Господарсько-експлуатаційне управління

Адреса: пл. Поштова, 3,  каб. 107, 108

Телефон: (0312) 42 80 31(113, 114)

E-mail: gospexp@rada-uzhgorod.gov.ua

Графік роботи:

Пн.-Пт. - 8.30-17.30 (обідня перерва 12.30-13.30)


Гаврилець Михайло Юрійович

Біографічна довідка

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Начальник управління

Гаврилець Михайло Юрійович

42 80 31(114) Пл. Поштова, 3, Кабінет №107, №108

 Відділ матеріально-технічного забезпечення

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№Кабінету
Заступник начальника управління, начальник відділу Куценко Ігор Миколайович 42 80 31(113)

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №107, №108

Головний спеціаліст Шушка Олександр Іванович
Завідувач копіювально-розмножувального бюро

Балінт Олександр Юрійович

Оператор копіювальних та розмножувальних машин копіювально-розмножувального бюро Нінц Іван Ємануелович
Водій Шимко Роман Павлович
Двірник Дорош Іван Онуфрійович

 

 Відділ охорони праці та санітарно-господарського обслуговування

Посада П.І.Б. Контакти Адреса/№ Кабінету
Начальник відділу Дорош Тарас Іванович 42 80 31(113)

Пл. Поштова, 3,

Кабінет №107, №108

Прибиральниця Щербанич Мар’яна Йосипівна
Прибиральниця Змійовська Степанія Томівна
Прибиральниця Гунько Світлана Іванівна
Прибиральниця Гайданка Наталія Степанівна
Прибиральниця Юзвін Ірина Степанівна
Прибиральниця Лавріченко Галина Василівна
Прибиральниця Федор Оксана Іванівна
Прибиральниця Олійник Ірина Іванівна
Прибиральниця Блага Людмила Олексіївна 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про господарсько-експлуатаційне управління

1. Загальні положення

1.1. Господарсько-експлуатаційне управління (далі – управління) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, утворюється міською радою, підзвітне і підконтрольне міській раді, у своїй діяльності підпорядковується міському голові та керуючому справами виконкому.

1.2. Положення про управління затверджується рішенням сесії міської ради.

1.3. Діяльність управління здійснюється у відповідності з планами роботи міської ради, виконавчого комітету та власними планами, погодженими із керуючим справами виконкому.

1.4. У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Управління створене з метою матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, інженерно-технічного забезпечення будівель, підпорядкованих виконавчому комітету.

1.4. Управління планує і проводить свою роботу у відповідності з планом міської ради та виконкому.

1.5. Управління має печатку та бланк зі своїм найменуванням.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Забезпечення утримання в належному інженерному, технічному, санітарному та протипожежному стані будівель, службових приміщень, автомобілів, інших споруд міської ради і прилеглої території.

2.1.2. Забезпечення відповідним меблюванням та оснащення засобами зв’язку службових кабінетів і приміщень ради, управлінь та відділів виконкому.

2.1.3. Здійснення організаційних заходів і контроль за станом охорони адмінбудівлі, службових приміщень і майна.

2.1.4. Стежить за належним утриманням державних і міських символів у службових приміщеннях, своєчасним оформленням адмінбудівлі до державних та міських свят.

2.1.5. Централізовано забезпечує технічними засобами, канцелярським приладдям, іншим інвентарем та обладнанням працівників.

2.1.6. Вносить пропозиції з питань проведення поточного ремонту будинків, службових приміщень, меблів та інвентаря, придбання меблів, інвентаря, паперу, засобів зв’язку, інших засобів та товарів.

2.1.7. Організовує проведення капітального і поточного ремонту будинків, приміщень, інженерних мереж та споруд виконкому міської ради.

2.1.8. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням інвентаря, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

2.1.9. Здійснює технічне забезпечення сесій міської ради, засідань виконкому, нарад, семінарів, конференцій, комісій, які проводяться керівниками міської ради та виконкому.

2.1.10. Здійснює контроль за нормальним функціонуванням засобів зв’язку, систем опалення, водопостачання, освітлення та сигналізації, засобів протипожежної охорони в будинках і інших об’єктах міської ради.

2.1.11. Організовує виконання заявок управлінь, відділів міської ради на ремонт засобів зв’язку, електроприладів, копіювальної та розмножувальної техніки, виготовлення поліграфічної продукції.

2.1.12. Забезпечує у визначені строки інвентаризацію матеріальних та інших цінностей.

2.1.13. Організовує роботу з ремонту автомобільного транспорту, забезпечує його надійну експлуатацію, здійснює контроль за правильним використанням службового автотранспорту та встановлених лімітів на нього.

2.1.14. Створює безпечні умови роботи працівників міської ради, виконкому та інших організацій, які знаходяться в адмінбудівлях, контролює дотримання правил протипожежної безпеки.

2.1.15. Забезпечує нормальні умови для роботи орендарів та контроль за виконанням ними правил експлуатації службових приміщень, додержанням правил технічної безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

2.1.16. Забезпечує підготовку адмінбудівель виконкому для експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.1.17. Здійснює контроль за дотриманням у структурних підрозділах виконавчого комітету та апараті ради чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. Опрацьовує та впроваджує систему управління охороною праці відповідно до нормативно-правових актів. Проводить інструктаж, навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки.

3. Повноваження

 3.1. Управління має наступні повноваження:

3.1.1. Організовує капітальні та поточні ремонти адмінбудинку та інших об’єктах міської ради, слідкує за правильною їх експлуатацією і утриманням в належному санітарно-гігієнічному стані.

3.1.2 Стежить за обладнанням службових приміщень і створенням нормальних умов для роботи працівників апарату.

3.1.3 Організовує матеріально-технічне забезпечення сесій, засідань виконкому, нарад, семінарів, які проводяться керівниками міської ради та виконкому.

3.1.4. Здійснює контроль за нормальним функціонуванням засобів зв’язку, опалювальної системи, освітлення та сигналізації засобів протипожежної охорони в будинку та інших об’єктах міськвиконкому.

3.1.5. Забезпечує оформлення замовлень на друкування всіх видів необхідних бланків, плакатів та іншої необхідної друкованої продукції.

3.1.6. Здійснює контроль за нормальним функціонуванням технічних засобів, своєчасним ремонтом копіювальної та розмножувальної техніки, своєчасним і якісним розмножуванням службових документів.

3.1.7. Складає заявки на товарно-матеріальні цінності.

4. Права та обов’язки

4.1. В межах наданої компетенції працівники управління мають наступні права:

4.1.1. На вдосконалення своєї роботи, підвищення кваліфікації, забезпечення сучасними засобами оргтехніки та інвентарем.

4.1.2. Вносити пропозиції щодо покращення матеріального стану, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади.

4.1.3. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками виконкому правил охорони праці та пожежної безпеки.

4.2. Обов’язки працівників управління:

4.2.1. Дотримуватись вимог правил санітарії та внутрішнього трудового розпорядку установи.

4.2.2. Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена посадовими інструкціями.

4.2.3. Сумлінно ставитись до виконання посадових обов’язків.

4.2.4. Працівники відділу зобов’язані дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, змісту посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.2.5. Розподіл обов’язків та посадові інструкції розробляються та затверджуються начальником управління і погоджуються із керуючим справами виконкому.

4.2.6. Покладання на управління та його працівників обов’язків, які не передбачені цим положенням, посадовими інструкціями і не стосуються роботи управління, забороняється.

5. Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.2. Обов’язки та права начальника управління визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника управління: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах державної влади або місцевого самоврядування не менше трьох років.

5.4. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення. За відсутності начальника та заступника начальника управління обов’язки начальника виконує начальник відділу охорони праці та санітарно-господарського обслуговування.

5.5. Начальник управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.5.1. Здійснює безпосереднє керівництво роботою управління.

5.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на управління завдань.

5.5.3. Визначає завдання і раціонально розподіляє обов’язки між працівниками управління, контролює їх виконання, вносить пропозиції щодо призначення на посади, переміщення та звільнення з посад працівників, про присвоєння чергових рангів посадових осіб місцевого самоврядування, а також про застосування заохочень або стягнень до працівників управління.

5.5.4. Формує плани роботи управління, організовує та контролює процес їх виконання.

5.5.5. Погоджує посадові інструкції працівників управління, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників управління.

5.5.6. Здійснює контроль за дотриманням в управлінні вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших нормативно - правових актів України а також регламенту виконавчого комітету міської ради та інструкції з діловодства.

5.5.7. Забезпечує організацію поточних та капітальних ремонтів адмінбудівлі та інших об’єктів міської ради, слідкує за правильною їх експлуатацією та утримання їх в належному санітарно-гігієнічному стані.

5.5.8. Вносить пропозиції щодо кадрового резерву на посади службовців органів місцевого самоврядування – працівників управління.

5.5.9. Забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.

5.5.10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про управління, а також виконує завдання, покладені на нього окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та керівництвом міської ради.

5.6. Начальник управління несе відповідальність за:

неналежну організацію роботи управління, незадовільний стан чи низький рівень службової та виконавської дисципліни;

невиконання у встановлені терміни рішень сесій міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції управління.

5.7. Структура управління та чисельність його працівників визначаються штатним розписом, який затверджується міським головою.

5.8. Працівники управління призначаються і звільняються з посади міським головою у відповідності із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу Законів про працю України.

5.9. Управлінню підпорядковані робітники з технічного обслуговування та ремонту адмінбудинків, споруд, котелень та обладнання, телефонних мереж, оператор копіювальних та розмножувальних машин, двірник, прибиральниці, водії.

6. Взаємодія

6.1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з усіма структурними підрозділами міської ради.

7. Відповідальність

7.1. Працівники управління несуть відповідальність за:

7.1.1. Несвоєчасне та неякісне виконання посадових обов’язків.

7.1.2. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

7.1.3. Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома при виконанні посадових обов’язків.

7.2. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2.1. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників відділу, і працівники відділу вжили всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

7.2.3. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

8. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності управління здійснюється за рішенням міської ради або у встановленому нею порядку іншим органом відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, заступників міського голови, начальника управління з метою приведення Положення у відповідність з вимогами чинного законодавства.


2021

ЗВІТ

про роботу господарсько-експлуатаційного управління за 2021 рік

 

Відповідно до положення про управління, працівниками управління проводилося забезпечення утримання в належному інженерному, технічному, санітарному та протипожежному стані будівель, службових приміщень, автомобілів, інших споруд міської ради і прилеглої території.

Також управління здійснювало забезпечення належної експлуатації та ремонту службового автотранспорту, організацію опалення будівлі міської ради, забезпечення структурних підрозділів канцтоварами та іншим інвентарем, розмноження проєктів та рішень сесії та виконкому.

Проводилася постійна робота по заміні ламп освітлення, влаштування та ремонт дверної фурнітури, перенесення матеріальних цінностей, прибирання приміщень міської ради та прилеглої території. Взято участь у Всесвітньому дні прибирання.

Працівники управління здійснювали технічне забезпечення сесій міської ради, засідань виконкому, нарад, семінарів, конференцій та комісій, які проводилися керівниками міської ради та виконкому, а також брали участь у підготовці та проведенні заходів до дня міста та інших свят.

Здійснювався постійний контроль за дотриманням у структурних підрозділах виконавчого комітету та апараті ради чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. Проводились інструктажі, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки. Було закуплено 10 нових вогнегасників.

Управління брало участь у здійсненні обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, забезпеченні засобами індивідуального захисту та іншим необхідним.

Було організовано та проведено контроль за проведенням ремонту на сходовій клітині та третьому поверсі адміністративної будівлі міської ради, встановлено нові двері в кабінетах лівого крила на третьому поверсі, ще не завершені роботи з ремонту малої зали засідань. Також розпочато масштабні ремонтні роботи у будівлі архівного відділу за адресою вул. Кармелюка, 7.

Проводились роботи з облаштування приміщення для зберігання виборчих скриньок.

Підготовлено місце та встановлено прапори України та Ужгорода на флагштоки на прилеглій до будівлі міськради території.

Проводилась робота з інвентаризації матеріальних та інших цінностей.

Протягом звітного періоду управлінням було опрацьовано 193 документи, 8 звернень юридичних осіб та 8 звернень громадян.

Виконано 8 рішень виконкому, 36 розпоряджень міського голови, 9 доручень міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому.

Підготовлено 1 рішення виконкому та 9 розпоряджень міського голови.

У рамках підвищення кваліфікації:

- одна особа пройшла курси за програмою «Всеукраїнська сертифікація фахівців з охорони праці - 2022»;

- дві особи пройшли онлайн-навчання за темами «Основи кібергігієни» та «Викривач в законі»;

особи, відповідальні за охорону праці пройшли повторне навчання з електробезпеки та отримали відповідні посвідчення.

2020

ЗВІТ
про роботу господарсько-експлуатаційного управління за 2020 рік

Відповідно до положення про управління, працівниками управління проводилося забезпечення утримання в належному інженерному, технічному, санітарному та протипожежному стані будівель, службових приміщень, автомобілів, інших споруд міської ради і прилеглої території.

Також управління здійснювало забезпечення належної експлуатації та ремонту службового автотранспорту, організацію опалення будівлі міської ради, забезпечення структурних підрозділів канцтоварами та іншим інвентарем, розмноження проєктів та рішень сесії та виконкому.

Проводилася постійна робота по заміні ламп освітлення, влаштування та ремонт дверної фурнітури, перенесення матеріальних цінностей, прибирання приміщень міської ради та прилеглої території.

Працівники управління здійснювали технічне забезпечення сесій міської ради, засідань виконкому, нарад, семінарів, конференцій та комісій, які проводилися керівниками міської ради та виконкому, а також брали участь у підготовці та проведенні заходів до дня міста та інших свят.

Здійснювався постійний контроль за дотриманням у структурних підрозділах виконавчого комітету та апараті ради чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. Проводились інструктажі, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки. Розроблена та введена в дію Інструкція з охорони праці під час роботи в умовах карантину.

Управління брало участь у здійсненні обмежувальних заходів у зв’язку з карантином, забезпеченні засобами індивідуального захисту та іншим необхідним.

За звітний період управління взяло участь у підготовці та технічному забезпеченні проведення місцевих виборів у місті Ужгороді.

Було організовано та проведено контроль за проведенням ремонту на другому та третьому поверхах адміністративної будівлі міської ради, встановлено нові двері в кабінетах на другому поверсі.

Було замінено світильники у сесійній залі міської ради.

Проводилась робота з інвентаризації матеріальних та інших цінностей.

Протягом звітного періоду управлінням було опрацьовано 204 документи, 10 звернень юридичних осіб та 2 звернення громадян.

Виконано 9 рішень виконкому, 48 розпоряджень міського голови, 6 доручень міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому.

Підготовлено 1 рішення виконкому та 14 розпоряджень міського голови.

У рамках підвищення кваліфікації:

  • одна особа пройшла курси з надання домедичної допомоги;
  • двоє осіб здобули кваліфікацію магістра, закінчивши навчання у вищих навчальних закладах;

особи, відповідальні за охорону праці та електрогосподарство пройшли повторне навчання з електробезпеки та отримали відповідні посвідчення.


2019

ЗВІТ
про роботу господарсько-експлуатаційного управління за 2019 рік

Протягом звітного періоду працівниками господарсько-експлуатаційного управління  проводилася  робота із забезпечення утримання в належному інженерному, технічному, санітарному та протипожежному стані будівель, службових приміщень, автомобілів, інших споруд міської ради і прилеглої території.

Управління здійснювало  належну експлуатацію та ремонт службового автотранспорту, забезпечення структурних підрозділів канцтоварами та іншим інвентарем, розмноження проєктів та рішень сесій, виконкому та інших матеріалів.

Проводилася постійна робота по заміні ламп освітлення, влаштування та ремонт дверної фурнітури, перенесення матеріальних цінностей, прибирання приміщень міської ради та прилеглої території.

Працівники управління здійснювали технічне забезпечення сесій міської ради, засідань виконкому, нарад, семінарів, конференцій та комісій, які проводилися керівниками міської ради та виконкому.

Здійснювався постійний контроль за дотриманням у структурних підрозділах виконавчого комітету та апараті ради вимог чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. Проводились інструктажі, навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки.

За звітний період управління взяло участь у підготовці та технічному забезпеченні проведення виборів Президента України та народних депутатів України в місті Ужгород.

Було організовано встановлення в’їзних металевих воріт у дворі міськради.

Проводилась робота з інвентаризації матеріальних та інших цінностей.

Протягом звітного періоду управлінням було опрацьовано 284 документи, 26 звернень юридичних осіб та 5 звернення громадян.

Виконано 8 рішень виконкому, 36 розпоряджень міського голови, 7 доручень міського голови, заступників міського голови та керуючого справами виконкому.

Підготовлено 9 розпоряджень міського голови.

У рамках підвищення кваліфікації:

- одна особа пройшла курси підвищення кваліфікації;

- двоє осіб навчаються у вищих навчальних закладах, здобуваючи кваліфікацію магістра;

- особи, відповідальні за охорону праці та газове господарство пройшли повторне навчання та отримали відповідні посвідчення.