Управління економічного розвитку міста

Адреса: пл. Поштова, 3 (Кабінети  №№335 - 341)

Тел.: (0312)61-63-90

E-mail: uep@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Чт. - 8.00-17.00 (обідня перерва 12.00-12.30)

Пт.- 8.00-14.00 (без обідньої перерви)

Прийом громадян та суб’єктів господарської діяльності: вівторок з 9.00 до 12.00

Логвінов Павло Вадимович

Біографічна довідка

Вищу освіту здобув у ДВНЗ «Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана».

2017 р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема дисертаційного дослідження «Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації державних фінансів». Автор 20 наукових публікацій.

Трудову діяльність в Ужгородській міській раді розпочав у 2012 році. Працював на посаді головного економіста відділу планування та аналізу доходів бюджету департаменту фінансів та бюджетної політики.

На посаді начальника управління економічного розвитку міста - з квітня 2019 року.

Особистий прийом громадян

Особистий прийом громадян проводиться щочетверга 10:00 -12:00 за адресою площа Поштова, 3, кабінет № 105. Запис на прийом здійснюється в день прийому.

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління Логвінов Павло Вадимович 616390 uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 337

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Зубар Маріанна Олександрівна 616390 uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 340
Головний спеціаліст Янцо Олександр Вікторвич

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та туризму

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Цап Василь Васильович 613176 invest@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 340
Головний спеціаліст Міхалко Іветта Іванівна Пл. Поштова, 3 Кабінет № 341
Головний спеціаліст Святецька Анастасія Олегівна

Відділ тарифної політики та енергоменеджменту

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Медвідь Стефанія Миколаївна 612000 taryf_uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 338
Головний спеціаліст   Пл. Поштова, 3 Кабінет № 341

Відділ підприємництва

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Лелекач Наталія Орестівна 613668 torg_uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 338
Головний спеціаліст Махобей Володимир Олегович

Відділ економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Щербанич Сергій Іванович 614255 Пл. Поштова, 3 Кабінет № 336
Головний спеціаліст Гулько Валентина Володимирівна
Головний спеціаліст Пайда Наталія Василівна

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління економічного розвитку міста

Ужгородської міської ради 

1. Загальні положення

1.1. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради (далі - управління) є виконавчим органом міської ради із правом юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та утворюється рішенням міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступникам міського голови, відповідно до функціональних обов'язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Управління є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

 1.6. Управління має круглу печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланки із своїми реквізитами. 

2. Основні завдання

2.1. Основним завданням управління економічного розвитку міста є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, здійснення на території міста тарифної політики, контролю за додержанням законодавства про працю, а також підвищення загального іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному рівні та забезпечення розвитку туризму.

2.2. Розробка програми економічного і соціального розвитку міста. Забезпечення виконання комплексної програми економічного і соціального розвитку міста.

2.3. Визначення основних напрямків інвестиційної політики в місті, розроблення заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу міста.

2.4. Сприяння здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

 2.5. Приймання участі у розробці та впровадженню цільових програм по підтримці розвитку підприємництва.

2.6. Забезпечення разом з іншими структурними підрозділами виконання державної, регіональної та міської програм розвитку та підтримки малого бізнесу міста.

2.7. Запровадження затверджених у встановленому порядку правил торгівлі і побутового обслуговування населення, забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі, здійснення заходів щодо вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення.

2.8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, ресторанного господарства і побутових послуг.

2.9. Здійснення в межах своєї компетенції контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побуту.

2.10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста Ужгорода.

2.11. Забезпечення реалізації державної тарифної політики в житлово-комунальній галузі, міському пасажирському транспорті та інших сферах діяльності у порядку та межах, визначених чинними нормативно-правовими актами, а також запровадження енергозберігаючих технологій.

2.12. Здійснення на території міста контролю за додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформленні трудових відносин юридичними та фізичними особами, які використовують найману працю.

2.13 Забезпечення розвитку туризму, стимулювання в'їзного та внутрішнього туризму, активізація ефективного використання туристичного потенціалу міста та  промоції міста в Україні і за кордоном.

2.14. Надання консультативної допомоги іншим структурним підрозділам виконавчого комітету та міської ради з питань компетенції управління. 

3. Повноваження

3.1. Розробляє проекти програм економічного і соціального розвитку на рік і подає їх на погодження виконкому міської ради, затвердження міською радою, у разі потреби вносить протягом року зміни та доповнення до них, подає міській раді звіт про хід і результати виконання програми.

3.2. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста.

3.3. Готує звіти про хід та результати виконання програм за напрямками своєї діяльності.

3.4. Подає до обласної ради пропозиції до програми економічного і соціального розвитку області. 

3.5. Готує пропозиції, інформаційні матеріали щодо економічного

потенціалу та інвестиційних можливостей міста до проектів та програм, які реалізуються на державному та місцевому рівнях.

3.6. Сприяє пошуку міжнародних грантових проектів (програм), які спрямовані на соціально-економічний розвиток територіальної громади. Реалізовує проекти в рамках міжнародної технічної допомоги та інших грантових програм.

3.7. Вживає заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв’язків.

3.8. Забезпечує участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах проектів і програм місцевого економічного розвитку:

- разом з  управліннями та відділами міськвиконкому – здійснює підготовку проектів і програм  розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери;

- проводить семінари, наради, робочі зустрічі з питань розробки та реалізації проектів спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;

- надання практичної допомоги установам та організаціям міста в підготовці проектів, які пропонуються до участі в конкурсах (грантах).

- здійснює співпрацю і залучення в економіку міста міжнародних фінансових інституцій – донорських організацій, банків, приватного капіталу тощо;

- залучає новітні технології, технічної допомоги для розроблення і реалізації соціальних, культурних та інших програм, спрямованих на розвиток міста;

3.9. Забезпечує супровід,  нагляд за реалізацією інвестиційних проектів.

3.10. Організовує та бере участь у туристичних ярмарках, виставках, фестивалях, економічних, інвестиційних  форумах. Видає та розповсюджує рекламно-інформаційні матеріали про економічний, інвестиційний   та туристичний потенціал  міста, його туристичні об'єкти, готелі, підприємства туристичної інфраструктури, туристичні атракції і фестивалі.

3.11. Вживає заходів щодо розширення міжнародного туризму, подає в установленому порядку пропозиції щодо укладання міжнародних договорів з питань співробітництва в галузі туризму та забезпечує їх реалізацію, бере участь у міжнародних програмах розвитку туризму, обміну між містами-побратимами.

3.12. Представляє туристичний продукт "Ужгород" на туристичних ярмарках, фестивалях, виставках.

3.13. Розробляє проект Програми підтримки малого підприємництва  м. Ужгорода, організовує його виконання.

3.14. Здійснює аналіз розвитку малого підприємництва в місті.

3.15. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, вживає заходів щодо захисту прав споживачів із застосуванням способів, передбачених чинним законодавством України.

3.16. Проводить  моніторинг рівня роздрібних цін на основні продуктів харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та продовольчими ринками міста.

3.17. Здійснює обстеження за дотриманням підприємствами, що проводять свою діяльність на території міста, нормативно-технічних вимог, якості і безпечності товарів народного споживання, правил торгівлі.

3.18. Здійснює обстеження закладів сфери обслуговування всіх форм власності щодо встановлення режимів їх роботи.

3.19. Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, побуту та ринками усіх форм власності правил торгівлі та побутового обслуговування населення.

3.20. У межах своєї компетенції приймає участь щодо організації місцевих ярмарків, виставок,  сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

3.21. Розглядає документи щодо встановлення, за погодженням з власниками,

зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери торгівлі та обслуговування  незалежно від форм власності, розташованих на території міста.

3.22. Вносить пропозиції щодо затвердження режимів роботи підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

3.23. Узгоджує пропозиції суб'єктів господарювання міста про встановлення тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, що надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, щодо економічної обґрунтованості проектів тарифів, вартості послуг та відповідності діючому  порядку формування таких тарифів.

3.24. Проводить аналіз економічної обґрунтованості проектів з встановлення (погодження) в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності та суб’єктами господарювання, що знаходяться на території міста, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

3.25. Готує пропозиції щодо встановлення (погодження) цін (тарифів) на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, та вносить пропозиції щодо погодження в установленому порядку тарифів, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності.

3.26. Здійснює моніторинг цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.27. Готує пропозиції щодо можливостей оптимізації зі споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел палива.

3.28. Здійснює аналіз та координацію роботи щодо умов поліпшення якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання, застосування ефективності використання всіх видів палива.

3.29. Проводить інспекційні відвідування та не виїзні інспектування через інспекторів праці з метою здійснення повноважень державного контролю в сфері дотримання законодавства про працю.

3.30. Проводить інформування працедавців та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторинг стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

 3.31. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку та стратегічному плануванні міста.

3.32. Розглядає звернення громадян, надає консультації з питань, які належать до компетенції управління.

3.33. Забезпечує підготовку та роботу комісій за напрямами, що стосуються діяльності управління.

3.34. Готує матеріали для розміщення на офіційному сайті міста щодо економічного потенціалу, програм та підсумків його розвитку, інвестиційних пропозицій, матеріалів зі здійснення регуляторної політики.

3.35. Узагальнює і готує за пропозиціями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів матеріали до участі керівництва міської ради в нарадах та засіданнях.

3.36. Надає інформацію на запити громадян, подані відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.37. Розробляє нормативно-правові акти, готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

3.38. Здійснює інші повноваження, покладені на управління відповідно до чинного законодавства. 

4. Права та обов'язки

4.1. Управління має право:

4.1.1. Представляти міську раду та її виконавчий комітет в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших структурах з питань, що стосуються сфери його діяльності.

4.1.2. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань економічного розвитку, підприємництва, тарифної політики, питань додержання законодавства про працю, зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності та туризму.

4.1.3. Координувати роботу з розробки і узгодження прогнозів та програм економічного і соціального розвитку міста.

4.1.4. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.1.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належить до його компетенції.

4.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.7. Інформувати міського голову у разі покладання на управління виконання роботи, що не відноситься до функцій управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

4.1.8. Проводити інспекційні відвідування та не виїзні інспектування через інспекторів праці.

4.1.9. Притягувати посадових осіб суб’єктів господарювання до відповідальності згідно із законодавством та накладати штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодаством.

4.1.10. Здійснювати перевірки суб’єктів господарювання відповідно до передбачених діючим законодавством повноважень.

4.1.11. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.2. При здійсненні повноважень управління зобов’язано:

4.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Ужгород;

4.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

4.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

5. Керівництво  та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", має повну вищу економічну освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше п’яти років. У разі відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму.

5.1.2. До складу управління входять відділи: відділ економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування, відділ підприємництва, відділ тарифної політики та енергоменеджменту, відділ зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму і відділ контролю за додержанням законодавства про працю.

5.1.3. Положення про відділи управління затверджуються міським головою за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

5.1.4. Штатний розпис управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

5.1.5. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою та погоджуються з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

5.2. Начальник управління:

5.2.1. Здійснює безпосереднє керівництво роботою управління.

5.2.2. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками управління, контролює їх виконання, вносить пропозиції щодо призначення, переміщення та звільнення працівників, про присвоєння чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень.

5.2.3. Візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

5.2.4. Діє від імені управління як самостійної юридичної особи,  представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.2.5. Погоджує плани роботи відділів управління та звіти про їх виконання.

5.2.6. Проводить відповідно до затвердженого графіку особистий прийом громадян, що належать до повноважень та функцій управління.

5.2.7. Видає в межах своєї компетенції внутрішні розпорядчі документи, накази, доручення та здійснює контроль за їх виконанням.

5.2.8. У окремих випадках у разі службової необхідності надає доручення працівникам управління виконувати повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

5.2.9. Забезпечує виконання розпорядчих документів вищих органів, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань компетенції управління.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства в межах компетенції управління.

5.3. Заступник начальника управління, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму:

5.3.1. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови. Особа, що призначається на посаду заступника начальника управління, начальника відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму повинна мати повну вищу економічну освіту та стаж роботи не менше трьох років.

5.3.2. Заміщає начальника управління під час його відсутності.

5.3.3. Організує виконання доручень начальника управління.

5.3.4. Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованим структурним підрозділом.

5.3.5. Контролює виконання поточних (позапланових) завдань, що належать до повноважень та функцій управління, а також стан виконавчої дисципліни працівниками та виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.6. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.4. Структура управління та чисельність його працівників визначаються  штатним розписом, який затверджується   міським головою. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України. 

6. Взаємодія

Управління економічного розвитку міста в установленому  законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади Ужгородської міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 

7. Відповідальність

7.1. Працівники управління зобов'язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7.2. Працівники управління несуть персональну відповідальність за :

7.2.1. Забезпечення комплексного підходу при розробці програми економічного і соціального розвитку, інших  цільових програм.

7.2.2. Своєчасне та якісне вирішення питань, що доручаються.

7.2.3. Повне та своєчасне виконання покладених на управління функцій та завдань.

7.2.4. Достовірність наданої інформації, вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією.

7.2.5. Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків.

7.3. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління, і працівники управління вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.4. Начальник управління несе відповідальність додатково за організацію виховної роботи та дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку. 

8. Заключні положення

8.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету              м. Ужгорода у межах видатків, затверджених у кошторисі управління економічного розвитку міста. Кошторис управління затверджує міський голова.

8.2. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад службовців), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутове забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

8.3. Припинення діяльності управління економічного розвитку міста здійснюється рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника управління економічного розвитку міста, а також з метою приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

8.5. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради є правонаступником управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради.

 


2020

Звіт
про роботу управління економічного розвитку міста за 2020 рік

 

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

Основним завданням управління економічного розвитку міста є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, здійснення на території міста тарифної політики, а також підвищення загального іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному рівні та забезпечення розвитку туризму.

Протягом 2020 року Управлінням здійснювалася наступна робота:

Було проведено 34 закупівлі, з яких було оголошено 4 спрощені закупівлі.

Було проведена робота зі складання технічного завдання та проведення спрощених закупівель:

 • розробка концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста

Ужгорода;

 • виготовлення та встановлення антивандальної фото-зони «Я люблю

Ужгород»

 • інформаційний сенсорний кіоск (вуличний).

Крім того, відділ тарифної політики та енергоменеджменту:

- надавав консультації житлово-комунальним та іншим підприємствам щодо ціноутворення на послуги, що надаються даними підприємствами;

- розглядав листи, звернення, відповідно до своєї компетенції;

- опрацьовував нормативно-правову базу щодо тарифної політики та енергоменеджменту;

- здійснював контролю за проведенням моніторингу споживання та контролю за ефективністю використання енергоресурсів бюджетними закладами та установами;

- здійснював контролю за дотриманням норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одиницях у розрізі будівель бюджетних установ;

- брав участь у вебінарах, які проводила команда "Угода мерів";

За зверненнями суб'єктів господарської діяльності було переглянуто наступні тарифи/ціни: на ритуальні послуги з поховання; на платні медичні послуги КНП «Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради», платні медичні послуги КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради", на платні медичні послуги КНП "Центральна міська клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради ", на платні медичні послуги КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради".

У звітному періоді відділом економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування виконувалася наступна робота:

- підготовлено матеріали щодо уточнення обсягів фінансування по об’єктах і головних розпорядниках коштів, які виносились на розгляд сесії міськради, за рішеннями якої вносились відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік (винесено 9 проектів рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік");

- опрацьовано зміни по цільових міських Програмах та зміни щодо виділених бюджетних призначень на їх виконання, що були затверджені рішеннями сесії міської ради впродовж звітного періоду та підготовлено аналіз ефективності реалізації цільових міських програм за 2019р., I - півріччя та  9 місяців 2020 року;

- підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської ради проекти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 2020 року" та "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2021 рік";

- підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про підсумки економічного і соціального розвитку міста за  2019р., I - півріччя та  9 місяців 2020 року;

-  розпочато роботу з розробки  плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку міста “Ужгород-2030” на короткостроковий період.

-  Згідно Угоди про приєднання до Ініціативи  ЄС «Мери за економічне зростання» були сформовані та подані відповідні звіти виконання “Плану місцевого економічного розвитку міста”.

У звітному періоді  відділом зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму проводилась наступна робота:

- проводилася процедура по закупівлі послуг з розробки концепції

велосипедної інфраструктури міста Ужгорода.

- проведено презентацію Туристичного логотипу та гасло м. Ужгород в

рамках святкування «Дня Туризму»;

- здійснено розробку та друк  бренд-буку (туристичного логотипу міста).

- інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про

пропозиції іноземних  бізнес структур, потенційних інвесторів  щодо можливостей співробітництва та напрямків інвестування в  різні галузі економіки.

- здійснювалася робота з листами, інформаційними запитами, що

поступають у відділ, ведення діловодства в управлінні.

- внесено зміни «Про зміни до Програми розвитку туризму та

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки», з метою створення Туристично - інформаційного центру та встановлення інформацій стел на території міста. Замовлено та виготовлено проект МАФ Туристичного – інформаційного центру з прив’язкою до місця розташування.

- виготовлено та  встановлено конструкцію «Я люблю Ужгород» до «Дня

міста»;

- проведені зустрічі із екскурсоводами та фахівцями туристичної галузі

щодо розвитку туризму міста, за результатами яких підготовлено доручення міського голови

-  збір даних щодо переліку екскурсоводів м.Ужгорода та розміщено на

офіційному сайті міської ради;

- проведено конкурс Бюджет громадської ініціативи м.Ужгород -2021.

- долучилися до розробки та друку туристичного маршруту ГО «Щасливі

діти» -  «Відкрий Ужгород».

За звітний період відділом підприємництва проводилася наступна робота:

 • проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на

хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користуються найвищим споживчим попитом;

 • приймали участь у засіданнях оперативного штабу з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Виконувались завдання оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у межах заходів попередження поширення COVID-19.

 • проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань,

оновлюється необхідна документація щодо мобілізаційної роботи.

 • надавались усні консультації суб’єктам господарювання щодо

встановлення режиму роботи та розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі, роботи закладів у період карнатину.

 • контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у

рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків міста.

 • редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств

торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

 • розглянуто 47 пакетів документів від суб’єктів господарювання про

встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у денний час та 21 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у нічний час, 171 пакетів документів від суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі.

 • підготовка звітів щодо діяльності ринків м.Ужгород;
 • участь в організації Новорічно - різдвяного ярмарку;
 • організація тимчасової торгівлі квітами до Міжнародного жіночого

дня, тимчасової торгівлі саджанцями та розсадою, тимчасової торгівлі до Дня вшанування пам’яті померлих та тимчасової торгівлі ялинками та новорічними прикрасами.


2019

Звіт роботи управління економічного розвитку міста
за 2019 рік

У звітному періоді управлінням економічного розвитку міста виконувалася наступна робота:

1) підготовлено матеріали щодо уточнення обсягів фінансування по об’єктах і головних розпорядниках коштів, які виносились на розгляд сесії міськради, за рішеннями якої вносились відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік (винесено 9 проєктів рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік");

2) опрацьовано зміни по цільових міських Програмах та зміни щодо виділених бюджетних призначень на їх виконання, що були затверджені рішеннями сесії міської ради впродовж звітного періоду та підготовлено аналіз ефективності реалізації цільових міських програм за 2018р., I - півріччя та  9 місяців 2019 року;

3) підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської ради проєкти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 2019 року" та "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік";

4) підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про підсумки економічного і соціального розвитку міста за  2018р., I - півріччя та  9 місяців 2019 року;

5) затверджено Стратегію розвитку міста “Ужгород-2030”, та випущено друкований презентаційний варіант її для громади міста. Одночасно, розпочато роботу з розробки  плану заходів щодо реалізації  Стратегії на короткостроковий період;

6) розроблено проєкт «Плану місцевого економічного розвитку» згідно Угоди про приєднання до Ініціативи  ЄС «Мери за економічне зростання», який згодо отримав схвальний відгук від  Світового  банку;

7) проводився моніторинг  закладів розміщення м. Ужгород;

8) періодично розміщується на Веб-сайті міської ради інформації про проведення інвестиційних та бізнес форумів, виставок, ярмарок, семінарів, круглих столів тощо;

9) інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про пропозиції іноземних  бізнес структур, потенційних інвесторів  щодо можливостей співробітництва та напрямків інвестування в  різні галузі економіки;

10) здійснюється підготовча робота з виготовлення рекламно-інформаційної презентаційної продукції про місто, зокрема друк туристичних карт, туристичного путівника міста, рекламно-інформаційних брошур, буклетів та презентаційних стендів;

11) розроблено та надруковано новий Інвестиційний паспорта міста Ужгород;

12) надруковано Туристичний путівник міста Ужгород;

13) організовано та проведено «Бюджет громадської ініціативи м. Ужгород-2020»;

14) взято участь у міжнародній туристичній виставці «Тур’євроцентр – Закарпаття 2019».

 15) розповсюджено нові туристичні карти міста серед закладів розміщення міста Ужгород.

16) участь у 25-тій туристичній виставці UITT «Україна – Подорожі та Туризм»;

17) проведена робоча зустріч з представником UkraineInvest у Західній Україні, за підсумками якої домовлено про тісну співпрацю обміну інформацією щодо можливостей та напрямків залучення іноземного капіталу, інвестицій транснаціональних компаній в економіку міста;

18) прийнято участь у засіданні круглого столу «Туристичні ініціативи українських міст» (м. Київ), на якому управління економічного розвитку міста було  відзначено подякою за розвиток туристичної індустрії;

 19) прийнято участь у заключному етапі серії тренінгів у рамках спільного проекту міст-побратимів Ужгорода та Кошице «Крок до ефективного управління в місті Ужгород» за програмою SlovakAid;

 20) прийнято участь в 5-му Інвестиційному форумі «Закарпаття - бізнес в центрі Європи»;

 21) надано Закарпатській ОДА рекламно-інформаційні матеріали про туристичний потенціал міста, для заочної участі міста Ужгород у Міжнародній туристичній виставці TT Warsaw 2019;

 22) 23 жовтня у м. Києві в рамках підготовки до заходу «Обговорення пріоритетних проєктних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП», було презентовано проєкт Будівництво рекреаційно-оздоровчого та розважального центру на геотермальних джерелах м. Ужгород «Акватік – Центр Ужгород»;

 23) Подано інформацію  по  проєктам  для подання на конкурс в рамках державного приватного партнерства до міністерства економіки України:

- Будівництво мультифункціональної «Льодової арени» в м. Ужгород;

- Будівництво рекреаційно-оздоровчого та розважального центру на геотермальних джерелах Ужгород «Акватік – Центр Ужгород»;

24) опрацьовано клопотання щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів наступних суб’єктів господарювання: КП "УККП", КП "Ужгородліфт", ТОВ "Енергозбереження Закарпаття", КП "КАТП-072801", КП "АПБ", КП "Ужгородський муніципальний транспорт", АТ "Ужгородське АТП-12107", ТОВ "Транс-Уж", ТОВ "Паннонія Авто-Центр", ПП. "Шік-Транс", ФОП Симкович М.Ю., КНП " Ужгородський міський пологовий будинок";

25) відповідно до даних клопотань було підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету про встановлення економічно обґрунтованих тарифів для даних суб’єктів господарювання, які і були в подальшому прийняті на засіданнях виконавчого комітету;

26) організовано та проведено Дні Енергії 2019 в місті Ужгород, метою якого було підвищення поінформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії та привернення уваги громадськості до змін клімату. Під час даних Днів було проведено наступні заходи: акція "Місто без поліетилену", акція "Знизимо викиди СО2/Дні сталої Енергії", семінар "Механізми фінансування проєктів з тепломодернізації багатоквартирних будинків";

27) розроблено та прийнято виконавчим комітетом рішення "Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг", яким передбачено запроваджено ЕСКО-механізм фінансування енергозберігаючих заходів;

28) розроблено і прийнято рішення виконавчого комітету "Про затвердження Положення про порядок збору інформації щодо споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Ужгород". Метою даного Положення є підвищення рівня ефективного використання усіх видів енергоресурсів та води, забезпечення комфортних умов у будівлях бюджетної сфери, зменшення видатків з бюджету міста на оплату енергоносіїв;

29) проводилась робота в рамках проекту Платформа ефективного регулювання (PRO)  у співпраці з Офісом ефективного регулювання;

30) проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користуються найвищим споживчим попитом;

31) участь у засіданнях оперативного штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На виконання завдань оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проводилось забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування;

32) проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань, оновлюється необхідна документація щодо мобілізаційної роботи;

33) підготовка звітів щодо діяльності ринків м. Ужгород;

34) редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

35) контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків міста;

36) участь в організації  фестивалів та ярмарків «Sakura Wine», «Сонячний напій», «Медовий спас», «Солодка вулиця», «Закарпатське Божоле», Новорічно-різдвяного ярмарку та інш.;

37) організація тимчасової торгівлі квітами до Міжнародного жіночого дня, тимчасової торгівлі саджанцями та розсадою, тимчасової торгівлі до  Дня вшанування пам’яті померлих та тимчасової торгівлі ялинками та новорічними прикрасами;

38) розглянуто 111 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у денний час та 28 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у нічний час, 317 пакетів документів від суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі;

39) опрацьовано 81 звернення громадян, 395 листів від підприємств, установ та організацій та 40 інформаційних запитів;

40) розроблено 52 проєкти розпоряджень міського голови;

41) розроблено та винесено на розгляд 24 проєкти рішень виконкому Ужгородської міської ради та 17 проєктів рішень сесії Ужгородської міської ради.