Служба у справах дітей

Адреса: пл. Поштова, 3, кабінет № 131, 133

Телефон: (0312) 61 25 03, 42 80 31 (149)

Email: ssd_umr@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Арокгати

Арокгаті Марія Юріївна

Біографічна довідка

Вищу освіту здобула в  Ужгородському державному університеті.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочала в січні 2013 року на посаді начальника служби у справах дітей.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян здійснюється начальником служби у справах дітей Арокгаті Марією Юріївною щопонеділка з 10.00 до 12:30 та щосереди з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Ужгород, пл. Поштова. 3, перший поверх, кабінет № 131, 133

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник служби Арокгаті Марія Юріївна

ssd_umr@rada-uzhgorod.gov.ua
61 25 03,

42 80 31 (149)

Пл. Поштова, 3, кабінет № 131, 133
Заступник начальника Годованець  Василь  Михайлович
Головний спеціаліст Шатров Віктор Владиславович
Головний спеціаліст Ур Анжеліка Золтанівна
Головний спеціаліст

Мінаєва  Ніколь Миколаївна

Головний спеціаліст

Савка Ярина Михайлівна

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу у справах дітей Ужгородської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Ужгородської міської ради (надалі служба) є виконавчим органом Ужгородської міської ради, утворюється міською радою, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольна відповідним органам виконавчої влади.

1.2. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Служба є юридичною особою публічного права, має круглу печатку із зображенням  Державного герба України та назвою служби, бланк з реквізитами. 

2. Основні завдання 

2.1. Метою служби є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг. 

2.2. Для досягнення мети своєї діяльності служба вирішує наступні завдання:

2.3. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.4. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.

2.5 Здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та іншими особами.

2.6 Здійснює ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).

2.7 Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста та профілактику негативних явищ у цій сфері.

2.8 Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

2.9  При здійсненні повноважень служба зобов’язана:

2.10. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

2.11. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.12. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

 3. Повноваження 

3.1. Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:

3.1.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.2. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей.

3.1.3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

3.1.4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання.

3.1.5. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

3.1.6.  Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.

3.1.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території м. Ужгорода.

3.1.8. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3.1.9. Готує та представляє на засіданні опікунської ради матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу.

3.1.10. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України.

3.1.11. Готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, створення прийомної сім’ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення від обов’язків опікуна/піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей.

3.1.12. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.

3.1.13. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

3.1.14. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав.

3.1.15. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.1.16. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.

3.1.17. Готує документи щодо усиновлення дітей.

3.1.18. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують знайомство з дітьми.

3.1.19. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.

3.1.20. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.

3.1.21. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в  ЄІАС «Діти»  щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.1.22. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.23. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби.

3.1.24. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.1.25. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби.

3.1.26  Є суб’єктом надання адміністративних послуг.

3.1.27. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства. 

4. Права  та обов'язки 

4.1. Служба має право:

4.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань.

4.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на службу виконання роботи, що не відноситься до функцій служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

4.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться службою, відповідно до покладених на неї завдань.

4.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.1.5. Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

4.1.6. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням.

4.1.7. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.1.8. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення.

4.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.

4.1.10. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

4.1.11. Представляти, в разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

4.1.12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з’ясування  причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходи щодо їх усунення.

4.1.13. Давати  згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності або уповноваженого нею органу.

4.1.14. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей.

4.1.15. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.1.16. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.1.17. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.1.18. Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.1.19. Звертатись до суду з позовами  про позбавлення батьківських прав або  відібрання дітей без позбавлення батьківських прав у батьків, які не виконують батьківських обов’язків, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.1.20. Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї.

4.1.21. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дітей.

4.1.22. Узгоджувати відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм власності.

4.1.23. Спільно з органами, що відповідають за виконання вироку, вносити до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого неповнолітнього або заміну йому не відбутої частини покарання більш м’яким  покаранням.

4.1.24. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції спеціалістів інших виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.1.25. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.1.26. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.1.27. Порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією.

4.1.28. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти». 

5. Керівництво та структура 

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням  міського  голови  у відповідності до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні та Кодексом законів про працю України.

5.2. Начальник служби:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

5.2.5. Начальник служби без доручення діє від імені служби, представляє її інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

5.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Начальник служби має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою  і звільняється з посади міським головою.

5.4. Заступник начальника служби:

5.4.1. Організує виконання доручень начальника служби.

5.4.2. У разі відсутності начальника служби його обов’язки виконує заступник начальника служби.

5.4.3. У разі відсутності начальника служби має право підпису,  візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

5.4.4. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.5. Працівники служби діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями.

5.6. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника служби виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.7.  Посадові особи служби зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5.8. Структура служби затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською головою.

5.9. Начальник служби  та інші працівники служби, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням міського голови.

5.10. Посадові обов’язки працівників служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та погоджуються з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

            5,13. Посадові особи , що працюють в службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету. 

6. Взаємодія 

Служба, при виконанні покладених на неї завдань, взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Ужгородської міської ради, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян. 

7. Відповідальність 

7. Працівники служби несуть відповідальність за:

7.1. Дотримання чинного законодавства та Закону "Про місцеве самоврядування в Україні.

7.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.3. За своєчасне виконання  рішень ради та виконкому, розпоряджень міського голови, виконання функцій служби у повному обсязі.

7.4. Правильне оформлення документації.

7.5. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов'язків.

7.6. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень,  пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження.

7.7. Працівники служби звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників служби, і працівники служби вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.

7.8. Працівники служби повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

7.9. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників служби права посилатися на зазначені обставини.

7.10. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. 

8. Заключні положення 

8.1. Припинення діяльності служби здійснюється за рішенням міської ради.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, начальника служби, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

 

 

 

 

Перелік адмінпослуг, які надає служба:

1.Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

2.Розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

3.Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батьку, які повернулись з місць позбавлення волі;

4.Надання висновку про можливість громадян бути усиновлювачами;

5.Надання дозволу на отримання грошових вкладів або грошової компенсації від імені дитини;

6.Надання висновку про доцільність позбавлення або поновлення батьківських прав;

7.Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною;

8.Надання рішення (висновку) щодо визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

9.Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно;

10.Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

11.Надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання та перереєстрацію дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

12.Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини;

13.Влаштування дітей до державних дитячих закладів за заявою батьків.

 

Для отримання вищезазначених адміністративних послуг заінтересована особа має звернутись до державного адміністратора в ЦНАП Ужгородської міської ради (тимчасове місце розташування м. Ужгород, наб. Незалежності, 6)з відповідною заявою, до якої додає відповідні документи. Всі адміністративні послуги служби у справах дітей надаються безоплатно.

 

Перелік документів для надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина:

Документи, які необхідні для надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна право власності на яке або право користування яким має дитина:

1.Заява кожного із батьків (опікунів, піклувальників);

2.Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

3.Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

4.Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

5.Копія свідоцтва про народження дитини;

6.Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

7.Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

8.Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

9.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини  (у разі наявності);

10.Для отримання дозволу на продаж нерухомого майна право власності або право користування яким має дитина, до пакету документів додаються підтверджуючі документи щодо наявності іншого місця проживання дитини, або нотаріально-посвідчена заява, іншої особи про забезпечення дитини житлом. (у разі продажу);

11.У разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб з місцем реєстрації сім’ї.

 

Строк надання адміністративної послуг – 30 днів.

 

 

Перелік документів необхідний для надання органом опіки та піклування дозволу на отримання кредиту:

1.Заява від громадян(батьків дітей) про отримання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочину про передачу в іпотеку нерухомого майна (майнову або фінансову поруку), право власності або право користування яким мають діти;

2.Довідка з банку про суму, мету, графік погашення та термін кредиту;

3.Довідки про доходи батьків дітей за 6 останніх місяців (для підприємців – довідка з ДПА про доходи, оригінал);

4.Свідоцтво право власності  на житло (оригінал та ксерокопія);

5.Витяг з реєстру  прав власності;

6.Паспорти батьків(оригінал та ксерокопія);

7.Свідоцтво про народження дітей(оригінал та ксерокопія);

8.Документ, який підтверджує наявність нового місця проживання дитини, або нотаріально-посвідчена заява іншої особи про забезпечення дитини житлом та довідки з БТІ на підтвердження наявності у цієї особи у власності житлового приміщення;

9.Довідка про склад сім’ї.

 

Строк надання адміністративної послуг – 30 днів.

 

 

Перелік документів для розв’язання спору між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини:

1.Заява одного із батьків;

2.Копія паспорта;

3.Довідка з місця реєстрації (проживання);

4.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів надання висновку про можливість передачі дитини матері, батьку, які повернулись з місць позбавлення волі:

1.Заява матері, батька;

2.Довідка про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти;

3.Довідка про доходи батьків;

4.Характеристика на батьків;

5.Медичні довідки;

6.Довідка про житло.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання висновку про можливість громадян бути усиновлювачами:

1.Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

2.Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

3.Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

4.Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

5.Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних( крім осіб які перебувають в родинних зв’язках з дитиною)

6.Копія паспорта;

7.Висновок про стан здоров’я заявника;

8.Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

9.Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

10.Письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

11.Згода дитини.

 

Строк надання адміністративної послуги – протягом 10 робочих днів.

 

 

Перелік документів для надання дозволу на отримання грошових вкладів або грошової компенсації від імені дитини:

1.Заява батьків (законних представників)  дитини (в разі відсутності одного з батьків – документ, що підтверджує його відсутність).

2.Копії паспортів заявників, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

3.Копія свідоцтва про народження дитини.

4.Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

5.Копія документу, що підтверджує право на отримання грошових вкладів або грошової компенсації дитини.

.

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання висновку про доцільність позбавлення або поновлення батьківських прав:

1.Заява від громадянина;

2.Копія паспорта заявника (1, 2 стор., реєстрація);

3.Копія свідоцтва про народження дитини;

4.Копія свідоцтва про розірвання шлюбу ( у разі наявності);

5.Довідка про склад сім’ї та з місця проживання заявника;

6.Довідка та характеристика з місця навчання дитини;

7.Довідка з виконавчої служби про несплату аліментів (у випадку несплати);

8.Пояснення сусідів, родичів, знайомих, які можуть засвідчити, що батько (мати) не займається вихованням дитини (або займається у разі поновлення та пояснення осіб з ким проживає дитина);

9.Документи (інформації), які свідчать, що батько (мати) не займається вихованням дитини (або займається, у разі поновлення) (пояснення класного керівника, вихователя, тренера із спортивної школи, інші документи, які характеризують особу батьків і їх ставлення до виконання батьківських обов’язків;

10.Характеристика з місця проживання та місця роботи заявника (у разі поновлення).

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів, у випадку необхідності проведення додаткових досліджень строк надання адміністративної послуги може бути збільшено, але не більше ніж на 15 робочих днів.

 

 

Перелік документів для встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною:

1.Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

2.Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

3.Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

4.Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

5.Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних( крім осіб які перебувають в родинних зв’язках з дитиною)

6.Копія паспорта;

7.Висновок про стан здоров’я заявника;

8.Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

9.Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

10.Письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

11.Згода дитини.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання рішення (висновку) щодо визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї:

1.Заява;

2.Копія паспорта;

3.Довідка з місця реєстрації (проживання);

4.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

5.Копія свідоцтва про народження дитини.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно:

1.Заява кожного з батьків дитини;

2.Копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

3.Копія свідоцтва про народження дитини;

4.Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію дитини або витяг з домової книги;

5.Копія свідоцтва  про  укладення або розірвання  шлюбу   між батьками дитини (у разі наявності);

6.Довідка з виконавчої служби про сплату аліментів;

7.Правовстановлюючий документ  на нерухоме майно, яке набуває дитина;

8.Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, набуте дитиною, виданий відповідно до законодавства;

9.Грошова оцінка набутого нерухомого майна.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування:

1.Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

2.Довідка про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

3.Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

4.Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

5.Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних( крім осіб які перебувають в родинних зв’язках з дитиною)

6.Копія паспорта;

7.Висновок про стан здоров’я заявника;

8.Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

9.Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

10.Письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі – дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати;

11.Згода дитини.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання дозволу на зняття з реєстрації місця проживання та перереєстрацію дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування:

1.Заява батьків (опікунів, піклувальників) про реєстрацію дитини із проханням виписати дитину та із зобов’язанням зареєструвати її за іншою адресою (діти від 14 до 18 років подають заяву особисто) ;

2.Заява власника житла  про згоду на реєстрацію дитини батьків;

3.Копії паспортів;

4.Довідка з місця реєстрації (проживання);

5.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу;

6.Копія свідоцтва про народження дитини;

7.Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрації або витяг з домової книги. (форма 3 з ЖКГ);

8.Документ, що засвідчує власника квартири, де дитина зареєстрована;

9.Акт обстеження житлово-побутових умов житла, де проживає(буде проживати) дитина.

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини:

1.Заява одного із батьків;

2.Копія паспорта;

3.Довідка з місця реєстрації (проживання);

4.Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності);

5.Копія свідоцтва про народження дитини;

6.Довідка з місця навчання, виховання дитини;

7.Довідка з місця роботи заявника  та  довідка про заробітну  плату за останні 6 місяців;

8.Характеристика з місця роботи або проживання;

9.Довідка про сплату аліментів (у разі наявності).

 

Строк надання адміністративної послуги – 30 днів.

 

 

Перелік документів для влаштування дітей до державних дитячих закладів за заявою батьків:

1.Заява батьків про влаштування дитини;

2.Копії паспортів батьків дитини;

3.Довідка про присвоєння ідентифікаційних номерів;

4.Копія свідоцтва про укладення шлюбу (у разі наявності);

5.Свідоцтво про народження дитини;

6.Довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, де проживає дитина;

7.Акт обстеження умов проживання дитини;

8.Відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

9.Відомості про стан здоров’я дитини;

10.Довідку про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності).

 

Строк надання адміністративної послуги – 15 днів.


2021

ЗВІТ

про роботу служби у справах дітей за 2021 рік

 

Основна діяльність служби у справах дітей протягом звітного періоду була спрямована на реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування, влаштування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення рівня правової культури територіальної громади міста у сфері охорони дитинства.

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, інспектування сімей і проведення профілактичної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та проживають у функціонально-неспроможних (кризових) сім’ях, проведення індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжиття відповідних заходів щодо надання різних видів допомоги сім’ям та безпосередньо дітям.

Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей та дітей, які схильні до бродяжництва, жебрацтва, інших негативних проявів впроваджено систематичне проведення службою у справах дітей спільно з Ужгородським відділом Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» та інші профілактичні заходи. За звітний період проведено 12 оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням, інтернет-клубів та інтернет-кафе щодо відвідування їх дітьми під час уроків та у вечірній час, рейдів-перевірок торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям. За результатами проведеної роботи виявлено 16 дітей, які займались жебракуванням та бродяжництвом, притягнено: 8 дорослих до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

В 2021 році оформлено 3 акти про дітей, покинутих, залишених в пологовому будинку (наразі двоє із них усиновлено, одну дитину влаштовано в інтернатний заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування).

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом року проводилися обстеження їх житлово-побутових умов. Спільно з працівниками Ужгородського міського центру соціальних служб проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Сім’ям надані необхідні консультації та допомога.

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. За наслідками проведеної роботи приймалися відповідні рішення. Зокрема, до Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за    ст. 184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До Ужгородського міськрайонного суду направлено 2 позовну заяву щодо відібрання дитини без позбавлення батьківських прав та 6 - щодо позбавлення батьків батьківських прав, відносно дітей, де батьки не належно виконували або ж ухилялись від виконання батьківських обов’язків.

Спеціалісти служби брали участь у проведенні годин правових знань, рад профілактики правопорушень, батьківських зборах у навчальних закладах міста. У 2021 році розглянуто 27 подань навчальних закладів міста стосовно неповнолітніх дітей.

Службою у справах дітей спільно з ВП ГУНП України в Закарпатській області постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Протягом 2021 року, 21 дитину взято на облік, як таких, які опинилися в складних життєвих обставинах з яких 7 дітей зазнали насильства, 14 дітей взято на облік по причині ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 3 дітей у зв’язку зі зникненням підстав перебування на обліку. На кінець 2021 року на даному обліку перебуває 34 дітей, з яких 7 дитина зазнали насильства, 1 дитина – перемістилась з тимчасово окупованої території України, 26 дітей перебувають на обліку по причині ухилення батьків від виконання ними батьківських обов’язків.

Також за звітній період спеціалісти служби взяли участь в якості представника під час розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ стосовно дітей у 654 судових засіданнях.

Протягом 2021 року 3 дітям надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі в місті Ужгороді  даний статус має 32 дітей (та 10 осіб).

Службою у справах дітей належним чином забезпечується розгляд звернень громадян про надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо майна право власності, або право користування яким мають діти.

Протягом звітного періоду підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету Ужгородської міської ради 82 проєктів рішень. З них: 23 рішень щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення 154 правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування яким мають малолітні або неповнолітні діти, а також 8 відмов у здійснені відповідних правочинів; 12 рішень про надання та втрату статусу; 7 рішення про продовження перебування дітей в інтернатному закладі; 1 рішення про визначення прізвища дитини; 14 рішень про припинення, встановлення опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальниками; 3 рішення про визначення місця проживання дитини; 3 рішення про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини  з метою її виїзду за кордон; 14 рішень про визначення способів участі у вихованні дитини; 1 рішення про надання повної цивільної дієздатності; 5 рішення про внесення змін до рішення виконкому.

Підготовлено 9 проєктів розпоряджень міського голови. З них: 3 розпорядження про реєстрацію народження дитини; 4 розпорядження про проведення профілактичних відпрацювань; 1 розпорядження про виплату одноразової матеріальної допомоги; 1 розпорядження про призначення законного представника.

Спеціалістами служби у справах дітей ведеться та постійно коригується облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі. Вживаються заходи щодо встановлення опіки над нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом.

З метою захисту житлових і майнових прав дітей працівники служби налагоджена тісна співпраця служби у справах дітей з Реєстраційною службою Ужгородського міськрайонного управління юстиції, Ужгородським міським відділом Головного управління ДМС у Закарпатській області, відділом реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради, керівниками ОСББ. Крім того, з цією ж метою працівники служби отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру територіальної громади.

На виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 18.11.2008 № 4580 «Про Єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» службою у справах дітей забезпечено функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

У встановленому порядку забезпечується соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на кінець 2021 року на первинному обліку служби перебуває 140 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них під опікою, піклуванням виховується 90 дитини, в тому числі 3 з інвалідністю, 8 дітей зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні сім’ї, 12 – в дитячі будинки сімейного типу, 30 – виховується в закладах з цілодобовим утриманням.

У 2021 році взято на облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 23. З них: 14 дітей - влаштовано під опіку та піклування, 2 дітей - усиновлено, 5 - влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 - дитина перебуває на тимчасовому утриманні до призначення опіки над нею, 1 - тимчасово знаходиться в притулку для дітей служби у справах дітей Закарпатської ОДА.

Протягом 2021 року з обліку служби знято 29 дітей, з яких 19 – по причині досягнення ними повноліття, 1 – отримання повної цивільної дієздатності, а 9 – у зв’язку з усиновленням.

Протягом звітного періоду влаштовано до сімейних форм виховання 26 дітей, з яких 15 взято під опіку та піклування, 2 - влаштовано до прийомної сім'ї, 9 - усиновлено.

Служба у справах дітей Ужгородської міської ради спільно з Ужгородським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2021 року проводили активну інформаційну кампанію щодо розвитку сімейних форм виховання на території міста, влаштування дітей у сім’ї громадян, пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі. З цією метою розміщувались відповідні матеріали на сайті Ужгородської міської ради, проведено заходи з нагоди відзначення Дня усиновлення, роздавались необхідні інформаційні матеріали. На кінець 2021 року на обліку служби у справах дітей перебуває 8 кандидатів в усиновителі.

У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 2 дитини вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою забезпечення права дитини на виховання у сім'ї та з метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей проводиться постійна робота щодо пошуку та навчання потенційних кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники.

Службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях, шляхом відвідування та обстеження умов проживання, а також:

- щомісячно готується та подається в ССД ОДА узагальнена інформація про призначення та виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам;

- здійснюється нагляд за дотриманням опікунами (піклувальниками) чинного законодавства щодо збереження життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проходять з підопічними дітьми щорічні медичні обстеження);

- щорічно готуються висновки про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації соціального працівника, класного керівника навчального закладу або вихователя дошкільного навчального закладу, дільничного лікаря-педіатра та дільничного інспектора ВП ГУНП України в Закарпатській області.

Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей. В 2021 році проведено 24 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 315 питань щодо соціального та правового захисту дітей, а саме: захист житлових та майнових прав дітей, доцільності позбавлення батьківських прав громадян; визначення днів та годин побачень з дитиною; визначення місця проживання дітей, та інші питання, що стосуються соціального захисту дітей.

Протягом звітного періоду до служби у справах дітей Ужгородської міської ради надійшло 218 звернень стосовно надання адміністративних послуг (ЦНАП).

В цілому службою протягом 2021 року опрацьовано 318 зверненнь громадян та 196 листів від установ та організацій.

Проведено профілактичну роботу з 147 сім’ями, індивідуальну профілактичну роботу з 216 дітьми.

Розміщено 72 повідомлень в ЗМІ про роботу служби.

Працівники служби брали участь в онлайн режимі у семінарах, нарадах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

На 2022 рік основними завданнями служби у справах дітей є:

  1. Забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  2. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
  3. Захист житлових та майнових прав дітей;
  4. Соціальний захист дітей та запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності;
  5. Підготовка та проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини.

Задля реалізації вищенаведених завдань службою у справах дітей Ужгородської міської ради будуть вживатись всі необхідні заходи в межах чинного законодавства.

Цільових програм на 2022 рік службою у справах дітей наразі не розроблено і не затверджено.

2020

ЗВІТ
про роботу служби у справах дітей за 2020 рік

Основна діяльність служби у справах дітей протягом звітного періоду була спрямована на реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування, влаштування в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення рівня правової культури територіальної громади міста у сфері охорони дитинства.

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення профілактичних рейдів, інспектування сімей і проведення профілактичної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та проживають у функціонально-неспроможних (кризових) сім’ях, проведення індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжиття відповідних заходів щодо надання різних видів допомоги сім’ям та безпосередньо дітям.

Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей та дітей, які схильні до бродяжництва, жебрацтва, інших негативних проявів впроваджено систематичне проведення службою у справах дітей спільно з Ужгородським відділом Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» та інші профілактичні заходи. За звітний період проведено 7 оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді з метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються жебракуванням, інтернет-клубів та інтернет-кафе щодо відвідування їх дітьми під час уроків та у вечірній час, рейдів-перевірок торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям. За результатами проведеної роботи иявлено 5 дітей, які займались жебракуванням та бродяжництвом, притягнено: 2 дорослих до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

В 2020 році оформлено 2 акти про дітей, покинутих, залишених в пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний заклад для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування).

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом року проводилися обстеження їх житлово-побутових умов. Спільно з працівниками Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Сім’ям надані необхідні консультації та допомога.

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. За наслідками проведеної роботи приймалися відповідні рішення. Зокрема, до Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та направлено матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за    ст. 184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До Ужгородського міськрайонного суду направлено 1 позовну заяву щодо відібрання дитини без позбавлення батьківських прав та 5 – щодо позбавлення батьків батьківських прав, відносно дітей, де батьки не належно виконували або ж ухилялись від виконання батьківських обов’язків.

Спеціалісти служби брали участь у проведенні годин правових знань, рад профілактики правопорушень, батьківських зборах у навчальних закладах міста. У 2020 році розглянуто 25 подань навчальних закладів міста стосовно неповнолітніх дітей.

Службою у справах дітей спільно з ВП ГУНП України в Закарпатській області постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім.

Протягом 2020 року 14 дітей взято на облік, як таких, які опинилися в складних життєвих обставинах з яких 1 дитина зазнала психологічного насильства, решту дітей взято на облік по причині ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 13 дітей у зв’язку зі зникненням підстав перебування на обліку. На кінець 2020 року на даному обліку перебуває 16 дітей, з яких 1 дитина зазнали фізичного насильства, 1 дитина зазнала психологічного насильства, 1 дитина – перемістилась з тимчасово окупованої території України, решта дітей перебувають на обліку по причині ухилення батьків від виконання ними батьківських обов’язків.

Також за звітній період спеціалісти служби взяли участь в якості представника під час розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ стосовно дітей у 487 судових засіданнях.

Протягом 2020 року 6 дітям надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі в місті Ужгороді  даний статус має 39 дітей (з них 8 осіб).

Службою у справах дітей належним чином забезпечується розгляд звернень громадян про надання дозволу органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо майна право власності, або право користування яким мають діти.

Протягом звітного періоду підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету Ужгородської міської ради 64 проєктів рішень. З них: 15 рішень щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення 126 правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування яким мають малолітні або неповнолітні діти, а також 9 відмов у здійснені відповідних правочинів; 9 рішень про надання та втрату статусу; 3 рішення про продовження перебування дітей в інтернатному закладі; 4 рішення про визначення прізвища дитини; 9 рішень про припинення, встановлення опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальниками; 2 рішення про визначення місця проживання дитини; 3 рішення про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини  з метою її виїзду за кордон; 8 рішень про визначення способів участі у вихованні дитини; 5 рішень про влаштування дітей; 1 рішення про закріплення права користування дітей на житло; 2 рішення про надання повної цивільної дієздатності; 2 рішення про внесення змін до рішення виконкому; 1 рішення про надання повноважень.

Підготовлено 8 проєктів розпоряджень міського голови. З них: 3 розпорядження про реєстрацію народження дитини; 2 розпорядження про проведення профілактичних відпрацювань; 2 розпорядження про виплату одноразової матеріальної допомоги; 1 розпорядження про призначення законного представника.

Спеціалістами служби у справах дітей ведеться та постійно коригується облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі. Вживаються заходи щодо встановлення опіки над нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом.

З метою захисту житлових і майнових прав дітей працівники служби налагоджена тісна співпраця служби у справах дітей з Реєстраційною службою Ужгородського міськрайонного управління юстиції, Ужгородським міським відділом Головного управління ДМС у Закарпатській області, відділом реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради, керівниками ОСББ. Крім того, з цією ж метою працівники служби отримали доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру територіальної громади.

На виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді від 18.11.2008 № 4580 «Про Єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування» службою у справах дітей забезпечено функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

У встановленому порядку забезпечується соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на кінець 2020 року на первинному обліку служби перебуває 146 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них під опікою, піклуванням виховується 94 дитини, в тому числі 3 з інвалідністю, 6 дітей зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні сім’ї, 15 – в дитячі будинки сімейного типу, 31 – виховується в закладах з цілодобовим утриманням.

У 2020 році взято на облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 17. З них: 6 дітей - влаштовано під опіку та піклування, 3 дітей влаштовано в ДБСТ, 4 дітей – усиновлено, 4 – влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2020 року з обліку служби знято 32 дітей, з яких 21 – по причині досягнення ними повноліття, 1 – у зв’язку зі смертю, 1 – отримання повної цивільної дієздатності, а 9 – у зв’язку з усиновленням.

Протягом звітного періоду влаштовано до сімейних форм виховання 23 дітей, з яких 11 взято під опіку та піклування, 3 – влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, 9 – усиновлено.

Служба у справах дітей Ужгородської міської ради спільно з Ужгородським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2020 року проводили активну інформаційну кампанію щодо підтримки усиновлення, влаштування дітей у сім’ї. З цією метою розміщувались відповідні матеріали на сайті Ужгородської міської ради, проведено заходи з нагоди відзначення Дня усиновлення, роздавались необхідні інформаційні матеріали. На кінець 2020 року на обліку служби у справах дітей перебуває 3 кандидатів в усиновителі.

У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дитини вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою забезпечення права дитини на виховання у сім'ї та з метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування службою у справах дітей спільно з міським центром СССДМ проводиться постійна робота щодо пошуку та навчання потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків, кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники.

Службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях, шляхом відвідування та обстеження умов проживання, а також:

- щомісячно готується та подається в ССД ОДА узагальнена інформація про призначення та виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним батькам;

- здійснюється нагляд за дотриманням опікунами (піклувальниками) чинного законодавства щодо збереження життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проходять з підопічними дітьми щорічні медичні обстеження);

- щорічно готуються висновки про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації соціального працівника, класного керівника навчального закладу або вихователя дошкільного навчального закладу, дільничного лікаря-педіатра та дільничного інспектора ВП ГУНП України в Закарпатській області.

Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей. В 2020 році проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 299 питань щодо соціального та правового захисту дітей, а саме: захист житлових та майнових прав дітей, доцільності позбавлення батьківських прав громадян; визначення днів та годин побачень з дитиною; визначення місця проживання дітей, та інші питання, що стосуються соціального захисту дітей.

Протягом звітного періоду до служби у справах дітей Ужгородської міської ради надійшло 191 звернення стосовно надання адміністративних послуг.

В цілому службою протягом 2020 року опрацьовано 286 звернення громадян та 215 листів від підприємств, установ та організацій.

Проведено профілактичну роботу з 203 сім’ями, індивідуальну профілактичну роботу з 324 дітьми.

Розміщено 66 повідомлень в ЗМІ про роботу служби.

Працівники служби брали участь в онлайн режимі у семінарах, нарадах, курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

На 2021 рік основними завданнями служби у справах дітей є:

  1. Забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
  2. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
  3. Захист житлових та майнових прав дітей;
  4. Соціальний захист дітей та запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності;
  5. Підготовка та проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини.

Задля реалізації вищенаведених завдань службою у справах дітей Ужгородської міської ради будуть вживатись всі необхідні заходи в межах чинного законодавства.

Цільових програм на 2021 рік службою у справах дітей наразі не розроблено і не затверджено.


2019

Звіт
 про роботу служби у справах дітей
Ужгородської міської ради за 2019 рік

 

У звітному періоді проводилась наступна робота:

1. Взято на облік 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На кінець 2019 року на обліку служби перебуває 161 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, із них під опікою, піклуванням виховується 105 дітей, 9 дітей зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні сім’ї, 14 – в дитячі будинки сімейного типу, 33 – виховується в закладах з цілодобовим утриманням;

2. Влаштовано до сімейних форм виховання 25 дітей, з яких 20 встановлено опіку та піклування, 4 – влаштовано до дитячого будинку сімейного типу, 1 – усиновлено. На кінець 2019 року на обліку служби у справах дітей перебуває 7 кандидатів в усиновителі. У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дитини вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 2-є дітей-сиріт;

3. Проведено 12 оперативно-профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і молоді. Виявлено 22 дітей, які займались жебракуванням та бродяжництвом, притягнено: 19 дорослих до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП; 2 дорослих за статтею 156 КУпАП;

4. Оформлено 5 актів про дітей, покинутих, залишених в пологовому будинку, проведено всю необхідну роботу щодо їх влаштування до сімейних форм виховання;

5. Направлено 1 позовну заяву щодо відібрання дитини без позбавлення батьківських прав та 7 – щодо позбавлення батьків батьківських прав, відносно дітей, де батьки неналежно виконували або ж ухилялись від виконання батьківських обов’язків;

6. Проведено профілактичну роботу з 427 сім’ями;

7. Проведено індивідуальну профілактичну роботу з 499 дітьми;

8. Прочитано 499 бесід та лекцій;

9. Взято 13 дітей на облік, як таких, які опинилися в складних життєвих обставинах з яких 1 дитина зазнала сексуального насильства, 4 дітей зазнали фізичного насильство, решту дітей взято по причині ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 10 дітей, з яких 7 – у зв’язку зі зникненням підстав перебування на обліку, а 3 – у зв’язку з переміщенням до іншого населеного пункту. На кінець 2019 року на даному обліку перебуває 15 дітей, з яких одна дитина зазнала фізичного насильство, решту дітей перебувають на обліку по причині ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків;

10. Представниками служби взято участь під час розгляду цивільних та кримінальних справ стосовно дітей у 432 судових засіданнях;

11. Надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів27 дітям. Наразі в місті Ужгороді  даний статус має 33 дітей (з них 4 особи);

12. Підготовлено 11 проєктів розпоряджень міського голови;

13. Підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету Ужгородської міської ради 137 рішень щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування яким мають малолітні або неповнолітні діти;

14. Проведено 24 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 313 питань щодо соціального та правового захисту дітей, а саме: захист житлових та майнових прав дітей, доцільності позбавлення батьківських прав громадян; визначення днів та годин побачень з дитиною; визначення місця проживання дітей, та інші питання, що стосуються соціального захисту дітей;

15. Опрацьовано 323 звернень громадян та 221 лист від підприємств , установо та організацій;

16. Розміщено 48 повідомлень в ЗМІ про роботу служби;

17. Опрацьовано 167 звернень стосовно надання адміністративних послуг, з яких 110 – щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування яким мають малолітні або неповнолітні діти, 31 – щодо визначення місця проживання дітей з одним з батьків, 13 – щодо доцільності позбавлення батьківських прав, 6 – щодо встановлення порядку участі у вихованні дітей, 3 – щодо отримання грошової компенсації, 1 – щодо визначення прізвища дітей, 1 – щодо призначення опіки, 1 – щодо припинення права на аліменти, 1 – щодо дозволу на зміну реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.