Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення

Адреса: пл. Поштова, 3, каб. 405, 406, 431

Тел.: (0312)61 73 77; 61 48 38

E-mail: uozcz@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)

 

Глагола Ярослав Іванович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув в Ужгородському державному університеті.

На посаду начальника управління призначений з серпня 2021 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян щовівторока 9:00 - 12:30, за адресою: площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому за телефоном  61 30 49.


 

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління Глагола Ярослав Іванович

61 73 77

uozcz@rada-uzhgorod.gov.ua

406
Заступник начальника управління Яцук Іван Васильович

 

 
Головний бухгалтер Ключинець Іванна Карлівна

61 48 38

431
   

 

 

Відділ охорони здоров'я

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Столярова Ірина Михайлівна

61 48 38

voz@rada-uzhgorod.gov.ua

431
Головний спеціаліст Присташ Кароліна Карлівна

61 48 38

Головний спеціаліст Суршко Мирослава Юріївна

Відділ цивільного захисту населення

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Дмитрієв Сергій Вікторович

61 34 00, 42 80 31 (151)

vcz@rada-uzhgorod.gov.ua

Пл. Поштова, Кабінет №246
Головний спеціаліст Кувик Володимир Михайлович
Головний спеціаліст    

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління охорони здоров’я
та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення (далі — управління) є виконавчим органом міської ради з правом юридичної особи, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Положення про управління затверджується рішенням міської ради.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, актами органів виконавчої влади з питань делегованих повноважень, Статутом територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом виконкому, а також цим Положенням.

1.4. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного Казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами, мати майнові та немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах.

1.5. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

1.6. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

1.7. Майно управління належить йому на правах оперативного управління.

1.8. Управління володіє та користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.9. Управління є неприбутковою установою. Фінансово-господарська діяльність управління здійснюється на основі його кошторису.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1.Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я, цивільного захисту населення на території м. Ужгорода, координація та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади міста Ужгорода, що надають медичні послуги з питань надання лікувально- профілактичної допомоги, цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.1.2. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення м. Ужгорода медико-санітарною допомогою.

2.1.3. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку медичних закладів, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Ужгорода.

2.1.4. Участь в міжнародному співробітництві відповідно до чинного законодавства.

2.2.1.5. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційних захворювань, епідемій та на їх ліквідацію.

2.1.6. Контроль за виконанням актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв і вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

2.1.7. Координація роботи закладів, установ та підприємств галузі охорони здоров'я, що належать до сфери управління Ужгородської міської ради, організація їх матеріально-фінансового забезпечення.

2.1.8. Взаємодія із закладами охорони здоров’я обласного підпорядкування та приватними медичними закладами.

2.1.9. Організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на території міста, спрямованих на захист населення, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;

2.1.10. Забезпечення виконання завдань органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням;

2.1.11. Забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного

захисту, техногенної та пожежної безпеки.

2.1.12.Здійснення функцій органу управління, уповноваженого власника в межах делегованих міською радою повноважень, в закладах охорони здоров’я, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Ужгорода.

3. Повноваження

3.1. Управління має такі повноваження:

3.1.1. Забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади міста, що надають медичні послуги з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.1.2. Готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, цивільного захисту населення згідно законодавчих та нормативних актів у цих галузях та подає їх на розгляд міської ради та виконавчому комітету, міському голові.

3.1.3. Організовує проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу (установи, некомерційного підприємства) охорони здоров’я у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.4. Вносить пропозиції щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я, які належать до комунальної власності, у порядку,  визначеному законодавством, готує проєкти розпоряджень міського голови про призначення та звільнення керівників цих закладів.

3.1.5. Здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, закріпленого за підвідомчими закладами, в межах і в порядку, визначених Статутом/Положенням цих закладів.

3.1.6. Проводить списання власних та надає дозвіл підприємствам, установам та закладам на списання фізично зношених і морально застарілих матеріальних цінностей, що віднесені до основних засобів відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.7. Здійснює підготовку щоквартальної аналітичної інформації про стан фінансово-господарської та медичної діяльності міських комунальних (некомерційних) підприємств та надає відповідні пропозиції міському голові;

3.1.8. Погоджує плани розвитку та фінансові плани закладів охорони здоров’я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.9. Здійснює ведення обліку особових справ керівників медичних закладів та іншу пов’язану з цим кадрову роботу.

3.1.10. Проводить моніторинг інтегральних показників здоров’я населення міста, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей.

3.1.11. Здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медичної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я м. Ужгорода всіх форм власності.

3.1.12. Здійснює контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

3.1.13. Забезпечує укладання договорів з аптечними закладами у питанні фінансування пільгових рецептів.

3.1.14. Здійснює підготовку проєктів договорів про здійснення міжбюджетних трансфертів між Ужгородською міською радою та відповідними об’єднаними територіальними громадами/іншими адміністративно-територіальними одиницями у сфері охорони здоров’я.

3.1.15. Спільно з управлінням освіти організовує роботу з охорони здоров'я материнства і дитинства, бере участь в організації медичного обслуговування у навчальних закладах, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста або передані їй.

3.1.16. Вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста Ужгород.

3.1.17. Здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів та підприємств охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території міста.

3.1.18. Заслуховує звіти про роботу керівників закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.19. Готує проєкти рішень міської ради про затвердження та внесення змін до статутів закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.20. Є головним розпорядником коштів, переданих управлінню з міського бюджету для фінансування витрат на утримання закладів та підприємств охорони здоров'я.

3.1.21. Є головним розпорядником коштів, який здійснює виконання програм у сфері охорони здоров'я, цивільного захисту населення згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів та здійснює контроль за ефективним використанням коштів, матеріальних і трудових ресурсів.

3.1.22. Сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню у практику інновацій у галузі охорони здоров'я.

3.1.23. Організовує впровадження інформаційних технологій в діяльності закладів, підприємств і установ охорони здоров'я.

3.1.24. Вживає заходів щодо підтримання належного санітарного та епідемічного стану у місті.

3.1.25. Організовує пропаганду наукових, медичних і гігієнічних знань серед населення.

3.1.26. Сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення громадських слухань, налагодження діяльності наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.

3.1.27. Організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я.

3.1.28. Приймає участь в організації роботи з питань охорони праці, безпеки руху автотранспортних засобів, протипожежного захисту закладів охорони здоров'я.

3.1.29. Організовує медико-санітарне забезпечення населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.30. Забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я.

3.1.31. Сприяє впровадженню медичного страхування.

3.1.32. Подає пропозиції до Ужгородської міської ради про персональний та кількісний склад спостережних рад підпорядкованих управлінню комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я як наглядових органів, розробляє положення про спостережні ради.

3.1.33. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я.

3.1.34. Пропагує здоровий спосіб життя, боротьбу з тютюнопалінням, алкоголізмом, наркоманією.

3.1.35. Здійснює систематичний контроль за додержанням чинного законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками установ, підприємств та організацій незалежно від форм власності.

3.1.36. Готує подання міському голові щодо пропозицій про нагородження відзнаками міської ради колективів та окремих працівників підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров’я різних форм власності, готує клопотання про нагородження державними нагородами.

3.1.37. Забезпечує виконання заходів цивільного захисту на території міста, виконання завдань відповідною ланкою територіальної підсистеми.

3.1.38. Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

3.1.39. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

3.1.40. Здійснює керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням.

3.1.41. Забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

3.1.42. Організовує роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

3.1.43. Організовує та здійснює проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.44. Організовує та здійснює евакуацію населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення.

3.1.45. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління.

3.1.46. Готує пропозицій щодо віднесення підприємств, установ та організацій комунальної форми власності до категорій цивільного захисту та подає районній державній адміністрації.

3.1.47. Створює і використовує матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.48. Завчасно накопичує і підтримує у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

3.1.49. Взаємодіє з місцевим органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту.

3.1.50. Організовує та забезпечує життєдіяльність постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

3.1.51. Забезпечує складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.

3.1.52. Створює комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування.

3.1.53. Забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.1.54. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.55. Визначає потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.56. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

3.1.57. Приймає рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.

3.1.58. Організовує облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.59. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

3.1.60. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органомвиконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.61. Реалізовує заходи, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності.

3.1.62. Розробляє проєкти нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції управління.

3.1.63. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста у сфері охорони здоров'я, бере участь в організації виконання програми, надає пропозиції та розробляє відповідні програми з охорони здоров’я, цивільного захисту населення, що затверджуються міською радою та забезпечує їх виконання.

3.1.64. Бере участь у розробці проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади у частині охорони здоров’я, цивільного захисту населення.

3.1.65. Здійснює підготовку та надає міському голові для затвердження на сесіях міської ради пропозиції щодо укладання договорів про здійснення видатків місцевих бюджетів.

3.1.66. Організовує та проводить процедури закупівлі/спрощеної закупівлі в управлінні.

3.1.67. Проводить адміністрування кабінету на порталі відкритих даних Ужгородської міської ради.

3.1.68. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду та управління завдань у галузі охорони здоров'я, цивільного захисту населення.

 1. Права та обов’язки

 

4.1. Працівники управління мають право:

4.1.1. Надавати пропозиції (подання) міському голові щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчої мережі закладів охорони здоров’я Ужгородської міської ради.

4.1.2. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання управління.

4.1.3. В установленому законодавством порядку створювати тендерний комітет.

4.1.4. Організувати заслуховування на засіданнях колегіальних органів місцевого самоврядування про стан виконання завдань і заходів з питань охорони здоров’я, цивільного захисту населення та захисту територій від надзвичайних ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, готовності до дій у разі загрози або виникнення аварії чи надзвичайної ситуації.

4.1.5. Залучати за згодою керівників фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності до участі в розробленні заходів цивільного захисту.

4.1.6. Організовувати перевірки стану цивільного захисту та готовності органів управління і сил цивільного захисту підприємств, установ та організацій комунальної форми власності із залученням фахівців відповідних контролюючих органів, розташованих на території міста;

4.1.7. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.1.8. Розробляти проєкти нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції управління.

4.1.9. Готувати проєкти рішень на виконком і сесію міської ради щодо надання завдань керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень у сфері охорони здоров’я та цивільного захисту населення.

4.1.10. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.1.11. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.1.12. Скликати в установленому порядку наради, комісії, створювати робочі групи, проводити навчання, надавати пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

4.2. На працівників управління покладаються такі обов’язки:

4.2.1. Дотримуватись чинного законодавства України, вимог цього Положення, змісту посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.2.2. Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

4.2.3. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

4.2.4. Забезпечення цільового використання закріпленого за управлінням майна та виділених з бюджету коштів.

4.2.5.Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї роботи.

4.2.6. Виконувати рішення міської ради, її виконавчих органів, розпорядження міського голови, інших рішень, прийнятих органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах компетенції.

4.2.7. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.3. В триденний строк з дня виявлення доповідати керівництву про порушення в роботі управління, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або посадових осіб для вжиття необхідних заходів для усунення таких порушень, не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4.4. Покладання на працівників управління обов’язків, які не передбачені цим Положенням, посадовою інструкцією забороняється. 

5. Керівництво та структура 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Обов'язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до начальника управління: вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.4. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, а з оперативних питань – профільним заступникам.

5.5. Начальник та заступник(и) начальника управління мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

5.6. За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління відповідно до розпорядження міського голови.

5.7. На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра та вільно володіють державною мовою. Працівники управління призначаються та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.8. Спеціалісти управління підпорядковані начальнику відділу, начальнику управління, міському голові. Безпосередня координація діяльності здійснюється заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.9. У складі  управління  утворюються відділи за напрямами основної діяльності управління.

5.10. Назви відділів, перелік посад та чисельність працівників управління визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою (у межах загальної чисельності виконавчих органів міської ради).

5.11. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов'язків:

- здійснює загальне керівництво роботою управління;

- забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

- вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників управління;

- забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради;

- формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

- вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників управління;

- веде прийом та відповідає на звернення, скарги, запити і пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до управління;

- контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання - корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно- правових актів України;

- забезпечує додержання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління.

- забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

- забезпечує систематичне оприлюднення на веб-сайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

- забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов'язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

- вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

- погоджує посадові інструкції і функціональні обов'язки працівників управління;

- оформляє передавальні акти підпорядкованих медичних закладів та підприємств охорони здоров'я;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків в порядку визначеному законодавством;

- подає пропозиції міському голові про призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів та підприємств охорони здоров’я міста шляхом підготовки відповідних розпоряджень;

- подає пропозиції міському голові про надбавки, премії, доплати працівникам управління, керівникам медичних закладів та підприємств охорони здоров'я;

- розглядає кошториси доходів і видатків, баланси підвідомчих закладів та підприємств охорони здоров'я; забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- нагороджує співробітників управління і працівників закладів, установ, підприємств, незалежно від форми власності, а також членів об'єднань і громадських організацій громадян, що діють на території міста у сфері охорони здоров'я, почесними грамотами і грамотами, пам'ятними дипломами.

- інформує територіальну громаду міста Ужгород про виконання рішень Ужгородської міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови у галузі охорони здоров’я, цивільного захисту населення та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації у межах компетенції;

- виконує інші завдання, покладені на нього рішенням міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому.

5.12. Начальник управління не може допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

5.13. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління;

невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань,  реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.14. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.15. Працівники управління охорони здоров’я повинні дотримуватись правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Порушення правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування чи керівників підконтрольних закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

5.16. Посадові особи, що працюють в управлінні, є посадовими

особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету. Кваліфікаційні вимоги до заступника(ів), працівників управління визначаються посадовими інструкціями. 

6. Взаємодія 

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань та повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, органами виконавчої влади, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян в порядку, який визначається цим Положенням. 

7. Відповідальність 

7.1. Персональну відповідальність за роботу управління, підпорядкованих установ та підприємств охорони здоров'я та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник управління.

7.2. Працівники управління несуть відповідальність за:

7.2.1. Своєчасне виконання усіх рішень, розпоряджень міського голови, виконання функцій управління у повному обсязі.

7.2.2. Якісне та своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

7.2.3. Правильне оформлення документації.

7.2.4. Неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, іншої документації, а також документів, що надходять до управління в порядку здійснення його завдань та функцій;

7.2.5. Дотримання норм етики поведінки посадової особи та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

7.2.6. Розголошення службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.

7.2.7. Вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

7.3. Працівники управління  звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. 

8. Заключні положення 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника управління, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

8.2. Ліквідація чи реорганізація управління здійснюється за рішенням Ужгородської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

8.3. У разі припинення діяльності управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.4. Управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради є правонаступником управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради.


2020

ЗВІТ
про роботу управління охорони здоров
я за 2020 рік

За 2020 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста проведено видатки на загальну суму 128 897,2 тис.грн., в тому числі:

 1. міський бюджет (загальний фонд) - 77 167,5 тис.грн.;
 2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 27 654,9 тис.грн.
 3. придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 19 523,0 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 8 372,1 тис.грн., міський бюджет — 11 150,9 тис.грн.).
 4. проведення капітального ремонту приймального відділення КНП “ЦМКЛ” та виготовлення проектно-кошторисної документації — 4 551,8 тис.грн.

         Видатки на медикаменти та забезпечення лікарськими засобами становлять 51 547,3 тис.грн., в тому числі:

 1. Центральна міська клінічна лікарня: проліковано на загальну суму 6 751,2 тис.грн.;
 2. Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 1 572,0 тис.грн.;
 3. Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 1 229,2 тис.грн.;
 4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 1 291,4 тис.грн.;

У 2020 році Ужгородська міська рада  гарантувала участь у співфінансуванні робіт вартості реконструкції приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, з метою відкриття на базі приймального відділення після реконструкції відділення екстренної невідкладної медичної допомоги, яке є обов’язковою умовою для функціонування лікарні як опорного закладу охорони здоров’я (постанова Кабінету Міністрів України 27.11.2019 № 1074). Міністерством охорони здоров'я для медичного закладу передано комп'ютерний томограф, який буде на балансі лікарні. Враховуючи наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 27.07.2020 №170 “Про затвердження Переліку проектів, що фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету використано кошти в сумі 8000,0 тис.грн. та  коштів співфінансування робіт з міського бюджету в сумі 4 501,9 тис.грн.

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів виділено кошти у 2020 році на загальну суму 19 523,0 тис.грн.:

 1. КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на суму 1 592,1 тис.грн. (апарат штучної вентиляції легенів, AS074-2 кисневий концентратор медичний, концентратори авторефрактометр тощо);
 2. КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на загальну суму 15 918,0 тис.грн. (апарати штучної вентиляції легенів, монітори пацієнтів, кисневі генератори, кисневі концентратори, імуноферментний аналізатор, аналізатор критичних станів, лапараскопічний набір для хірургічних процедур, систему ендоскопічної візуалізації, автоматичний біохімічний аналізатор із стартовим набором реагентів, напівавтоматичний біохімічний аналізатор з проточною кюветою для біохімічних коагулогічних досліджень, устаткування для операційних блоків, паровий стерилізатор, флоуресцентний імунохроматографічний аналізатор, Oxy-Gold 37 Генератор кисню).
 3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради на загальну суму 454,5 тис.грн. (медичний ктсневий концентратор, комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА).
 4. КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на загальну суму 1 166,0 тис.грн. (аналізатор біохімічний, принтери, комп'ютери в комплекті).
 5. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” на загальну суму 99,3 тис.грн. (автоматичний насос шприцевий інфузійний, ноутбук та функціональний пристрій).

Управлінням охорони здоров’я видано 175 наказів по управлінню охорони здоров’я, підготовлено 455 листів на виконання директивних документів та запитів з різних інстанцій. Проведено 4 засідань міських протиепідемічних та протиепізоотичних комісій. Проведено оперативних нарад з директорами комунальних неприбуткових підприємств-34. Взято участь у робочих нарадах при департаментів охорони здоров’я та облдержадміністрації-10. Підготовлено 20 аналітичних довідок щодо захворюваності на COVID-19, 4 аналітичних довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та підготовлено щоквартальні плани роботи. Щоквартально аналізувались та подавались у департамент охорони здоров’я облдержадміністрації інтегральні показники здоров'я населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я. Здійснено 2 аудити у медичних закладах. Проведено 64 робочих виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 48 аналітичні довідки про виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився прийом громадян начальником управління охорони здоров’я та заступником начальника управління охорони здоров’я у телефонному режимі. За звітний період прийнято усних та письмових звернень громадян від 66 осіб. Підготовлено розпоряджень міського голови та рішень виконкому та надано відповіді - 29, проєктів рішень сесії - 19, підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до них зміни у 2020 році - 59, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  11. Підготовлено різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 143. Підготовлено та підписано Договори про  про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я населенню міста Чоп, Баранинської ОТГ та Ужгородського району - 4. Проведено та підготовлено платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань та розподілів виділених бюджетних асигнувань - 632, внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів - 100, фінансова та бюджетні звітність - 263, різні звіти до ФСС України, ДПІ України, державна статистика - 71.

 Управління охорони здоров’я розробило, внесли зміни та продовжило термін дії 13 міських медичних Програм з метою цілеспрямованості коштів на реалізацію поставлених завдань щодо медичного забезпечення пільгової категорії населення міста. Ці Програми фінансуються 100% з міського бюджету. По міським медичним Програмам у 2020 році проведено видатки на загальну суму 25 843,2 тис.грн.

Спрямування коштів на Програми дозволяє проводити:

 - безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової категорії населення ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, у тому числі учасники АТО

 - забезпечення інсулінами та цукрознижуючими медичними препаратами понад 5000 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп.

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 49230 бактеріологічних дослідження, обстежено 17586 осіб, у тому числі 2471 працівників бюджетної сфери (працівники шкіл, садочків, медичних закладів)

- забезпечення дороговартісними медикаментами 5 реципієнтів ниркових трансплантантів, 27 пацієнтів, які лікуються методом програмного гемодіалізу і 2 пацієнтів які потребують перитонеального діалізу

- забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних осіб (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики, плівки для ФГ обстеження)

 - знеболення у важкохворих онкохворих людей у термінальних стадіях та медикаменти супроводу для онкохворих осіб (3471онкохворих) та закупівля мамографічних плівок для проведення мамографії. Проведено 1421 мамографічних обстежень

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями медикаментами та харчуванням (40 хворих забезпечувались дороговартісними медикаментами)

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є дороговартісна  (прооперовано 13 пацієнтів, проведено заміна 16 суставів.)

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх родинам (у 2020 році обслуговувались 310 пацієнтів, виїздів зроблено 4136, надано послуг 585)

Управління охорони здоров’я координувало роботу із підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров'я.

Медичні працівники закладів забезпечені автоматизованими робочими місцями, мають особисті комп'ютери або планшети. Всі комп'ютери підключені до медичних систем.

Управлінням охорони здоров’я протягом року проводилась координаційна робота з метою впровадження у місті карантинних заходів та заходів профілактики захворюваності на COVID-19. Систематично проводився аналіз захворюваності населення та стан епідемічної ситуації на COVID-19 у місті.


2019

ЗВІТ
охорони здоров я станом на 01.01.2020

 

За 2019 рік у медичних комунальних некомерційних підприємствах міста проведено видатки на загальну суму 233 441,9 тис.грн., в тому числі:

 1. міський бюджет (загальний фонд)- 126 537,6 тис.грн.;
 2. субвенція з Державного бюджету (загальний фонд) — 94 789,3 тис.грн.
 3. використання коштів, як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (спеціальний фонд)- 3327,2 тис.грн.
 4. придбання обладнання та предметів довгострокового користування — 8053,3 тис.грн. (субвенція з державного бюджету — 3 370,7 тис.грн., міський бюджет — 4 682,6 тис.грн.).
 5. проведення капітальних ремонтів - 734,5 тис.грн.

         Видатки на медикаменти та забезпечення лікарськими засобами становлять 51 547,3 тис.грн., в тому числі:

 1. Центральна міська клінічна лікарня: проліковано на загальну суму 20353,4 тис.грн.;
 2. Міська дитяча клінічна лікарня: проліковано та забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 3 499,8 тис.грн.;
 3. Міський пологовий: прийнято пологів та проліковано на загальну суму 6387,7 тис.грн.;
 4. Міська поліклініка: забезпечено лікарськими засобами на загальну суму 20 220,2 тис.грн.;

         Проведення капітальних ремонтів у медичних закладах міста на загальну суму 734,5 тис.грн.:

 1. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”: (495,1 тис.грн.) капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги по вул.Грибоєдова, 20 В та капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №8, №9 та головного корпусу центру первинної медико-санітарної допомоги.
 2. КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради: (239,4 тис.грн.) капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення міської поліклініки по вул. Сільвая, 17.

         З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів з міського бюджету виділено кошти у 2019 році:

 1. КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на суму 604,9 тис.грн. (аналізатори, модулі звязку, гастрографи, прилади для фізіотерапії та для рентгенкабінету);
 2. КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради на загальну суму 2498,0 тис.грн. (лапараскопічні інструменти, апаратура для операційних та фізіотерапевтичних кабінетів, біохімічний аналізатор).
 3. КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради на загальну суму 3 388,7 тис.грн. (за рахунок державного бюджету та співфінансування з міського бюджету закуплено стаціонарну та портативну ультразвукову діагностичну систему експертного класу).

    4.КНП “Ужгородська міська поліклініка” Ужгородської міської ради на загальну суму 702,0 тис.грн. (кардіографи, комплекти операційні для хірургічних кабінетів, сканери, кондиціонери для рентгенкабінетів).

 1. КНП “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” на загальну суму 299,7 тис.грн. (автоклав, апарат для лікування ран та функціональні медичні ліжка).

Управлінням охорони здоров’я видано 226 наказів по управлінню охорони здоров’я, підготовлено 477 листів на виконання директивних документів та запитів з різних інстанцій. Проведено 4 «круглих столи» з питань реформи охорони здоров’я, з профілактики та відзначення Дня боротьби з туберкульозом, та вирішення проблемних питань медичного забезпечення ветеранів війни, учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО, 4 засідань міських координаційних рад з питання профілактики туберкульозу та ВІЛ-СНІДу, 5 засідань міських протиепідемічних та протиепізоотичних комісій. Проведено оперативних нарад з директорами комунальних неприбуткових підприємств-64. Взято участь у робочих нарадах при департаментів охорони здоров’я та облдержадміністрації-15, колегіях департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації-12. Підготовлено 24 аналітичні довідки для участі у колегії при департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, 4 аналітичних довідки за підсумками роботи управління охорони здоров’я та щоквартальні плани роботи, щоквартально готувались інтегральні показники здоров'я населення міста, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я. Здійснено 4 аудити у медичних закладах. Проведено 84 робочих виїздів до медичних закладів міста. Підготовлено 52 аналітичні довідки про виконання міських медичних Програм. Щотижня проводився прийом громадян начальником управління охорони здоров’я та заступником начальника управління охорони здоров’я. За звітний період прийнято усних та письмових звернень громадян від 56 осіб. Підготовлено розпоряджень міського голови та рішень виконкому та надано відповіді - 39, проєктів рішень сесії - 15, підготовлено 20 публікацій у ЗМІ. Проведено 8 зустрічей з колективами медичних закладів, взято участь у 10 робочих та підсумкових  нарадах медичних закладів. Підготовлено паспортів бюджетних програм та внесено до них зміни у 2019 році - 54, звіти про виконання паспортів бюджетних програм -  11. Підготовлено різних звітів фінансово-економічного відділу в кількості 136. Підготовлено та підписано Договори про  про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я населенню міста Чоп, Баранинської ОТГ та Ужгородського району - 4. Проведено звірки щодо лікування мешканців, які не є жителями міста Ужгород - 8. Проведено та підготовлено платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань та розподілів виділених бюджетних асигнувань - 798, внесено зміни до розподілів показників зведених кошторисів - 100, фінансова та бюджетні звітність - 263, різні звіти до ФСС України, ДПІ України, державна статистика - 71.

 Управління охорони здоров’я розробило та продовжило термін дії 13 міських медичних Програм з метою цілеспрямованості коштів на реалізацію поставлених завдань щодо медичного забезпечення пільгової категорії населення міста. Ці Програми фінансуються 100% з міського бюджету. По міським медичним Програмам у 2019 році проведено видатки на загальну суму 20763,5 тис.грн.

Спрямування коштів на Програми дозволяє проводити:

 - безкоштовне амбулаторне лікування та зубопротезування пільгової категорії населення ветеранів та прирівняних до них категорій (понад 600 ветеранів, у тому числі учасники АТО

 - забезпечення інсулінами та цукрознижуючими медичними препаратами понад 1500 осіб хворих на цукровий діабет та 40 дітей інсулінами та витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів та інсулінових помп. У цьому році, у зв’язку із непередбаченими коштами із Державного бюджету, із міського бюджету уже виділено 5645,2 тис.грн.

 - безкоштовні медичні обстеження працівникам бюджетної сфери міста (закуплено розхідні матеріали для бактеріологічної лабораторії та проведено 54900 бактеріологічних дослідження, обстежено 27369 осіб, у тому числі 6215 працівників бюджетної сфери (працівники шкіл, садочків, медичних закладів)

- забезпечення дороговартісними медикаментами 26 хворих, які потребують пересадки нирки та 5 хворих-реципієнтів ниркових трансплантатів

 - забезпечення препаратами супроводу хворих на туберкульоз та контактних осіб (вітаміни, гепатопротектори, антибіотики, плівки для ФГ обстеження)

 - знеболення у важкохворих онкохворих людей у термінальних стадіях та медикаменти супроводу для онкохворих осіб (850 онкохворих) та закупівля рентгенплівки для проведення мамографії (проведено мамографію 1826 жінкам)

 - забезпечення хворих з орфанними (рідкісними) захворюваннями медикаментами та харчуванням (10 хворих забезпечувались дороговартісними медикаментами)

 - забезпечення мешканців міста імплантами для надання медичної допомоги хворим із ураженням кульшових суглобів, процедура ця є дороговартісна  (на сьогодні прооперовано 8 хворих)

 - працює виїзна хоспісна бригада, яка допомагає важкохворим та їх родинам (у 2019 році виїздів зроблено 3715, надано послуг 504)

 - проведено покращення матеріально-технічного стану Центру сімейної медицини (закуплено медичну апаратуру та функціональні медичні ліжка).

Управлінням охорони здоров’я підготовлено рішення сесії та проведено координаційну роботу з перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства. Медичні заклади практично готові до підписання у квітні 2020 року договорів з Національною службою здоров'я.

Медичні працівники забезпечені автоматизованими робочими місцями, мають особисті комп'ютери та планшети. У сімейних лікарів всі комп'ютери підключені до системи HELSI, заключені з пацієнтами декларації про вибір лікаря.

Заклади вторинного рівня підключаються до медичної системи МЕДЕЙР з метою підписання у квітні договорів з НЗСУ.