та мінуси дистанційного навчання у період карантину» (23 квітня).

У закладах освіти міста здобувають освіту 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони забезпечені безкоштовним харчуванням, застраховані від нещасних випадків НАСК «Оранта».

Перераховано кошти для придбання одягу (в розмірі одна тисяча гривень кожному) 5 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які у 2020 році закінчили 11 клас. Перераховано на рахунки матеріальну допомогу по досягненню 18-річного віку у розмірі 1 810 грн. 23 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 05 квітня 1994 року, у жовтні 2020 року забезпечено придбання шкільної та спортивної форми 69 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з розрахунку 595 гривень на одну дитину, для тих хто отримує  предмети гардеробу вперше та по 386 гривень на одну дитину, хто отримує предмети гардеробу в черговий раз.

У 2020 році у закладах освіти м. Ужгорода працювало 229 гуртків, у яких займається 4 112 вихованців. З них:

 • туристсько-краєзнавчі– 8/100 учнів;
 • еколого-натуралістичні – 2/28 учнів;
 • науково-технічні – 6/112 учнів;
 • військово-патріотичні - 22/401 учень;
 • фізкультурно-спортивні – 46/862 учні;
 • художньо-естетичні – 95/1838 учнів;
 • дослідницько-експериментальні - 6/74 учні;
 • оздоровчі – 5/68 учнів;
 • інші – 39/629 учнів.

Відповідно до річного плану управління освіти Ужгородської міської ради у 2020 році проведено наступні заходи:

 • відзначення 34-річчя Організації ветеранів України;
 • участь учнів УЗОШ № 6, УСЗОШ №2 у Всеукраїнській програмі «Демократична школа»;
 • відзначення Дня утворення Гуцульської Республіки;
 • відзначення 34-их роковин Чорнобильської катастрофи;
 • проведення благодійної акції «Серце до серця»;
 • проведення заходів щодо вшанування подвигу учасників Революції Гідності;
 • відзначення Дня пам’яті Героїв Крут;
 • відзначення річниці проголошення Карпатської України;
 • участь у конкурсі «Охорона праці очима дітей»;
 • участь у Всеукраїнському конкурсі есе «Я – європеєць»;
 • відзначення Міжнародного дня інваліда;
 • відзначення Дня демократії;
 • проведення заходів з нагоди Дня вишиванки;
 • проведення заходів з нагоди Дня музеїв;
 • проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів;
 • відзначення Дня партизанської слави;
 • відзначення Дня пам’яті та примирення;
 • вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;
 • відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій;
 • участь у історико-географічній експедиції «Історія міст і сіл України»;
 • відзначення Дня захисту дітей;
 • заходи з нагоди Днів Європи в Україні;
 • проведено заходи з нагоди Дня сім’ї;
 • заходи до Дня державного Прапора України та 24-ї річниці Незалежності України ;
 • участь у проведенні заходів до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
 • відзначення Дня Соборності України;
 • участь в обласному конкурсі «Захисники України: історія та сьогодення»;
 • відзначення Міжнародного дня людей похилого віку;
 • проведення інтернет флешмобів;
 • відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників;
 • проведення Олімпійського уроку та заходів у рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня.

31 липня на площі Народній проведено загальноміське Свято Випускника, на якому вручено золоті та срібні медалі кращим випускникам міста.

Упродовж року учні та педагоги неодноразово брали участь у міських, всеукраїнських та міжнародних майстер-класах, конкурсах, кінопоказах, тренінгах, семінарах, виставках, ярмарках професій, тощо.

Управлінням освіти спільно із ЗЗСО організовано проведення міських

та участь в обласних етапах конкурсів:

 • літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення», «Моя Батьківщина – Україна»;
 • Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відеоаматорів «Моя Україно!»;
 • Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»;
 • виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край»;
 • Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу «Стежками Каменяра»;
 • Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби»;
 • Всеукраїнської краєзнавчо-етнологічної конференції учнівської молоді.

У закладах освіти реалізуються довготривалі міжнародні проєкти, проєкти з національно-патріотичного виховання та медіа-освіти:

 • у СНВК «Пролісок» з поглибленим вивченням англійської мови проводиться пошукова робота «Хто живе поруч зі мною?» в рамках довготривалого проєкту з національно-патріотичного виховання «Я – європеєць» та впроваджується творчо-пошуковий, міжпредметний довготривалий проєкт (2015-2020 рр.) з патріотичного виховання учнів «Я – дитина України»;
 • УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер» , УЗОШ №№ 8, 15, УСШ № 3 та інші заклади освіти у 2020 році продовжують брати участь у Всеукраїнському проєкті з медіа-освіти «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність».
 • Учасниками Всеукраїнської програми освіти з демократичного громадянства «Демократична школа» є УСШ № 5, УЗОШ № 6, а з 2020 року учасниками п’ятої хвилі – УСЗОШ № 2.

У 2020 році на базі УСШ № 3 у співпраці з громадською організацією «Вестед» за кошти словацького агентства з міжнародного розвитку та співробітництва SlovakAid розпочато реалізацію проєкту «Разом сильніші!», у рамках якого придбано мультимедійне обладнання для креативного арт-медіа-центру та проведення навчання, спрямованого на побудову творчої команди. Метою проєкту є сприяння інтеграції дітей ВПО, які постраждали від конфлікту на сході, у приймаючій громаді міста Ужгорода. Бюджет проєкту – 5 000 євро.

Управлінням освіти проводяться заходи, спрямовані на запобігання злочинності та правопорушень у молодіжному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, наркоманії, алкоголізму та рецидивної злочинності серед неповнолітніх, а саме:

 • у кожному закладі освіти відбулися засідання міської комісії з питань профілактики правопорушень за участі представників служби у  справах дітей, сектору ювенальної превенції, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • спільно зі службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції проведено загальнодержавну профілактичну акцію «Урок».

Організовано та проведено ряд семінарів, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, бесід, інших форм правового навчання, зокрема заходів інформаційного та просвітницького характеру «Я маю право!», тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання.

У 2020 році одним із пріоритетних завдань щодо вирішення проблеми «Протидія булінгу в дитячому середовищі» є посилення роботи з дітьми та молоддю з військово-патріотичного виховання, зорієнтованого на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобуття військової професії, проходження служби в Збройних Силах України та здійснення підтримки і сприяння волонтерським проєктам, іншій громадській діяльності та самоорганізації учнів, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив та проєктів.

УЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського та УЗОШ І-ІІІ ст. № 19 приєдналися до проєкту «Всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу DocudaysUA», у рамках якого проведено DOCU/ТИЖДЕНЬ. Програма розроблена для учнів 5-7 та 8-11 класів за підтримки Міністерства освіти та науки України, експертів-правозахисників та психологів. В рамках програми проведено урок, присвячений поняттю булінгу та кібербулінгу, ознакам, методам протидії, наслідкам, інформуванню про роботу служб, до яких можна звернутися для отримання правової та психологічної допомоги.

З 24 вересня до Дня боротьби з булінгом у «Відкритому офісі» працювала виставка переможців конкурсу «Такі, як є: стоп булінг!». Участь у конкурсі взяли школярі закладів освіти міста, а також учні школи міста Світ (Словаччина), з-поміж майже 60 робіт обрали 19 кращих. На базі виставки проводились уроки класного керівника для учнів закладів освіти міста.

Темі протидії боулінгу присвяений і 17-ий Мандрівний фестиваль документального кіно Docudays UA. Протягом листопада-грудня в закладах освіти було проведено ряд заходів щодо захисту прав людини.

Через тему «Тін Спіріт» цьогорічний фестиваль розмірковував над тим, як може звучати голос молодi в обговоренні суспільних питань, чи можуть діти розглядатись не лише як об’єкти захисту, але й як суб’єкти прав, як у ситуації збройного конфлікту держава може протидіяти насильству й експлуатації дітей, реалізовувати їхні права на освіту та розвиток і чи обмежується процес дорослішання викликами підліткового віку.

Правозахисну складову представляла Всеукраїнська Кампанія проти кібербулінгу, мета якої – зменшити прояви кібербулінгу через інформування суспільства та адвокатування змін до державної політики у сфері прав людини.

Учні мали змогу переглянути документальні стрічки «Понеділок п’ятниці», «Ловець пташок», «Зонґ», «Карла і Нордал». На онлайн-обговорення фільмів було запрошено експертів з теми екології, захисту прав людей з інвалідністю: Лесю Лойко, директора ГО «ФОРЗА»; Михайла Давиденка, директора юридичної клініки УжНУ; Надію Дьолог, чемпіонку світу з фехтування тощо. Участь у заходах взяли учнів всіх закладів освіти міста.

Також у рамках фестивалю проведено онлайн-школу для управлінців від державної установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» «Якість та інновації в освіті» (тренер – Віктор Громовий). У рамках навчання 25 освітян (директори, заступники, педагоги, працівники управління освіти), протягом двох тижнів розглянули питання:

 • «Кубування в освіті»;
 • «Педагогічні сучасні технології»;
 • «Ключові показники ефективності роботи школи»;
 • «Оцінювання досягнень учнів»;
 • «Самооцінювання якості управлінського процесу»;
 • «Забезпечення якості освіти»;
 • «Методика оцінювання освітніх та управлінських процесів»;
 • «Напрямки оцінювання якості освіти».

Найактивніші учасники отримали сертифікати державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

У рамках фестивалю та у рамках проєкту «Жива бібліотека» проведено три онлайн-зустрічі з відомими людьми України.

Так, 8 грудня проведено зустріч з успішним українським блогером Данилом Гайдамахою, який зібрав у мережі TikTok більш, ніж стотисячну аудиторію і здійснює переворот серед покоління Z. У своїх роликах він розповідає про правила української мови, патріотизм, радить, як з російської перейти на українську.

9 грудня проведено зустріч з людиною, котра в своєму житті неодноразово зіштовхувалася з булінгом – Мариною Сташиною-Неймет, регіональною координаторкою національного конкурсу «Молодіжна столиця України», виконавчою директоркою ГО «Наше місто – рідний дім», головою комісії з питань освіти та працевлаштування Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю.

10 грудня організовано зустріч з Bandy Sholtes (Андрій Петрович Шолтес) – панком української літератури, майстром подорожніх романів та гострих жартів. Bandy Sholtes – унікальний ужгородець, який знає безліч несамовитих історій, бачив десятки різноманітних фестивалів, написав багато книг, а головне – вигадав незліченну кількість авторських футболок, які пішли в народ.

Протягом листопада-грудня управлінням освіти проведено конкурс фотографій «Підлітки VS кібербулінг», метою якого є профілактика кібербулінгу в дитячому середовищі, виховання дітей через загальнолюдські цінності: моральність, милосердя, дружелюбність, толерантність, почуття гармонії. 10 грудня до Дня захисту прав людини відбулося онлайн-відкриття фотовиставки, яка покликана стати платформою для проведення виховних заходів з протидії цькування.

16 грудня на базі музею ім. Й. Бокшая відбулося урочисте вручення нагород переможцям конкурсу.

У 2020 році продовжилася активна діяльність учнівського врядування міста «КОРЗО». До роботи учнівського врядування «КОРЗО» долучилося близько 120 лідерів учнівського врядування закладів освіти. У березні 2020 року учнівське врядування взяло участь у конкурсі молодіжних проєктів «Активна громада» в Ужгородській міській раді, де, пройшовши кількаденне навчання, представило проєкт «Створення журналу учнівського врядування міста «КОРЗО».

Щомісяця (квітень-серпень) медіа-центр публікував онлайн-статті онлайн-журналу «КОРЗО» в мережі «Інтернет».

Також учнівське врядування стало співавторами та партнерами проєкту «Ужгрінфест». У рамках проєкту створено буклети про природу для проведення молодіжного екологічного фестивалю «УжГрінФест». У 2020 році учнівське врядування стало співорганізатором першого молодіжного фестивалю «УжГінФест».

Учнівське врядування з 2020 року розпочало співпрацю з інклюзивною кондитерською «Золоті серця Закарпаття», у рамках якої було проведено ряд майстер-класів та зустрічей.

У зв’язку з Всеукраїнським карантином ряд заходів учнівського врядування стали дистанційними. Так, у березні-квітні 2020 року учнівським врядуванням було проведено серед учнів міста 24-тиденний челендж #накарантинили, суть якого полягала у виконанні завдань кожного дня. Участь у челенджі взяло близько 100 школярів закладів освіти.

Лідери «КОРЗО» створили фоторамку для соціальних мереж «Поширюйте любов, а не віруси», яку встановили сотні жителів Ужгорода.

До дня Європи було запущено відеочелендж-презентації країн.

1 червня Медіа-центром учнівського врядування було представлено проєкт журналу «КОРЗО». Це – дитяче видання, створене дітьми для дітей. На сторінках видання планується поширенні кращих лідерських практик, знайомство з прикладами успіху однолітків, правами дітей.

У жовтні-листопаді 2020 року учнівське врядування взяло участь у Всеукраїнському проєкті та науково-дослідницькій конференції «Єднаємося та будуємо європейську Україну», зреалізованих за підтримки Представництва ЄС в Україні та Euroqviz.Ua.

10 вересня 2020 року учнівським врядуванням було організовано проєкт «Фільм під відкритим небом», участь в якому взяло більше 150 учнів закладів освіти міста, а 18 жовтня 2020 року учнівське врядування долучилося до наймасштабнішої екологічної акції України «Озеленення Закарпаття».

Команда «КОРЗО» протягом року взяла участь у створенні відеопривітань та відеочеленджів до Дня Соборності України, Дня Захисника України, Дня Європи. У жовтні-березені 2020 року зреалізовано проєкт «Школа президента учнівського самоврядування». Проведено ряд тренінгів на теми: «Мета, форми, та напрямки роботи шкільного та учнівського самоврядування», «Проєктний менеджмент», «Ефективна комунікація», «Оформлення документів шкільного та класного самоврядування». У лютому-березні учнівське врядування провело ряд майстер-класів з дітьми з інвалідністю в інклюзивній майстерні «Золоті серця Закарпаття».

Загалом впродовж 2020 року проведено 110 виховних заходів, із них – 60 заходів учнівського врядування (круглі столи, майстер-класи, онлайн-челенджі, тренінги, виставки, кінопокази, акції, концерти та інше).

Невід’ємною складовою роботи з обдарованою молоддю є пошук та підтримка талановитих дітей. Саме участь у конкурсах, олімпіадах та Малій академії наук є тим стартовим майданчиком, який дає здобувачам освіти перший досвід наукової діяльності, пошуку креативних рішень. 65 учнів закладів освіти є переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (І місце – 16; ІІ – 21, ІІІ – 28); 2 учнів – переможцями ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 1 переможець  фінального етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; 2 переможці ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.

У школах міста працюють 16 осередків Ужгородської філії Закарпатської МАН. На потреби Малої академії наук передбачено 145 годин. У секціях МАН займаються 462 учні.

На І (міський) етап, який відбувся у січня 2020 року, до захисту було подано 166 робіт, з них кращими визнано 100 (І місце – 43, ІІ місце – 36, ІІІ місце – 21). На ІІ (обласний) етап представлено 55 робіт, із них – 47 посіли призові місця (І місце – 14, ІІ місце – 17, ІІІ місце – 16).

 

Навчальний рік

На І (міський) етап

На ІІ (обласний)етап

Призерів

ІІІ етапу

Подано

робіт

Призових

місць

Подано

робіт

Призових

місць

2017-2018 н.р

156

113

45

41

3

2018-2019 н.р.

150

100

49

43

6

2019-2020 н.р.

166

100

53

47

2

Призери ІІ (обласного) етапу МАН

Кількість учасників та переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Особливою гордістю є учні, які здобули кілька перемог на ІІІ етапі олімпіад:

2 перемоги здобули четверо учнів:

 • Горблюк Ангеліна – 7 (11) клас, класична гімназія (екологія, хімія);
 • Ковач Анна-Валерія – 7 (11) клас лінгвістична гімназія (українська мова і література, правознавство);
 • Бортейчук Вікторія – 5 (9) клас, класична гімназія (історія, інформаційні технології);
 • Сливка Софія – 8 клас, УЗОШ №20 – ліцей «Лідер» (історія, хімія).

3 перемоги – один учень:

 • Стегура Олександр – 11 клас, УЗОШ №12 (математика, інформатика, інформаційні технології). 

4 перемоги – один учень:

 • Гроскопф Олександр – 6 (10) клас, класична гімназія (фізика, математика, інформатика, інформаційні технології).

У зв’язку з введенням загальнодержавного карантину ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2020 році не проводився.

Спортивно-масова робота у 2020 році проводилася відповідно до плану роботи управління освіти. Для реалізації змісту і форми напрямку у закладах освіти створюється відповідна навчально-матеріальна база. На базі УЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-Донського та НВК «Гармонія» введено у дію  багатофункціональні спортивні майданчики зі штучним покриттям.

В рамках Спартакіади школярів м. Ужгорода організовано та проведено: турніри з волейболу та баскетболу серед юнаків та дівчат, турніри з футболу «Шкіряний м’яч» серед учнів 3-х вікових категорій (2008 р. н. і мол.), першість з міні-футболу серед юнаків.

У березні 2020 року на базі спортивного комплексу «Юність» проведено міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя». За результатами усіх видів змагання перемогу вибороли юні спортсмени УЗОШ І-ІІІ ст. № 9.

У лютому 2020 року успішним був виступ збірної команди школярів міста (НВК «Престиж» та УЗОШ № 9) у фінальних змаганнях Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «CoolGames» в м. Києві, де команда ІІ вікового дивізіону (УЗОШ  І-ІІІ ст. № 9) зайняла ІІ місце.

У лютому 2020 року в рамках спортивного руху «JuniorZ» на базі класичної гімназії для вчителів фізичного виховання та хореографії міста було організовано та проведено семінар-тренінг на тему «Впровадження чирлідингу до процесу фізичного виховання школярів. Методика  підготовки шкільних груп підтримки та спортивних команд з чирлідингу». Спільно з представниками Федерації бадмінтону України за міжнародною програмою «ShuttleTime»на базі спортивного комплексу «Zinedine» навчальний семінар з бадмінтону «Впровадження модуля «Бадмінтон» у шкільний навчальний процес». 

У вересні 2020 року з метою популяризації спорту, здорового способу життя та розвитку Олімпійського руху в Україні в закладах освіти пройшли Олімпійські тижні та Олімпійські уроки. Відбулися зустрічі з видатними спортсменами Закарпаття, лекції про Олімпійський рух, спортивно-масові заходи.

Протягом 2020 року учні закладів загальної середньої освіти були залучені до цілої низки військово-патріотичних заходів, які проводились з дотриманням всіх протиепідемічних заходів під час карантину.

16 серпня 2020 року школярі міста супроводжували «афганців» та ветеранів АТО/ООС – учасників велопробігу «Вшануємо пам’ять захисників України», приурочений до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

26 вересня 2020 року учні 6-11 класів закладів освіти міста долучилися до Всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» в пам’ять про загиблих воїнів-захисників України.

12 жовтня 2020 року на базі Центру допризовної підготовки відбулася зустріч школярів міста з ветеранами АТО, присвячена Дню Захисника Вітчизни. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області України – І. А. Балашов та ветеран АТО – С. І. Лютий провели з юнаками 10-11 кл. бесіду на військово-патріотичну тематику.

4 грудня 2020 року до Дня Збройних Сил України проводилися змагання «Козацькі забави» серед команд загальноосвітніх закладів освіти   м. Ужгорода. Старшокласники випробовували свої сили у стрільбі з пневматичної гвинтівки, підтягуванні на перекладині, армреслінгу, демонстрували вміння швидко розбирати та складати АК-74, показали свої знання в історичному конкурсі.

Роботу методичного кабінету управління освіти та педагогічних колективів міста у 2020 році спрямовано на впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні, організовуючи освітній процес за різними формами (очною та  дистанційною) та реалізацію методичної теми «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників в контексті компетентнісного підходу спрямованого на досягнення результатів».

Упродовж року успішно функціонувало 21 міське методичне об’єднання вчителів-предметників, 12 Шкіл професійного розвитку педагогічних працівників за різними напрямками. Із 8 навчальних предметів організовано Школи професійної адаптації молодого педагога. Успішною була робота 10 груп (творчої, динамічної, мобільної).

Методична робота з педагогами здійснювалась через проведення:

 • 59-ти засідань міських методичних об’єднань;
 • 29-ти засідань постійно діючої «Школи професійного зростання педагогів міста»;
 • 26-ти засідань постійно діючої «Школи професійної адаптації молодого педагога»;
 • 23-х засідань динамічних, творчих, мобільних груп;
 • 5-ти засідань «Школи вчителя НУШ» та «Школи вчителя-новатора»;
 • 2-х засідань освітнього проекту «Платформи наступності».

Крім того проведено:

 • 2 інструктивно-методичні наради заступників директорів з навчально-виховної роботи;
 • 2 інструктивно-методичні наради заступників директорів з виховної роботи ;
 • 5 засідань методичної ради;

Всього у 2020 році проведено 153 методичні заходи. Форми проведення, обрані для методичних заходів, були різними (педагогічні практикуми, творчі майстерні, методичні вернісажі, проводилися презентації колекцій педагогічних знахідок, педагогічні практикуми, круглі столи, навчальні семінари, майстер-класи, тренінги, теоретичні семінари, методичні діалоги, семінари-практикуми, калейдоскопи педагогічних ідей, практичні заняття тощо), проте з березня 2020 року більшість методичних заходів проводилося онлайн у зв’язку з введенням карантину.

Діяльність методичної служби протягом 2020 року спрямовувалася на координацію та консультування педагогічних працівників щодо виконання пріоритетних  напрямків методичної  діяльності закладів дошкільної та  загальної середньої освіти в умовах пандемії з урахуванням різних форм проведення освітнього процесу: 

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі модернізації організаційних форм та змісту методичної роботи;
 • координація діяльності професійних спільнот педагогів;
 • планування та визначення траєкторії професійного розвитку;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні;
 • застосування нових освітніх технологій;
 • консультування щодо підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів міста;
 • організація освітнього процесу за різними формами, з використанням дистанційного навчання;
 • вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини.

Однією з форм методичної роботи є підвищення кваліфікації. Цьогоріч усі керівники та педагогічні працівники ЗЗСО міста пройшли 30-годинне підвищення кваліфікації.

У листопаді 2020 року проведено перший (зональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» у номінаціях «Трудове навчання», «Українська мова та література» та «Математика».

Учасники засвідчили належне фахове знання предметів та методики їх викладання, зокрема методичну компетентність, спрямовану на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей. Педагогічними працівниками представлено оригінальні технології організації навчально-виховного процесу, розкрито механізми їх реалізації. Проведено онлайн-тестування з перевірки фахової підготовки конкурсантів. Учасниками проведено майстер-класи та  дистанційні уроки.

Переможцями визнано:

 • у номінації «Трудове навчання» – Русин Емілію Михайлівну, учительку трудового навчання Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8;
 • у номінації «Українська мова та література» – Тодера Дмитра Дмитровича, учителя української мови та літератури Лінгвістичної гімназії імені Т.Г. Шевченка;
 • у номінації «Математика» – Стегуру Оксану Василівну, учительку математики Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12.

З жовтня 2020 року 20 вчителів англійської мови беруть участь у пілотуванні проєкту «Професійний розвиток вчителя іноземної мови», метою якого є забезпечення наступності та сталості у навчанні іноземних мов відповідно до Концепції «Нова українська школа». Пілотування проєкту передбачає два етапи:

I етап:

 • опрацювання тренерами та учасниками проєкту самодоступного онлайн курсу (18 годин) «Навчання англійської мови у новому контексті: базова середня освіта» (п’ять тижнів із листопада 2020 року по березень 2021 року);

II етап:

 • опрацювання тренерами та учасниками проєкту ресурсів, участь у семінарах, вебінарах та форумах, спілкування із вчителями англійської мови та експертами із Великобританії на онлайн платформі для вчителів англійської мови (листопад 2020 року – березень 2021 року).

12-13 березня 2020 управління освіти взяло участь у виставці-конкурсі «Сучасні заклади освіти», на якій здобуло золоту медаль, також для участі у  конкурсі свої матеріали надіслали СНВК «Пролісок» та лінгвістична гімназія імені Т. Г. Шевченка, які також отримали перемогу серед закладів загальної середньої освіти.

У 2020 році проведено атестацію 267 педагогічних працівників. З них комісією І рівня проатестовано 99 педпрацівників, ІІ рівня – 168 педагогів та керівників закладів освіти. Атестаційною  комісією ІІ рівня управління освіти у 2020 році присвоєно 15 педагогам (8%) кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 23 педагогічним працівникам закладів освіти міста присвоєно педагогічне звання «старший учитель» (13%), «вчитель-методист», «вихователь-методист» – 4 педагогам (2%).

Фінансування закладів освіти здійснюється відповідно до бюджетних програм. Видатки на освіту міста щороку зростають:

 

Статті бюджету

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

заробітна плата

228 568 297

308 210 026

337 356 680

419 088 600

нарахування на з/п

50 285 021

68 153 853

74 218 471

92 767 620

предмети, матеріали, обладнання

4 169 347

10 767 182

9 180 323

12 177 877

медикаменти

228 000

280 700

259 600

2 377 600

продукти харчування

13 318 982

21 792 350

27 647 400

13 272 399

оплата послуг

5 115 800

11 880 468

10 811 336

9 376 675

видатки на відрядження

29 000

144 690

40 000

10 500

оплата комунальних послуг

38 216 740

41 561 000

53 245 700

39 974 240

видатки на спортивні змагання

33 100

80 000

50 000

239 414

оздоровлення дітей

800 000

849 546

900 000

 

соціальні виплати, стипендії

6 741 500

6 910 300

7 593 810

6 501 000

Податки

 

261 205

 

250291

Всього

347 701 641

470 891 320

521 303 320

596 036 216

За 12 місяців 2020 року бюджет виконано на 98%, а саме: 

Статті бюджету

Призначення на 2020 рік

Касові видатки

за 2020 рік

заробітна плата

419 088 600

414 602 582, 81

нарахування на з/п

92 767 620

91 629 794, 41

предмети, матеріали, обладнання

12 177 877

13 642 189, 19

медикаменти

2 377 600

1 158 221, 49

продукти харчування

13 272 399

11 380 321, 36

оплата послуг

9 376 675

9 678 636, 63

видатки на відрядження

10 500

5 342, 92

оплата комунальних послуг

39 974 240

30 756 434, 74

видатки на спортивні змагання

239 414

123 101, 50

оздоровлення дітей

 

 

соціальні виплати, стипендії

поточні трансферти

6 501 000

6 334 123, 43

Податки

250 291

187 706, 01

Всього

596 036 216

579 498 455, 49

 У 2020 році до управління освіти надійшли звернення громадяни з таких питань: 

Зміст питання

Кількість звернень

Видача архівних довідок

45

Про ремонт, матеріально-технічне забезпечення закладів освіти

8

Про працевлаштування в заклади освіти

1

Соціальний захист учнів та вихованців закладів освіти

1

Про порушення прав учнів, вихованців та їх батьків

6

Про зарахування в навчальні заклади, поновлення, переведення, конкурсний відбір

15

Про проведення ДПА, ЗНО, Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, конкурсів тощо

-

Про неправомірність дій керівництва, працівників (педагогічного та тех. персоналу) закладів освіти

10

Педагогічне навантаження, нарахування, виплата зарплати та інших коштів працівникам закладів освіти

1

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

-

Про організацію навчання: індивідуального, інклюзивного, у формі екстернату, педагогічний патронаж

7

Культура та культурна спадщина, туризм

1

Інше

18

Впродовж року надійшов 31 запит на отримання публічної інформації, що свідчить про необхідність вдосконалення роботи щодо публічності і відкритості закладів освіти, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».


2019

Звіт
про роботу управління освіти за 2019 рік

 

У м. Ужгороді функціонують 24 заклади дошкільної освіти, із них: 19 загального розвитку; 1 загального розвитку з цілодобовим перебуванням дітей; 1 санаторного типу з цілодобовим перебуванням дітей; 3 комбінованого типу.

Загалом у 211 дошкільних групах ЗДО та НВК (із них: 11 – спеціальних, 13 – інклюзивних, 14 – з навчанням мовами національних меншин) навчається і виховується 5403 дитини. Середня наповнюваність ясельних груп – 24 дитини, середніх і старших – 27. Охоплення дітей дошкільною освітою складає 98,6 %.

До мережі закладів освіти міста входить 27 закладів загальної середньої освіти, із них: 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, 8 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 5 спеціалізованих закладів освіти, 5 гімназій і ліцеїв, 6 навчально-виховних комплексів типу «дошкільний заклад – школа».

У 554 класах освіту здобувають 16277 учнів (середня наповнюваність класів – 29 учнів), що на 9 класів і 409 учнів більше, ніж минулого навчального року. Для дітей з особливими освітніми потребами у ЗОШ № 8 з 2015 року функціонує один спеціальний клас, де навчаються 5 дітей з інтелектуальними порушеннями та комплексними вадами. Щороку збільшується і кількість інклюзивних класів. Так, у 2018/2019 навчальному році у закладах освіти функціонувало 17 інклюзивних класів, в яких навчалось 26 учнів з особливими освітніми потребами. Станом на грудень 2019 року у ЗЗСО міста створено 27 інклюзивних класів, в яких здобувають освіту 40 учнів з особливими освітніми потребами. Цей факт свідчить про те, що у закладах освіти проводиться систематична робота із забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Проводиться робота і щодо забезпечення доступності закладів для маломобільних груп населення: встановлюються пандуси, кнопки виклику, вказівники. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2019 рік складає 1 009,1 тис. грн., з них для закладів загальної середньої освіти – 713,9 тис. грн., для закладів дошкільної освіти 180,5 тис. грн. (кількість дітей в інклюзивних групах – 22 ), для закладів професійно-технічної освіти – 114,7 тис. грн. (кількість осіб у спеціальних групах – 9). З вищенаведеної суми на заробітну плату спеціальних педагогів за проведення корекційно-розвиткових занять було виділено 471,26 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 103,64 тис. грн., на придбання матеріалів та обладнання – 434,2 тис. грн. За рахунок субвенції придбано спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами на суму 399,05 тис. грн.

У місті створена та функціонує комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради (КУ «ІРЦ №1»), в якому працюють спеціальні педагоги: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи та вчитель лікувальної фізкультури. Упродовж 2019 року фахівцями КУ «ІРЦ № 1»:

Проведено комплексну оцінку дітей

Проведено психолого-педагогічних занять

дошкільного віку

шкільного віку

вчителем-логопедом

практичним психологом

вчителем-дефектологом

вчителем-реабілітологом

90

76

538

794

450

381

У 2018/2019 навчальному році у закладах освіти міста функціонувало 137 груп подовженого дня, а з 1 вересня 2019 року відкрито 139 груп подовженого дня.

У 2019 році свідоцтва про здобуття освіти отримали 2075 учнів, у тому числі 724 учні-випускники 11-х класів (із них 60 нагороджені золотими і срібними медалями) та 1351 випускник 9-х класів (з них свідоцтва з відзнакою отримали 120 учнів).

У 2018/2019 навчальному році у закладах освіти м. Ужгорода навчалось 1823 першокласники. Було відкрито 59 перших класів, із них: 52 за програмою Нової української школи, 7 – за нетиповими програмами, а саме – 2 класи за освітньою програмою «На крилах успіху»; 5 класів за освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

З 1 вересня 2019 року у 59 класах (із них 5 працюють за освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України») освіту здобуває 1771 першокласник. Відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА 14.03.2019 № 149 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти у рамках реформи «Нова українська школа» у 2019 році закладам освіти міста виділено державну субвенцію у розмірі 2784,3 тис. грн. та співфінансування з міського бюджету у розмірі 1165,8 тис. грн. Субвенцію використано на 100%. Закуплено дидактичних матеріалів на 858,3 тис. грн., сучасних меблів – 2 233,7 тис. грн., комп’ютерного обладнання – на 794,0 тис. грн. Загальна сума видатків склала 3950,1 тис. грн.

У 2019/2020 н.р. в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 8 продовжується реалізація пілотного проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» у двох експериментальних 3-х класах у рамках реформи «Нова українська школа».

У закладах загальної середньої освіти міста у 2019 році здобували освіту 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони були забезпечені безкоштовним харчуванням, застраховані від нещасних випадків НАСК «Оранта». Забезпечено предметами гардеробу (шкільної, спортивної форми). Виплачено кошти для придбання одягу (в розмірі одна тисяча гривень кожному) 2 дітям, позбавленим батьківського піклування, які у 2019 році закінчили 11 клас; 24 дітям цієї категорії виплачено матеріальну допомогу у розмірі 1810 грн. по досягненню ними 18-річного віку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування стійкого інтересу до вивчення базових дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи, підвищення рівня знань учнівської молоді у січні-березні 2019 року учні закладів освіти міста брали участь у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад. На ІІІ етапі 62 учні посіли призові місця. У ІV етапі брали участь 22 учнів, із них перемогу отримали 9. У листопаді 2019 року організовано і проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів 2019/2020 навчального року. Його учасниками стали 1204 учнів, із них призові місця посіли 485.

У школах міста працюють 17 осередків Ужгородської філії Закарпатської МАН. На потреби Малої академії наук передбачено 145 годин. У секціях МАН працюють близько 500 учнів. На ІІ етапі у січні 2019 року було представлено 49 робіт, із них 43 визнані кращими (І м. – 17, ІІ м. – 17, ІІІ м. – 9). На ІІІ етапі призерами стали 6 учнів.

Навчальний рік

І (міський) етап

ІІ (обласний)етап

Призери

ІІІ етапу

Подано

робіт

Призових

місць

Подано

робіт

Призових

місць

2016-2017

158

112

39

30

2

2017-2018

156

113

45

41

3

2018-2019

150

100

49

43

6

 

Кількість призерів ІІІ етапу МАН

У 2019 році переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (9 учнів) та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України (6 учнів), відповідно до Програми підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням І сесії VII скликання Ужгородської міської ради 23.12.2015 № 48, отримали одноразову грошову винагороду у розмірі 10 500 грн. кожен.

Рішенням IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22.12.2016 № 501 у м. Ужгороді було прийнято Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки, що дало змогу щорічно забезпечити відпочинком дітей, які потребують соціальної підтримки та підтримки.

Відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради 15.05.2019 № 174 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року» у м. Ужгороді організовано табори відпочинку з денним перебуванням в одну зміну 14 днів з 03.06.2019 по 21.06.2019 за кошти міського бюджету на базі:

 • спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням англійської мови (90 дітей);
 • спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов (150 дітей);
 • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського (120 дітей);
 • БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (120 дітей);
 • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 (120 дітей);
 • загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 19 (150 дітей);
 • УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцей «Лідер» (180 дітей).

Всього: 930 дітей.

Сума коштів становить 900 000 гривень.

Грошова норма харчування на одну дитину в день в літніх пришкільних таборах становила 44 грн. (сорок чотири гривні).

Першочергово відпочинком у пришкільних таборах забезпечено дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки у значенні, встановленому ст. 1 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей».

Додатково організовано пришкільний табір за батьківські кошти на базі НВК «Престиж» для 72 дітей.

На базі УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцеї «Лідер» функціонував табір змішаного типу, у якому додатково функціонували мовні групи для 84 дітей.

В пришкільних таборах забезпечено відпочинком дітей пільгових категорій з усіх закладів освіти міста.

з/п

Категорія дітей

Кількість дітей, які відвідували табір відпочинку

1.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування

15

2. 

Діти з інвалідністю

16

3.  

Діти з багатодітних сімей

210

4. 

Діти з малозабезпечених сімей

60

5. 

Діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків

2

6.  

Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

3

7. 

Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи

2

8.  

Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

4

9.

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

133

10.

Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

2

11.

Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї

2

12. 

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

19

13.  

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

20

14.  

Талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

278

15.  

Діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд

164

 

ВСЬОГО

930

У пришкільних таборах на базі СШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням англійської мови та СШ № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов будо відкрито по одній групі для учнів 8-10 класів «Літній університет УжНУ» – для обдарованих і творчих дітей, переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, активних учасників учнівського врядування. Це стало можливим завдяки співпраці Ужгородської міської ради та Ужгородського національного університету. Для учнів було підготовлено надзвичайно цікаву і пізнавальну програму, завдяки якій школярі познайомилися зі спеціальностями, котрі можна здобути в УжНУ на різних факультетах, взяли участь в інтерактивних іграх, «круглих столах», тренінгах, дискусіях, майстер-класах.

Вже п’ятий рік на базі УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» проводиться англомовний табір «Лінгво». У 2018 році школа стала учасником програми GoCamp. За цією програмою педагоги закладу вже другий рік проходять тренінги для вчителів, щоб працювати за програмою GoCamp. Програма GoCamp надає методичні матеріали та відряджає іноземного волонтера для роботи в таборі. Цього року в УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» працював волонтер з Австрії Альмут Вінкельбауер. Учні, які відвідували мовний табір, мали можливість не лише вдосконалювати свої знання з іноземної мови, а й отримати новій цікавий досвід та можливість застосовувати свої знання на практиці, спілкуючись з носієм мови.

Кожен день табір мав свою тему: «Getting acquainted: All about me»; «National Sport Day», «Art Day», «Theatre Day», «National Cuisine Day. Food and eating habits» та інші. Щоденна програма табору включала в себе інтерактивні ігри, спрямовані на розвиток комунікативних здібностей, спортивно-масові заходи та багато різноманітних вправ та завдань, які відповідають темі дня.

Учні 4-6 класів працювали за програмою «AnimalPlanet» за матеріалами «GoCamp». Завдяки цьому діти щодня потрапляли у незабутній світ птахів, тварин, мешканців морських глибин.

Роботу літніх мовних шкіл у 2019 році було організовано на базі класичної гімназії, лінгвістичної гімназії ім. Т.Г .Шевченка, СЗОШ І ст. № 1з поглибленим вивченням англійської мови, СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів, СШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням англійської мови, СШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. Дойко Габора, ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, ЗОШ І-ІІІ ст. № 15, гімназії № 16, УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» – всього 12 літніх мовних шкіл.

У літніх мовних школах 1094 дітей мали можливість розвивати комунікативні уміння і навички, збагачувати і розширювати мовний словниковий запас, застосування їх на практиці. У літніх мовних школах забезпечено сприятливі умови для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнів; активно впроваджуються форми роботи з дітьми, спрямовані на розвиток їх талантів та отримання досвіду спілкування іноземною мовою.

Діти удосконалювали англійську, німецьку, французьку, чеську, угорську, польську, українську, застосовуючи її у різних формах діяльності (іграх і концертних програмах, театральних виставах тощо). Це допомогло дітям розкрити свої таланти та отримати досвід спілкування іноземною мовою.

Учні 6-8 класів закладів освіти міста мали можливість відпочити на базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді «Арніка». Впродовж 2019 року 89 дітей пільгових категорій були забезпечені відпочинком:

 • діти з багатодітних сімей – 50;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7;
 • внутрішньо переміщені особи – 4;
 • діти учасників бойових дій та учасників АТО – 16;
 • відмінники навчання – 12.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішення виконкому Ужгородської міської ради 08.11.2017 № 361 «Про зміну грошової норми харчування у навчальних закладах міста», у закладах загальної середньої освіти міста забезпечено харчуванням 10651 учнів 1-11 класів.

Відповідно до п. 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 02.02.2011 № 116, у закладах загальної середньої освіти денної форми навчання за рахунок бюджетних коштів здійснюється також харчування учнів:

 • 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 79 учнів;
 • з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 70 учнів;
 • з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах – 32 учнів.

Звільнено від оплати за обід вихованців груп подовженого дня:

 • 10% учнів чисельності групи за списком на 100% – 427 учнів;
 • 15% учнів чисельності групи за списком на 50% – 433 учнів.

Харчування інших вихованців організовується за кошти батьків.

Харчування вихованців груп подовженого дня у закладах освіти міста є обов`язковим.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 14.12.2016 № 434 «Про додаткові пільгові умови оплати за харчування дітей» перелік додаткових пільгових категорій дітей, батьків яких звільнено від оплати за харчування в повному обсязі чи частково, був значно розширений. Завдяки прийнятому рішенню в м. Ужгород від оплати за харчування у 2019-2020 навчальному році додатково звільнено:

 • учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (сніданок) – 48 учнів;
 • учнів 1-11 класів, які перебувають у складних життєвих обставинах (сніданок) 2 учнів;
 • учнів 1-11 класів з групи соціального ризику (до 15% дітей від загальної кількості учнів) (сніданок) 1497 учнів;
 • учнів 1-11 класів, батьки яких брали безпосередню участь в АТО, та дітей учасників бойових дій (обід) 638;
 • учнів 1-11 класів з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території (обід) 122.
 • Загалом від оплати за харчування у закладах загальної середньої освіти міста звільнено 3348 учнів.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 27.12.2017 № 411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних групах НВК міста» у м. Ужгороді з 01 січня 2018 року грошова норма харчування на одну дитину становить 43 гривні у закладах дошкільної освіти загального розвитку та комбінованого типу, а для закладу дошкільної освіти санаторного типу № 18 становить 64 грн. на одну дитину в день. Харчування дітей у даному закладі освіти здійснюється 100% за рахунок міського бюджету.

Співвідношення батьківської плати і коштів місцевого бюджету становить: 50% за харчування дітей сплачують батьки, 50% – фінансується за рахунок місцевого бюджету.

У 2019/2020 навчальному році у закладах дошкільної освіти міста від оплати за харчування на 100% звільнено 358 дітей:

 • дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 3;
 • дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям – 64;
 • дітей-інвалідів – 36;
 • дітей, переселених з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО – 30;
 • дітей учасників бойових дій та учасників АТО – 222;
 • дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім`ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет – 3.

На 50% звільнено від оплати дітей з багатодітних сімей – 493.

Також безкоштовно харчуються всі 120 вихованців ЗДО санаторного типу № 18 з цілодобовим перебуванням дітей.

Відповідно до статей 2, 6 Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 13.09.2017 № 684, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 23.08.2018 № 246 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» у 2019 році було створено реєстр даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів для забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.

Управління освіти Ужгородської міської ради є уповноваженим органом для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів м. Ужгорода.

Відповідальним за ведення та постійне оновлення реєстру обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів. призначено провідного фахівця інформаційно-аналітичної групи управління освіти.

До програми обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів з метою внесення інформації про учнів та вихованців закладів освіти, які проживають чи перебувають у межах м. Ужгорода і здобувають освіту у закладах освіти міста, підключено всі заклади дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти м. Ужгорода.

Керівники закладів освіти внесли до реєстру дані всіх дітей, які є учнями закладів освіти міста. Інформацію про дітей, які не можуть навчатися за висновками лікарсько-консультаційних комісій, внесено до реєстру на основі даних відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради. Відповідно до даних відділу реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради постійно вноситься інформація про дітей від народження до 18 років, зареєстрованих у м. Ужгороді. На основі даних, наданих департаментом праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, здійснюється перевірка місця навчання дітей з сімей, які перебувають на обліку у департаменті праці та соціального захисту населення. Також до реєстру вносяться дані дітей дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини чи інших законних представників або її сканованої копії у разі її подання до управління освіти. У випадку відсутності інформації про місце навчання дітей управління освіти звертається до Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, служби у справах дітей Ужгородської міської ради для залучення до здобуття освіти дітьми 5-річного віку у закладах дошкільної освіти та дітей з 6(7)до 18 років у закладах загальної середньої освіти.

Станом на 01.01.2020 у Реєстр внесено дані про 23146 дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

18 квітня 2019 року управління освіти взяло участь у V обласному фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!». Працівники закладів освіти м. Ужгорода долучились до проведення майстер-класів з виготовлення як традиційної, так і сучасної писанки та інших великодніх атрибутів. Управління освіти Ужгородської міської ради було нагороджено Почесною грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА за креативність у розкритті великодньої тематики.

19-21 травня 2019 року у рамках відкриття Мандрівної фотовиставки «Рівність та права людини» у м. Світ (Словаччина) відбулася культурно-просвітницька поїздка «Європейський освітній досвід: тенденції, проблеми, перспективи співпраці». Візит організовано управлінням освіти Ужгородської міської ради з метою забезпечення ефективної діяльності у галузі співпраці освітніх установ прикордонних регіонів, формування активної життєвої позиції у молодого покоління.

01 червня 2019 року, в Міжнародний день захисту дітей, другий рік поспіль управління освіти організувало загальноміський кулінарний фестиваль «Ням-ням фест». У рамках фестивалю відбулися наступні заходи:

 • фестиваль «Європейський вернісаж» з представлення країн Європи, у якому взяли участь усі заклади освіти, які ще в лютому шляхом жеребкування обрали для представлення певну європейську країну;
 • пленер «Щасливе дитинство»;
 • нагородження цінними призами – шкільними рюкзаками – за конкурс дитячого малюнку «Мій улюблений дитячий садок» від ТМ «Kite».

За підтримки програми «SlovakAid» та громадської організації «ВЕСТЕД» на базі Ужгородської гімназії № 16 продовжує працювати Центр арт-терапії «Чарівний глечик».

У 2019 році успішно продовжує реалізуватися проект «Створення медіа-центру учнівського врядування» у рамках програми «Словак Ейд» (координатор – М. Симкович). Цим проектом у м. Ужгороді створено медіа-центр як осередок учнівського врядування, обміну інформації та громадського активізму на ґрунті розвитку ідеалів відкритого суспільства.

До роботи міського об’єднання старшокласників «КОРЗО» долучилося близько 120 лідерів учнівського врядування закладів освіти. Було проведено 87 заходів учнівського врядування: круглі столи, майстер-класи, тренінги, виставки, кінопокази, акції, концерти, флеш-моби та ін.

Учнівським врядуванням у 2019 році було реалізовано два загальноміські проекти:

 1. Екологічний проект «Дитинство без сміття».
 2. Проект щодо протидії булінгу «Не ламай дитячу душу».

Метою загальноміського учнівського проекту «Дитинство без сміття» є привернення уваги учнів, громадськості та органів учнівського врядування шкіл до глобальної проблеми утилізації твердих побутових відходів, залучення учнів до роботи з упорядкування та благоустрою міської території.

У рамках проекту реалізовано наступні заходи:

 • проведено опитування серед учнів закладів освіти м. Ужгорода «Визначення обізнаності школярів щодо шкідливості твердих побутових відходів та способи їх утилізації»;
 • проведено екскурсію на полігон побутових відходів;
 • на міському полігоні твердих побутових відходів висаджено дерево як символ життя та довговічності;
 • проведено навчання-тренінги з молодшими школярами в усіх закладах освіти міста за принципом «рівний-рівному» щодо сортування сміття;
 • спільно з ГО «Паралельний світ» проведено презентацію навчального стенду з героями Мілюнхен та Чепуриком щодо сортування сміття «Дитинство без сміття» на загальноміських заходах;
 • проведено спільний тренінг із учнями м. Світ (Словаччина) щодо сортування сміття та проблем екології та розроблено спільні заходи щодо вирішення проблем на рівні учнів;
 • проведено екологічний квест до Дня міста щодо навчання молоді правильного поводження з побутовими відходами, збереження природи, ознайомлення школярів із місцем знаходження в Ужгороді пунктів прийому батарейок та пластикових кришечок.

Метою загальноміського учнівського проекту «Не ламай дитячу душу» є протидія булінгу, попередження цієї проблеми. Завданнями – зменшити цькування дітей в школах, навчити визначати дану проблему, знаходити шляхи її розв’язання, виховувати повагу один до одного, привернути увагу батьків до явищі булінгу.

У рамках проекту реалізовано такі заходи:

 • проведено тренінг для лідерів учнівського врядування шкіл міста за принципами «рівний-рівном»у;
 • у школах міста проведено анонімне онлайн-голосування «Булінг у моїй школі»;
 • у закладах освіти міста проведено тренінги з педагогами.

Упродовж року методична робота з педагогічними працівниками здійснювалась шляхом організації та проведення засідань:

 • інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи (3 засідання);
 • інструктивно-методичних нарад заступників директорів з виховної роботи (3 засідання);
 • 5 засідань методичної ради.

Відповідно до категорії педагогічних працівників методична робота з педагогами здійснювалась через певну кількість нижчеперелічених форм роботи:

 • 18 міських методичних об’єднань;
 • 15 Шкіл професійного зростання;
 • 8 динамічних та творчих груп;
 • 9 Шкіл професійної адаптації молодого педагога;
 • 1 освітній проєкт «Школа наступності»;
 • 1 Школа вчителя НУШ;
 • 1 Школа вчителя-новатора.

Таким чином, протягом 2019 року проведено 184 засідань методичних об’єднань та інших форм роботи за циклом дисциплін.

Щороку вчителі ЗЗСО беруть участь у фаховому конкурсі «Вчитель року». У конкурсі «Вчитель року – 2019» перемогу у ІІ турі конкурсу здобула та стала учасником ІІІ туру у номінації «Вчитель інклюзивного класу» вчитель початкових класів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 – ліцею «Лідер» Цімболинець Марина Арсенівна. У листопаді 2019 році відбувся І тур конкурсу «Вчитель року – 2020», у якому перемогу здобув та став учасником ІІ туру в номінації «Історія» вчитель історії Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ляхович Юрій Юрійович.

Фінансово-господарська діяльність управління освіти передбачала розрахунок і затвердження бюджету освітніх закладів на 2019 рік, затвердження кошторисів, формування лімітних довідок, підготовку і обробка всіх видів бухгалтерського обліку, складання фінансових звітів, проведення щорічної інвентаризації, оформлення наказів, що стосуються фінансово-господарських операцій. Всі ці заходи виконано.

Фінансування закладів освіти здійснюється відповідно до бюджетних програм. Бюджет освітньої галузі постійно зростає:

Статті бюджету

2017 рік

2018 рік

2019 рік

заробітна плата

228 568 297

308 210 026

337 356 680

нарахування на з/п

50 285 021

68 153 853

74 218 471

предмети, матеріали, обладнання

4 169 347

10 767 182

9 180 323

медикаменти

228 000

280 700

259 600

продукти харчування

13 318 982

21 792 350

27 647 400

оплата послуг

5 115 800

11 880 468

10 811 336

видатки на відрядження

29 000

144 690

40 000

оплата комунальних послуг

38 216 740

41 561 000

53 245 700

видатки на спортивні змагання

33 100

80 000

50 000

оздоровлення дітей

800 000

849 546

900 000

соціальні виплати, стипендії

6 741 500

6 910 300

7 593 810

Податки

 

261 205

 

Всього

347 701 641

470 891 320

521 303 320

 

Видатки
на фінансування освіти м. Ужгорода
(2017-2019 рр.)

Для забезпечення безпечних умов навчання і виховання дітей профінансовано близько 2 млн. грн. на встановлення протипожежної сигналізації у закладах освіти.

У рамках реалізації Державної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» на співфінансування з місцевого бюджету виділено 2400,2 тис. грн. У 2019 році введено в дію спортивні майданчики у класичній гімназії, УЗОШ № 12, проводяться роботи у СЗОШ № 2 та ЗОШ № 6.

За кошти місцевого бюджету у 2019 році:

 • зроблено поточні ремонти:

приміщень ЗДО (ЗДО № 1, 2, 8 «Дзвіночок», 15 «Казка», 20, 21 «Ластовічка», 26, 30, 31 «Перлинка», 38, 39 «Журавлик», 40, 42 «Джерельце») – 1 625 230 грн.

приміщень ЗЗСО (СЗОШ № 1, СШ № 3, ЗОШ №№ 8, 9, 12, 19, УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», «Первоцвіт», лінгвістична гімназія) – 1 204 827 грн.

санвузлів (ЗДО №№ 18, 39 «Журавлик», ЗОШ №№ 6, 19, класична гімназія) – 450 338 грн.

водопровідної та каналізаційної системи (ЗОШ №№ 12, 15, класична гімназія, ЗДО №№ 40, 42 «Джерельце») – 155 787 грн.

системи опалення (ЗДО №; 1, 19, 21 «Ластовічка», 40, СЗОШ №№ 1, 2, 4, ЗОШ №№ 8, 10, 12, 15, УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», «Первоцвіт», «Веселка») – 781 102 грн.

спортивні зали і басейни (ЗОШ № 8, ЗДО № 39 «Журавлик») – 180 955 грн.

покрівлі (ЗДО № 42 «Джерельце», ЗОШ № 19, НВК «Веселка», «Престиж») – 487 147 грн.

замінено вікна і двері (ЗДО №№ 16 «Зернятко», 18, 19, 31 «Перлинка», СШ № 5, ЗОШ №№ 6, 12, БПЛ «Інтелект» – ЗОШ № 11, гімназія № 13, лінгвістична гімназія, НВК «Первоцвіт», «Пролісок») – 1 019 634 грн.

 • закуплено:

матеріали для ремонту приміщень:

у ЗДО – 392 051 грн.

у ЗЗСО – 956 940 грн.

побутова і комп’ютерна техніка:

для ЗДО – 94 689 грн.

для ЗЗСО – 468 663 грн.

меблі для ЗДО – 330 782 грн.

медикаменти – 243 500 грн.

 • облаштування територій закладів освіти: – 390 000 грн. (обрізка дерев – 200 000 грн., асфальтування території – 190 000 грн.)

З метою реалізації дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам закуплено україномовні дидактичні матеріали з предметів природничо-математичних дисциплін для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин на суму 505,5 тис. грн. Субвенцію використано на 100%.

Щороку покращується матеріально-технічна база закладів освіти. Для придбання послуг з доступу до швидкісного Інтернету та придбання персональних комп’ютерів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» урядом виділено субвенцію у розмірі 2683,9 тис. грн., з них на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти – 1112,1 тис. грн., на придбання персональних комп’ютерів – 1571,8 тис. грн. Співфінансування із місцевого бюджету на придбання персональних комп’ютерів – 673,629 тис. грн. Кошти використано у повному обсязі: придбано 231 персональний комп’ютер та в усіх закладах загальної середньої освіти встановлено швидкісний Інтернет (не менше 100 Мбіт/с).

У серпні 2019 року було проведено міський огляд стану підготовки освітніх закладів до нового 2019/2020 навчального року. До роботи комісії було залучено представників УМУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області, УМФ ДУ «Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України», фахівців МРВ Управління ДСНС у Закарпатській області. За результатами роботи комісії складено акти прийому готовності закладів освіти до навчального року. За висновками комісії усі заклади освіти міста готові до нового 2019/2020 навчального року вчасно.

З метою організованого початку та належного проходження опалювального сезону 2019/2020 рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради 15.05.2019 № 163 «Про підсумки опалювального сезону 2018-2019 та заходи з підготовки до опалювального сезону 2019-2020» затверджено заходи з підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період.

Рішенням IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 25.07.2019 № 1651 «Про зміни до бюджету міста Ужгорода на 2019 рік» виділено 500,0 тис. грн. для проведення поточних профілактичних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах теплових господарств та 560,5 тис. грн. для облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу у закладах освіти. До початку опалювального сезону в освітніх закладах, на балансі яких знаходяться автономні котельні, проведено роботи із промивання трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішньобудинкових систем опалення. Здійснено профілактичні та пусконалагоджувальні роботи, повірку газових лічильників і коректорів. З метою попередження технологічних порушень обладнання під час опалювального періоду проведено планові перевірки димових та вентиляційних каналів, технічного стану газосигналізаторів, пристроїв релейного захисту та автоматики насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлено засоби дистанційної передачі даних. З метою належної і своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період управлінням освіти спільно з представниками Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Закарпатській області у вересні проведено комісійне обстеження теплових господарств закладів освіти м. Ужгорода. За підсумками роботи комісії всі заклади освіти готові до роботи в опалювальний період 2019/2020, про що складено відповідні акти.

У місті функціонують три заклади професійної (професійно-технічної) освіти: Ужгородське вище професійне училище торгівлі і технологій харчування, Ужгородське вище комерційне училище Київського національного торгівельно-економічного університету, Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти».

Відповідно до Бюджетного кодексу України з 2016 року фінансування закладів професійної (професійно технічної) освіти здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

Видатки ПТНЗ

2017 (тис. грн.)

2018 (тис. грн.)

2019 (тис. грн.)

всього:

в т.ч. субвенція

всього:

в т.ч. субвенція

всього:

в т.ч. субвенція

Видатки на утримання закладів освіти

34 262,2

2 071,9

41 152,5

2 407,9

40 671,6

2 289,9

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

заробітна плата

18 330,4

1 701,6

21 728,5

1 728,5

22 152,0

1 877,0

нарахування на заробітну плату

3 991,3

370,3

4 773,8

379,4

4 873,4

412,9

придбання товарів

914,2

 

970,9

300,0

199,0

 

медикаменти

28,0

 

28,0

 

35,0

 

продукти харчування

941,3

 

955,5

 

1 195,4

 

видатки на відрядження

19,6

 

13,6

 

27,0

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3 286,9

 

3 678,0

 

4 022,8

 

видатки на спортивні змагання

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Інші поточні видатки та послуги

772,5

 

410,0

 

133,8

 

Соціальне забезпечення

5 978,0

 

6 594,2

 

8 033,2

 

Капітальні видатки

0,0

 

2 000,0

2 000,0

0,0

 

Відповідно до мережі у професійно-технічних закладах освіти м. Ужгорода у 2019 році навчається 1085 учнів, з них тільки 371 учень проживає у м. Ужгороді, що становить 34% від загальної кількості учнів.

У закладах освіти міста працює 1320 педагогів закладів загальної середньої освіти та 506 вихователів закладів дошкільної освіти, із них спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 706, спеціалістів І категорії – 197, спеціалістів ІІ категорії – 178, спеціалістів – 375, з педагогічним званням «учитель-методист» – 220, «вихователь-методист» – 35, «Відмінник освіти» – 131, «Заслужений працівник освіти України» – 5.

У 2019 році до управління освіти надійшли звернення громадяни з таких питань:

Зміст питання

Кількість звернень

Видача архівних довідок

66

Про ремонт, матеріально-технічне забезпечення закладів освіти

20

Про працевлаштування у заклади освіти

2

Соціальний захист учнів та вихованців закладів освіти

4

Про порушення прав учнів, вихованців та їх батьків

2

Про зарахування у заклади освіти, поновлення, переведення, конкурсний відбір

20

Про проведення ДПА, ЗНО, Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, конкурсів тощо

11

Про неправомірність дій керівництва, працівників (педагогічного та тех. персоналу) закладів освіти

14

Педагогічне навантаження, нарахування, виплата зарплати та інших коштів працівникам закладів освіти

5

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт

4

Про організацію навчання: індивідуального, інклюзивного, у формі екстернату, педагогічний патронаж

2

Культура та культурна спадщина, туризм

2

Інше

16

Впродовж року надійшло 44 запити на отримання інформації, що свідчить про необхідність вдосконалення роботи щодо публічності і відкритості закладів освіти, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації». На всі звернення і запити на публічну інформацію надавались відповіді (інформації) у визначений чинним законодавством термін.