Відділ землекористування


Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 322-326

Тел.: (0312)61-41-42, 42-80-31(155)

E-mail: zemkorust@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


Прийом громадян:

Вт.-9.30-12.00

Перелік адмінпослуг, які надає відділ: 

 1. Рішення міської ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 2. Рішення міської ради про надання згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 3. Надання рішення міської ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 4. Надання рішення міської ради про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 5. Рішення міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок
 6. Рішення міської ради про припинення договорів оренди земельних ділянок
 7. Рішення міської ради про зміни та скасування рішень міської ради
 8. Рішення міської ради про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 9. Рішення міської ради про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу
 10. Рішення міської ради про надання згоди на складання технічної документації щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
 11. Рішення міської ради про передачу у користування (в тому числі на умовах та оренди) земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності без складання документації із землеустрою


Изображение0003 

Чепкий Олександр Олексійович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті та в Національному університеті “Львівська політехніка”.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у березні 2014 року на посаді начальника відділу землекористування.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щовівторка 9:30 - 12:00, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Чепкий Олександр Олексійович 42-80-31(155)

zemkorust@rada-uzhgorod.gov.ua

пл. Поштова, 3

Кабінет № 322, № 323, № 324, №325, №326

Заступник начальника відділу Лайкун Моніка Іштванівна 614142
Головний спеціаліст Ковтан Анжеліка Володимирівна
Головний спеціаліст Феєр Яна Юріївна
Головний спеціаліст Мікловцик Крістіна Юліївна
Головний спеціаліст Дякович Ольга Антонівна    

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ землекористування

1. Загальні положення

1.1. Відділ землекористування (надалі – відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Відділ в межах своєї компетенції здійснює управління в галузі використання та охорони земель на території міста.
1.3. У своїй діяльності відділ землекористування керується Конституцією України, законами України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому та даним Положенням.
1.4. Діяльність відділу землекористування здійснюється відповідно до плану роботи ради та виконкому.
Відділ землекористування очолює начальник, який призначається і звільняється міським головою.
1.5. Працівники відділу призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
1.6. Відділ має печатку із зображенням свого найменування, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

2. Основні завдання відділу

2.1. Реалізація політики міської ради у сфері захисту та використання земельних ресурсів, реформування земельних відносин;
2.2. Організаційні заходи щодо реалізації землеустрою на території міста;
2.3. Спостереження за станом земель та їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель;
2.4. Організаційні роботи з підготовки та проведення продажу земель на конкурентних засадах;
2.5. Сприяння проведенню контролю за використанням та охороною земель;
2.6. Забезпечення виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови, профільного заступника міського голови;
2.7. Реалізація державних, галузевих та регіональних програм з питань регулювання земельних відносин.

3. Повноваження

3.1. Подає пропозиції щодо організації процесу встановленні (зміни) меж міста та щодо використання земель, які знаходяться у розпорядженні територіальної громади міста;
3.2. Готує пропозиції, від міської ради, до галузевих і регіональних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони;
3.3. Готує та приймає участь в організації економічних, екологічних та інших заходах, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотриманні режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення інших територій і об’єктів екомережі, бере участь в організації заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок на території міста;
3.4. Бере участь у здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних відносин та вдосконалення системи сплати за користування землею, яка знаходиться у розпорядженні територіальної громади міста;
3.5. Бере участь у підготовці пропозицій щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки міста;
3.6. Подає виконавчому органу міської ради перелік обсягу робіт з земельної реформи, землеустрою, реалізації заходів щодо реалізації використання і охорони земель, забезпечує освоєння за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на виконання цих програм;
3.7. Організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розробку та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;
3.8. Представляє інтереси міської ради при погоджені меж суміжних земельних ділянок з землями запасу та загального користування міста та комунальної власності;
3.9. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо розробки документів нормативного характеру з питань землеустрою, використання та охорони земель;
3.10. Організовує виконання землевпорядних робіт і проведення інвентаризації земель комунальної власності;
3.11. Сприяє проведенню земельних аукціонів та конкурсів;
3.12. Приймає участь у роботі комісії з вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів, дає висновки щодо обґрунтування матеріалів вибору місць розташування об’єктів, а також вилучення та надання земельних ділянок у відповідності з вимогами земельного законодавства та готує проекти рішень міської ради щодо реалізації земельних правовідносин;
3.13. Координує роботу юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності, створених згідно з чинним законодавством по виконанню землевпорядних та землеоціночних робіт на території міста;
3.14. Готує пропозиції щодо вдосконалення земельного законодавства та запити, щодо врегулювання земельних відносин, використання та охорони земель до відповідних органів влади;
3.15. Подає пропозиції до переліку земельних ділянок щодо продажу права користування або права власності на земельних торгах (аукціон);
3.16. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням установленого чинним законодавством України порядку, визначення розміру та відшкодування збитків і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
3.17. Вносить пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
3.18. Організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань земельних відносин, забезпечує виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян та юридичних осіб;
3.19. Порушує клопотання про зупинення дії або скасування актів органів місцевого самоврядування, які порушують земельне законодавство;
3.20. Виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначення, з порушенням установлених законодавством вимог, з метою відповідного реагування направленого на усунення порушень;
3.21. Сприяє проведенню державного контролю за використанням та охороною земель уповноваженими органами відповідно до Закону України
«Про державний контроль за використанням та охороною земель» та інших законів;
3.22. Приймає участь у вирішенні земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства в межах населеного пункту;
3.23. Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань та чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки

4.1.Працівники мають право:
– Перевіряти на підприємствах, установах і організаціях в тому числі на військових та оборонних об’єктах, органів внутрішніх справ, служби безпеки додержання земельного законодавства, у разі потреби ставити перед
відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства.
– Залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, організацій, установ (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.
– Одержувати від організацій документи, матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.
– Брати участь в експертних комісіях для оцінки регіональних програм з питань раціонального використання та охорони земель.
– Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
4.2. Обов’язки працівників:
– Працівники відділу забов’язані дотримуватись законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки виробничої санітарії та протипожежного захисту.
– Працівники відділу, які виявили порушення в роботі управлінь, відділів інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, або службових осіб зобов’язані в триденний строк доповісти керівництву про ці правопорушення для вжиття необхідних заходів для їх усунення.
– Покладання на відділ та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи відділу, забороняється.
– Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

5. Керівництво та структура

Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, кваліфікація: інженер-землевпорядник, інженер- геодезист, стаж роботи у органах державної влади або органах місцевого самоврядування не менше 3 роки.
Начальник відділу:
– несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
– керує діяльністю відділу, визначає функціональні обов’язки працівників відділу;
– координує роботу землевпорядних організацій та здійснення заходів по підвищенню ефективності їх роботи;
– здійснює роботу і веде контроль за вчасним поданням підрозділом звітності;
– організовує проведення робіт, пов’язаних з приватизацією земель, сприяє створенню умов рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;
– розробляє нормативно-правові акти міської ради щодо регулювання земельних відносин на території міста;
– приймає участь у вирішенні земельних спорів землевласників та землекористувачів з питань володіння і користування землею;
– готує матеріали на розгляд комісії та проекти рішень сесії з питань регулювання земельних відносин, після детального ознайомлення і візування їх у відповідних службах та депутатських комісіях;
– контролює дотримання (виконання) правил трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежних правил;
– забезпечує розгляд в установленому порядку у відділі пропозицій, заяв і скарг громадян, веде особистий прийом громадян;
– готує інформацію про хід виконання земельної реформи;
– розглядає документацію із землеустрою;
– здійснює роботу по проведенню земельної реформи,
– скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
– планує роботу відділу;
– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
– представляє інтереси відділу та міської ради у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за доручення міського голови та профільного заступника.
Структура відділу та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.

6. Взаємодія

Відділ діє для здійснення, у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади щодо збереження і використання земельних ресурсів міста.
Взаємодіє з управліннями та відділами міської ради, представниками та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, у процесі виконання покладених на відділ завдань.
Відповідно до покладених функцій, відділ надає наступні адміністративні послуги:
– надання рішення міської ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
– надання рішення міської ради про надання згоди на складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
– надання рішення міської ради про зміни та скасування рішень;
– надання рішення міської ради про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
– надання рішення міської ради про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення шляхом викупу;
– надання рішення міської ради про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земель ної ділянки в натурі (на місцевості);
– надання рішень міської ради про надання дозволу на підготовку експертної грошової оцінки земельної ділянки.

7. Відповідальність

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам відділу чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.
7.3. Працівники відділу землекористування несуть відповідальність за:
– неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, проектів та іншої документації, а також документів, що надходять у відділ в порядку здійснення його завдань та функцій;
– порушення вимог антикорупційного законодавства;
– розголошення службової та конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні службових обов’язків;
– працівники відділу землекористування звільняються від відповідальності за невиконання, або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники відділу землекористування звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в такому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу землекористування і працівники відділу землекористування вжили всіх заходів, для того щоб уникнути, або усунути негативні наслідки цих обставин;
– неповідомлення, або несвоєчасне повідомлення про настання, або припинення даних обставин непереборної сили позбавляє працівників відділу землекористування права посилатися на дані обставини;
– під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви, тощо), воєнні дії, незаконні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування;
– факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності відділу землекористування здійснюється рішенням міської ради, або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.
8.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться в порядку встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальником відділу землекористування, а також з метою приведення Положення у відповідність до чинного законодавством.


2020

Звіт про роботу
відділу землекористування за 2020 рік

 

У звітному періоді працівниками відділу землекористування було виконано наступну роботу:

- у межах компетенції відділом опрацьовано 2602 документів, з них запитів на інформацію -122, звернень громадян, юридичних осіб та правоохоронних органів – 647, адміністративних послуг –  1833;

- підготовлено матеріали, подані організаціями, підприємствами, установами та громадянами на розгляд постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури (таких засідань за вказаний вище період проведено 38);

- проведено 14 засідань комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства, на яких розглянуто 131 питання, в результаті чого надано письмові відповіді, роз’яснення та рекомендації, вирішено спірні питання;

- підготовлено проєкти рішень (у тому числі доповнення) на розгляд  засідань сесій міської ради, в результаті яких прийнято 95 рішень сесій;

За 2020 рік учасникам бойових дій надано 105 дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з правом безоплатної передачі у власність. Окрім зазначеного, вже передано у приватну власність 108 земельних ділянок учасникам бойових дій.

За звітній період підготовлено 40 рішень про приватизацію земельних ділянок шляхом викупу, на загальну вартість понад 10 млн. грн.

На виконання рішення «Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у  м. Ужгород на 2020-2022 роки» на 2020 рік були передбачені кошти для проведення завершальних етапів інвентаризації та оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Ужгорода, однак кошти не використані у зв’язку з недостатнім обсягом для проведення торгів.

У 2021 році, відповідно до рішення «Про зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020-2022 роки» планується проведення завершальних етапів інвентаризації та оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Ужгорода.


2019

Звіт
про роботу відділу землекористування за 2019 рік

 

У звітному періоді працівниками відділу землекористування було виконано наступну роботу:

- у межах компетенції відділом опрацьовано 2181 документів, з них запитів на інформацію -94, звернень громадян – 411, адміністративних послуг – 1676;

- підготовлено матеріали, подані організаціями, підприємствами, установами та громадянами на розгляд постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури (таких засідань за вказаний вище період проведено 37);

- проведено 18 засідань комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства на яких розглянуто 163 питання;

- підготовлено 243 проєктів рішень (у тому числі з додатками) на розгляд сесії міської ради та 159 рішень сесій.;

- проведено 6 засідань комісій з питань визначення потреби у земельних ділянках та порядку їх надання учасникам бойових дій в зоні проведення АТО та родинам загиблих воїнів;

- відповідно до графіку прийому начальника відділу землекористування було прийнято 209 осіб, яким надано усні консультації з питань регулювання земельних відносин.

  За 2019 рік всього надано 112 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передано в приватну власність 158 земельних ділянок учасникам бойових дій в зоні проведення АТО (в тому числі родинам загиблих воїнів).

На виконання програми розвитку земельних відносин                                                   «Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у  м. Ужгород на 2017-2019 роки» протягом 2019 року проведено інвентаризацію земель міста площею 910,2375 га, вартість робіт якої становила - 468 тис. грн. та виготовлено ортофотоплан території міста площею 37 кв.км., вартість робіт якого становило - 290 тис. грн.

Підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської ради проєкт рішення «Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у  м. Ужгород на 2020-2022 роки»,  якою передбачено – 2700 тис.грн. на здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру. А також на проведення завершальних етапів інвентаризації земель міста, оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Ужгорода, підготовка проекту встановлення (зміни) меж міста Ужгород з урахуванням містобудівної документації.