Управління економічного розвитку міста

Адреса: пл. Поштова, 3 (Кабінети  №№335 - 341)

Тел.: (0312) 428031(180,181,182,183,184,185)

E-mail: uep@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)

Прийом громадян та суб’єктів господарської діяльності: вівторок з 9.00 до 12.00

 
 
 

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління   428031(180)
uep@rada-uzhgorod.gov.ua
Пл. Поштова, 3 Кабінет № 337

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Зубар Маріанна Олександрівна uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 340
Головний спеціаліст Янцо Олександр Вікторович

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та туризму

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
В. о. начальника управління, заступник начальника управління, начальник відділу Цап Василь Васильович 428031(181,182) invest@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 340
Головний спеціаліст Міхалко Іветта Іванівна Пл. Поштова, 3 Кабінет № 341
Головний спеціаліст Фартушок Анастасія Олегівна

Відділ тарифної політики та енергоменеджменту

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Медвідь Стефанія Миколаївна 612000 taryf_uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 338
Головний спеціаліст Пілюгіна Анастасія Андріївна Пл. Поштова, 3 Кабінет № 341

Відділ підприємництва

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Лелекач Наталія Орестівна 428031(183) torg_uep@rada-uzhgorod.gov.ua Пл. Поштова, 3 Кабінет № 338
Головний спеціаліст Махобей Володимир Олегович

Відділ економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Щербанич Сергій Іванович 428031(185) Пл. Поштова, 3 Кабінет № 336
Головний спеціаліст Гулько Валентина Володимирівна
Головний спеціаліст Пайда Наталія Василівна

Відділ релокації бізнесу та взаємодії з гуманітарними та благодійними організаціями

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник відділу Бокоч Юліана Миколаївна    
Головний спеціаліст Москалюк Лілія Дмитрівна    

Відділ з питань праці та зайнятості населення

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Афанасьєва Олеся Вікторівна 428031(184) пл. Поштова, 3 Кабінет № 331
Головний спеціаліст Худанич Наталія Іванівна
Головний спеціаліст Якима Тетяна Андріївна

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління економічного розвитку міста

Ужгородської міської ради 

 1. Загальні положення 

1.1. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради (далі — управління) є виконавчим органом міської ради із правом юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства та утворюється рішенням міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Управління є неприбутковою організацією, якій забороняється проводити розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

1.5. Доходи (прибутки) управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей,        завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.6. Управління має круглу печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланки із своїми реквізитами. 

 1. Основні завдання 

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у сфері соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, здійснення на території міста тарифної політики, а також підвищення загального іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному рівні та забезпечення розвитку туризму.

2.1.2. Визначення основних напрямів інвестиційної політики в місті, розроблення заходів, спрямованих на залучення іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу міста.

2.1.3. Розробка програми економічного і соціального розвитку міста, моніторинг та забезпечення її виконання.

2.1.4. Сприяння здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

2.1.5. Участь у розробці та впровадженні цільових програм з підтримки розвитку підприємництва.

2.1.6. Забезпечення разом з іншими структурними підрозділами  виконання державної, регіональної та міської програм розвитку та підтримки малого бізнесу міста.

2.1.7. Участь у реалізації політики органів місцевої влади щодо

функціонування об’єктів сфери торгівлі та сфери обслуговування населення на території Ужгородської міської територіальної громади.

2.1.8. Надання консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо дотримання чинного законодавства у сфері торгівлі та сфері обслуговування населення.

2.1.9. Виконання повноважень за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

2.1.10. Забезпечення реалізації державної тарифної політики в житлово- комунальній галузі, міському пасажирському транспорті та інших сферах діяльності у порядку та межах, визначених чинними нормативно-правовими актами, а також запровадження енергозберігаючих технологій.

2.1.11. Забезпечення розвитку туризму, стимулювання в’їзного та внутрішнього туризму, активізація ефективного використання туристичного потенціалу міста та промоції міста в Україні і за кордоном.

2.1.12. Реалізація державної та місцевої політики щодо додержання законодавства про працю та зайнятість населення на території міста у межах повноважень, встановлених чинним законодавством.

2.1.13. Здійснення повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

2.1.14. Здійснення перевірок на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

2.1.15. Звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю чи його територіального органу, про порушення суб’єктом господарювання законодавства про працю та зайнятість населення.

2.1.16. Організація роботи щодо додержання законодавства про працю, організація соціального діалогу тощо.

2.1.17. Організація роботи з надання консультативно-правової допомоги при укладанні колективних договорів, змін та доповнень до них на підприємствах, установах, організаціях, здійснення їх реєстрації та зберігання.

2.1.18. Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності їх виплати працівникам підприємств, установ, організацій, усіх форм власності, а також фізичних осіб підприємців.

2.1.19. Надання консультативної допомоги іншим структурним підрозділам виконавчого комітету та міської ради з питань компетенції управління. 

 1. Повноваження 

3.1. Управління має такі повноваження:

3.1.1. Розробляє проєкти програми економічного і соціального розвитку і подає їх на погодження виконкому міської ради, затвердження міською радою, у разі потреби вносить протягом року зміни та доповнення до них, подає  міській раді звіт про хід і результати виконання програми.

3.1.2. Аналізує стан та тенденції економічного і соціального розвитку міста.

3.1.3. Готує звіти про хід та результати виконання програм за напрямами   своєї діяльності.

3.1.4. Подає до обласної ради пропозиції до програми економічного і                                                   соціального розвитку області.

3.1.5. Готує пропозиції, інформаційні матеріали щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста до проєктів та програм, які  реалізуються на державному та місцевому рівнях.

3.1.6. Сприяє пошуку й підготовці міжнародних та інших ґрантових проєктів (програм), які спрямовані на соціально-економічний розвиток територіальної громади. Реалізовує проєкти в рамках міжнародної технічної допомоги та інших ґрантових програм.

3.1.7. Вживає заходів щодо розширення міжрегіональних економічних зв’язків.

3.1.8. Забезпечує участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах проєктів і програм місцевого економічного розвитку:

- разом із структурними підрозділами міської ради – здійснює підготовку проєктів і програм розвитку окремих галузей економіки та соціальної сфери;

- проводить семінари, наради, робочі зустрічі з питань розробки та реалізації проєктів спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;

- надання практичної допомоги установам та організаціям міста в підготовці проєктів, які пропонуються до участі в конкурсах (ґрантах);

- здійснює співпрацю і залучення в економіку міста міжнародних інституцій – донорських організацій, банків, приватного капіталу тощо;

- залучає новітні технології, технічної допомоги для розроблення і реалізації соціальних, культурних та інших програм, спрямованих на розвиток міста.

3.1.9. Забезпечує супровід, нагляд за реалізацією інвестиційних проєктів.

3.1.10. Організовує та бере участь у туристичних ярмарках, виставках, фестивалях, економічних, інвестиційних форумах. Видає та розповсюджує рекламно-інформаційні матеріали про економічний, інвестиційний та туристичний потенціал міста, його туристичні об'єкти, готелі, підприємства туристичної інфраструктури, туристичні атракції і фестивалі.

3.1.11. Вживає заходів щодо розширення міжнародного туризму, подає в установленому порядку пропозиції щодо укладання міжнародних договорів з питань співробітництва в галузі туризму та забезпечує їх реалізацію, бере участь у міжнародних програмах розвитку туризму, обміну між містами-побратимами.

3.1.12. Представляє туристичний продукт «Ужгород» на ярмарках, фестивалях, виставках та інших заходах.

3.1.13. Розробляє проєкт Програми підтримки підприємництва             м. Ужгорода, організовує його виконання.

3.1.14. Здійснює аналіз розвитку підприємництва в місті.

3.1.15. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, вживає заходів щодо захисту прав споживачів із застосуванням способів, передбачених чинним законодавством України.

3.1.16. У разі необхідності проводить моніторинг рівня роздрібних цін на основні продуктів харчування, що реалізуються підприємствами торгівлі та продовольчими     ринками міста.

3.1.17. Здійснює обстеження закладів сфери обслуговування всіх форм   власності щодо встановлення режимів їх роботи.

3.1.18. Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі, побуту та ринками усіх форм власності правил торгівлі та побутового обслуговування населення.

3.1.19. У межах своєї компетенції приймає участь щодо організації  ярмарків, виставок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

3.1.20. Розглядає документи щодо встановлення, за погодженням з власниками,  зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери торгівлі та обслуговування незалежно від форм власності, розташованих на території міста.

3.1.21. Розглядає документи щодо погодження розміщення об’єктів дрібнороздрібної та тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі.

3.1.22. Вносить пропозиції щодо затвердження режимів роботи підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

3.1.23. Бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.1.24. Узгоджує пропозиції суб'єктів господарювання міста про встановлення тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, що надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, щодо економічної обґрунтованості проєктів тарифів, вартості послуг та відповідності діючому порядку формування таких тарифів.

3.1.25. Проводить аналіз економічної обґрунтованості проєктів з встановлення (погодження) в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності та суб’єктами господарювання, що знаходяться на території міста, відповідно до Закону України «Про житлово- комунальні послуги».

3.1.26. Готує пропозиції щодо встановлення (погодження) цін (тарифів) на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, та вносить пропозиції щодо погодження в установленому порядку тарифів, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не належать до комунальної власності.

3.1.27. Здійснює моніторинг цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.1.28. Готує пропозиції щодо можливостей оптимізації зі споживання енергоресурсів та використання альтернативних джерел палива.

3.1.29.  Здійснює аналіз та координацію роботи щодо умов поліпшення   якості енергетичних послуг та можливостей для їх регулювання, застосування ефективності використання всіх видів палива.

3.1.30. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі у комплексному  розвитку та стратегічному плануванні міста.

3.1.31.  Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах, та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

3.1.32. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців та працівників, щодо необхідності додержання законодавства про працю в підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади.

3.1.33. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень.

3.1.34. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.1.35. Надає консультативно-правову допомогу при укладанні колективних договорів, змін та доповнень до них на підприємствах, установах, організаціях, здійснення їх реєстрації та зберігання.

3.1.36. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності їх виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб підприємців.

3.1.37. Розглядає звернення громадян, надає консультації з питань, які  належать до компетенції управління.

3.1.38. Забезпечує підготовку та роботу комісій за напрямами, що стосуються діяльності управління.

3.1.39. Готує матеріали для розміщення на офіційному сайті міста щодо економічного потенціалу, програм та підсумків його розвитку, інвестиційних пропозицій, матеріалів зі здійснення регуляторної політики.

3.1.40. Узагальнює і готує за пропозиціями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів матеріали до участі керівництва міської ради в нарадах  та засіданнях.

3.1.41. Надає інформацію на запити громадян, подані відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

         3.1.42. Організовує та здійснює контроль з реалізації Бюджету громадської ініціативи м. Ужгород.

3.1.43. Розробляє нормативно-правові акти, готує проєкти розпорядчих  актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови.

3.1.44. Забезпечує регулярне та вчасне оновлення наборів наданих у форматі відкритих даних.

3.1.45. Здійснює інші повноваження, покладені на управління відповідно до чинного законодавства. 

 1. Права та обов’язки 

4.1. У межах наданої компетенції працівники управління мають такі права:

4.1.1. Представляти міську раду та її виконавчий комітет в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, об’єднаннях громадян  з питань, що  стосуються сфери  діяльності управління.

4.1.2. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань економічного розвитку, підприємництва, тарифної політики, зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності  та туризму.

4.1.3. Координувати роботу з розробки і узгодження прогнозів та програм економічного і соціального розвитку міста.

4.1.4. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.1.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належить до його компетенції.

4.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.7.  Здійснювати перевірки суб’єктів господарювання відповідно до передбачених діючим законодавством повноважень.

4.1.8. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях                 постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.1.9. Одержувати від роботодавців і посадових осіб, що перебувають у комунальній власності письмові чи усні пояснення, причини порушень законодавства та вжиття заходів для їх усунення.

4.2. На працівників управління покладаються такі обов’язки:

4.2.1. Дотримуватись чинного законодавства України, вимог цього Положення, змісту посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.2.2. Не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування.

4.2.3. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України щодо                                                            конфіденційності інформації відносно особи.

4.2.4. Забезпечення цільового використання закріпленого за управлінням майна та виділених з бюджету коштів.

4.2.5. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї роботи.

4.2.6. Виконувати рішення міської ради, її виконавчих органів, розпорядження міського голови.

4.2.7. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

4.2.8. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням у межах повноважень, визначених законом.

4.2.9. В триденний строк з дня виявлення доповідати керівництву про порушення в роботі управління, відділів, інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету або посадових осіб для вжиття необхідних заходів для усунення таких порушень, не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

 1. Керівництво та структура 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до начальника управління: вища освіта відповідного професійного спрямування не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

5.4. Начальник управління безпосередньо підпорядкований міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.5. Начальник та заступники начальника управління мають право підпису документів, що надсилаються від імені управління з питань, що належать до компетенції управління.

5.6. За відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу відповідно до розпорядження міського голови.

5.7. На посади спеціалістів управління призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра та вільно володіють державною мовою. Працівники управління призначаються та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.8. Спеціалісти управління підпорядковані начальнику відділу, начальнику управління, заступнику міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, міському голові. Безпосередня координація діяльності здійснюється заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.9. Управління економічного розвитку міста складається з:

- відділу економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування;

- відділу підприємництва;

- відділу тарифної політики та енергоменеджменту;

- відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- відділу з питань праці та зайнятості населення;

5.10.  Структура управління та чисельність його працівників може змінюватися штатним розписом, який затверджується міським головою.

5.11. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

здійснює безпосереднє керівництво роботою управління;

забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань;

забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до повноважень самостійного управління;

погоджує посадові інструкції працівників управління;

погоджує плани роботи відділів управління та звіти про їх виконання;

подає керівництву в межах своїх повноважень, в установленому порядку, пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників самостійного управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень;

організовує роботу самостійного управління щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами міської ради, відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що стосуються діяльності відповідного структурного підрозділу;

співпрацює з відповідними органами державної влади при виконанні завдань, поставлених перед самостійним управлінням;

представляє інтереси підрозділу або міської ради, її виконавчих органів у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян з питань, що належать до його повноважень;

формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання;

розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний та якісний розгляд працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції самостійного управління, а також підготовку за результатами їх розгляду проєктів  відповідей;

контролює дотримання особовим складом управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює раціональний розподіл обов’язків між ними у відповідності з їх посадовими інструкціями, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління;

забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності управління;

забезпечує систематичне оприлюднення на вебсайті міської ради інформації, що входить до компетенції управління;

видає у межах своєї компетенції накази, доручення, організовує та контролює їх виконання особовим складом управління;

проводить відповідно до затвердженого графіку особистий прийом громадян, що належать до повноважень управління;

забезпечує належні умови працівникам управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях управління;

вносить пропозиції до кадрового резерву управління;

вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Ужгородської міської ради, правоохоронними органами та установами;

виконує інші завдання, визначені керівництвом міської ради.

5.12. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконаня у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

5.13. Начальник управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також покладені на нього завдання окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 1. Взаємодія

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань та повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами, об’єднаннями громадян, органами юстиції, Державної служби України з питань праці, Державної податкової служби України та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування в порядку, який визначається цим Положенням. 

 1. Відповідальність 

7.1.  Працівники управління зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

7.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за вчинення таких діянь:

невиконання в установлені терміни рішень сесій міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, заступників міського голови;

неналежне зберігання переданих їм для роботи документів, матеріалів, іншої документації, а також документів, що надходять до управління в порядку здійснення його завдань та функцій;

вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;

розголошення службової та іншої конфіденційної, яка стала відома при виконанні посадових обов'язків;

в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

7.3. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких. 

 1. Заключні положення 

8.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради.

8.2.  В разі припинення діяльності управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.

8.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади у межах видатків, затверджених у кошторисі управління економічного розвитку міста. Кошторис управління затверджує міський голова.

8.5. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради є правонаступником управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради.


2020

Звіт
про роботу управління економічного розвитку міста за 2020 рік

 

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

Основним завданням управління економічного розвитку міста є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, здійснення на території міста тарифної політики, а також підвищення загального іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному рівні та забезпечення розвитку туризму.

Протягом 2020 року Управлінням здійснювалася наступна робота:

Було проведено 34 закупівлі, з яких було оголошено 4 спрощені закупівлі.

Було проведена робота зі складання технічного завдання та проведення спрощених закупівель:

 • розробка концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста

Ужгорода;

 • виготовлення та встановлення антивандальної фото-зони «Я люблю

Ужгород»

 • інформаційний сенсорний кіоск (вуличний).

Крім того, відділ тарифної політики та енергоменеджменту:

- надавав консультації житлово-комунальним та іншим підприємствам щодо ціноутворення на послуги, що надаються даними підприємствами;

- розглядав листи, звернення, відповідно до своєї компетенції;

- опрацьовував нормативно-правову базу щодо тарифної політики та енергоменеджменту;

- здійснював контролю за проведенням моніторингу споживання та контролю за ефективністю використання енергоресурсів бюджетними закладами та установами;

- здійснював контролю за дотриманням норм (лімітів) споживання енергоресурсів у натуральних одиницях у розрізі будівель бюджетних установ;

- брав участь у вебінарах, які проводила команда "Угода мерів";

За зверненнями суб'єктів господарської діяльності було переглянуто наступні тарифи/ціни: на ритуальні послуги з поховання; на платні медичні послуги КНП «Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради», платні медичні послуги КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради", на платні медичні послуги КНП "Центральна міська клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради ", на платні медичні послуги КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради".

У звітному періоді відділом економічного розвитку, аналізу та стратегічного планування виконувалася наступна робота:

- підготовлено матеріали щодо уточнення обсягів фінансування по об’єктах і головних розпорядниках коштів, які виносились на розгляд сесії міськради, за рішеннями якої вносились відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік (винесено 9 проектів рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік");

- опрацьовано зміни по цільових міських Програмах та зміни щодо виділених бюджетних призначень на їх виконання, що були затверджені рішеннями сесії міської ради впродовж звітного періоду та підготовлено аналіз ефективності реалізації цільових міських програм за 2019р., I - півріччя та  9 місяців 2020 року;

- підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської ради проекти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 2020 року" та "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2021 рік";

- підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про підсумки економічного і соціального розвитку міста за  2019р., I - півріччя та  9 місяців 2020 року;

-  розпочато роботу з розробки  плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку міста “Ужгород-2030” на короткостроковий період.

-  Згідно Угоди про приєднання до Ініціативи  ЄС «Мери за економічне зростання» були сформовані та подані відповідні звіти виконання “Плану місцевого економічного розвитку міста”.

У звітному періоді  відділом зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму проводилась наступна робота:

- проводилася процедура по закупівлі послуг з розробки концепції

велосипедної інфраструктури міста Ужгорода.

- проведено презентацію Туристичного логотипу та гасло м. Ужгород в

рамках святкування «Дня Туризму»;

- здійснено розробку та друк  бренд-буку (туристичного логотипу міста).

- інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про

пропозиції іноземних  бізнес структур, потенційних інвесторів  щодо можливостей співробітництва та напрямків інвестування в  різні галузі економіки.

- здійснювалася робота з листами, інформаційними запитами, що

поступають у відділ, ведення діловодства в управлінні.

- внесено зміни «Про зміни до Програми розвитку туризму та

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки», з метою створення Туристично - інформаційного центру та встановлення інформацій стел на території міста. Замовлено та виготовлено проект МАФ Туристичного – інформаційного центру з прив’язкою до місця розташування.

- виготовлено та  встановлено конструкцію «Я люблю Ужгород» до «Дня

міста»;

- проведені зустрічі із екскурсоводами та фахівцями туристичної галузі

щодо розвитку туризму міста, за результатами яких підготовлено доручення міського голови

-  збір даних щодо переліку екскурсоводів м.Ужгорода та розміщено на

офіційному сайті міської ради;

- проведено конкурс Бюджет громадської ініціативи м.Ужгород -2021.

- долучилися до розробки та друку туристичного маршруту ГО «Щасливі

діти» -  «Відкрий Ужгород».

За звітний період відділом підприємництва проводилася наступна робота:

 • проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на

хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користуються найвищим споживчим попитом;

 • приймали участь у засіданнях оперативного штабу з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Виконувались завдання оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у межах заходів попередження поширення COVID-19.

 • проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань,

оновлюється необхідна документація щодо мобілізаційної роботи.

 • надавались усні консультації суб’єктам господарювання щодо

встановлення режиму роботи та розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі, роботи закладів у період карнатину.

 • контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у

рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків міста.

 • редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств

торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування.

 • розглянуто 47 пакетів документів від суб’єктів господарювання про

встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у денний час та 21 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у нічний час, 171 пакетів документів від суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі.

 • підготовка звітів щодо діяльності ринків м.Ужгород;
 • участь в організації Новорічно - різдвяного ярмарку;
 • організація тимчасової торгівлі квітами до Міжнародного жіночого

дня, тимчасової торгівлі саджанцями та розсадою, тимчасової торгівлі до Дня вшанування пам’яті померлих та тимчасової торгівлі ялинками та новорічними прикрасами.


2019

Звіт роботи управління економічного розвитку міста
за 2019 рік

У звітному періоді управлінням економічного розвитку міста виконувалася наступна робота:

1) підготовлено матеріали щодо уточнення обсягів фінансування по об’єктах і головних розпорядниках коштів, які виносились на розгляд сесії міськради, за рішеннями якої вносились відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік (винесено 9 проєктів рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік");

2) опрацьовано зміни по цільових міських Програмах та зміни щодо виділених бюджетних призначень на їх виконання, що були затверджені рішеннями сесії міської ради впродовж звітного періоду та підготовлено аналіз ефективності реалізації цільових міських програм за 2018р., I - півріччя та  9 місяців 2019 року;

3) підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської ради проєкти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за січень-вересень 2019 року" та "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік";

4) підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про підсумки економічного і соціального розвитку міста за  2018р., I - півріччя та  9 місяців 2019 року;

5) затверджено Стратегію розвитку міста “Ужгород-2030”, та випущено друкований презентаційний варіант її для громади міста. Одночасно, розпочато роботу з розробки  плану заходів щодо реалізації  Стратегії на короткостроковий період;

6) розроблено проєкт «Плану місцевого економічного розвитку» згідно Угоди про приєднання до Ініціативи  ЄС «Мери за економічне зростання», який згодо отримав схвальний відгук від  Світового  банку;

7) проводився моніторинг  закладів розміщення м. Ужгород;

8) періодично розміщується на Веб-сайті міської ради інформації про проведення інвестиційних та бізнес форумів, виставок, ярмарок, семінарів, круглих столів тощо;

9) інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про пропозиції іноземних  бізнес структур, потенційних інвесторів  щодо можливостей співробітництва та напрямків інвестування в  різні галузі економіки;

10) здійснюється підготовча робота з виготовлення рекламно-інформаційної презентаційної продукції про місто, зокрема друк туристичних карт, туристичного путівника міста, рекламно-інформаційних брошур, буклетів та презентаційних стендів;

11) розроблено та надруковано новий Інвестиційний паспорта міста Ужгород;

12) надруковано Туристичний путівник міста Ужгород;

13) організовано та проведено «Бюджет громадської ініціативи м. Ужгород-2020»;

14) взято участь у міжнародній туристичній виставці «Тур’євроцентр – Закарпаття 2019».

 15) розповсюджено нові туристичні карти міста серед закладів розміщення міста Ужгород.

16) участь у 25-тій туристичній виставці UITT «Україна – Подорожі та Туризм»;

17) проведена робоча зустріч з представником UkraineInvest у Західній Україні, за підсумками якої домовлено про тісну співпрацю обміну інформацією щодо можливостей та напрямків залучення іноземного капіталу, інвестицій транснаціональних компаній в економіку міста;

18) прийнято участь у засіданні круглого столу «Туристичні ініціативи українських міст» (м. Київ), на якому управління економічного розвитку міста було  відзначено подякою за розвиток туристичної індустрії;

 19) прийнято участь у заключному етапі серії тренінгів у рамках спільного проекту міст-побратимів Ужгорода та Кошице «Крок до ефективного управління в місті Ужгород» за програмою SlovakAid;

 20) прийнято участь в 5-му Інвестиційному форумі «Закарпаття - бізнес в центрі Європи»;

 21) надано Закарпатській ОДА рекламно-інформаційні матеріали про туристичний потенціал міста, для заочної участі міста Ужгород у Міжнародній туристичній виставці TT Warsaw 2019;

 22) 23 жовтня у м. Києві в рамках підготовки до заходу «Обговорення пріоритетних проєктних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на засадах ДПП», було презентовано проєкт Будівництво рекреаційно-оздоровчого та розважального центру на геотермальних джерелах м. Ужгород «Акватік – Центр Ужгород»;

 23) Подано інформацію  по  проєктам  для подання на конкурс в рамках державного приватного партнерства до міністерства економіки України:

- Будівництво мультифункціональної «Льодової арени» в м. Ужгород;

- Будівництво рекреаційно-оздоровчого та розважального центру на геотермальних джерелах Ужгород «Акватік – Центр Ужгород»;

24) опрацьовано клопотання щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів наступних суб’єктів господарювання: КП "УККП", КП "Ужгородліфт", ТОВ "Енергозбереження Закарпаття", КП "КАТП-072801", КП "АПБ", КП "Ужгородський муніципальний транспорт", АТ "Ужгородське АТП-12107", ТОВ "Транс-Уж", ТОВ "Паннонія Авто-Центр", ПП. "Шік-Транс", ФОП Симкович М.Ю., КНП " Ужгородський міський пологовий будинок";

25) відповідно до даних клопотань було підготовлено проєкти рішень виконавчого комітету про встановлення економічно обґрунтованих тарифів для даних суб’єктів господарювання, які і були в подальшому прийняті на засіданнях виконавчого комітету;

26) організовано та проведено Дні Енергії 2019 в місті Ужгород, метою якого було підвищення поінформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії та привернення уваги громадськості до змін клімату. Під час даних Днів було проведено наступні заходи: акція "Місто без поліетилену", акція "Знизимо викиди СО2/Дні сталої Енергії", семінар "Механізми фінансування проєктів з тепломодернізації багатоквартирних будинків";

27) розроблено та прийнято виконавчим комітетом рішення "Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг", яким передбачено запроваджено ЕСКО-механізм фінансування енергозберігаючих заходів;

28) розроблено і прийнято рішення виконавчого комітету "Про затвердження Положення про порядок збору інформації щодо споживання енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м. Ужгород". Метою даного Положення є підвищення рівня ефективного використання усіх видів енергоресурсів та води, забезпечення комфортних умов у будівлях бюджетної сфери, зменшення видатків з бюджету міста на оплату енергоносіїв;

29) проводилась робота в рамках проекту Платформа ефективного регулювання (PRO)  у співпраці з Офісом ефективного регулювання;

30) проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користуються найвищим споживчим попитом;

31) участь у засіданнях оперативного штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На виконання завдань оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проводилось забезпечення пунктів обігріву продуктами харчування;

32) проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань, оновлюється необхідна документація щодо мобілізаційної роботи;

33) підготовка звітів щодо діяльності ринків м. Ужгород;

34) редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

35) контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків міста;

36) участь в організації  фестивалів та ярмарків «Sakura Wine», «Сонячний напій», «Медовий спас», «Солодка вулиця», «Закарпатське Божоле», Новорічно-різдвяного ярмарку та інш.;

37) організація тимчасової торгівлі квітами до Міжнародного жіночого дня, тимчасової торгівлі саджанцями та розсадою, тимчасової торгівлі до  Дня вшанування пам’яті померлих та тимчасової торгівлі ялинками та новорічними прикрасами;

38) розглянуто 111 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у денний час та 28 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у нічний час, 317 пакетів документів від суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної торгівлі;

39) опрацьовано 81 звернення громадян, 395 листів від підприємств, установ та організацій та 40 інформаційних запитів;

40) розроблено 52 проєкти розпоряджень міського голови;

41) розроблено та винесено на розгляд 24 проєкти рішень виконкому Ужгородської міської ради та 17 проєктів рішень сесії Ужгородської міської ради.

РЕЄСТР
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них


2022 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чиноснті, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської початкової школи «Первоцвіт» Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2022-2027рр

05.01.2022р.

2022-2027рр.

Ужгородська початкова школа «Первоцвіт» Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№01-28/05 від 11.01.2022р.

Вх.№1.01-01/1 від 11.01.2022р.

№1

12.01.2022р.

№03-11/40 від 12.01.2022р.

Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та виборним органом первинної профспілкової організації КНП «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР Профспілки працівників охорони здоров’я України на 2020-2025 роки  м. Ужгород

28.12.2021р.

2020-2025 рр.

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради

Вих.№05/01-18 від 13.01.2022р.

Вх.№1.01-01/2 від 14.01.2022р.

№2

17.01.2022р.

№03-11/47 від 17.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між начальником та працівниками Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області на 2022-2024 року.

16.12.2021р.

2022-2024 рр.

Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

(ГУ ДСНС України у Закарпатській області)

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення

Вих.№01-04/1668 від 21.12.2021р.

Вх.№1.01-01/3 від 18.01.2022р.

№3

18.01.2022р.

№03-17/53 від 18.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Роботодавцем та Працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «Медікал» на 2022-2027 роки

13.01.2022р.

2022-2027рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр»Медікал»

Вих.№1 від 18.01.2022р.

Вх.№1.01-01/4 від 19.01.2022р.

№4

19.01.2022р.

 

№03-11/61 від 19.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова клініка Ужгород» на 2021-2025 рр.

24.12.2021р.

2021-2025рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова клініка Ужгород»

Вих.

від 25.01.2022р.

Вх.№1.01-01/5 від 25.01.2022р.

№5

25.01.2022р.

№03-11/73 від 25.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем Обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю та первинною профспілковою організацією Закарпатського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» на 2022-2026 роки

24.01.2022р.

2022-2026рр.

Обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Закарпатського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

Вих.№01/09 від 24.01.2022р.

Вх.№1.01-01/6 від 25.01.2022р.

№6

26.01.2022р.

№03-11/75 від 26.01.2022р.

ЗМІНИ №1 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2018-2023 рік  між роботодавцем та найманими працівниками Комунального підприємства «Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства» Ужгородської міської ради

11.01.2022р.

2018-2023рр.

Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради

Вих.№28 від 25.01.2022р.

Вх.№1.01-01/7 від 26.01.2022р.

№7

27.01.2022р.

№03-11/78 від 27.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Між роботодавцем в особі начальника ЗРЦФКСОІ «Інваспорт» та виборним органом первинної профспілкової організації. на 2022р.-2026р.

24.12.2021р.

2022-2026рр.

Закарпатський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

Вих.№27 від 27.01.2022р.

Вх.№1.01-01/8 від 27.01.2022р.

№8

28.01.2022р.

№03-11/82 від 28.01.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем (адміністрацією Державної установи «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України») та виборним органом первинної профспілкової організації на 2021-2024 роки

16.07.2021р.

2021-2024 роки

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб  Міністерства охорони здоров’я України»

Вих.№186/01 від 27.01.2022р.

Вх.№1.01-01/9 від 31.01.2022р.

№9

01.02.2022р.

№03-11/83 від 01.02.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації закарпатського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи «державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на 2022 рік

14.01.2022р.

На 2022 рік

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Вих.№25 від 04.02.2022р.

Вх.1.01-01/10 від04.02.2022р.

№10

07.02.2022р.

№03-11/92 від 07.02.2022р.

Зміни до колективного договору комунальної установи «Навчально – курсовий комбінат» Закарпатської обласної ради на 2021-2026 роки

01.02.2022р.

На 2021 – 2026 роки.

«Навчально курсовий комбінат Закарпатської обласної ради

Вих. № 6 від 03.02.2022р.

Вх. 1.01-01/11 від 04.02.2022 р.

№11

07.02.2022р.

№03-11/97 від 08.02.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР укладений між роботодавцем та працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області на 2022 – 2027 роки

01.02.2022 р.

2022 – 2027 роки

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області

Вих.№18-01.1/04.1/05.07-22 від 08.02.2022р.

Вх.№1.01-01/12 від 09.02.2022 р.

№12 від 10.02.2022 р.

№03-11/104 від 10.02.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та уповноваженим представником працівників Комунального підприємства «Лікарняна аптека» на 2022-2026 роки

31.01.2022 р.

2022-20226 роки

Комунальне підприємство «Лікарняна аптека»

Вих. № 9 від 09.02.2022 р.

Вх. №1.01-01/13 від 09.02.2022 р.

№13  від 10.02.2022 р.

№03-11/103 від 10.02.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «САКУРА ФАРМ» (протокол №1 від 13.01.2022 р.) на 2022-2026 РОКИ

31.01.2022 р.

2022-20226 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «САКУРАФАРМ»

Вих.№2 від

09.02.2022 р.

Вх.№1.01-01/14 від 09.02.2022 р.

№14 від 10.02.2022 р.

№03-11/102 від 10.02.2022р

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з гандболу «Карпати» та первинною профспілковою організацією СДЮСШОР з гандболу «Карпати» на 2022-2026 роки

31.01.2022 р.

2022-2026 року

Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гандболу «Карпати»

Вих. №16 від 14.02.2022 р.

Вх.№1.01-01/15 від 14.02.2022 р.

№15 від 14.02.2022 р.

№03-11/114 від 14.02.2022 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області та Первинною профспілковою організацією Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції на 2022-2024 роки

10.02.2022 р.

2022-2024 роки

Первинна профспілкова організація Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Всеукраїнської профспілки Національної поліції

Вих. №6 від 14.02.2022 р.

Вх. №1.01-01/19 від

16.02.2022 р.

№16

17.02.2022 р.

№03-11/121 від

17.02.2022 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації  комунального закладу «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради на 2022-2025 роки

28.01.2022 р.

2022-2025 роки

Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради

Вих №01-18/45 від 14.02.2022 р.

Вх. №1.01.-01/20 від 17.02.2022 р.

№17

21.02.2022 р.

№03-11/130 від

21.02.2022 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Роботодавцем та Працівниками ПП «Асклепій»

25.01.2022р.

2022-2026 роки

ПП «Асклепій»

Вих.№3-1 від 17.02.2022р.

Вх.№1.01-01/21 від 17.02.2022р.

№18

21.02.2022р.

№03-11/131 від 21.02.2022

Колективний договір між роботодавцем та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-СМП» на 2022-2027 роки

01.03.2022 р.

2022 -2027 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-СМП»

Вих №04 від 29.03.2022 р.

Вх. № 1.01-01/22 від 29.03.2022  р.

№19 30.03.2022 р.

 

№03-11/222 від 30.03.2022 р.

Колективний договір між роботодавцем та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІМПЕТ» на 2022-2027 роки

01.03.2022 р.

2022 -2027 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-СМП»

Вих №04 від 29.03.2022 р.

Вх. № 1.01-01/23 від 29.03.2022  р.

№20 30.03.2022 р.

 

№03-11/221 від 30.03.2022 р.

Колективний договір між роботодавцем та працівниками товариства з обмеженою відповідальністю «Приватний ліцей «Гірчичне зерно»  на 2022-2027 роки

29.03.2022 р.

2022-2027 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватний ліцей «Гірчичне зерно» 

Вих №34 від 29.03.2022 р.

Вх. №.  1.01-01/24 від 30.03.2022 р.

 

№21

30.03.2022 р.

№03-11/220 від 30.03.2022 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Роботодавцем та Працівниками ТОВ «Закарпатський центр мікрохірургії ока» на 2022-2026 роки

01.02.2022р.

2022-2026рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський центр мікрохірургії ока»

Вих.№ від 05.04.2022р.

Вх.№1.01-01/25 від 05.04.2022р.

№22

05.04.2022р.

№03-11/229

від 05.04.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Роботодавцем та Працівниками ТОВ«Закарпатський діагностичний центр» на 2022-2026 роки

01.02.2022р.

2022-2026 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський діагностичний центр»

Вих.№ від05.04.2022р.

Вх.№1.01-01/26 від 05.04.2022р.

№23

05.04.2022р.

№03-11/228 від 05.04.2022р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до колективного договору між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації  комунального підприємства «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» Ужгородської міської ради   на 2021-2023 роки

05.04.2022 р.

2021-2023 роки

КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» Ужгородської міської ради  

Вих. №81 від 12.04.2022 р.

Вх.№1.01-01/27 від 13.04.2022р.

№24

13.04.2022 р.

№03-11/244 від 13.04.2022р.

Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та виборним органом первинної профспілкової організації КНП «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР Профспілки працівників охорони здоров’я України на 2020-2025 роки м. Ужгород.

22.03.2022 р.

2020-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради

Вих.№83/01-18 від 06.04.2022р.

Вх.№1.01-01/28 від 13.04.2022р.

№25

13.04.2022 р.

№03-11/243 від 13.04.2022р.

Зміни та доповнення №2 КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА«УЖГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» УЖГОРОДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

13.04.2022 р.

2021-2023 роки

Комунальне підприємство  «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» Ужгородської міської ради Вих.84 від 15.04.2022р. Вх.№1.01-01/29 від 15.04.2022р.

№26

19.04.2022 р.

№03-11/252 від 19.04.2022р.

Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2020-2024 роки між роботодавцем Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та працівниками Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

11.04.2022р.

2020-2024 роки

Ужгородський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Вих.№69/05-24 від 28.04.2022р.

Вх.№1.01-01/30 від 03.05.2022р.

№27

03.05.2022р.

 

№03-11/266 від 03.05.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області та первинної профспілковою організацією школи на 2022-2026 роки

26.04.2022р.

2022-2026 роки

Управління освіти і науки Ужгородської міської ради

Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№43/б від 13.05.2022р.

Вх.№1.01-01/31 від 16.05.2022р.

№28

16.05.2022р.

№03-11/287 від 16.05.2022р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між державним підприємством «Закарпатліссервіс» (роботодавцем) та первинною профспілковою організацією обласного управління лісового та мисливського господарства на 2021-2025 роки

26.01.2022р.

2021-2025 роки

Державне агентство лісових ресурсів України

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Закарпатліссервіс»

Вих.№13 від 09.05.2022р.

Вх.№1.01-01/32 від 18.05.2022р.

№29

18.05.2022р.

№03-11/294

18.05.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі директора та працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «ДІАМЕД» на 2022-2025 рік

18.05.2022 р.

2022-2025 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний центр «ДІАМЕД»

Вих №233/01-13 від 26.05.2022 р.

Вх №1.01-01/33 від 26.05.2022 р.

 

 

№30

26.05.2022

№03-11/305

26.05.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі директора та найманими працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛАБ» на 2022-2024 рік

18.05.2022 р.

2022-2024 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІА-ЛАБ»

Вих. №26/05 від 26.05.2022р.

Вх.№1.01-01/34 від 26.05.2022 р.

№31

26.05.2022 р.

№03-11/304

26.05.2022

ЗМІНИ №2 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2018-2023 рік між роботодавцем та найманими працівниками Комунального підприємства «Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства» Ужгородської міської ради

01.06.2022р.

2018-2023 роки

Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради

Вих.№153 від 01.06.2022р.

Вх.№1.01-01/35 від 01.06.2022р.

№32

01.06.2022р.

№03-11/315 від 01.06.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та працівниками центру на 2022-2026 роки

07.06.2022р.

2022-2026 роки

Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Вих.№21 від 07.06.2022р.

Вх.№1.01-01/36 від 07.06.2022р.

№33

08.06.2022

№03-11/331 від 08.06.2022

ЗМІНИ до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 072801» Ужгородської міської ради на 2016-2022 роки

26.05.2022р.

2016-2022 роки

Комунальне автотранспортне підприємство 072801 Ужгородської міської ради

Вих.№30 від 06.06.2022р.

Вх.№1.01-01/37 від 08.06.2022р.

№34

08.06.2022

№03-11/330 від 08.06.2022

ЗМІНИ №3 ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2018-2023 рік між роботодавцем та найманими працівниками Комунального підприємства «Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства» Ужгородської міської ради

16.06.2022р.

2018-2023 роки

Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради

Вих.№165 від 16.06.2022р.

Вх.№1.01-01/38 від 16.06.2022р.

№35

16.06.2022

№03-11/359 від 16.06.2022

ЗМІНИ до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Комунальне автотранспортне підприємство 072801» Ужгородської міської ради на 2016-2022 роки

16.06.2022р.

2016-2022 роки

Комунальне автотранспортне підприємство 072801 Ужгородської міської ради

Вих.№36 від 17.06.2022р.

Вх.№1.01-01/39 від 17.06.2022р.

№36

20.06.2022

№03-11/366 від 20.06.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між командуванням та виборним органом первинної профспілкової організації військової частини 3115 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на 2022-2026 роки

14.06.2022р.

2022-2026 роки

Військова частина 3115 ЗОТО Національної гвардії України

Вих.№50/15/27-349 від 22.06.2022р.

Вх.№1.01-01/40 від 22.06.2022р.

№37

23.06.2022

№03-11/373 від 23.06.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ та НЕВРОЛОГІЇ» ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ на 2022-2027 роки

31.01.2022р.

2022-2027 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради

Вих.№336/01.9-09 від 24.06.2022р.

Вх.№1.01-01/41від 24.06.2022р.

№38

27.06.2022р.

№03-11/378 від 27.06.2022

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинно профспілкової організації комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради на 2022-2025 роки

20.01.2022р.

2022-2025 роки

Закарпатська обласна державна адміністрація

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна станція переливання крові» Закарпатської обласної ради (КНП»ЗОСПК»ЗОР)

Вих.№166/01-09 від 27.06.2022р.

Вх.№1.01-01/42 від 29.06.2022р.

№39

30.06.2022р.

№03-11/389 від 30.06.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР товариства з обмеженою відповідальністю «МНД ТРЕЙД» між роботодавцем в особі директора та працівниками на 2022-2025 роки

01.07.2022р.

2022-2025 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «МНД ТРЕЙД»

Вих.№1/05.07 від 05.07.2022р.

Вх.№1.01-01/43 від 05.07.2022р.

№40

05.07.2022р.

№03-11/394 від 05.07.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та первинною профспілковою організацією комунального закладу «Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради на 2022-2027 рр.

31.12.2021р.

2022-2027 роки

Комунальний заклад «Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв» Закарпатської обласної ради

Вих.№147/01-08 від 20.07.2022р.

Вх.№1.01-01/44 від 20.07.2022р.

№41

20.07.2022р.

№03-11/413 від 20.07.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м. Ужгород» Ужгородської міської ради на 2022-2026 роки

07.12.2021р.

2022-2026 роки

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м. Ужгород» Ужгородської міської ради

Вих.№78 від 19.07.2022р.

Вх.№1.01-01/45 від 20.07.2022р.

№42

20.07.2022р.

№03-11/412 від 20.07.2022

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР  КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я» ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

на 2020-2025 роки

04.11.2020 р.

2020-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний центр громадського здоров’я» Закарпатської обласної ради

Вих №509/01-5 від 29.08.2022

Вх №1.01-01/46 від 29.08.2022

 

№ 43

01.09.2022 р.

№03-11/480 від 01.09.2022

Зміни до колективного договору між директором Державного навчального закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» та Радою трудового колективу на 2019-2024 роки

31.08.2022 р.

2019-2024 роки

Державний навчальний заклад «Ужгородський центр професійно-технічної освіти»

Вих №316 від 01.09.2022 р.

Вх. №1.01-01/47

Від 01.09.2022

№44

05.09.2022 р.

№03-11/485 від 05.09.2022

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі директора та працівниками Комплексної обласної дитячої юнацької спортивної  школи «Спартак» на 2022-2025 роки

09.02.2022 р.

2022-2025 роки

Комплексна обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак»

Вих. №54 від 15.09.2022 р.

Вх. №1.01-01/48 від 16.09.2022 р.

№45

19.09.2022

№03-11/510

від 19.09.2022


2021 рік

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

Зміни та доповнення до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та виборним органом первинної профспілкової організації КНП  «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР Профспілки працівників охорони здоров
’я України на 2020-2025 року м. Ужгород

31.12.2020 р

2020-2025 роки

КНП «Закарпатський протипухлинний центр»  Закарпатської обласної ради

вих. № 268/01-18 від 31.12.2020 р.

Вх № 5/35-10 від  22.01.2021 р.

№1,

27.01.2021 р.

№ 03-11/73 від 27.01.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕТОН ГРУП-4» на 2021-2026 рр.

04.01.2021 р.

2021-2026 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕТОН ГРУП-4»

Вих. №4 від 04.01.2021 р.

Вх №6/35.01-11 від 28.01.2021 р.

№2 03.02.2021 р

№03-11/85 від 03.02.2021 р.

Зміни до Колективного договору між роботодавцем та первинною профспілковою організацією  Закарпатської обласної ради профспілок на 2017-2020 роки

23.12.2020 р.

2017-2020

Пролонгований на 2021 рік

Закарпатська обласна рада професійних спілок

Вих. №06-05/20 від 02.02.2021 р.

Вх. № 8/35.01-11 від 02.02.2021 р.

№3

03.02.2021 р.

№03-11/86 від 03.02.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Закарпатського регіонального управління Державної спеціалізованої  фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» на 2021 рік

15.01.2021 рік

на 2021 рік

Закарпатське регіональне управління Державної спеціалізованої  фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

Вих. № 39 від 11.02.2021 р.

Вх. № 10/35.01-11  від 12.02.2021 р

№4

17.02.2021 р

№03-11/118 від

17.02.2021 р

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Управління Державного агентства рибного господарства в Закарпатській області  на 2021-2025 роки

04.02.2021 р.

2021 -2025 роки

 

Управління державного агентства рибного господарства у Закарпатській області

Вих. № 2-16-17/140-21 від 23.02.2021 р.

Вх. №12/35.01-11  від 23.02.2021 р.

 

№5

25.02.2021 р.

№03-11/144 від

25.02.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем  в особі директора ЗДО № 42 «Джерельце» та працівниками ЗДО № 42 «Джерельце»  Загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської обл. вул. Т. Легоцького, 19а, м. Ужгород  НА  2021-2025 РОКИ

11.01.2021 р.

2021-2025 роки

ЗДО №42 «Джерельце»  Загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. № 17 від 01.03.2021 р.

Вх. №16/35.01-11 від 02.03.2021 р.

№6

03.03.2021 р.

№03-11/157

03.03.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТОВ «ОЛЕНИЧ і К» на 2021-2025

(між роботодавцем та працівниками)

04.01.2021

2021-2025 роки

 

ТОВ «Оленич і К»

Вих № 7, від 01.03.2021 р.

Вх. № 18/ 35.01-11  від 02.03.2021 р.

№7

03.03.2021 р.

№03-11/158

03.03.2021 р.

Зміни і доповнення №1 до Колективного договору  між роботодавцем та Виборним органом первинної профспілкової організації лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019-2024 р.р.

26.02.2021р.

2019-2024 роки

Лінгвістична гімназія імені Т. Г. Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. №67/01-07 від 03.03.2021 р.

Вх. №19/35.01-11 від 04.03.2021 р.

 

№8

10.03.2021 р.

03-11/179

10.03.2021 р.

Зміни та доповнення до Колективного договору  між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації працівників  Класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2018 – 2021 роки

09.03.2021 року

2018-2021 р.

Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих № 01-21/80 від 09.03.2021 р.

Вх № 25/35.01-11 від 10.03.2021 р.

№9

10.03.2021 р.

03-11/180

10.03.2021 р.

Зміни та доповнення до Колективного договору між роботодавцем в особі директора та виборним органом первинної профспілкової організації ЗДО №7 «Віночок» загального розвитку  Ужгородської міської ради на 2019 – 2023 роки

04.03.2021 року

2019-2023 роки

Заклад дошкільної освіти №7 «Віночок» загального розвитку  Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих. №44 від16.03.2021 р.

Вх.№27/35.01-11 від16.03.2021 р.

№10

18.03.2021

03-11/196 18.03.2021 р.

Зміни та доповнення № 1 до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету на 2019 – 2023 роки

16.02.2021 року

2019 – 2023 роки

Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Вих №01-14/58 від

31.03.2021 р.

Вх №33/35.01-11 від 02.04.2021 р.

№11

08.04.2021

03-11/234

08.04.2021 р.

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем (директором) та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області  на 2018 – 2023 р.p.

02.03.2021 р.

2018-2023 роки

Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих №01-13/55 від 01.04.2021 р.

Вх. №35/35.01-11 від 14.04.2021 р.

№12

15.04.2021 р.

№03-11/249

15.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості на 2021 – 2025 р.

01.03.2021 р.

2021-2025 роки

 

Закарпатське територіальне профспілкове об’єднання працівників України, виборний орган первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості

Вих. №7 від 07.04.2021 р.

Вх. № 36/35.01-11 від 16.04.2021 р.

№13

20.04.2021 р.

№03-11/259 20.04.2021 р.

Доповнення до Колективного договору між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи I ступеня №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019 – 2022 роки

29.03.2021 р.

2019 – 2022 роки

Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа I ступеня №1 Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих № 23 від 16.04.2021 р.

Вх. № 38/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№14

20.04.2021 р.

№03-11/260 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в місті Ужгороді (Відділу УФЗ Держспецзв’язку в м. Ужгороді) на 2021 – 2025 роки

 

08.04.2021 р.

2021-2025 роки

Відділ урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в місті Ужгороді (Відділ УФЗ Держспецзв’язку в місті Ужгороді)

Вих №63/29-189 від 19.04.2021 р.

Вх. №39/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№15

20.04.2021 р

 

№03-11/261 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Висока, 8 на 2021 – 2025 роки

29.03.2021 р.

2021-2025 роки

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

Вих. №01-02/127 від 16.04.2021 р.

Вх. №40/35.01-11 від 19.04.2021 р.

№16

20.04.2021 р

№03-11/258 20.04.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем і ВОППО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ІМ. Й. БОКШАЯ «ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ На період 2021 – 2025 роки

20.04.2021 р.

2021-2025 роки

 

Комунальний заклад  «Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая» Закарпатської обласної ради

Вих. №54/01-22 від 27.04.2021 р.

Вх № 41/35.01-11 від 27.04.2021 р.

№17

27.04.2021 р.

№03-11/273 27.04.2021 р.

ЗМІНИ №1 до Колективного договору між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області і первинною профспілковою організацією на 2020-2022 роки

05.05.2021 р.

2020-2022 роки

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Вих. № 747/01-08 від 05.05.2021 р.

Вх. №42/35.01-11 від 05.05.2021 р.

№18

11.05.2021 р.

№03-11/289

11.05.2021 р.

Зміни до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Між Роботодавцем у особі директора та Виборним органом первинної профспілкової організації  ЗДО №21 «Ластовічка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019-2024 роки

16.04.2021р.

2019-2024 роки

Заклад дошкільної освіти  №21 «Ластовічка» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Вих. №72 від 21.04.2021р.

Вх.№44/35.01-11 від 14.05.2021р.

№19

17.05.2021 р.

№03-11/303

17.05.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР на 2021-2026 роки між роботодавцем Установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» та працівниками Установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області»

30.04.2021 р.

2021-2026 роки

Установа «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області»

Вих. №49/1 від 30.04.2021 р.

Вх. №45/35.01-11 від 17.05.2021 р.

№20

17.05.2021 р.

№03-11/314

17.05.2021 р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородського міського центру зайнятості на 2021-2025р.

01.04.2021 р.

2021-2025 роки

Ужгородського міський центр зайнятості

Вих № 303 від 18.05.2021 р.

Вх №47/35.01-11 від 19.05.2021 р.

№21

20.05.2021 р.

№03-11/339

20.05.2021 р.

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості на 2021 – 2025 рр.

16.04.2021 р.

2021-2025 роки

Закарпатське територіальне профспілкове об’єднання працівників України, виборний орган первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру зайнятості

Вих. №8 від 20.05.2021 р.

Вх. №48/35.01-11 від 20.05.2021 р.

№22

20.05.2021 р.

№03-11/340

20.05.2021 р.

 

Колективний договір між роботодавцем товариства з обмеженою відповідальністю «УНГВАЙЕР» та працівниками товариства на 2021-2031 роки

29.04.2021 р.

2021-2031 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНГВАЙЕР»

Вих. №168 від 25.05.2021 року

Вх. №49/35.01-11 від

26.05.2021 року

№23

01.06.2021 р.

№03-11/360

01.06.2021р.

Зміни та доповнення до Колективного договору між роботодавцем комунального некомерційного підприємства «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР та виборним органом первинної профспілкової організації КНП «Закарпатський протипухлинний центр» ЗОР Профспілки працівників охорони здоров’я України на 2020-2025 роки м.Ужгород

29.01.2021 р.

2020-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство  «Закарпатський протипухлинний центр»  Закарпатської обласної ради

Вих. №153/01-18 від 25.05.2021 р.

Вх. 50/35.01-11  від 28.05.2021 р.

№24

01.06.2021 р.

№03-11/361

01.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ І ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА 2021-2026  РОКИ

25.05.2021р.

2021-2026 роки

Закарпатський обласний центр соціальних служб

Вих. №02-01/309 від 31.05.2021 р.

Вх. №51/35.01-11 від 31.05.2021р.

№25

01.06.2021р.

№03-11/359

01.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем Повним Товариством «Ломбард Сакура» Качанова А.В. і компанія» і працівниками товариства на 2021-2026 роки

15.02.2021р.

2021-2026 роки

Повне Товариство «Ломбард Сакура» Качанова А.В. і компанія»

Вих.№27-05/21 від 27.05.2021 р.

Вх. №52/35.01-11 від 02.06.2021р.

№26

02.06.2021р.

№03-11/365

02.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі головного лікаря та виборчим органом первинної профспілкової організації обласного Центру медико-соціальної експертизи на 2021-2025 р.

19.04.2021р.

2021-2025 роки

Закарпатська обласна державна адміністрація департамент охорони здоров’я  Обласний Центр медико-соціальної експертизи

Вих.№58/01-40 від

01.06.2021р.

Вх.№53/35.01-11 від

04.06.2021 р.

№27

07.06.2021р.

№03-11/380

Від 07.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Між роботодавцем та працівниками Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради на 2021-2025 роки

24.05.2021р.

2021-2025 роки

Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради

Вих.№01-09/265 від

03.06.2021р.

Вх.№54/35.01-11 від

04.06.2021р.

№28

07.06.2021р.

№03-11/381 від

07.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та органом  первинної профспілкової організації Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2021-2025 роки

26.05.2021р.

2021-2025 роки

Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації

Вих.№01-16/90 від 08.06.2021 р.

Вх.№55/35.01-11 від 10.06.2021р.

№29

14.06.2021Р.

№03-11/400 від 14.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, укладений між роботодавцем та працівниками ТОВ»ТРИОНЕДА» на 2021-2026 роки

 

 

20.04.2021р.

2021-2026 рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трионеда»

Вих.№28 від 15.06.2021р.

Вх.№56/35.01-11 від 15.06.2021р.

№30

15.06.2021р.

№03-11/404

від 15.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТАВТОТРАНС» на 2021-2025 р.

03.06.2021р.

2021-2025 рр.

ПрАТ «Закарпатавтотранс»

Вих.№01/П-3 від 03.06.2021 р.

Вх.№57/35.01-11від 25.06.2021 р.

№31

29.06.2021р.

№03-11/427 від 29.06.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради на 2021-2024р.

25.05.2021р.

2021-2024р.

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» Закарпатської обласної ради

Вих.№65/01-06 від 01.07.2021р.

Вх.№58/35.01-11 від 02.07.2021р.

№32

02.07.2021р.

№03-11/433

від 02.07.2021р.

ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між начальником Державної установи «Територіальне медичне об’єднання  Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» та трудовим колективом Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» на 2017-2022 роки

21.01.2021р.

2017-2022р.

 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області»

Вих.№33/27-720 від 07.07.2021р.

Вх.№62/35.01-11 від 07.07.2021р.

№33

08.07.2021р.

№03-11/466 від 08.07.2021р.

ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між начальником Державної установи «Територіальне медичне об’єднання  Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» та трудовим колективом Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області» на 2017-2022 роки

19.03.2021р.

2017-2022р.

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області»

Вих.№33/27-721 від 07.07.2021р.

Вх.№63/35.01-11 від 07.07.2021р.

№34

08.07.2021р.

№03-11/467 від 08.07.2021р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ між Роботодавцем і профспілковим комітетом Ужгородської дистанції колії Львівської залізниці на 2015-2016 роки (продовжено до укладання нового Колективного договору)

30.06.2021р.

2015-2016р.

Акціонерне товариство «Українська залізниця« Регіональна філія «Львівська залізниця» виробничий структурний підрозділ «Ужгородська Дистанція Колії»

Вих.№1367 від 09.07.2021р.

Вх.№64/35.01-11 від 09.07.2021р.

№35

12.07.2021р.

№03-11/470 від 12.07.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем , в особі директора ТОВ « КООП Ужгородський ринок» та уповноваженим представником працівників ТОВ «КООП Ужгородський ринок» на 2021-2023 роки

25.06.2021р.

2021-2023р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КООП Ужгородський ринок»

Вих.№16 від 08.07.2021р.

Вх.№65/35.01-11 від 09.07.2021р.

№36

12.07.2021р.

№03-11/471 від 12.07.2021р.

Колективний договір між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської початкової школи «Престиж» на 2021-2025 роки

16.06.2021р.

2021-2025р.

Ужгородська початкова школа «Престиж» Ужгородської міської ради Закарпатській області

Вих.№01-18/172 від 12.07.2021р.

Вх.№66/35.01-11 від 12.07.2021р.

№37

12.07.2021р.

№03-11/475 від 12.07.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між  роботодавцем та працівниками ТОВ «АВЕ Ужгород» на 2021-2026 роки

19.07.2021р.

2021-2026 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕ Ужгород»

Вих.№441 від 28.07.2021р.

Вх.№68/35.01-11 від 29.07.2021р.

№38

29.07.2021р.

№03-11/509 від 29.07.2021р.

Зміни і доповнення до Колективного договору між Адміністрацією та Первинною профспілковою організацією  ВСП »Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку» на 2009-2012 роки,  дію якого продовжено до 31.12.2021 року

14.07.2021р.

2009-2012 р.

продовжено до 31.12.2021року

Акціонерне товариство «Українська залізниця» регіональна філія «Львівська залізниця» виробничий структурний підрозділ  « Ужгородська дистанція сигналізації і зв’язку»

Вих.№ШЧ-10-7/804 від 03.08.2021р.

Вх.№1.01-01/10 від 09.08.2021р.

№39

10.08.2021р.

№03-11/536

від 10.08.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ КОМ» на 2021-2026рр. між роботодавцем Кополовець Діана Петрівна та представником трудового колективу Кукла Оксана Олександрівна

10.08.2021р.

2021-2026рр.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ КОМ»

Вих.№ 1/08 від 09.08.2021р.

Вх.№1.01-01/11 від 11.08.2021р.

№40

12.08.2021р.

№03-11/540 від 12.08.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі начальника головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області та виборним органом Первинної  профспілкової організації працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області Професійної спілки працівників Пенсійного фонду України в особі голови первинної профспілкової організації на 2021-2025 роки 

31.03.2021р.

2021-2025 роки

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області

Вих.№0700-07-6/30949

від 12.08.2021р.

Вх.№1.07-07/1

 від 16.08.2021р.

№41

16.08.2021р.

№03-11/543

Від 16.08.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем в особі директора та працівниками Постійнодіючих курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів на 2021-2026 роки

04.06.2021р.

2021-2026 роки

Закарпатська обласна державна адміністрація  департамент охорони здоров’я

Постійнодіючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів

Вих.№44 від 16.08.2021р.

Вх.№1.01-01/12 від 17.08.2021р.

№42

17.08.2021р.

№03-11/546

Від 17.08.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації працівників Служби судової охорони Закарпаття на 2021-2024 роки 

14.08.2021р.

2021-2024 роки

Територіальне управління Служби судової охорони у Закарпатській області

Вих.№38-562/21 від 17.08.2021р.

Вх.№1.01-01/13 від 17.08.2021р.

№43

18.08.2021р.

№03-11/552 від 18.08.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ В ОСОБІ НАЧАЛЬНИКА БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА ТА ПЕРВИННОЮ ПРОФСПІЛКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОФКОМ АПАРАТУ БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА НА 2021-2024 р.р.

09.07.2021 р.

2021-2024 р.р.

Державне агентство водних ресурсів України, Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

Вих.№09-16/1052. від 08.09.2021 р.

Вх. №1.01-01/14 від 09.09.2021 р.

№44

10.09.2021 р.

№03-11/616 від 10.09.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації закладу дошкільної освіти №43 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2021-2025 р. 

30.03.2021 р.

2021-2025 р.

Заклад дошкільної освіти №43 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих №01-09/85 від 07.09.2021 р.

Вх.№ 1.01-01/15 від

09.09.2021 р.

 

№45

10.09.2021 р

№03-11/615 від 10.09.2021р.

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ПРАЦІВНИКАМИ 1 ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ Н НА 2020-2024 РОКИ

16.08.2021 р. 2020-2024 р.

ДСНС України, ГУ ДСНС України в Закарпатській області, 1 державний пожежно-рятувальний загін

Вих. № 01/534 від 21.09.2021 р.

Вх. № 3457/03-17 від 22.09.2021 р.

№46 27.09.2021р.

 

№3457/03-17 Від 27.09.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Між роботодавцем закладу освіти і виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської початкової школи «Веселка» Ужгородської міської ради Закарпатської області

19.05.2021р

2021-2026 роки

Ужгородська початкова школа «Веселка» Ужгородської міської ради закарпатської області

Вих.№139 від 27.09.2021р.

Вх.№1.01-01/17 від 27.09.2021р.

№47

28.09.2021р.

№03-11/654 від 28.09.2021р.

Зміни до Колективного договору між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області та його відділень у районах та містах обласного значення на 2018-2022 роки

04.10.2021р.

2018-2022 роки

Фонд соціального страхування України

Управління виконавчої дирекції Фонду в Закарпатській області

Вих.№12-14-1198 від 04.10.2021р.

Вх.№ 1.01-01/18 від 05.10.2021р.

№48

06.10.2021р.

№03-12/669 від 06.10.2021р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ Між Роботодавцем та Виборним органом Первинної профспілкової організації Закладу дошкільної освіти №39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2019-2023 роки

02.09.2021р.

2019-2023 роки

Заклад дошкільної освіти №39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№139 від 08.10.2021р.

Вх.№1.01-01/19 від 13.10.2021р.

№49

18.10.2021 р.

№03-11/687 від

19.10.2021 р.

Зміни до колективного договору між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації ЗДО№28 загального розвитку на 2021-2023 рр.

01.09.2021р.

2021-2023 рр.

Заклад дошкільної освіти №28 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№143 від 27.10.2021р.

Вх.№1.01-01/20 від 27.10.2021р.

№50

27.10.2021р.

№03-11/712

Від 27.10.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Комунального закладу «Ужгородська школа мистецтв» Ужгородської міської ради на 2021-2026 рік.

27.10.2021р.

2021-2026 рр.

Комунальний заклад «Ужгородська школа мистецтв» Ужгородської міської ради

Вих.№01-073 від 02.11.2021р.

Вх.№1.01-01/23 від 03.11.2021р.

№51

03.11.2021р.

№03-11/735

Від 03.11.2021р.

Колективний договір між роботодавцем та уповноваженою особою працівників Ужгородської початкової школи «Пролісок» Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2021-2026 роки

30.08.2021р.

2021-2026р.

Ужгородська початкова школа «Пролісок» Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№01.1-24/150 від 02.11.2021р.

Вх.№1.01-01/24 від 03.11.2021р.

№52

04.11.2021р.

№03-11/737 від 04.11.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між керівництвом апарату Закарпатської обласної державної адміністрації в особі керівника апарату та виборним органом первинної профспілкової організації апарату Закарпатської обласної державної адміністрації на 2022-2025 роки

10.11.2021р.

2022-2025 рр.

Закарпатська обласна державна адміністрація

Вих.№06-17/3467 від 18.11.2021р.

Вх.№1.01-01/26 від 18.11.2021р.

№53

22.11.2021р.

№03-11/772 від 22.11.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між керівництвом та трудовим колективом Закарпатського окружного адміністративного суду на 2021-2024 роки

12.11.2021р.

2021-2024 роки

Закарпатський окружний адміністративний суд

Вих.№04-27/85/21 від 18.11.2021р.

Вх.№1.01-01/27 від 22.11.2021р.

№54

22.11.2021р.

№03-11/773 від 22.11.2021р.

Угода між департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації та Закарпатською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки

22.11.2021р.

2021-2025 роки

Профспілка працівників освіти і науки України

Закарпатська обласна організація

Вих.№01-17/204 від 23.11.2021р.

Вх.№1.01-01/28 від 24.11.2021р.

№55

25.11.2021р.

№03-11/790 від 25.11.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ВИБОРНИМ ОРГАНОМ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КП «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА м. УЖГОРОДА» на 2022-2024 роки.

19.11.2021р.

2022-2024 роки

Ужгородська міська рада

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода»

КП «Водоканал м. Ужгорода»

Вих.№1790 від 25.11.2021р.

Вх.№1.01-01/29 від 25.11.2021р.

№56

29.11.2021р.

№03-11/793 від 29.11.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками Ужгородської міської ради на 2022-2026 роки

30.11.2021р

2022-2026 роки

Конференція (Рада) працівників Ужгородської міської ради

Вих.№2 від 30.11.2021р.

Вх.№1.01-01/30 від 01.12.2021р.

№57

01.12.2021р.

№03-11/799 від 01.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем ( в особі директора) та працівниками Ужгородського міського центру соціальних служб департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради на 2021-2025 роки

28.10.2021р.

2021-2025 роки

Ужгородська міська рада

Департамент соціальної політики Ужгородський міський центр соціальних служб

Вих.№01-18/2225/1 від 30.11.2021р.

Вх.№1.01-01/31 від 02.12.2021р.

№58

02.12.2021р.

№03-11/801 від 02.12.2021р.

Колективний договір між роботодавцем закладу освіти і виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської загальноосвітньої школи  I-III ступенів №8 Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2021-2026 роки

25.11.2021р.

2021-2026 роки

Ужгородська  загальноосвітня школа I-III ст.№8 Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№ 268 від 25.11.2021р.

Вх.№1.01-01/32 від 02.12.2021р.

№59

06.12.2021р.

№03-11/807 від 06.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ВИБОРНИМ ОРГАНОМ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» Ужгородської міської ради на 2021-2025 роки

14.09.2021р.

2021-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської ради

Вих.№310/01-18 від26.11.2021р.

Вх.№1.01-01/33 від 02.12.2021р.

№60

06.12.2021р.

№03-11/808 від 06.12.2021р.

Колективний договір між роботодавцем та працівниками Комунального закладу «Ужгородський міський центр дозвілля – будинок культури» Ужгородської міської ради 2022-2027 роки

26.11.2021р.

2022-2027 роки

Комунальний заклад «Ужгородський міський центр дозвілля-будинок культури» Ужгородської міської ради ( КЗ «УМЦД-БК»)

Вих.№90 від 02.12.2021р.

Вх.№1.01-01/34 від 03.12.2021р.

№61

06.12.2021р.

№03-11/810 від 06.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР МІЖ РОБОТОДАВЦЕМ ТА ВИБОРНИМ ОРГАНОМ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ УЖГОРОДСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ТОРГІВЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ХАРЧУВАННЯ на 2021-2022 роки

26.11.2021р.

2021-2022 роки

Ужгородське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування

Вих.№01-27/194 від 02.12.2021р.

Вх.№1.01-01/35 від 03.12.2021р.

№62

07.12.2021р.

№03-11/811 від 07.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської початкової школи «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2021-2026 роки

02.12.2021р.

2021-2026 роки

Ужгородська початкова школа «Ялинка» Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№496 від 06.12.2021р.

Вх.№1.01-01/36 від 07.12.2021р.

№63

07.12.2021р.

№03-11/813 від 08.12.2021р.

ЗМІНИ №2 до Колективного договору між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області і Первинною профспілковою організацією Служби автомобільних доріг у Закарпатській області на 2020-2022 роки

02.12.2021р.

2020-2022 роки

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Вих.№1512/01-08 від 06.12.2021р.

Вх.№1.01-01/37 від 07.12.2021р.

№64

08.12.2021р.

№03-11/812 від 08.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВОР між роботодавцем та виборним органом первинної профспілкової організації закладу дошкільної освіти №1 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області на 2021-2026 роки

21.09.2021р

2021-2026 роки

Заклад дошкільної освіти №1 загального розвитку Ужгородської міської ради

Вих.№01-09/336 від 10.12.2021р.

Вх.№1.01-01/38 від 10.12.2021р.

№65

13.12.2021р.

№03-11/823 від 13.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та працівниками комунальної установи «Стадіон» Авангард» Ужгородської міської ради на 2022-2027 роки

08.12.2021р.

2022-2027 роки

Комунальна установа «Стадіон» Авангард» Ужгородської міської ради

Вих.№62 від 15.12.2021р.

Вх.№1.01-01/39 від 15.12.2021р.

№66

15.12.2021р.

№03-11/832 від 16.12.2021р.

ЗМІНИ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ на 2018-2023 рік між роботодавцем та найманими  працівниками Комунального підприємства «Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства» Ужгородської міської ради

07.12.2021р.

2018-2023 роки

Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» Ужгородської міської ради

Вих.№372 від 16.12.2021р.

Вх.№1.01-01/40 від 16.12.2021р.

№67

16.12.2021р.

№03-11/833 від 16.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між роботодавцем та  працівниками Обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи на 2022-2027 рр.

09.12.2021р.

2022-2027рр.

Закарпатська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України

Вих.№202 від 15.12.2021р.

Вх.№1.01-01/41 від 16.12.2021р.

№68

16.12.2021р.

№03-11/845 від 16.12.2021р.

Зміни та доповнення до Колективного договору  між роботодавцем і  виборним органом первинної профспілкової організації Ужгородської ЗОШ I-III ст. №7 на 2019-2024 рр.

17.12.2021

2019-2024 рр.

Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 Ужгородської міської ради Закарпатської області

Вих.№454/01- 32  від 21.12.2021р.

Вх.№1.01-01/42 від 22.12.2021р.

№69

22.12.2021 р.

№03-11/854 від 22.12.2021 р.

Зміни №2 до колективного договору на 2018-2023 рік між роботодавцем та найманими працівниками Комунального підприємства «Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Ужгородської міської ради

21.12.2021

2018-2023 рр.

Комунальне підприємство «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство Ужгородської міської ради

Вих.№376 від 22.12.2021р.

Вх.№1.01-01/43 від 23.12.2021р.

№70

23.12.2021 р.

№ 03-11/857

від  23.12.2021р.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Між роботодавцем та уповноваженим представником працівників Ужгородської автомобільної школи Товариства сприяння обороні України на 2022-2026 роки

01.12.2021р.

2022-2026 роки

Товариство сприяння обороні України (ТСО України) Ужгородська автомобільна школа ТСОУ

Вих.№51 від 24.12.2021р.

Вх.№1.01-01/44 від 24.12.2021р.

№71

28.12.2021р.

№03-11/861 від 28.12.2021р.

Зміни до колективного договору між роботодавцем товариства з обмеженою відповідальністю «УНГВАЄР» та працівниками товариства на 2021-2031 роки

20.12.2021р

2021-2031 роки

Товариство з обмеженою відповідальністю «УНГВАЄР»

Вих.№227 від 28.12.2021р.

Вх.№1.01-01/45 від 28.12.2021р.

№72

28.12.2021р.

№03-11/864 від 28.12.2021р.