Управління містобудування та архітектури

Адреса:  вул. Небесної Сотні, 4

тел.: (0312)617103

e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Робочі дні

Вихідні дні

Понеділок – П’ятниця 
з 8.00 до 17.00

Субота,
Неділя

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

 

Боршовський Олег Ігорович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув у Національному університеті “Львівська політехніка”

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у липні 2016 року на посаді начальника містобудування та архітектури, головного архітектора.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щопонеділка 13:00 - 17:00, за адресою: вулиця Небесної Сотні, 4, 2-й поверх.

Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном 61-71-03.


Посада П.І.Б. Контакти Адреса Час прийому
Начальник управління, головний архітектор Боршовський Олег Ігорович architect@rada-uzhgorod.gov.ua

вул. Героїв

Небесної Сотні, 4 

 
Заступник начальника управління Стричик Олена Георгіївна

617103

architect@rada-uzhgorod.gov.ua

вул. Героїв

Небесної Сотні, 4

Вівторок, середа, п'ятниця

10.00 — 13.00

Головний бухгалтер Гончар Тетяна Віталіївна  
Головний спеціаліст Дарвай Алла Володимирівна

 

 

 

Відділ організаціно-правової роботи

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Заступник начальника управління, начальник відділу Полтавцева Тетяна Вікторівна

616144

architect@rada-uzhgorod.gov.ua

вул. Героїв Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Юрко Адам Адамович

Відділ регулювання забудови

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Павличко Олена Іллівна

616144

architect@rada-uzhgorod.gov.ua

вул. Героїв Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Костак Мар'яна Іванівна

Відділ дизайну міського середовища

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник відділу Заріцька Віра Степанівна 616144 вул. Героїв Небесної Сотні, 4
Головний спеціаліст Вулшинський Юрій Юрійович

Служба містобудівного кадастру

Посада П.І.Б. Контакти Адреса
Начальник служби Лахоцький Володимир Ігорович 617103  вул. Героїв Небесної Сотні, 4
Заступник начальника служби Келемен Ігор Ігорович
Головний спеціаліст Томчук Юлія Володимирівна  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління містобудування та архітектури

1. Загальні положення

1.1. Управління містобудування та архітектури (далі – управління) є виконавчим органом міської ради, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності, “Про основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Діяльність управління здійснюється відповідно до планів роботи ради та виконкому на основі перспективних і поквартальних планів роботи, погоджених із профільним заступником міського голови.
1.4. Управління є юридичною особою, має круглу печатку із своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами, рахунки в органах Державного казначейства.

2. Основні завдання

Управління вирішує такі завдання:
2.1. Реалізує державну політику у сфері містобудування та архітектури, аналізує стан містобудування.
2.2. Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил забудови.
2.3. Організовує містобудівну діяльність відповідно до повноважень, визначених нормативними та законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.
2.4. Організовує розроблення, експертизу і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівельної документації.
2.5. Відповідно до делегованих повноважень органам місцевого
самоврядування координує та організовує діяльність суб’єктів містобудування щодо: комплексної забудови міста і комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста; реставрації, реконструкції та реновації пам’яток історії, архітектури, містобудування; збереження традиційного характеру історико-архітектурного культурного середовища, природних ландшафтів або їх елементів, які становлять культурну цінність; створення дизайну міського середовища.
2.6. Організовує роботу щодо ведення містобудівного кадастру.

3. Повноваження

Відповідно до покладених повноважень управління виконує такі функції:
3.1. Аналізує стан містобудування, готує і подає на затвердження міської ради містобудівну документацію, відповідні місцеві містобудівні програми.
3.2. Організовує розроблення, внесення змін до містобудівної документації, проведення громадських слухань та експертизи містобудівної документації.
3.3. Здійснює моніторинг дотримання генерального плану міста, детальних планів, адресної схеми міста та іншої містобудівної документації.
3.4. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів, міського голови, в т.ч. нормативного характеру.
3.5. Надає такі адміністративні послуги:
3.5.1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок.
3.5.2. Будівельні паспорти забудови земельних ділянок.
3.5.3. Рішення про присвоєння, зміну поштових адрес.
3.5.4. Паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
3.5.5. Технічні паспорти вивісок.
3.5.6. Паспорти літніх майданчиків.
3.6. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції управління.
3.7. Опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
3.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є. Забезпечує захист персональних даних.
3.9. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.
3.10. Розробляє пропозиції та готує виконкому міської ради висновки щодо розміщення, будівництва і реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів.
3.11. Сприяє охороні культурної спадщини, розвитку національних культурних традицій в архітектурі та містобудуванні, створенню цілісного архітектурного міського середовища.
3.12. Визначає умови дотримання режиму використання історичного міського ландшафту, пам’яток місцевого значення, територій їх розташування, охоронних зон.
3.13. Забезпечує в межах повноважень охорону, реконструкцію,
реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.
3.14. Надає пропозиції щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд та літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на території міста.
3.15. Розробляє схеми розміщення торгових рядів та торгових точок для проведення культурно-масових заходів.
3.16. Регулює діяльність з питань розміщення вивісок.
3.17. Організовує проведення в установленому порядку архітектурно – містобудівних рад.
3.18. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.
3.19. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.
3.20. Співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань дотримання законодавства у сфері містобудування.
3.21. Складає договори про пайову участь забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та контролює їх виконання.
3.22. Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури.
3.23. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території міста.
3.24. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території міста.
3.25. Погоджує землевпорядну документацію.
3.26. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.
3.27. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.
3.28. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Права та обов’язки

4.1. Управління має такі права:
4.1.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на управління завдань.
4.1.2. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.3. Скликати архітектурно-містобудівну раду для професійних обговорень проектних рішень у сфері містобудування.
4.1.4. Вносити пропозиції щодо удосконалення та ефективності роботи управління. 4.1.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою. 4.2. Управління має виконувати в межах своїх повноважень покладені на нього обов’язки:
4.2.1. Готувати на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень та інші нормативно-правові акти.
4.2.2. Підписувати, завіряти, погоджувати, затверджувати чи посвідчувати відповідні документи.
4.2.3. Розглядати звернення громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймати відповідні рішення.
4.2.4. Безоплатно надавати адмінпослуги.
4.2.5. Виконувати інші функції та завдання відповідно до делегованих органам місцевого самоврядування повноважень.

5. Керівництво та структура

5.1. Структура управління затверджується розпорядженням міського голови.
5.2. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.3. Управління містобудування та архітектури очолює начальник – головний архітектор міста, який:
– здійснює керівництво діяльністю управління;
– несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;
– видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
– затверджує положення про структурні підрозділи управління;
– розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на розвиток містобудування та архітектури, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

6. Взаємодія

Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян, правоохоронними органами.

7. Відповідальність

7.1. Управління несе відповідальність за свою діяльність перед державою, юридичними і фізичними особами та порушення вимог антикорупційного законодавства.
7.2. Посадові особи управління, винні в порушенні законодавства, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
7.3. Накази, рішення, погодження начальника управління, у разі порушення прав громадян, підприємств, установ і організацій, можуть бути оскаржені у судовому порядку.
7.4. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог цього Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час їх дії, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників, і вони вжили всіх заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.
7.5. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви, тощо), воєнні дії, незаконні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

8.Заключні положення

8.1. Джерелами формування коштів управління є:
– кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
– інші кошти, що передаються управлінню відповідно до чинного
законодавства України;
Фінансово-господарська діяльність управління здійснюється на основі його кошторису.
8.2. Управління має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.
8.3. Управління є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
8.4. У разі припинення діяльності управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи управління за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.
8.5. Майно управління є комунальною власністю та належить йому на правах оперативного управління.
8.6. Управління є головним розпорядником коштів, виділених на його
фінансування. Розпоряджається коштами, відповідно до чинного законодавства, начальник управління.
8.7. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
8.8. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.


2020

Ввести текст!


2019

ЗВІТ
про роботу управління містобудування та архітектури за 2019 рік

 

Протягом 2019 року управління містобудування та архітектури, як замовник містобудівної документації, працювало над внесенням змін у генплан міста та над розробленням детальних планів територій. Наразі затверджено 11 детальних планів територій, генплан знаходиться на стадії затвердження.

Окрім того управлінням було опрацьовано:

запитів на інформацію – 125;

звернень громадян – 248;

звернень юридичних осіб – 607;

направлено ініціативних листів – 859.    

Надано адміністративних послуг:

містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва та реконструкції – 189;

будівельних паспортів  забудови земельних ділянок – 231;

паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  – 17;

надання висновків щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 455;

технічних паспортів вивісок – 514;

адресних довідок – 462;

паспортів літніх терас – 37;

укладання договорів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста – 64, на суму – 18834,14 тис. грн.

Підготовлено нормативних актів:

проектів рішень виконкому – 44;

проектів рішень сесії – 27.

Проведено архітектурно-містобудівних рад – 15.

Проведено громадських обговорень містобудівної документації та перейменувань вулиць – 8.

Участь у семінарах, тренінгах, конференціях – 13, в тому числі:

  • тренінги: «Крок до ефективного управління в місті Ужгород» - 4 етапи м. Ужгород, м. Кошіце; «Просторове планування та землекористування в ОТГ» Закарпатський ЦРМС м. Ужгород; «Проведення державних закупівель» м. Ужгород;
  • конференції: «Енергоефективність в будівлях» м. Київ; «Збереження архітектурних пам’яток» м. Золочів; «Зелені міста України» м. Київ; «Місто щасливих людей» м. Київ; «Мистецтво у просторі міста» м. Львів; «Сакральна архітектура» м. Краків; презентація геопорталу містобудівного кадастру Закарпатської області м. Ужгород.